facebook-event-med-tekst.png

Global uke 2020 8.-15. november

Global Uke er et initiativ fra kirkene og samarbeidsorganisasjoner i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke.

Vi er en del av en internasjonal bevegelse i kampen mot menneskehandel. I løpet av denne uken arrangeres det eventer av ulikt slag i lokale og nasjonale sammenhenger, alt i fra konserter og ungdomskvelder til panelsamtaler, gudstjenester og webinarer.

Global Uke sin visjon er å opprettholde engasjement og trigge nye engasjerte i kampen for en rettferdig verden og bekjempelse av ulike former for menneskehandel, herunder samlebetegnelsen moderne slaveri. 

Verdensbanken anslår at koronapandemien vil føre 100 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom. Mye kan tyde på at korona risikerer å slå beina under alt det gode arbeidet som allerede er gjort i kampen mot moderne slaveri. Nettopp på grunn av den nevnte koronasituasjonen ser vi at Global Uke er viktigere enn på lenge.

I år arrangeres den i uke 46, nærmere bestemt 8.-15. november.

Det legges opp til både fysiske og digitale møter, selv om situasjonen nå tilsier at det blir mest digitalt.

Se hele programmet her: https://globaluke.no/