Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: Februar

Orphan Voices i Mosambik er utsatt

Kirkens Nødhjelp | 28.02.2002
Åpningen av utstillingen "Orphan Voices" 28. februar i Mosambik, er utsatt som følge av Kronprinsparets nye reiseplaner. "Orphan Voices" er et samarbeid mellom NORAD, Barnekunstmuseet i Oslo og Kirkens Nødhjelp.

Et skritt nærmere et Europa uten dødsstraff

Amnesty International | 28.02.2002
Europarådet har gitt et klart signal om at dødsstraff ikke er akseptabelt selv i krigstilstand, sier Amnesty, etter innlemningen av protokoll nr. 13 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fra 21. februar.

Norsk Fredsprisutstilling i FN

Utenriksdepartementet | 27.02.2002
Utenriksdepartementet presenterer, i samarbeid med blant annet Norsk Folkemuseum og Nobelinstituttet, en utstilling for å markere 100-års jubileet for Nobels Fredspris. Utstillingen vil bli åpnet i FN mandag 4. mars kl.18.00 av utenriksminister Jan Petersen i nærvær av FNs generalsekretær Kofi Annan.

Blekkulf og Børge Brende møter Margot Wallstrøm i Brussel

Miljøverndepartementet | 27.02.2002
Miljøvernminister Børge Brende skal møte miljøkommissær Margot Wallstrøm i Brussel den 28. februar. Han reiser sammen med Blekkulf som skal lansere sine miljødetektiver i EU for Margot Wallstrøm.

Forlanger en prosent bistand

Kirkens Nødhjelp | 26.02.2002
I dag feirer norsk bistand 50 år. Om knappe tre uker går den historiske konferansen, ”Finansiering av utvikling”, av stabelen i Monterrey, Mexico. Norge må nå kjenne sin besøkelsestid i kampen mot verdens fattigdom. Den norske regjerings hilsen til Monterrey-konferansen, må være at den akter å passere bistandsgrensen på 1 prosent av BNI i statsbudsjettet for 2003. Dette vil også være den beste markering av 50-årsjubileet for norsk bistand.

Korrupsjon og fattigdom - bistand i høyrisikosonen

NORAD | 26.02.2002
Begrens antall samarbeidsland. La oss konsentrere innsatsen, så kan vi både bedre forbygge misbruk av norske midler, og oppnå bedre resultater av vår bistand! Det er oppfordringen fra seniorrådgiver i NORAD, Mette Masst til Stortinget.

Prestetjeneste i Afrika, Zimbabwe - Oktober-november 2001

Aidsnett | 25.02.2002

Rapport fra Liv Rosmer Fisknes? opphold i Zimbabwe.

Millioner truet av epidemi i Etiopia

Norges Røde Kors | 25.02.2002
Nesten 39 millioner mennesker er truet av hjernehinnebetennelse i Etiopia. Det frykter Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger, som rapporterer at sykdommen har nådd tett befolkede deler av landet. Nå vil Røde Kors starte massevaksinering.

Utvidet salg av de etiske og økologiske bananene

Max Havelaar | 25.02.2002
Testsalget av de Max Havelaar-merkede bananene i Oslo-området har vært vellykket, og bananene blir nå å finne i NorgesGruppen sine største butikker på hele Østlandet og i Bergen. Max Havelaar sitt elefantmerke garanterer en god handel mellom u-land og i-land. Bananene kommer fra Den dominikanske republikk, og i tillegg til å være elefantmerket er de også økologiske.

Manglende infrastruktur hindrer utvikling

IPS | 24.02.2002
Dersom ikke verdens fattige får større adgang til transport, elektrisitet, vann og telekommunikasjoner, er det tvilsomt at målet om å halvere omfanget av den ekstreme fattigdommen innen 2015 blir nådd, går det fram av en erklæring fra Verdensbanken.

Antirasistisk Senters Nyhetsbrev

Antirasistisk Senter | 24.02.2002
Nå er første nyhetsbrev fra Antirasistisk Senter i 2002 klart. Nyhetsbrevet inneholder nyhetsstoff relatert til Antirasistisk Senters arbeid og relevante saker i media, delt opp i forskjellige kategorier.

Rune J. Skjælaaen (Sp), Kirke, Utdanning og Forskningskomiteen: Forbrukerne har makta, ikke politikerne

ForUM for utvikling og miljø | 22.02.2002
- Jeg hørte akkurat på Dagsrevyen at midler fra oljeformuen har gått inn i flere atomkraftverk. Også atomkraftverk som leverer avfallsstoff til Sellafield. Rune J. Skjælaaen (Sp) sier at etter slike nyheter, tenker han faktisk ikke på bærekraftig utvikling.

