«Holdning til bistand 2013»

Kommende tirsdag vil Norad og Statistisk sentralbyrå presentere undersøkelsen «Holdning til bistand». I 2013 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) den 14. utgaven av «Holdning til bistand» som måler nordmenns holdning til, og kunnskap om, bistand og utviklingsland.

Undersøkelsen skal bl.a. svare på følgende spørsmål:

  • Har nordmenn blitt mer eller mindre positive til bistand?
  • Er det et ønske om å øke eller minske statens bistandsbudsjett?
  • Hvilken type bistand og hvilke bistandsgivere tror nordmenn at gir den mest effektive bistanden? Varierer dette mellom ulike befolkningsgrupper?
  • Oppfattes medias fremstilling av utviklingsland som riktig, for negativ eller for positiv?
  • Hvilken kjennskap er det til bistandsorganisasjonene i befolkningen?
  • Hvor mye kjennskap har nordmenn til forholdene i utviklingsland?

Mathias Killengreen Revold fra SSB presenterer statistikken, og deretter vil Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm og fagdirektør for evaluering, Øyvind Eggen kommentere undersøkelsen. Etter at resultatene blir presentert vil det være mulig å stille spørsmål og å få den fulle rapporten med undersøkelsens resultater.

Presentasjonen finner sted i Norads lokaler tirsdag 5. november klokken 10. Mer informasjon her: http://www.norad.no/no/aktuelt/arrangementskalender/presentasjon-av-holdning-til-bistand-2013