Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: November

Regjeringen foreslår 1,75 milliarder til Verdensbanken i "SAPRIN-proposisjonen"

RORG-samarbeidet / Global | 30.11.2002
- Verdensbankens politikk er langt på vei i overensstemmelse med norsk utviklingspolitikk, skriver regjeringen i en stortingsproposisjon som ble lagt fram sist fredag. I "SAPRIN-proposisjon" foreslår regjeringen at Norge skal bidra med 1,75 milliarder kroner til IDA, Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene, og gir for første gang en nærmere redegjørelse for Verdensbankens arbeid for å bekjempe fattigdom etter at PRSP-prosessen ble initiert i 1999.

Fortsatt vaksineproduksjon på Folkehelsa

Leger Uten Grenser | 29.11.2002
Det så mørkt ut, men Leger Uten Grenser-president Atle Fretheim kan puste lettet ut: Folkehelsa kan fortsatt produsere vaksiner mot hjernehinnebetennelse, en sykdom som tar over 170 000 menneskeliv hvert år.

Leve og la leve

UNESCO | 29.11.2002
Skam og skyld er en hovedårak til at det er så vanskelig å hindre spredning av hiv-viruset. Mange tør ikke engang å teste seg. På årets aidsdag retter FN oppmerksomheten mot fordommer og diskriminering.

Verdens aids-dag: Ansiktene bak aids

Leger Uten Grenser | 29.11.2002
Hun er ennå ikke 13. Babyen hennes er død. Marie Louise er en av millioner hiv-positive og aids-syke som ikke får medisiner.

Kritikk av Regnskogsfondets FSC-rapport

| 29.11.2002
FSC-sekretariatet og WWF International har begge kritisert Regnskogsfondets rapport om FSC som ble offentliggjort i forrige uke. Begge instansene hevder at Regnskogsfondets kritikk er utdatert, og at problemene er ryddet av veien. -Dette stemmer dessverre ikke, sier Regnskogsfondets leder Lars Løvold.

-Norge hindrer korrupsjonsetterforskning

NorWatch | 29.11.2002
Ombudsmann Jotham Tumwesigye, som leder den statlige etterforskningen av Bujagali-saken i Uganda, mener norske myndigheter hindrer ham i å komme til bunns i korrupsjonsskandalen. - Jeg må få komme til Norge, sier han til NorWatch.

Juleaksjon for naboer i nød

Norges Røde Kors | 28.11.2002
Tusenvis av barn sulter på den andre siden av grensen i nord. Norges Røde Kors lanserte i dag sin juleaksjon for å hjelpe barna i Nordvest-Russland.

Taliban TV: Nyhetskrig på arabisk

Verdensmagasinet X | 28.11.2002
Al-Jazeera og Osama bin Laden. Det var fjorårets nyheter fra den arabiske verden, sett fra en norsk eller vestlig sofa. Sett dere godt til rette, for snart kommer MBC, Abu Dhabi og Al-Manar. Den arabiske nyhetskrigen kommer snart til en skjerm nær deg!

1 milliard kroner til Det afrikanske utviklingsfondet

Utenriksdepartementet | 28.11.2002
Regjeringa har vedteke å leggje fram forslag for Stortinget om at Noreg vil støtte Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF) med eit bidrag på 1014 millionar kroner over tre år. Det globale bidraget utgjer om lag 27 milliardar kroner for perioden 2002-2004.

Bush med klare betingelser for økt u-hjelp i et sikkerhetsstrategisk perspektiv

RORG-samarbeidet / Global | 27.11.2002
- Den uuttalte meldingen er at landene som søker om hjelp må vise at de omorganiserer sine samfunn i tråd med Washingtons standarder, skrev New York Times i går i forbindelse med at Det hvite hus presenterte planer for hvordan den økte amerikanske u-hjelpen skal brukes. Den planlagte økningen er forankret i USA nye nasjonale sikkerhetsstrategi og tjenestemenn sammenligner planen med Marshall-hjelpen.

