Dybdeartikler

Filter: Juni

Olje- og klimaforliket

RORG-samarbeidet / Global | 19.06.2012
- Er olje viktigere enn klima? spurte FIVH på et frokostmøte i Oslo 7. juni. Samme dag kom svaret fra våre folkevalgte: Ja takk - begge deler. Etter betydelig press fra miljøbevegelsen endte det dermed likevel med klimaforlik på Stortinget, men forliket er kanskje vel så mye et oljeforlik. - Vi vil mer!, sier bispemøtet og denne uka får vi vite hva Rio+20 vil.

De borgerlige, vaktbikkjene og utviklingspolitikken

RORG-samarbeidet / Global | 04.06.2012
- Har ikke Myhre og FrP fått med seg at utviklingspolitikk er mer enn u-hjelp og at det nå er «samstemt politikk for utvikling» som settes i fokus? Spørsmålet stilles av daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel E. Aas, etter at FrP sist uke foreslo kutt i statsstøtten til bistandsorganisasjonene. Torsdag inviterer hun til lansering og dialog på Stortinget om de borgerlige og utviklingsdebatten.

Strid om grønn vekst foran Rio+20

RORG-samarbeidet / Global | 01.06.2012
- Norges ambisjon for Rio+20-konferansen er å legge grunnlaget for et politisk skifte mot grønn vekst, sier utviklingsminister Heikki Holmås, men hva slags? Mange med ham erkjenner at dagens økonomiske vekst ikke er bærekraftig. Vil FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling (Rio+20) endre kursen? Vil forslagene om en grønn økonomi stanse eller bare bremse utarmingen av jordas ressurser og økosystemer? Vil den ivareta fattige lands og menneskers utviklingsbehov?
1 - 30 av 3
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.