Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: September

Hvem vant i Cancun - og hvor går veien videre?

RORG-Samarbeidet | 30.09.2003
Debatten om veien videre for Verdens handelsorganisasjon (WTO) raser etter at forhandlingene ble avsluttet uten resultat i Cancun tidligere denne måneden. Frivillige organisasjoner over hele verden plasserer ansvaret på USA og EU og utviklingslandene forsikrer at det samholdet og den enigheten de utviste i Cancun vil bli videreført i de kommende forhandlinger.

Hvem vant i Cancun - og hvor går veien videre?

RORG-samarbeidet / Global | 30.09.2003
Debatten om veien videre for Verdens handelsorganisasjon (WTO) raser etter at forhandlingene ble avsluttet uten resultat i Cancun tidligere denne måneden. Frivillige organisasjoner over hele verden plasserer ansvaret på USA og EU og utviklingslandene forsikrer at det samholdet og den enigheten de utviste i Cancun vil bli videreført i de kommende forhandlinger.

Utdanningsprogram i Palestina får støtte

NORAD | 30.09.2003
Den norske støtten til utdanningssektoren i Palestina vil bli videreført. I alt er 145 millioner kroner bevilget til dette formålet hittil. Nå er det foreslått 65 millioner kroner til over tre år.

Kvinner og vann - fra ressurs til rettighet

FOKUS | 29.09.2003
2003 er det internasjonale året for ferskvann. Fortsatt mangler over en milliard mennesker tilgang på rent vann, og over to milliarder har ikke tilgang på tilfredsstillende sanitæranlegg. Hvordan rammer dette kvinner spesielt? Kvinner Sammen har artikler fra ulike regioner der tilbakemeldingen er den samme; kvinners erfaringer må bli lyttet til og inkludert i forvaltningen av vannressursene.

- Tvangsflytting begynte allerede i 2000

NorWatch | 29.09.2003
Norconsult har de siste ukene mottatt massiv kritikk etter at selskapet i en UD-finansiert studie anbefalte et vannkraftprosjekt i Burma. Nå kommer det i tillegg frem at innbyggere i den sørlige Shan-staten i Burma allerede i 2000 rapporterte om at militærregimet hadde begynt å tvangsflytte folk fra området som vil bli oversvømmet av en eventuell damutbygging.

India viser muskler

Bistandsaktuelt | 29.09.2003
India er lei av å bli sett på som et utviklingsland, og vil heller dele ut penger enn å motta dem. 22 giverland, inkludert Norge, er bedt om å fase ut eksisterende bistandsprogrammer. Flere av giverne stiller seg undrende.

Kultur en het potet på UNESCOs generalkonferanse

UNESCO | 29.09.2003
En heftig kulturdebatt mellom USA og Frankrike er ventet på UNESCOs generalkonferanse som åpner i Paris i dag. Stor spenning er knyttet til at USA vender tilbake til organisasjonen etter 19 års fravær. Presidentfrue Laura Bush deltar i den amerikanske delegasjonen.

Folk til besvær

Regnskogsfondet | 26.09.2003
-Skal mennesker få bo, jakte og fiske i naturparker? Trond Berget kommenterer fra Naturparkkongressen i Sør-Afrika.

Vannkraft i Nepal

NORAD | 26.09.2003
Nepal har et stort vannkraftspotensiale. Beregninger går ut på at landets om lag 6000 elver har et potensiale til å produsere 44.000 Megawatt på økonomisk drivbare betingelser, men foreløpig er under en prosent av dette utnyttet. Kun 15 prosent av landets befolkning på om lag 25 millioner har tilgang på strøm.

Konferanser om fattigdom

NORAD | 26.09.2003
I år som i fjor arrangerer NORAD fattigdomskonferanse 16. oktober. NORAD samarbeider og fleire ungdomsorganisasjonar samarbeider også om å lage ungdomskonferansen "2015: mission possible?" 15. oktober. Du kan melde deg på frå NORAD sin nettstad.

