88310414_10158167903608293_1752596598094823424_o.jpg

Tar et oppgjør med teknologioptimismen

Klimakrisa fordrer radikale endringer og nye løsninger. Likevel mener Spire det er på tide at flere tar til orde for å vise baksiden av “teknologioptimismen” som vi ser i møte med klimakrisa. I dag lanseres derfor kampanjen “Grønn overvekst”.

Nettsidene for den nye kampanjen finner du her: https://overvekst.spireorg.no/
 

Den sittende regjering, og de fleste opposisjonspartiene, ønsker storskala teknologiutvinning og karbonfangst- og lagring i møte med klimaendringene. Dette argumenteres med som viktige fundamenter for å sikre “grønn” økonomisk vekst.

 

Klimaendringene har gjort at vi må tenke nytt om hvordan vi skal løse disse problemene. Troen på teknologiens energi- og ressurseffektiviserende muligheter har stått i sentrum både her i Norge og internasjonalt. Men når vi har et ensidig fokus på å løse klimaendringene innenfor et økonomisk system som belager seg på vekst, ser vi at vi kun flytter kostnader til andre steder. Det være miljø eller mennesker, eller begge. (Sitat Hege Skarrud, leder i Spire).

 

En rapport fra EU anslår at etterspørselen av kobolt til elektriske biler kan komme til å overgå forsyningen allerede i 2020. I dag kommer to tredjedeler av den globale kobolttilførselen fra DR Kongo. 40 000 barn og unge i Øst-Kongo risikerer livet i koboltgruvene hver eneste dag.

 

Vi ser alt for ofte at det er lite samstemthet mellom norsk utviklingspolitikk og norske klimaambisjoner. For eksempel vil en elektrifisering av den globale bilparken kreve vanvittige mengder kobolt og litium. Dessuten finnes det utallige eksempler på utvinning av disse materialene som har katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø - forurensning av vann, trusler mot lokalt biologisk mangfold og menneskerettighetsbrudd i utvinningsprosessen. Teknologi-optimismen er langt fra kostnadsfri, selv om grønn teknologi kommer til å være helt vesentlig  fremover. Det er viktig at norske politikere tar dette på alvor. (Sitat Hanna Vandeskog, kampanjeleder i Spire).

 

European Environmental Bureau (EEB) viste i 2019 til at det så langt ikke har forekommet et eneste eksempel av tilfredsstillende grønn vekst på global basis. EEB viser til at hver gang “grønn vekst” har forekommet - altså frakobling mellom vekst i bruttonasjonalprodukt og press på miljøet - har dette skjedd kun på enten lokal, eller midlertidig skala, eller man har flyttet negative konsekvenser til et annet sted. Rapporten konkluderer også med at det er høyst usannsynlig at grønn vekst vil skje. Likevel sa den norske regjeringen da Klimakur 2030 ble lansert at de ikke ville innføre tiltak som går på bekostning av den økonomiske veksten.

 

Når forskere, organisasjoner og til og med Prins Charles viser til at vi må endre fokus vekk fra det rådende økonomiske systemet som baserer seg på vekst, er også norske partier nødt til å lytte og være tydelige i de negative konsekvensene som kommer av deres politikk. Vi må sette miljøet i sentrum av alt vi gjør, ikke økonomien. Gjennom å endre på premissene og rollen til økonomien vil vi kunne både løse klimakrisa, samtidig som vi også løser den større miljøkrisa og verdens sosiale problemer som ulikhet og moderne slaveri. (Sitat Hege Skarrud, leder i Spire).
 

Les også intervju med Spires kampanjeleder her: https://www.spireorg.no/nyhetsarkiv/intervju-med-spires-kampanjeleder