Malawi_solcelle_2016_17-2.jpg

Norsk privat offentlig samarbeid sikrer lys til hundretusener i Malawi

Det norskeide solenergiselskapet Kumudzi Kuwale Ltd har mottatt finansiell støtte fra fornybar-fondet EEP.  I første omgang har de mål om å nå ut til 140,000 av Malawi fattigste innbyggere innen utgangen av 2020.

Malawi er ett av verdens fattigste land hvor 90% av innbyggerne i landet lever for under én dollar om dagen. Flesteparten av disse har ikke tilgang til strøm, og benytter seg av parafinlamper eller engangsbatterilykter for å ha lys mellom kl 18 og 06.

Adresserer de aller fattigste
Flora videregående som også driver yrkesskole i Malawi brukte dette som utgangspunkt da de startet Kumudzi Kuwale, som betyr «landsbylys» i 2013. Sammen med sine lokale partner, Nkhotakota Youth Organisation, har de hatt uvurderlig støtte fra fredskorpsdeltakere som har hatt sentrale roller med å bygge opp Kumudzi Kuwale Ltd som i dag har 60 Malawiere i jobb.  

I 2016 ble den norske stiftelsen Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation (GHBMF) med på laget.  Fagbokforlaget er den største bidragsyteren i GHBMF, og med deres med-finansiering sikret Kumudzi Kuwale støtte fra fornybar-fondet «Energy and Environmental Partnership» (EEP Afrika).

«Med Fagbokforlaget med på laget blir dette et sterkt privat offentlig samarbeid som adressere FNs bærekraftsmål nummer 7 om «å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris til alle» uttaler Arnstein Bjørke i Fagbokforlaget» alt

Arnstein Bjørke til venstre i bildet

 

Flora vgs bidrar med kompetanse og Fagbokforlaget bidrar med finansiell kapital. Gjennom støtten vil opp til 145,000 fattige innbyggere få tilgang til strøm innen utgangen av 2020.

«Det å kunne tilby lys til en av verdens aller fattigste mennesker til en pris de kan ha råd til, samtidig som det er forretningsmessig bærekraftig er noe vi er veldig stolte over» (Arne Marius Skillingstad, daglig leder i Kumudzi Kuwale.

alt

Arne Marius Skillingstad


Leverer lys til 11 kr måneden
I tilsagnsbrevet fra EEP står det at Kumudzi Kuwale var en av 29 som fikk støtte etter en svært konkurransepreget evaluerings- og utvelgelsesprosess som startet med 530 søkere.

Prosjektet «no one should be left in the dark», er en videreføring av ladestasjonskonseptet som Kumudzi Kuwale har hatt stor suksess med tidligere. Kostnadsrammen er på ca 3.8 milloner, der EEP sin støtte utgjør 2 millioner kroner.

Konseptet gjør at landsbyboerne kan leie en ladbar lampe for 11 kr måneden. Lampen kan lades så mange ganger kunden ønsker i løpet av denne måneden, vanligvis 2 ganger i uken. Stasjonen blir installert i et vanlig hus i landsbyen hvor beboeren selv admistrerer virksomheten mot en andel av omsetningen. Kumudzi Kuwale har i dag såkalte franchisetakere i 35 landsbyer, men dette skal tidobles de to nærmeste årene.


Rigget for vekst
Kumudzi Kuwale er et eksempel på sosialt entreprenørskap – bedriften har som mål å løse sosiale problemer og forbedre menneskers liv ved tilgang på elektrisk lys, men ved å bruke forretningsmodeller som genererer profitt og er bærekraftige.

Siden bare 10 prosent av Malawis 18 millioner er tilknyttet strømnettet, er det et stort marked å ta av. Basert på egne estimat vil videre profitt kunne brukes til å tilby lys til opp mot 330,000 personer innen 2025 forteller Arne Marius Skillingsstad som er daglig leder i selskapet. Men legger til at han samtidig er ydmyk på at de først skal gjøre unna første etappe med 325 nye ladestasjoner innen utgangen av 2020.

alt

 

Energi and Environmental Partnership
EEP er et multi-donor fond som tilbyr tidlig fase tilskudd til innovative reine energiprosjekt, teknologi eller forretningsmodeller. EEP mottar økonomisk støtte fra Østerrike, Finland, England og fra Nordic Development Fund. https://eepafrica.org/eep-africa-trust-fund-enters-full-operational-mode/
 

Kumudzi Kuwale Ltd.
Bedriften har idag 61 ansatte, og har levert elektrisk lys til om lag 50,000 kunder i løpet av de siste årene. Bedriften startet opp i 2013. Bedriften er eid av GHBMF (58 %) og av Nkhotakota Youth Organisation. Arne Marius Skillingstad er daglig leder i Kumudzi Kuwale Limited. Han har telefon +265 884 288 610, arne.skillingstad@kumudzikuwale.com.


Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation
Er en norsk stiftelse etablert i 2007 og har siden bygd flere titalls skoler og brønner i Malawi. De har fått finansiering av Norad, Kavlifondet, Fagbokforlaget og fra en rekke andre. Stiftelsen er godkjent av Innsamlingskontrollen og oppført med å bruke så lite som 1,1 prosent til administrasjon. Resten kommer prosjektene og deres formål til gode. Ola Grønn-Hagen er daglig leder, +47 90 66 10 43, ola@gronn-hagen.no. Han er også styremedlem i Kumudzi Kuwale Ltd.

 

Flora Videregående Skole
Skolen ligger i Florø, har 530 elever fordelt på sju utdanningsprogram. Målet med prosjektene er å sette internasjonalisering og entreprenørskap på læreplanen slik at hele årskull med elever kan få lære om utviklingsarbeid. Skolen har jobbet med utviklingsprosjekt i Malawi siden 2005 og mottar støtte fra Fredskorpset og Direktoratet for Internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Øystein Garfors er ansvarlig for utviklingsprosjektene til skolen, +47 41 53 06 03, oystein.garfors@sfj.no. Han er også styremedlem i Kumudzi Kuwale.