mimi-thian-737635-unsplash.jpg

Young Professional Programme - spennende jobbmuligheter i Den afrikanske utviklingsbank

Norge er en viktig bidragsyter til den afrikanske utviklingsbank og de andre multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i utviklingsbankene, og tilbyr veiledning til dere som vurderer å søke.

For veiledning: Tlf. 23 95 09 86 / e-post: paul.sverre.tharaldsen@mfa.no

Her finner du utlysningen fra den afrikanske utviklingsbank: https://www.afdb.org/en/about-us/careers/young-professionals-program-ypp

Søk innen 15. desember!