Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: Juni

35 av 45 afrikanske land ikke i rute

UNDP | 29.06.2002
Bare ti afrikanske land er i rute for å nå tusenårsmålene. Snur ikke trenden vil Afrika være den eneste regionen i verden hvor det er flere fattige mennesker i 2015 enn det var i 1990, fastslår en ny rapport fra UNDP og UNICEF som ble lagt fram i forbindelse med G8 møtet i Canada.

Dokumenterer sulten

Kirkens Nødhjelp | 29.06.2002
Kirkens Nødhjelp har et eget dokumentasjonsteam på plass i sultrammede Malawi. Kirkens Nødhjelp ønsker å vise omfanget av den kritiske situasjonen og hvilken konkret hjelp Norge og Kirkens Nødhjelp kan yte, sier Hege Opseth, en av de to utsendte medarbeiderne. Teamet vil oppholde seg i Malawi i nesten tre uker og vil tilbringe mye av tiden på landsbygda sør i landet.

En stille katastrofe

Kirkens Nødhjelp | 29.06.2002
Det siste døgnet har 200 mennesker i Malawi dødd av aids. De fleste fikk livet forkortet på grunn av akutt matmangel. Hvor mange som i tillegg har sultet i hjel, er det ingen som vet. I følge Verdens matvareprogram (WFP) er nesten to millioner malawiere i en akutt krisesituasjon i dag. Over én million mennesker er definert inn i kategorien 'medium krise'.

Statkraft og Norfund etablerer nytt selskap

Norfund | 28.06.2002
Statkraft og Norfund har sammen etablert STATKRAFT NORFUND POWER INVEST AS med 1 milliard norske kroner i 50/50 basis startkapital.

ABCDE-konferansen avsluttet

Utenriksdepartementet | 27.06.2002
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson avsluttet onsdag den tre dager lange ABCDE-konferansen. I sitt sluttinnlegg trakk hun fram at konferansen har blitt en sterk manifestasjon i arbeidet med å redusere og utrydde fattigdommen på jorda takket være engasjementet både blant konferansedeltakerne, Verdensbanken og de som har deltatt i protestene mot Verdensbanken.

- Amazonas er fortsatt truet

Regnskogsfondet | 27.06.2002
- Regnskogen i Amazonas er fortsatt truet av hogst og branner, sier Regnskogsfondets daglige leder Lars Løvold. En melding sendt ut fra Avisenes nyhetsbyrå (ANB) den 12. juni bærer overskriften ”Bedre tider for regnskogen i Amazonas”, men denne meldingen gir feilaktig inntrykk av at avskogingen avtar.

- Verdensbanken har ikke endret seg!

RORG-samarbeidet / Global | 24.06.2002
- Verdensbanken har ikke endret seg, understreket professor Rehman Sobhan og hadde salen med seg i avslutningsdebatten på Åpent Forum i går. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og Verdensbankens Mats Karlsson var ikke enige i den påstanden, men kunne i stor grad slutte seg til Sobhans forslag for å bedre Verdensbankens politikk.

- Verdensbanken har ikke endret seg!

RORG-Samarbeidet | 24.06.2002
- Verdensbanken har ikke endret seg, understreket professor Rehman Sobhan og hadde salen med seg i avslutningsdebatten på Åpent Forum i går. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og Verdensbankens Mats Karlsson var ikke enige i den påstanden, men kunne i stor grad slutte seg til Sobhans forslag for å bedre Verdensbankens politikk.

Foreløpig lite å tjene på toll- og kvotefrihet

Bistandsaktuelt | 24.06.2002
Regjeringens fjerning av toll og importkvoter skulle åpne for import fra de aller fattigste landene (MUL). En CMI-rapport slår derimot fast at lavere tollsatser for korn, mel og dyrefôr fra 1. juli i år på kort sikt hjelper lite. MUL-landene produserer lite av disse produktene eller er selv nettoimportør.

UNCTAD kraftig ut mot Verdensbankens PRSP-satsing

RORG-samarbeidet / Global | 21.06.2002
FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) går i en fersk rapport kraftig ut mot Verdensbankens arbeid (PRSP) for å redusere fattigdommen i utviklingsland. UNCTAD mener dagens PRSP-satsing i stor grad bygger på eksisterende strukturtilpasningspolitikk og UNCTAD-sjef Rubens Ricupero frykter at resultatene kan bli verre enn før om ikke politikken endres.

Kritiserer Verdensbankens kritikere

Forskningsrådet, Området miljø og utvikling | 21.06.2002
- Kritikerne av Verdensbanken har ofte sterkere standpunkter enn argumenter, sier professor Kalle Moene ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Mandag i neste uke starter årets mest omtale forskerkonferanse i Oslo.

