bigstock-Business-Woman-Holding-The-Ear-276406963.jpg

Koronapandemien: Mislighetsrisikoer og avbøtende tiltak

I kjølvannet av kriser øker risikoen for korrupsjon. Varslingsteamet i Norad har sammenstilt viktig informasjon om hvordan bekjempe korrupsjon også i krisetider.