Nidar først med rettferdig kakao

To år tidligere enn planlagt, går den norske sjokoladeprodusenten Nidar over til 100 prosent sertifisert kakao. –Nidar viser vei for norske bedrifter, sier SV-statsråd Heikki Holmås

Nidar er blant de første sjokoladeselskapene i verden som kun kjøper bærekraftig kakao. I 2010 forpliktet Nidar seg til den internasjonale ordningen for etisk handel, UTZ Certified, og skulle opprinnelig nå målet om 100 prosent sertifisert kakao i 2015. To år før tiden, er målet nådd.
– Vi er opptatt av at råvarene vi bruker skal være dyrket under anstendige forhold, og ønsker å bidra til bedre kår for kakaobøndene. Fra og med 2013 kjøper vi derfor kun sertifisert kakao, forteller administrerende direktør i Nidar, Inger Johanne Solhaug.

-Vi har lyktes med å overgå vår ambisjon. Sertifisert kakao er bedre for kakaobøndene som får høyere inntekt. Det er bedre for oss i Nidar som får tilgang på kakao av høyere kvalitet og det er bedre for forbrukerne, som nå kan kjøpe merkevarer som er dyrket under anstendige forhold, sier Solhaug.

Kakaoen sertifiseres gjennom UTZ Certified, en ordning for etisk handel som bygger på internasjonalt anerkjente standarder. Gjennom UTZ får kakaobøndene jordbruksfaglig opplæring, som gir bedre kvalitet på kakaoen og større avlinger å selge. Det fører til økt inntekt og håp om en bedre fremtid. Ordningen bidrar til å bekjempe barnearbeid, og sikrer kakaofamiliene en bedre hverdag.

Utviklingsminister Heikki Holmås gratulerer Nidar med satsningen.
- Veien til utvikling går gjennom god organisering og produktivitetsforbedring. Rettferdig fordeling er en hovedsak for meg, og etisk handel er viktig del av dette. At Nidar er verdens første sjokoladebedrift som har UTZ-sertifisering på alle produkter er kjempebra. Det er en inspirasjon til alle bedrifter i Norge, sier statsråden.