Skaffer valgobservatører

Kirkens Nødhjelp | 21.02.2002
Når media er kneblet er det viktig at noen er vitner, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt. Norge får avgjørende rolle. Det jobbes intenst for å skaffe valgobservatører som kan dra til Zimbabwe på kort varsel. Kirkenes Verdensråd kom sent i går med en bønn om at Kirkens Nødhjelp stiller med observatører.

Sterk norsk støtte til fredsprosessen mellom Etiopia og Eritrea

Utenriksdepartementet | 21.02.2002
Utenriksminister Jan Petersen har mandag og tirsdag denne uken vært på besøk i Etiopia og Eritrea for å snakke med de to lands ledere om fredsprosessen. Fredsprosessen mellom Etiopia og Eritrea går nå inn i en avgjørende fase. Partene har gitt en internasjonal grensekommisjon oppdraget med å fastlegge grensen.

Norfunds utviklingseffekter pr. 01.01.2002

Norfund | 20.02.2002
Norfund har investert 766 mill. kr ved utgangen av 2001. Av disse var investeringer på 435 mill. kroner forbi det forberedende stadiet og hadde igangsatt produksjonsvirksomhet i en eller annen form. Disse investeringene hadde resultert i 2600 arbeidsplasser. Samtidig kan det oppsummeres at Norfunds investeringer hittil har bidratt til at andre investorer har investert i alt 7 milliarder kroner.

Finansiering av utvikling: handler det om penger?

ForUM for utvikling og miljø | 20.02.2002
Til tross for høylytt enighet om at global fattigdomsbekjempelse er det viktigste middelet for å sikre fred, demokrati, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling øker antallet fattige og det tas få konkrete skritt for å motvirke det. Konferansen Finansiering av utvikling i Mexico i mars ser heller ikke ut til å bedre situasjonen.

- Stopp rekrutteringen av barnesoldater!

World Voices Norge | 20.02.2002
12. februar, ble den valgfrie United Nations' Optional Protocol mot barns deltakelse i væpnet konflikt, iverksatt. Dette betyr at alle land som ratifiserer avtalen ikke lenger vil kunne rekruttere barn til å delta aktivt i væpnet konflikt. Gerson (16) ber om handling fra den colombianske regjeringen.

Mugabe stopper kirkelige observatører

Kirkens Nødhjelp | 20.02.2002
Kirkens Nødhjelp er kommet i klemme etter at søster-organisasjoner fra EU nektes innpass til Zimbabwe som valgobservatører. Kirkens Nødhjelp vil nå vurdere hvordan president Robert Mugabes nei til valgobservatører fra ulike kirkesamfunn i EU skal håndteres.

Verdensbankens årlige konferanse om utviklingsøkonomi til Oslo

RORG-samarbeidet / Global | 19.02.2002
Verdensbankens årlige ABCDE-konferanse, en forsker-konferanse om utviklingsøkonomi, er flyttet fra Stockholm til Oslo 24 - 26 juni i år. Neste uke holder Jeffrey D. Sachs, tidligere deltaker på ABCDE-konferansen og verdenskjent Harvard-økonom, foredrag i Oslo.

Verdensbankens årlige konferanse om utviklingsøkonomi til Oslo

RORG-Samarbeidet | 19.02.2002
Verdensbankens årlige ABCDE-konferanse, en forsker-konferanse om utviklingsøkonomi, er flyttet fra Stockholm til Oslo 24 - 26 juni i år. Neste uke holder Jeffrey D. Sachs, tidligere deltaker på ABCDE-konferansen og verdenskjent Harvard-økonom, foredrag i Oslo.

Røde Kors med krigskonferanse i Niger

Norges Røde Kors | 19.02.2002
Den afrikanske parlamentariske union åpnet mandag en tre dager lang konferanse om beskyttelse av sivile i væpnede konflikter. Konferansen finner sted i Niger, og arrangeres i samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Nordisk støtte til gjenreisinga av Afghanistan

Utenriksdepartementet | 19.02.2002
Dei nordiske utanriksministrane peikar på den store utfordringa det er å gjennomføre Bonn-avtalen om overgang til ei demokratisk styreform i Afghanistan i dei komande åra. Ministrane er tilfreds med at Bonn-avtalen hittil er blitt gjennomført etter planen.

Somalisk muslim - norsk terrorist?

Tredjeverdensmagasinet X | 18.02.2002
5. oktober i fjor ble sju norske statsborgere arrestert, mistenkt for hvitvasking av penger til al-qa´ida-nettverket.

- Sats på helse

Bistandsaktuelt | 17.02.2002
Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener det er mulig å redde åtte millioner menneskeliv hvert år ved å øke bistanden til helse fra 54 milliarder kroner hvert år til 243 milliarder innen 2007. Forutsetningen er at utviklingslandene innen 2015 øker sine budsjetter til helse med et beløp tilsvarende to prosent av brutto nasjonalinntekt.