Bush med klare betingelser for økt u-hjelp i et sikkerhetsstrategisk perspektiv

RORG-Samarbeidet | 27.11.2002
- Den uuttalte meldingen er at landene som søker om hjelp må vise at de omorganiserer sine samfunn i tråd med Washingtons standarder, skrev New York Times i går i forbindelse med at Det hvite hus presenterte planer for hvordan den økte amerikanske u-hjelpen skal brukes. Den planlagte økningen er forankret i USA nye nasjonale sikkerhetsstrategi og tjenestemenn sammenligner planen med Marshall-hjelpen.

Kan Lula redde regnskogen?

Regnskogsfondet | 27.11.2002
Valget av Luiz Inázio "Lula" da Silva til ny president i Brasil kan bety økt beskyttelse for brasiliansk Amazonas, verdens største regnskogsområde.

Sentral-Afrikas regnskog i fare

Regnskogsfondet | 27.11.2002
Tenk deg verdens nest største regnskogsområde etter Amazonas. Tenk deg tømmerselskaper på vei inn i områder hittil skjermet fra krig og uroligheter. Tenk deg 45 prosent av verdens nest største regnskogsområde oppdelt i hogstkonsesjoner. Mye står på spill i Kongobekkenet, Sentral-Afrika.

Valutakurser og børsfall har svekket oljefondet med 10 bistandsbudsjetter!

RORG-samarbeidet / Global | 26.11.2002
Til tross for at det norske oljefondet hittil i år har blitt tilført 115 milliarder kroner av statens oljeinntekter, så har verdien av fondet sunket fra 613,7 milliarder ved årsskiftet til 603,6 milliarder ved utgangen av 3 kvartal. Fall på verdens verdipapirmarkeder og sterk kronekurs har svekket oljefondet med hele 125,2 milliarder kroner, et beløp tilsvarende nesten 10 bistandsbudsjetter!

WASH for bedre helse gjennom renere vann

NORAD | 26.11.2002
WASH-kampanjen har regnet ut at halvparten av verdens fattige er syke på grunn av dårlig behandling av vann. Konsekvensen er at halvparten av sykesengene i fattige land er okkupert av personer som er syke av samme grunn. I tillegg stjeler disse sykdommene fem milliarder arbeidsdager per år.

Valutakurser og børsfall har svekket oljefondet med 10 bistandsbudsjetter!

RORG-Samarbeidet | 26.11.2002
Til tross for at det norske oljefondet hittil i år har blitt tilført 115 milliarder kroner av statens oljeinntekter, så har verdien av fondet sunket fra 613,7 milliarder ved årsskiftet til 603,6 milliarder ved utgangen av 3 kvartal. Fall på verdens verdipapirmarkeder og sterk kronekurs har svekket oljefondet med hele 125,2 milliarder kroner, et beløp tilsvarende nesten 10 bistandsbudsjetter!

Ny dynamikk i EFA-arbeidet

UNESCO | 26.11.2002
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson deltok i forrige uke på et høynivåmøte om Utdanning for alle (EFA) i Abuja, Nigeria. - Dette møtet markerer forhåpentligvis en ny dynamikk, sier seniorrådgiver Tor Gjerde i UD.

Ikke et minutt til!

Fokus | 26.11.2002
25.november er den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. Dagen markerer
starten på en 16 dager lang kampanje som skal bidra til å synliggjøre og
bekjempe vold mot kvinner.

Vi krysser grenser - Resolusjon mot vold mot kvinner

Fokus | 25.11.2002
Fra 4. til 8. november arrangerte FOKUS nettverkskonferanse i Chiapas i Mexico. Konferansen var for medlemsorganisasjonene som har prosjektsamarbeid i Latin-Amerika og deres partnerorganisasjoner.

