Vil oversvømme internett med mer enn 300 000 overgrep på 24 timer

Hvert døgn utsettes mer enn 300 000 jenter for trakassering, vold og overgrep i tilknytning til skolen. Overgrepene foregår ofte i det skjulte, og overgriperne blir sjelden straffet. Nå tar Plan International Norge i bruk sterke virkemidler for å synliggjøre den brutale virkeligheten.

I dag mangler 62 millioner jenter fra klasserommene rundt i verden. Vold, overgrep og trakassering er en av de største årsakene til at jenter slutter på skolen.

Søndag 20. september starter Plan årets jenteaksjon for å hjelpe alle de jentene som utsettes for trakassering og overgrep i skolen – i gjennomsnitt fire hvert eneste sekund, mer enn 300 000 hver eneste dag. Mens overgriperne nesten aldri blir straffet, må jentene leve videre med konsekvensene – traumer, skam, stigmatisering, uønsket graviditet og en ødelagt fremtid. Dette er et av de groveste bruddene på jenters rettigheter i verden i dag.

I løpet av 24 timer vil Plan oversvømme internettet med fire bilder i sekundet av overgrep mot jenter i skolen. Plan vil med all tydelighet demonstrere i «real time» de mange overgrep som gjennomføres i løpet av et døgn, for at verden skal åpne øynene. Målet er å mobilisere en hel verden til kamp mot overgrepene.

  • Vi tar i bruk alle tilgjengelige digitale kanaler og sterke bilder for å få folk til å reagere og engasjere seg. Internett har gitt oss en unik mulighet til å synliggjøre omfanget av vold og overgrep mot skolejenter, sier generalsekretær Kjell Erik Øie i Plan International Norge.

 

Min lov - for å mobilisere flere gode mennesker enn onde handlinger
For å lykkes i kampen mot kjønnsbasert vold og trakassering i skolen er holdningsskapende arbeid et av de viktigste virkemidlene. Derfor vil Plan mobilisere alle verdens gode krefter til å vedta Min lov, som er en personlig forpliktelse om å kjempe for å stoppe vold mot jenter i skolen.

  • Min lov skal gi verdens ledere et rungende signal om at vi ikke lenger aksepterer vold og overgrep mot jenter i skolen. Vi krever at lovverk som forbyr vold mot barn i skolen håndheves i alle land, slik at jenter får et trygt og godt læringsmiljø som gjør det mulig for dem å fullføre utdanningen sin og delta i samfunnsutviklingen, sier Kjell Erik Øie.


Ambisjonen er å mobilisere flere enn 300.000 mennesker som vedtar Min lov hver eneste dag i aksjonsperioden. På den måten vil Plan bevise at verden består av flere gode mennesker enn antall onde handlinger som utføres mot jenter i skolen.

I det skjulte

For å illustrere hva som foregår i det skjulte har Plan tatt arrangerte bilder gjennom overvåkningskameraer. Bildene blir spredt via alle typer tradisjonelle og nye medier/kanaler, som for eksempel Facebook, Instagram, Snapchat, Buzzfeed, Tripadvisor, Tinder, bloggere, nettaviser og kinovisninger.

  • Vi løfter problemet frem i lyset for å få så mange som mulig med i kampen mot den grove uretten som rammer uakseptabelt mange jenter, sier Kjell Erik Øie.

 

Plan International Norge har i årets jenteaksjon også alliert seg med Plan i Sverige og Finland i kampen for jenters rettigheter.

Vedta Min lov og følg kampen mot voldsovergrep mot jenter i skolen her: www.minlov.no

Fakta om voldsovergrep mot jenter i skolen:
 

  • Vold mot jenter i skolen er et av de groveste bruddene på menneskerettighetene. Volden motiveres ofte av et syn på jenter som mindre verdt enn gutter og menn, og overgrepene jentene utsettes for er ofte enda mer alvorlige enn overgrepene mot gutter.
  • Vold mot jenter hindrer dem i å fullføre sin utdanning, derfor må kjønnsbasert vold i skolen stoppes.
  • Ved å bekjempe vold mot jenter sikrer vi jenters skolegang. Utdanning av jenter er nøkkelen til å bryte fattigdomsspiralen i verden.
  • Plan har hatt et særlig fokus på å stoppe vold i skolen siden 2008, og den satsningen har gitt resultater. 22 land har rapportert nedgang i frafallet av jenter i utdanning. Plan jobber mot kjønnsbasert vold på flere nivåer – med lokale og nasjonale myndigheter, med lokale partnere og organisasjoner, med skoler, lærere og ansatte, med familier og direkte med barn og unge. 

  • Tallene vi bruker er basert på FNs rapport om vold mot barn fra 2006 og UNESCOs skolerapport fra 2011. Tallene er et estimat, og mørketallene er store.
  • For å nå ut til flest mulig på 24 timer har Plan Norge tatt i bruk et bredt spekter av digitale kanaler; Tripadvisor, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, kino, nettsider, forum, annonser, nyhetsbrev, ambassadører osv.