Åpen kulturbro

Kirkens Nødhjelp | 26.09.2003
Vietnamesisk marmor, norsk billedhugger, vietnamesisk fløyte og norsk torader. Det er elementer i en norsk-vietnamesisk kulturutveksling.

FNs generalsekretær varsler reformer

FN-sambandet | 25.09.2003
Ved åpningen av høstens generalforsamling varslet Kofi Annan at tiden nå er moden for reformer i FN. Han grunnga det med at FN nå står ved en skillevei, som er like alvorlig som den verden sto overfor i 1945, da FN ble opprettet.

Utdeling av Cultura-prisen 2003

Cultura Bank | 25.09.2003
Cultura Bank deler i år ut Cultura-prisen til Kolibri Kapital. Kolibri kapital fordeler mikrikredittlån til mennesker i sør som hjelp til å etablere egen virksomhet. Prisen deles ut 10. oktober.

Krever UD tar affære i Norconsult-saken

NorWatch | 24.09.2003
Organisasjonene PD Burma, Den norske Burmakomite og Framtiden i Våre Hender sendte i dag et brev til utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, med krav om at statsråden tar kontakt med Norconsult for å redegjøre for norsk Burma-politikk. Bakgrunnen er NorWatchs avsløringer om at det norske selskapet i en UD-finansiert studie har anbefalt byggingen av et større vannkraftprosjekt inne i militærdiktaturet.

Nord/sør-informasjon i Nord - sett fra Sør

RORG-Samarbeidet | 23.09.2003
Hva synes "Sør" om vår innsats i Nord når det gjelder Nord/Sør-informasjon? Og hva synes Sør om FNs tusenårsmål som ramme for opplysningsarbeidet i årene framover? Dette var noen av spørsmålene RORG-Samarbeidet - et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge med støtte fra NORAD - ønsket å få svar på gjennom en Sør-evaluering av sitt opplysningsarbeid, den første i sitt slag i Europa.

Etisk fadese for Veritas i Kina

NorWatch | 23.09.2003
Det Norske Veritas satset i 1998 på etikk-sertifisering av fabrikker i den tredje verden. Nå kan NorWatch avsløre at Veritas i 2001 risikerte å miste retten til å utstede etikk-sertifikatet SA 8000, og at selskapet måtte trekke tilbake halvparten av sertifikatene de hadde utstedt i Kina. - Vi hadde rett og slett ikke gjort en god nok jobb, innrømmer Veritas informasjonssjef, Harald Bråthen, i dag til NorWatch.

Nord/Sør-informasjon i Nord - sett fra Sør

RORG-samarbeidet / Global | 23.09.2003
Hva synes "Sør" om vår innsats i Nord når det gjelder Nord/Sør-informasjon? Og hva synes Sør om FNs tusenårsmål som ramme for opplysningsarbeidet i årene framover? Dette var noen av spørsmålene RORG-Samarbeidet - et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge med støtte fra NORAD - ønsket å få svar på gjennom en Sør-evaluering av sitt opplysningsarbeid, den første i sitt slag i Europa.

Kvinnekroppen -fra kontroll til valgfrihet?

FOKUS | 22.09.2003
Hva er situasjonen for kvinners reproduktive helse globalt? Hva er utfordringene og hvor går veien videre? FOKUS har gleden av å invitere til seminar med frivillige organisasjoner, bistandsforvaltere, og andre interesserte i forbindelse med at det i 2004 er 10 år siden FNs konferanse om befolkning og utvikling i Kairo.

Aksjonsuke for Max Havelaar

Max Havelaar | 22.09.2003
20.-28. september er det Aksjonsuke for Max Havelaar. Det blir arrangementer flere steder i landet, i butikker og på torg, stands og smaksprøver.

- Etter nederlaget i Cancun, vil de rike landene gjøre det bedre i Dubai?