Endret søknadsfrist hos Atlasalliansen

Atlas-alliansen | 25.11.2002
For deg som har tenkt å søke på stilling som bistandsrådgiver eller administrasjonskonsulen kan det være nyttig å vite at søknadsfristen er fremskyndet til 10. desember.

Regjeringen foreslår 1,75 milliarder til Verdensbanken i "SAPRIN-proposisjonen"

RORG-Samarbeidet | 25.11.2002
- Verdensbankens politikk er langt på vei i overensstemmelse med norsk utviklingspolitikk, skriver regjeringen i en stortingsproposisjon som ble lagt fram sist fredag. I "SAPRIN-proposisjon" foreslår regjeringen at Norge skal bidra med 1,75 milliarder kroner til IDA, Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene, og gir for første gang en nærmere redegjørelse for Verdensbankens arbeid for å bekjempe fattigdom etter at PRSP-prosessen ble initiert i 1999.

Europa skal "omskoleres" for bærekraftig utvikling

RORG-samarbeidet / Global | 22.11.2002
En uoffisiell strategi for "omskolering" av Europa skal bidra til bærekraftig utvikling i oppfølgingen av verdenstoppmøtet i Johannesburg. Det håper deltakerne på en all-europeisk kongress om "Global education" (utdanning om globale spørsmål), som ble avsluttet i Maastricht  sist helg. Kongressen samlet flere hundre deltakere fra Europarådets medlemsland, samt inviterte deltakere fra Sør, som drøftet hvordan innsatsen i skolen og opplysningsarbeidet om nord/sør-spørsmål i Europa kan styrkes.

Svært alvorlig situasjon for titusenvis av internt fordrevne

Flyktningerådet | 22.11.2002
- Forholdene er svært vanskelig. Folk mangler både materiell assistanse og beskyttelse, sier stedlig representant for Flyktningerådet, Hallvard Holøyen. Flyktningerådet distribuerer mat til 500 000 mennesker i områdene rundt Gulu og Kitgum i det nordlige Uganda. ? Det er viktig at det internasjonale samfunn oppfyller appellene fra FN, og at ugandiske myndigheter erklærer disse områdene for katastrofeområder slik at det blir lettere å mobilisere hjelp, sier Holøyen.

Fredsinitiativet Ingen krig mot Irak

Norges Fredsråd | 22.11.2002
Torsdag kveld ble Fredsinitiativet Ingen krig mot Irak stiftet i Oslo. Hovedformålet er å stoppe krigsplanene og å organisere en stor, fargerik demonstrasjon i Oslo på den internasjonale aksjonsdagen 15. februar 2003.

Nytt studium ved HiO: "Konflikt, megling og dialog"

Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid, Høgskolen i Oslo | 22.11.2002
"Konflikt, megling og dialog" (15 studiepoeng/5 vekttall)er et nytt undervisningstilbud ved Høgskolen i Oslo. Studiet arrangeres av Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA) i samarbeid med Fredskorpset. Temaer i studiet vil være: dialog, normer i konflikter, megling, makt i konflikter og konfliktanalyse. Studiet vil foregå våren 2003. Søknadsfrist er 10. desember 2002.

Fra motstander til medspiller

NORAD | 22.11.2002
- Du trenger ikke svelge kameler for å få til bedre utvikling, sier Cathrine Halsaa på Avdeling for sivilt samfunn og næringsutvikling (ASN) i NORAD. Hun viser til et fruktbart samarbeid mellom frivillige organisasjoner og næringslivet.

Hverdagshelter med livet som innsats

Norges Røde Kors | 22.11.2002
I de siste tre ukene har fire norske ambulansesjåfører kjørt ambulanse i Palestina og Israel. De slår fast at virkeligheten i Israel og Palestina ikke kan sammenliknes. Det er to forskjellige verdener.

