Menneskrettigheter i kriser, krig og væpnede konflikter

Den 20. januar 2012 starter opp nytt kurs i blant annet krigens folkerett og internasjonal strafferett ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen. Kurset er en del av studiet i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.

Kurset retter seg mot aktører som i sitt yrke savner innsikt i humanitærrettslige forhold før, under og etter en militær eller voldelig konflikt. Vi retter oppmerksomheten mot kampen mot terror og forholdet til de internasjonale menneskerettighetene, vi ser på utviklingen og innholdet i internasjonal humanitærrett, når er væpnet makt tillatt og hva skjer når regler for slik bruk blir brutt. Forsoningsprosessen etter væpnet konflikt blir også analysert. Likeledes ulike former for oppgjør med fortiden gjennom sannhetskommisjoner, rettstribunal eller amnesti. Eksempler vil bli hentet fra pågående konflikter, blant annet i Afghanistan og Midt Østen.

Det vil bli arrangert studietur til Midt Østen i slutten av april. Her er der fremdeles noen få plasser igjen.
 
Undervisningen er lagt til fire helgesamlinger i løpet av våren 2012. Første helgesamling er 20-22 januar. I mellom helgesamlingene opprettholdes kontakten mellom studentene ved hjelp av det internettbaserte undervisningsprogrammet Fronter. Underviserne kommer fra ressurs- og kompetansemiljø i Norge og i utlandet.

For nærmere informasjon og beskrivelse av kurset og studiet i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering se www.hibu.no
.

Kontakt oss også gjerne på telefon 91803247. Vi tar opp studenter fortløpende.

MER HER: /images/Modul_4_Menneskerettigheter_i_kriser_krig_og_vepnet_konflikt_2012.doc