Forebygging av vold mot kvinner i Gaza

Over en tredel av kvinner i Gaza er utsatt for vold i hjemmet ifølge en ny undersøkelse utført av Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS).

FNs organisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) har siden 2008 drevet en omfattende foregyggingskampanje med fokus på å heve kunnskapsnivået blant kvinner og menn om vold i familien samt gjennom kompetanseoppbygging blant ulike nettverk og organisasjoner som arbeider med voldsproblematikk i Gaza. Med norsk støtte videreføres arbeidet i 2012.

Les mer her: http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1333