Imponerende vekst i Mosambik

NORAD | 17.02.2002
For ti år siden var Mosambik et av verdens aller fattigste land. Men nå imponerer vekstraten langt flere enn naboene i det sørlige Afrika.

Jødehat på norsk - Fra Eidsvollsmennene til Boot Boys

Global.no | 17.02.2002
BOKANMELDELSE

Skrevet av: Vebjørn K. Selbekk
Forlag: Hermon
Anmeldt av: Asbjørn Sørensen

Norad har full tillit til Strømmestiften

NORAD | 16.02.2002
NORAD meddeler i en pressemelding i dag at Strømmestiftelsens kontrollrutiner fullt ut har fungert etter hensikten i forhold til lokale partneres økonomiske utroskap. Slike saker vil fra tid til annen dukke opp i utviklingsarbeid fremholder NORAD, og understreker at Strømmestiftelsen her har opptrådt helt korrekt, samt iverksatt nødvendige tiltak.

Kronprinsparet til Mosambik

NORAD | 15.02.2002
Kronprins Haakon og og kronprinsesse Mette-Marit vil besøke Mosambik fra 28. februar til 4. mars for å få et bilde av norsk samarbeid med landet, og et innblikk i de utfordringer et utviklingsland som Mosambik står overfor.

Tusenvis på flukt - UNHCR henvender seg til Flyktningerådet

Flyktningerådet | 15.02.2002
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt Flyktningerådet i Sierra Leone om å ta imot 3000 sierra leonske flyktninger som har oppholdt seg i leirer i Liberia. Årsaken er harde kamper i området mellom regjeringshæren og opprørsstyrkene i Liberia.

Kritiserer produksjon av palmeolje

IPS | 15.02.2002
Sri Lanka erstatter en del av sin gummiproduksjon med dyrking av oljepalmer. Miljøvernere mener produksjon av oljepalmer kan føre til dramatisk jorderosjon. Eksport av palmeolje har vist seg mer lukrativt enn salg av gummi, og mange har derfor valgt å gå over til det produktet som gir best avkastning.
1 - 30 av 64
1 2 3

Klipp fra Media

Tetzschner ønsker tøffere tone overfor Kina og et fristed for demokratiforkjempere fra Hongkong

Aftenposten | 13.07.2020

– Sammen med andre land bør Norge ta imot intellektuelle og demokratiforkjempere fra Hongkong som på humanitært grunnlag gis opphold, sier første nestleder i Utenrikskomiteen, Michael Tetzschner (H).

Sudan tillater alkohol og avkriminaliserer frafall fra islam

Aftenposten (NTB) | 13.07.2020

Sudan har reformert strenge islamske lover. Nå får ikke-muslimer lov å drikke alkohol, pisking forbys, og det er ikke lenger dødsstraff for å forlate islam.

Sveinung Rotevatn svarte Greta Thunberg: – Vi vil ikke stoppe oljeproduksjonen over natten

E24 | 12.07.2020

Greta Thunberg og flere andre unge klimaaktivister sendte brev til Erna Solberg for å advare om norsk oljepolitikk. Her er svaret signert klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Ballonger bringer internett til landsbygda i Kenya

NRK nyheter | 12.07.2020

Nå skal også mer grisgrendte deler av Kenya få 4G-internett. Det kommer flyvende, levert av solcelle-drevne ballonger.

25 år siden massakren i Srebrenica

NRK nyheter | 12.07.2020

Taiba Muminovic ble født da Srebrenica falt og flere tusen menn og gutter ble drept. Faren hennes og flere mannlige slektninger mistet livet. I dag markerer Srebrenica at det er 25 år siden folkemordet.

Nordfund tar selvkritikk etter gigantsvindel

E24 | 11.07.2020

Forsinkelser i innføringen av nye sikkerhetsrutiner i det statseide fondet var med på å gjøre svindelen lettere å gjennomføre, skriver PWC i en fersk rapport.

- Verden misforsto Israel

Klassekampen | 11.07.2020

Arven etter Oslo-avtalen gir Norge et særlig ansvar til å innføre sanksjoner dersom Israel annekterer Vestbredden, mener tidligere PLO-rådgiver Diana Buttu.

Brasil lover å beskytte regnskogen

NRK nyheter | 11.07.2020

Storebrand og andre Brasil-investorer er fornøyde etter Amazonas-møtet med brasilianske myndigheter. Det loves flere tiltak for å verne regnskogen.

WHO skal evaluere den globale koronahåndteringen

Dagsavisen (NTB) | 10.07.2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil i november komme med sin første evalueringsrapport av den globale håndteringen av koronapandemien.

Høyre-profil vil rydde i norsk bistand (infostøtten)

NRK nyheter | 10.07.2020

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) vil ha klarere prioriteringer i bistandspolitikken: Mer til klima, mindre til veggmalerier i Uganda.