UNCTAD kraftig ut mot Verdensbankens PRSP-satsing

RORG-Samarbeidet | 21.06.2002
FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) går i en fersk rapport kraftig ut mot Verdensbankens arbeid (PRSP) for å redusere fattigdommen i utviklingsland. UNCTAD mener dagens PRSP-satsing i stor grad bygger på eksisterende strukturtilpasningspolitikk og UNCTAD-sjef Rubens Ricupero frykter at resultatene kan bli verre enn før om ikke politikken endres.

Flyktninger prisgitt modige sjøfolk

Flyktningerådet | 20.06.2002
Det er en verdig prisvinner som i dag, på Verdens flyktningdag, tildeles Fridtjof Nansens flyktningpris. Kaptein Arne Rinnan og mannskapet på "Tampa", samt rederiet, hedres for at de ikke lot makt gå foran menneskerettigheter og prinsippet om å redde mennesker i havsnød.

Peace Boat - Flytende japansk "fredsuniversitet" kommer til Oslo!

Norges Fredsråd | 20.06.2002
Lørdag 22. juni klokken 0800 legger den japanske fredsbåten, Peace Boat, til kai i Oslo. I løpet av snaue 10 timer skal over 600 japanske fredsaktivister og studenter få et innblikk i spørsmål knyttet til norsk utenrikspolitikk og Norges rolle i internasjonal politikk, samt møte representanter for norske organisasjoner som jobber med fredspolitisk arbeid og humanitær bistand.

Flyktningleir skaper engasjement

Flyktningerådet | 20.06.2002
- I dag må det tas i bruk utradisjonelle virkemidler for å få folks oppmerksomhet og skape engasjement. Det siste er veldig viktig for å få til endring, sier markedskonsulent Monika Olsen i Flyktningerådet.

Stortingsflertall for utredning av forslag til etiske retningslinjer for oljefondet

RORG-Samarbeidet | 20.06.2002
I morgen, fredag, - under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2002 - vil et flertall på stortinget be "Regjeringen nedsette et utvalg som skal ha som mandat å fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for petroleumsfondet og legge frem sak våren 2004". - En viktig seier, skrev SVs Øystein Djupedal i Dagbladet i går. - Pinlig for Bondevik, mener Arild Hermstad i FIVH.

Stortingsflertall for utredning av forslag til etiske retningslinjer for oljefondet

RORG-samarbeidet / Global | 19.06.2002
På fredag - under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2002 - vil et flertall på stortinget be "Regjeringen nedsette et utvalg som skal ha som mandat å fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for petroleumsfondet og legge frem sak våren 2004". - En viktig seier, skrev SVs Øystein Djupedal i Dagbladet i går. - Pinlig for Bondevik, mener Arild Hermstad i FIVH.

Stans salget av byggevarer i regnskogstømmer

Regnskogsfondet | 19.06.2002
- Norske byggevarekjeder bidrar til å ødelegge regnskogen. Parkett, dører og en rekke andre byggevarer lages av trevirke som hogges i regnskogen, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogsfondet.

Ny partner i Global!

Forskningsrådet, Området miljø og utvikling | 19.06.2002
Norges forskningsråd, ved Området miljø og utvikling, er medlem nummer 80 i Global.no. På områdets hjemmeside kan du lese siste nytt om Forskningsrådets aktivitet i forhold til miljø- og utviklingsspørsmål.

Norsk-palestinsk kulturavtale

NORAD | 19.06.2002
NORAD og Rikskonsertene har skrevet under en ny norsk-palestinsk kulturavtale. Den skal sikre støtte til et palestinsk prosjekt som gir barna i området muligheten til å leve ut kreativitet og skaperglede i en situasjon som er svært usikker.

Kampanje mot kvinnehandel

FOKUS | 19.06.2002
De nordiske og baltiske landene har gått sammen om en ny internasjonal kampanje mot handel med kvinner for seksuelle formål. FOKUS er en aktiv deltaker i kampanjen.

Naturkatastrofer ødelegger for utvikling

Norges Røde Kors | 19.06.2002
De internasjonale målene om en halvering av sult og fattigdom i verden innen 2015 vil ikke bli nådd uten at fattige får bedre beskyttelse mot naturkatastrofer. Dette er hovedkonklusjonen i World Disasters Report 2002, utgitt av Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger.

Verdens flyktningdag 20. juni

Flyktningerådet | 18.06.2002
Flyktningerådet og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) samarbeider om en rekke arrangementer for å markere dagen i Norge. En viktig samarbeidspartner for gjennomføringen er Henie Onstad Kunstsenter.

Flyktningleir i Spikersuppa

Flyktningerådet | 18.06.2002
Onsdag 19. juni kl. 10.30 åpner leder for Stortingets utenrikskomité, Torbjørn Jagland og generalsekretær Steinar Sørlie i Flyktningerådet en flyktningleir i "Spikersuppa" i Oslo sentrum. Publikum er velkommen til å besøke leiren t.o.m. lørdag 22. juni. Flyktningerådet og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) samarbeider om en rekke arrangementer for å markere Verdens flyktningdag i Norge.

