Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: September

Ny UNCTAD-rapport med kritikk av Verdensbankens og IMFs politikk i Afrika

RORG-samarbeidet / Global | 30.09.2002
UNCTAD - FNs organisasjon for handel og utvikling - la forrige uke fram en rapport med kraftig kritikk av Afrika-politikken til Verdensbanken og IMF, som denne helga avsluttet sine årsmøter i Washington. UNCTAD hevder at PRSP-satsingen er en videreføring av den feilslåtte strukturtilpasningspolitikken og krever en omfattende gjennomgang av det internasjonale samfunnets politikk overfor Afrika. De to mektige finansinstitusjonene fortsetter imidlertid som før, tross kritikk og sviktende tillit i verdenssamfunnet.

Ny UNCTAD-rapport med kritikk av Verdensbankens og IMFs politikk i Afrika

RORG-Samarbeidet | 30.09.2002
UNCTAD - FNs organisasjon for handel og utvikling - la forrige uke fram en rapport med kraftig kritikk av Afrika-politikken til Verdensbanken og IMF, som denne helga avsluttet sine årsmøter i Washington. UNCTAD hevder at PRSP-satsingen er en videreføring av den feilslåtte strukturtilpasningspolitikken og krever en omfattende gjennomgang av det internasjonale samfunnets politikk overfor Afrika. De to mektige finansinstitusjonene fortsetter imidlertid som før, tross kritikk og sviktende tillit i verdenssamfunnet.

Norge gir 4 mill. kroner til menneskerettighetsarbeidet i Afghanistan

Utenriksdepartementet | 30.09.2002
Utenriksdepartementet har avsatt 4 mill. kroner for innsatsen for å fremme grunnleggende menneskerettigheter i Afghanistan. Utenriksminister Petersen formidlet dette da han nylig hadde samtaler i Oslo med lederen for Afghanistans nyopprettede menneskerettskommisjon, Dr. Sima Samar.

Røde Kors krever styrkede forpliktelser mot biologiske våpen

Norges Røde Kors | 27.09.2002
I takt med en bioteknologisk revolusjon øker også faren for spredning av bakteriologiske og kjemiske substanser, utilsiktet eller som våpen i krig eller ved terrorhandlinger. Røde Kors oppfordrer stater til å styrke sine forpliktelser etter folkeretten for å forhindre den humanitære trusselen dette vil utgjøre.

Mer enn 11 millioner innsamlet

Norges Røde Kors | 27.09.2002
Hittil er mer enn 11 millioner kroner samlet inn til fellesaksjonen for de sultrammede i det sørlige Afrika. Pengene går til mat, såkorn og rent vann.

Utilstrekkelig tilbud for asylsøkere

Leger Uten grenser | 27.09.2002
Stadig flere flyktninger når den italienske øya Lampedusa. Leger Uten Grenser er nå på plass etter å ha fastlått at helsesenteret til øyas flyktningmottak ikke takler det høye antallet nye asylsøkere.

Max Havelaar – merket Farmer’s te er ute i butikkene!

Max Havelaar | 27.09.2002
Nå finnes Farmer’s te i tre ulike smaker: Grønn te med sitron, Earl Grey, og Forest fruit. Teen koster 10 -11 kroner i butikken og kommer fra India. I september, oktober og november vil dere kunne møte hyggelige damer som demonstrerer produkter merket med Max Havelaar sitt garantimerke. Meny, Centra og Ultra på Østlandet vil ha til sammen 60 demonstrasjoner hvor dere vil kunne smake på produktene og høre om merkeordningen.

Ny bistandspolitikk

WWF | 27.09.2002
Under verdenstoppmøtet i Johannesburg var Norge en kraftig kriger for miljøets og de fattiges sak. Statsminister Bondevik lovet å øke norsk bistand til 1% av BNI innen 2005 og la 375 nye millioner på bordet til oppfølging av toppmøtet. Men Norges innsats i møtesalen rimer ikke med vår beskjedne og lite systematiske miljøbistand. Skal vi beholde troverdigheten fra Johannesburg, må norsk bistand få nytt innhold. Miljø må inn i grunnmuren for arbeidet. Omleggingen må skje nå.

Om å følge en følgeforsker

NORAD | 26.09.2002
NORAD er med og finansierer barneskolen i Nepal med 195 millioner kroner over fem år. Norge er en sentral bidragsyter til grunnutdanningsprogrammet BPEP II. I tillegg gir NORAD råd. Mye av rådgivingen skjer gjennom et følgeforskningsprosjekt ledet av det norske undervisningsdepartementet, UFD.

Norskstøttet utviklingsprosjekt i Tanzania vant pris

NORAD | 26.09.2002
HASHI, et tanzaniansk prosjekt for bevaring av jord, vant denne måneden en pris på 30 000 dollar. 420 prosjekter fra 77 land rundt ekvator var nominert. NORAD har støttet det vellykkede prosjektet siden 1989.

