bigstock-Tilt-shift-lens--Jodhpur--Al-343548082.jpg

Land- og eiendomsrettigheter for bærekraftig utvikling

Mer enn 70 prosent av verdens befolkning i dag mangler lovlig anerkjente dokumen-tasjon for eiendommen og jorda de lever på og bruker for produksjon. Dette er utgangspunktet for en workshop 30. januar.

Workshopen: «Land- og eiendomsrettigheter for bærekraftig utvikling» kan du lese mer om HER.

Flere millioner mennesker i nesten alle land i verden mister årlig hjemmene sine på grunn av tvungne utkastelser. «Land grabbing» i stor skala finner sted på nesten alle kontinent. Resultatet blir at barn og ungdom mister trygge og stabile miljøer å vokse opp i. Kvinners rettigheter – f.eks. spørsmål knyttet til arv - er generelt svake. De er særlig sårbare i situasjoner med naturkatastrofer og menneskelig konflikt. I tillegg til disse spørsmålene vil land- og eiendomsforhold både i urban og rural sammenheng stå sentralt under «workshopen». Likeledes landadministrasjon og konkrete metoder og eksempler på registering og kartlegging

Les også mer om dette temaet i vår dybdeartikkel: «-Slaget om bærekraftig utvikling står faktisk i byer».

29. januar kl. 19.15 kan du også se Filmen "Mordet på Perween", en dokumentarfilm om attentatet på Perween Rahman og om hennes arbeid i verdens største slumoppgraderingsprosjekt Orangi Pilot Project. (Se omtale her).

Mer om tid og sted for filmen finner du her: https://www.facebook.com/events/2417956468515905/