Skeidars hagemøbler truer regnskogen

Regnskogsfondet | 18.06.2002
I år er det bare én stor forhandler på Regnskogsfondets svarteliste over butikker som selger hagemøbler laget av regnskogstømmer. Skeidar selger meranti-møbler med trevirke fra regnskogen i Indonesia. Andre store forhandlere har valgt å unngå denne typen møbler.

Overgangsbistand

NORAD | 17.06.2002
NORAD skal fra 2002 forvalte en egen post for bistand til land og områder som er i ferd med å komme seg ut av en konfliktsituasjon eller naturkatastrofe. For 2002 er det satt av 318 millioner kroner til denne posten, som kalles overgangsbistand.

Gebyrer rammer de fattigste

Bistandsaktuelt | 17.06.2002
Innføring av gebyrer har bidratt til at millioner av verdens fattige barn er blitt frarøvet utdanning og helsetilbud, viser en ny rapport. Både skolepenger og egenandeler på helse er fortsatt vanlig i mange utviklingsland. IMF og Verdensbanken presset på da «kostnadsdeling» ble introdusert på 1990-tallet.

30% av Norges befolkning kjenner til elefantmerket Max Havelaar

Max Havelaar | 17.06.2002
Markedsundersøkelsen som Feedback har gjennomført for Max Havelaar Norge viser at kjennskapen til elefantmerket Max Havelaar er på 30%. Dette er en betydelig økning fra 1999, da kjennskapen var målt til 6%. Siden 1999 har Max Havelaar Norge økt både i antall produkter og i distribusjon. Hele 75% av dagligvarebutikkene har nå elefantmerkede produkter i sine hyller.

Norge og Kina i dialog om menneskerettigheter

Utenriksdepartementet | 16.06.2002
Statssekretær Vidar Helgesen i Utenriksdepartementet leder den norske delegasjonen til den sjette rundebordskonferansen om menneskerettigheter.

Test deg selv: Hva vet du om Verdensbanken

Verdensmagasinet X | 14.06.2002
Verdensbanken holder sin årlige ABCDE-konferanse den 24. juni i Oslo. Kan du egentlig nok om den omdiskuterte banken? Test deg selv her.
1 - 30 av 74
1 2 3

Klipp fra Media

Tetzschner ønsker tøffere tone overfor Kina og et fristed for demokratiforkjempere fra Hongkong

Aftenposten | 13.07.2020

– Sammen med andre land bør Norge ta imot intellektuelle og demokratiforkjempere fra Hongkong som på humanitært grunnlag gis opphold, sier første nestleder i Utenrikskomiteen, Michael Tetzschner (H).

Sudan tillater alkohol og avkriminaliserer frafall fra islam

Aftenposten (NTB) | 13.07.2020

Sudan har reformert strenge islamske lover. Nå får ikke-muslimer lov å drikke alkohol, pisking forbys, og det er ikke lenger dødsstraff for å forlate islam.

Sveinung Rotevatn svarte Greta Thunberg: – Vi vil ikke stoppe oljeproduksjonen over natten

E24 | 12.07.2020

Greta Thunberg og flere andre unge klimaaktivister sendte brev til Erna Solberg for å advare om norsk oljepolitikk. Her er svaret signert klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Ballonger bringer internett til landsbygda i Kenya

NRK nyheter | 12.07.2020

Nå skal også mer grisgrendte deler av Kenya få 4G-internett. Det kommer flyvende, levert av solcelle-drevne ballonger.

25 år siden massakren i Srebrenica

NRK nyheter | 12.07.2020

Taiba Muminovic ble født da Srebrenica falt og flere tusen menn og gutter ble drept. Faren hennes og flere mannlige slektninger mistet livet. I dag markerer Srebrenica at det er 25 år siden folkemordet.

Nordfund tar selvkritikk etter gigantsvindel

E24 | 11.07.2020

Forsinkelser i innføringen av nye sikkerhetsrutiner i det statseide fondet var med på å gjøre svindelen lettere å gjennomføre, skriver PWC i en fersk rapport.

- Verden misforsto Israel

Klassekampen | 11.07.2020

Arven etter Oslo-avtalen gir Norge et særlig ansvar til å innføre sanksjoner dersom Israel annekterer Vestbredden, mener tidligere PLO-rådgiver Diana Buttu.

Brasil lover å beskytte regnskogen

NRK nyheter | 11.07.2020

Storebrand og andre Brasil-investorer er fornøyde etter Amazonas-møtet med brasilianske myndigheter. Det loves flere tiltak for å verne regnskogen.

WHO skal evaluere den globale koronahåndteringen

Dagsavisen (NTB) | 10.07.2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil i november komme med sin første evalueringsrapport av den globale håndteringen av koronapandemien.

Høyre-profil vil rydde i norsk bistand (infostøtten)

NRK nyheter | 10.07.2020

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) vil ha klarere prioriteringer i bistandspolitikken: Mer til klima, mindre til veggmalerier i Uganda.