Europa skal "omskoleres" for bærekraftig utvikling

RORG-Samarbeidet | 22.11.2002
En uoffisiell strategi for "omskolering" av Europa skal bidra til bærekraftig utvikling i oppfølgingen av verdenstoppmøtet i Johannesburg. Det håper deltakerne på en all-europeisk kongress om "Global education" (utdanning om globale spørsmål), som ble avsluttet i Maastricht sist helg. Kongressen samlet flere hundre deltakere fra Europarådets medlemsland, samt inviterte deltakere fra Sør, som drøftet hvordan innsatsen i skolen og opplysningsarbeidet om nord/sør-spørsmål i Europa kan styrkes.

Seminar på PRIO

PRIO | 21.11.2002
Brian Martin, australsk professor, kommer til PRIO den 4. desember for å snakke om hvordan ikkevold kan anvendes for å stanse terrorisme.

Hjelper hjelpa?

NORAD | 21.11.2002
Hjelper hjelpa? spør Vigdis Hjorth i forordet til novellesamlingen "Fattigdom". Har 50 år med bistand gitt noen resultater? Og vil ytterligere internasjonal innsats fram mot 2015 bidra til å halvere fattigdommen?
1 - 30 av 73
1 2 3

Klipp fra Media

Nå truer USA med å spenne bein på WTOs økonomi – anklager Norge

ABC nyheter | 15.11.2019

USAs representant truet denne uka med å blokkere budsjettet til WTO fra nyttår av og angrep ordninger for tvisteløsning som EU, Canada og Norge har opprettet.

Kaster sikkerhetsselskapet G4S ut av Oljefondet

E24 | 15.11.2019

Norges Bank har besluttet å utelukke det britiske sikkerhetsselskapet G4S Plc fra Oljefondet. Etikkrådet frykter «uakseptabel risiko» for brudd på menneskerettighetene.

Verden bruker mer kull

NRK nyheter | 15.11.2019

Selv om Europa og USA brenner mindre kull, øker forbruket kraftig i Asia. Det går fram av årsrapporten fra Det internasjonale energibyrået IEA.

Professor om Morales: – Synkende popularitet blant sine egne svekket urfolksikon

NRK nyheter | 15.11.2019

Evo Morales hadde bred støtte blant sine egne da han ble Bolivias første president med urfolksbakgrunn, men så endret han politikken sin.

Palestinske skolemyndigheter: – Husk at vi lever under okkupasjon

Aftenposten | 14.11.2019

– Barna våre lærer mye også på vei til og fra skolen i et okkupert land, sier den palestinske viseutdanningsministeren til Aftenposten.

Ny studie advarer: Insektapokalypse truer alt liv på jorden

ABC nyheter (NTB) | 14.11.2019

– Den ubemerkede insektapokalypsen burde fått alarmklokkene til å ringe for lengst, sier naturverner som mener det vil få alvorlige konsekvenser for alt liv på jorden om den negative utviklingen ikke stanses.

Zero slakter klimarapporten: - De vil ha billig olje, og pakker inn budskapet i dyster klimaretorikk

Nettavisen | 14.11.2019

Dystre anslag for klimaet i den omfattende rapporten fra Det internasjonale energibyrået får hard medfart. De bommer grovt, mener Zero og Statkraft.

Ny rapport fra IEA: Rekordhøye CO2-utslipp

DN | 13.11.2019

Klimagassutslippene har aldri vært høyere enn i fjor. Og det er ingen tegn på at utslippene skal stoppe før 2040, advarer Det internasjonale energibyrået.

Vil granske hvorfor Norge ikke klarer å nå klimamål

NRK nyheter | 13.11.2019

Fremtiden i våre hender vil ha en gransking av hvorfor Norge ikke har klart å nå klimamålene på 30 år. Arbeiderpartiet støtter forslaget, men Høyre er skeptisk.

Israel reagerer kraftig på EU-krav om merking av produkter fra bosetninger

Vårt Land (NTB) | 13.11.2019

Matvarer som er produsert i israelske bosetninger i okkuperte områder, må merkes med dette, krever EU-domstolen. Israel mener landet blir forskjellsbehandlet.