norad_slide-1_verdenskart_norsk-versjon.jpg

Mer norsk bistand til krise og konflikt

Norge ga 34,1 milliarder kroner i offisiell bistand i 2017. Syria var største mottakerland og en større andel av bistanden gikk til minst utviklede land. Reduserte flyktningutgifter i Norge ga rom for mer penger til andre områder.