Dybdeartikler

Filter: September

Nyt Afrika - og Norge?

RORG-samarbeidet / Global | 19.09.2012

- Frihandel versus proteksjonisme er en dårlig dikotomi, sa statssekretær Arvinn Gadgil (SV) da han sist uke innledet på Nyt Afrika-alliansens seminar: Kan Afrika bli verdens matfat? Kanskje er også norsk versus afrikansk mat en dårlig dikotomi? Tross enighet om at det er mulig å nyte både Norge og Afrika er imidlertid fortsatt frontene steile i spørsmål om tollregler, subsidier, handel med mat og hvor og hvordan produksjonsøkningen i verdens landbruk bør skje. Kanskje et tema for valgkampen 2013?

Menneskeskapt klimavalg 2013

RORG-samarbeidet / Global | 04.09.2012
I sommer samlet Stortinget seg om et klima- og oljeforlik, Rio+20 valgte vekst framfor klima og miljø og vi fikk ekstremvær mange steder på kloden. Nå på tampen gjøres det nye storfunn av olje utenfor norskekysten og "olje-Ola" ser muligheter for bore etter olje på Nordpolen etterhvert som polisen smelter. Hva med "null hull"? Nå mobiliserer hvertfall besteforeldreaksjonen for "klimavalg 2013". Valgresultatet vil utvilsomt være menneskeskapt - i likhet med olje-Norges CO2-utslipp.
1 - 30 av 2
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.