Nei til genmat som nødhjelp

Utviklingsfondet | 26.09.2002
Utviklingsfondet går i mot bruken av genmodifisert mat i nødhjelp, og går kraftig ut mot det presset de sultrammede landene i Afrika må utsettes for. Utviklingsfondet kritiserer Kirkens Nødhjelp og Røde Kors for ikke å ha gjort nok for å belyse de negative sidene ved genmodifisert mais, og for ikke å ha gjort nok for å skaffe alternativ nødhjelp. Samtidig oppfordrer Utviklingsfondet folk til å støtte innsamlingskampanjen til de to organisasjonene, og ber regjeringen bevilge 100 millioner ekstra til de sultrammede i Afrika.

Brasil og Latin-Amerika på randen

RORG-Samarbeidet | 26.09.2002
Brasils gjeldsbyrde har økt fra 29,2 prosent av BNP i 1994 til hele 62 prosent i dag. En ny rapport fra forskningssentret CEPR har imidlertid liten tro på at landet skal klare å håndtere denne gjelden - etter at IMF i begynnelsen av august innvilget et gigantlån på 30 millarder dollar for stabilisere situasjonen foran valget.

Lokalpolitikk og demokratisering

Forskningsrådet | 25.09.2002
Forskningsnettverket "Lokalpolitikk og demokratisering i utviklingsland" inviterer til første årlige konferanse i midten av oktober.

Fri rettshjelp og informasjon til afghanske flyktninger

Flyktningerådet | 25.09.2002
- Vi vil verken oppfordre til eller motarbeide repatriering. Det vi gjør er å hjelpe flyktninger med å ta en informert beslutning, sier Lisbeth Pilegaard, som er Flyktningerådets stedlige representant i Pakistan og Afghanistan.

Frakter mat inn og HIV ut

Aidsnett | 24.09.2002
Lastebilene om kjører inn mat og forsyninger til de sultende, kommer ikke bare med hjelp. De kommer med AIDS også, etter å ha byttet mat mot sex med sultne og desperate kvinner. HIV og AIDS har en eksplosjonsartet virkning på sultkatastrofen i det sørlige Afrika.

Fra ekskludering til inkludering

Atlas-alliansen | 24.09.2002
I Malawi fører funksjonshemmede selv an kampen for å spre kunnskap om sin sak i den øvrige befolkningen. I tre år har de arrangert store bevisstgjøringskampanjer for likestilling rundt i landet med støtte av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Norge.

En støttekonsert av de sjeldne!

Norsk Bangladesh Forening. | 24.09.2002
Torsdag 26. september kl. 19 blir det stor jubileumskonsert i båten INNVIK i Bjørvika. Kveldens konferansiér er Anne Grosvold.
Ketil Bjørnstad skal spille egne komposisjoner og lese fra romanen "Nåde" hvor handlingen er lagt til Bangladesh.

Kommentar: fem motiver for krig

FN-sambandet | 24.09.2002
Hva var det viktigste som skjedde i måneden som gikk? I deler av min vennekrets kommer Tromsø’s 4-2 tap mot Hamkam på Alfheim høyt opp på lista. For andre er det rekka av egne små seire og nederlag som rangeres. Men globalt, innafor feltet jeg jobber med - internasjonal politikk - vil jeg trekke fram en sak: Saudi-Arabia sa et endelig NEI til å slippe vestlige selskaper til i oljeproduksjonen i landet.

Verden derpå - etter Johannesburg

RORG-samarbeidet / Global | 23.09.2002
- Jeg er rimelig fornøyd med resultatene fra Johannesburg, sa statsminister Kjell Magne Bondevik etter at verdenstoppmøtet om miljø og utvikling ble avsluttet i Johannesburg i Sør-Afrika 4. september. Men aktivister, organisasjoner og nettverk i Sør er ikke fullt så nådige i sin dom.

Verden derpå - etter Johannesburg

RORG-Samarbeidet | 23.09.2002
- Jeg er rimelig fornøyd med resultatene fra Johannesburg, sa statsminister Kjell Magne Bondevik etter at verdenstoppmøtet om miljø og utvikling ble avsluttet i Johannesburg i Sør-Afrika 4. september. Men aktivister, organisasjoner og nettverk i Sør er ikke fullt så nådige i sin dom.

Studentstipender i Kinaprogrammet

NIHR | 23.09.2002
Kinaprogrammet ved Norwegian Institute of Human Rights (NIHR), har to ledige studentstipend med søknadsfrist 30 november.

Vesentlig om miljø og utvikling

Global.no | 23.09.2002
Utgiver: Universitetsforlaget
Anmeldt av Øystein L. Pedersen

Café nordsør med nytt høstprogram

Café nordsør | 23.09.2002
Café nordsør er nok en gang på lufta, denne gang med et knallsterkt program med innledere klare for hele høsten. Første møte er 26. september. Se hele programmet her:

Kjenner alle Burma-importørene

Kirkens Nødhjelp | 21.09.2002
Etter påtrykk fra Kirkens Nødhjelp har Toll- og avgiftsdirektoratet grigitt oversikten over hvem som importerer klær fra Burma. Her finner du listen.

