Habitat feb-19.jpg

Finansierer oljefondet boligutkastelser i Spania?

Verden står overfor historiens største boligkrise. I dag har ca. 1.6 milliarder mennesker boliger som vurderes som utilstrekkelige, 60 millioner fordrives årlig fra hjemmene sine mens antallet hjemløse aldri har vært større.

I 2008, som følge av bolig- og finanskrisen mistet bare i USA 13 millioner hjemmene sine. I Kina står 65 millioner boliger tomme. I verdens storbyer overtar investorer og spekulanter mer og mer av sentrale bydeler. «En spis det du kan» - mentalitet utvikler seg i finans-kretser hvor resultatet blir at vanlige mennesker tvinges vekk fra sine nabolag og «gated communities» med elektriske gjerder og sikkerhetsvakter overtar.

Arbeidsledighet – en viktig årsak
Krisen har mange dimensjoner. Fra tvungne utkastelser til fortrengning og «gentrification», fra boliglånskrise til redusert sosial boligbygging og eksponensiell slumvekst som følge av økt migrasjon. Den urbane bolig- og fattigdomskrisen fremmes av arbeidsledighet, feilslått kapitaldrevet utvikling, landspekulasjon og korrupsjon, klimaendring, naturkatastrofer og konflikter.
 

FN fordømmer Spania
På Habitat Norges konferanse om tvungne utkastelser i oktober 2018 informerte  den spanske innlederen Santi Mas Faus fra organisasjonen «Platformen for gjeldsofre» (La PAH) om boligkrisen i hjemlandet. Han pekte på at Det norske Oljefondet gjennom økte eiendomsinvesteringer i banker og investeringsinstitusjoner de siste årene direkte eller indirekte bidrar til at sårbare familier og enkeltpersoner blir tvangsutkastet fra boligene sine. Det dreier seg om 600000 mennesker. Dette skjer på tvers av FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. FNs Menneskerettighetskomite har gjentatte ganger fordømt Spania for å bryte bestemmelsene om retten til bolig. Spania er anmodet om å justere sin lovgivning for å sikre denne rettigheten.
 

Gjeldsslaver for livet
Det er viktig å være klar over at Spanias gjeldslovgivning er blitt erklært ulovlig i Europa domstolen syv ganger pga. såkalte «abusive» bestemmelser. Det finnes for eksempel ingen individuelle rettigheter ved konkurs som betyr at folk forblir gjeldsslaver for livet med sosial eksklusjon som følge. 
 

Etisk komite involveres
Som direkte oppfølging av Habitat dagen i oktober har Habitat Norge nå oversendt et brev fra «La PAH» til Oljefondets etiske komite. Det lister spanske banker og eiendomsselskaper hvor Fondet har eierskap/investeringer.

«LA PAH» ble dannet i 2009 med nåværende borgermester i Barcelona Ada Coleau som en av grunnleggerne. Den fikk i 2013 Europaparlamentets «European Citizen Prize». «La PAH» er en variant av «Occupy bevegelsen» og bruker uortodokse metoder som bl.a punktanneksjoner av banker for å tvinge fram løsninger for folk som står i fare for å miste hjemmene sine.

«La PAH» og Habitat Norge ber nå Oljefondets Etiske komite, basert på paragraf 3 i bestemmelsene, om å vurdere behovet for å ekskludere nærmere spesifiserte banker og institusjoner med utgangspunkt i bl.a vurderingene til FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

LES OGSÅ: OPEN LETTER TO THE NORWEGIAN SOCIETY

alt

Santi de Mas Faus, LaPAHs talsmann på Habitat dagen i 2018