MedHum oppsummert.jpg

Vellykket MedHum 2018

Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2018 har samlet inn opp mot 2 millioner kroner til UNICEFs MAKANI-prosjekt for flyktninger i Jordan. Nå starter søknadsprosessen om å få være MedHums samarbeidsprosjekt frem mot aksjonen i 2020. Noe for din organisasjon?

MedHum er Norges største studentdrevne humanitæraksjon. Hvert partallsår har MedHum innsamlingsaksjon for å samle inn penger til humanitære prosjekter, med fokus på lav- og mellominntektsland, og forebyggende helsearbeid.

Norsk Medisinstudentforening og sponsorer dekker driftsutgifter, og alle inntekter går derfor til prosjektet. MedHum jobber lokalt og nasjonalt, med norske medisinstudenter fra hele landet, samt studenter som studerer ved utenlandske fakultet.
 

MedHum har nå åpnet søknadsprosessen til å være innsamlingsprosjekt for Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) 2020. HER finner du krav til prosjektsøknad, samt MedHum sine statutter.

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan man kontakte David Teigen på telefon: +47 93288513, eller send en mail til david.teigen@medhum.no. Send en sms med navn og organisasjon, så ringer han opp igjen hvis han ikke er tilgjengelig når dere ringer.

 

Litt generell info og tips:

Få gjerne fram hvordan prosjektet kan presenteres til medisinstudenter og Norges befolkning. Hvordan kan deres prosjekt være med på å promotere MedHum som aksjon? Kom gjerne med forslag til hvordan prosjektet kan illustreres kreativt og informativt for å vekke engasjement hos givere. Her kan det være lurt med informasjon om hva pengene spesifikt skal brukes på, slik at studentene kan få litt grep om hvor mye de faktisk kan bidra.

Vi pleier å sende fem representanter på en tilsynsreise på høsten i driftsåret. Det vil altså si høsten 2019. Dette er for å samle inn kampanjemateriell og for at vi skal kunne stå som garantister for at pengene går til et solid prosjekt. Dette har mye å si for at studentene skal føle eierskap til støtteprosjektet og dermed engasjere seg i innsamlingen. På denne reisen vil vi også ha med oss en kameramann og forsøke å lage noen gode medieprodukter som best mulig gjenspeiler prosjektet vi samarbeider om. Ta gjerne en kikk på noen av videoene som ligger på vår facebook-sider (flere eksempler kan fremskaffes), og kom gjerne med konkrete forslag til hvordan vi kan samarbeide om promotering av aksjonen, samt ønsker dere kanskje måtte ha for profilering. MedHum betaler transport og visum for reisen, mens søkerorganisasjonen betaler kost og losji under oppholdet. Innsamlede midler kan ikke brukes til å finansiere reisen.

Frist for søknaden er 10. januar 2019 kl. 23:59. Denne sendes til medhum@medisinstudent.no