Har ingeniører - søker gode oppdrag

IUG sin oppdragsmodell er å gjøre andre gode. IUG tilbyr humanitær ingeniørkunnskap til alle organisasjoner som jobber ut av Norge, enten med egne prosjekter eller via partnere.

Ingeniører uten grenser (IUG) Norge er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid og deres visjon er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand.

IIUG jobber primært med å løse ut behov for andre aktører i bistandsbransjen i Norge, det vil i praksis si at man sender ut ingeniører på relativt korte oppdrag der man løser konkrete behov.  Kostnadsfordelingen er gunstig da IUG betaler utreisekostnader og samarbeidspartneren dekker lokale utgifter.  Arbeidsgiver dekker ingeniøren sin lønn mens vedkommende er ute slik at man totalt snakker om en meget lav kostnad for å få en ingeniør ut i felt.

Utviklingsfondet valgte å bli en strategisk samarbeidspartner med IUG og daglig leder Kari Helene Partapuoli har to konkrete oppdrag på gang med IUG, ett i Ethiopia innen fornybar energi og ett i Nepal på både energi- og bygg.  

Å jobbe med IUG for oss var innlysende så fort vi ble klar over deres forretningsmodell”, sier Partapuoli. “Vi kan investere i bedre prosjekter med spisskompetanse fra ledende ingeniørfirmaer i Norge og alt dette med en veldig lav risiko for oss som organisasjon.”  

IUG medlem Linn Silje Undem fra Multiconsult skal på oppdrag via IUG for Utviklingsfondet i Oktober i år og hun har jobbet med fornybar energi siden 2005.

«Det blir veldig spennende å reise til Ethiopia, og jeg gleder meg til å bidra inn i arbeidet med fattigdomsbekjempelse og tilgang til elektrisitet fra fornybare energikilder»

IUG har nå åpnet for søknader for gode prosjekter for 2016 der organisasjoner trenger ingeniørkompetanse innen følgende områder:

  1. Fornybar energi

  2. Bygg og samferdsel

  3. Vann- og sanitær

  4. Agrikultur

Ta kontakt med info@iug.no og beskriv kort hva som er din organisasjon sitt behov eller kontakt Bjørn på 9774 8668.

LES MER HER