Menn står opp for kvinner – i dag kommer HeForShe til Norge

Alle mannlige statsråder, Stortingspresidenten og mannlige stortingsrepresentanter, Ole Robert Reitan, Idar Kreutzer, Petter Schjerven, Curt A. Lier, Anders Folkestad og Marcel Leilienhof.

Dette er bare noen av mennene som idag slutter seg til den verdensomspennende FN-kampanejen HeforShe. Mange flere vil bli utfordret til å delta.

alt

 

– Dette tar likestillingsarbeidet i Norge et viktig skritt videre, sier daglig leder i FOKUS Gro Lindstad.

FOKUS er vertskap for kampanjen i Norge. Den ble lansert globalt ved den mye omtalte talen til Harry Potter stjernen Emma Watson. FOKUS tror kampanjen vil endre den norske likestillingsdebatten.

– Dette kan ikke bare være en kvinnekamp. Menn og gutter må på banen. Den pågående debatten om kvinnelige toppledere er et godt eksempel. Menn dominerer i styrer og rekrutterer menn. Vi taper mye på å velge bare blant halve befolkningen, uttaler Gro Lindstad.

Med hele regjeringen og mannlige stortingsrepresentanter i ryggen blir dette den hittil tyngste nasjonale lanseringen av HeForShe.

– Vi må fortsette kampen mot fordommer, diskriminering og vold mot kvinner. Likestilling handler om å skape like muligheter for jenter og gutter. Vi har fortsatt en jobb å gjøre både nasjonalt og internasjonalt. Likestilling er bra for både kvinner og menn, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Men også norsk næringsliv er utfordret til å stille opp. Kampanjen vil på denne måten bidra til at miljøer som ikke er kjent for å drive likestillingsarbeid inkluderer dette i sin virksomhet.

– Dette vil jeg være med på! Det er viktig å bidra til at kvinner får like rettigheter og muligheter over hele verden. Derfor er jeg HeForShe, sier Ole Robert Reitan.

I månedene fremover vil FOKUS fortsette kampanjen. Målet er 10.000 signaturer før valget. Alle som skriver under forplikter seg til HeforShes 7 prinsipper. (www.heforshe.org) Kampanjen skal bidra til bevisstgjøring og endre måten menn tenker på likestilling. Dette skal påvirke politiske beslutninger, ansettelser i næringslivet og holdninger til enkeltmennesker.

– Alle på to ben skal ha de samme muligheter, rettigheter og respekt uansett kjønn, hudfarge eller legning. Noe annet er tull, tøys og uklokt - og håpløst umoderne, uttaler Petter Schjerven.