NORAD populær arbeidsplass

NORAD | 20.09.2002
Studenter innen økonomiske-administrative fag ved universitetene i Oslo og Bergen rangerer NORAD på øverste hylle. Kvinnelige studenter rangerer direktoratet på andreplass som ideell arbeidsplass. Studentene forbinder NORAD med høy etisk standard, og flest har hørt om NORAD gjennom media.

ILO bruker omstillingen i NORAD som eksempel

NORAD | 20.09.2002
Omstillingen NORAD var igjennom for et par år siden skal brukes av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som et eksempel på en vellykket reformprosess i den norske statsforvaltningen.

Avslutning av første runde i fredsforhandlingene

Utenriksdepartementet | 20.09.2002
Den første runden i fredsforhandlingene mellom Sri Lankas regjering og den tamilske frigjøringsbevegelsen LTTE ble avsluttet i går. Den norske regjeringen ved statssekretær Helgesen har fungert som tilrettelegger av forhandlingene som har funnet sted i Thailand. Under forhandlingene har partene blant annet diskutert konkrete tiltak for minerydding, hjemvending av internt fordrevne og retur av fanger fra begge sider.

Høg og stabil oppslutning

NORAD | 19.09.2002
88 prosent av befolkninga er positive til utviklingshjelp. Denne høge oppslutninga har vore stabil sidan 1980-talet. Fleirtalet i befolkninga meiner at eit passeleg beløp går til utviklingshjelp.

Totalt utilstrekkelige prioriteringer

Leger Uten Grenser | 19.09.2002
Mens 11. september viste politisk vilje til koalisjonsbygging og bruk av penger, ga for eksempel G8-møtet bare 4 prosent av det som årlig trengs til hiv/aids-epidemien, sier Morten Rostrup, som i dag deltar på den internasjonale helsekonferansen i Oslo.

Flyktningerådet innstiller matdistribusjon

Flyktningerådet | 18.09.2002
Flyktningerådet innstiller matdistribusjonen i deler av Nord-Uganda, etter at en matkonvoi fra Verdens matvareorganisasjon (WFP) ble angrepet av opprørstyrker sist lørdag. En av WFP’s ansatte ble drept i angrepet.
1 - 30 av 77
1 2 3

Klipp fra Media

117 millioner flere barn kan havne under fattigdomsgrensen på grunn av covid-19

Vårt Land | 21.10.2020

De siste 30 årene er verdens barnefattigdom halvert. Nå frykter Unicef og Verdensbanken en stor økning i antall barn som lever i ekstrem fattigdom.

SV får ikke støtte til våpengranskning i Jemen

Vårt Land+ | 21.10.2020

En rapport viser at er sannsynlig at norske våpen kan ha blitt brukt i krigen i Jemen. SV foreslår en granskning for å finne klare svar, men får ikke støtte på Stortinget.

Bolivias nye president overtar et land rammet av korona og økonomisk krise

Klassekampen | 21.10.2020

Valgseieren til Luis Arce hilses med jubel i vide kretser i Bolivia. Men landets nye president står overfor enorme utfordringer.

Norges Bank: Oljefondet kan bli sett på som et utenrikspolitisk redskap

E24 (NTB) | 20.10.2020

I et høringssvar til etikkutvalgets utredning om Oljefondet, advares det om at fondet kan tatt for å være et utenrikspolitisk virkemiddel.

To av de største partiene fjerner krav til norsk våpeneksport

Vårt Land | 20.10.2020

Både Ap og Høyre fjerner formuleringer om norsk våpeneksport i forslag til nye partiprogram. – Skuffende og overraskende, mener Redd Barna.

Det internasjonale energibyråets «standardscenario» maler et uhyggelig bilde for klimamålene: – Verden er fortsatt langt unna å adressere klimaendringene

DN | 19.10.2020

Selv hvis alle verdens husholdninger og selskaper kun kjøpte nullutslippsutstyr fra og med i dag, vil vi fortsatt ikke nå 1,5-gradersmålet uten å endre eksisterende energiinfrastruktur, ifølge IEA.

Valgdagsmåling viser klar seier til opposisjonen i Bolivia

ABC nyheter (NTB) | 19.10.2020

Det endelige resultatet av valget i Bolivia er trolig ikke klart på flere dager, men valgdagsmålinger viser en klar seier til venstresidens kandidat Luis Arce.

Skuffet over nye Angola-svar fra oljeminister Tina Bru

E24 (Stavanger Aftenblad) | 18.10.2020

Dag Terje Andersen (Ap) er ikke fornøyd med hvordan Olje- og energidepartementet som hovedaksjonær har fulgt opp Equinors virksomhet i Angola.

Tror klimaendringer vil gi folkevandringer i USA

NRK nyheter | 18.10.2020

1,2 millioner amerikanere flyttet i 2018 på grunn av klimaendringer. Flere rapporter sier at opptil halvparten vil bli truet av klimaendringene i årene som kommer.

Norskstøttede mottak åpner i Hellas

Vårt Land | 18.10.2020

Snart får sårbare kvinner, mødre og enslige mindreårige komme på mottak i Hellas. Norge betaler.