RORG-Samarbeidet | 19.09.2003
- WTO-Forhandlingene mislyktes fordi EU og USA kom til Cancun uten mandat eller vilje til å ta opp de sakene som er viktige for de fattige landene, hevder Oxfam og spør, med henvisning til FNs tusenårsmål: - Vil de rike landene gjøre det bedre i Dubai? Der avholdes i neste uke årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Her hjemme har Aksjon Slett u-landsgjelda (SLUG), sammen med den danske Nord-Syd Koalitionen og det svenske Jubel nettverket, fremmet felles krav overfor de nordiske og baltiske landene forut for årsmøtene, med kritisk fokus på PRSP-prosessen.

Håpløs situasjon for Afghanistan

CARE | 19.09.2003
I samarbeid med Center of International Cooperation, har CARE utarbeidet en rapport som tar for seg situasjonen i Afghanistan. Det er en rapport som uttrykker en sterk uro og bekymring for den akselererende utryggheten i landet og den altfor langsomme gjenreisningen av Afghanistan.

- Etter nederlaget i Cancun, vil de rike landene gjøre det bedre i Dubai?

RORG-samarbeidet / Global | 19.09.2003
- WTO-Forhandlingene mislyktes fordi EU og USA kom til Cancun uten mandat eller vilje til å ta opp de sakene som er viktige for de fattige landene, hevder Oxfam og spør, med henvisning til FNs tusenårsmål: - Vil de rike landene gjøre det bedre i Dubai? Der avholdes i neste uke årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Her hjemme har Aksjon Slett u-landsgjelda (SLUG), sammen med den danske Nord-Syd Koalitionen og det svenske Jubel nettverket, fremmet felles krav overfor de nordiske og baltiske landene forut for årsmøtene, med kritisk fokus på PRSP-prosessen.

Norconsult hjelper Burma-generalene

NorWatch | 19.09.2003
Internasjonale miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner er i harnisk etter at det norske konsultentselskapet Norconsult nå har lagt grunnen for en større vannkraftutbygging i Shan-staten i Burma. Utbygger vil være statsselskapet Myanmar Economic Corporation, så hele profitten fra krafteksporten til Thailand vil tilfalle generalene i Yangon.

Stopp i behandlingen av asylsøknader fra somaliere: Flyktningerådet reagerer på kommunalministerens utspill

Flyktningerådet | 18.09.2003
Flyktningerådet reagerer kraftig på Kommunal- og regionaldepartementets avgjørelse om å stanse behandlingen av asylsøknader fra somaliere.

Doktoravhandling om skolereform i Zambia

NORAD | 18.09.2003
Seniorrådgiver Sissel Volan i NORAD har tatt doktoravhandling på skolereformen i Zambia. Hun konkluderer blant annet med at det er like viktig å rette oppmerksomheten mot de kulturelle og holdningsmessige endringene utdanningsreformer innebærer som de metodiske og tekniske endringene.

Senegal verner kyst- og havområder

WWF | 18.09.2003
Siden 1950 har Senegals kommersielle fiske avtatt med 80 prosent. Nå har myndighetene opprettet landets første marine verneområder for å redde stumpene av det livsviktige fisket.

Aksjonsuke for Max Havelaar

Max Havelaar | 18.09.2003
20.-28. september er det Aksjonsuke for Max Havelaar. Det blir arrangementer flere steder i landet, i butikker og på torg, stands og smaksprøver.

Long Term Economic Impact Of HIV/AIDS More Damaging Than Previously Thought

Aidsnett | 17.09.2003
A new World Bank research report warns that HIV/AIDS causes far greater long-term damage to national economies than previously assumed, for by killing mostly young adults, the disease is robbing the children of AIDS victims of one or both parents to love, raise and educate them, and so undermines the basis of economic growth over the long haul.

27 UD-millioner til 600 lastebiler

Norges Røde Kors | 17.09.2003
Norges Røde Kors har fått 27 millioner kroner til oppgradering av 600 militære lastebiler som skal settes inn i humanitært arbeid. Bilene skal deles mellom Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Flyktningerådet.

Verneområder: For få, for små

Regnskogsfondet | 17.09.2003
En stor del av verdens utrydningstruede dyr har ingen form for beskyttelse. Det gjelder minst 223 fuglearter, 140 pattedyr og 346 amfibiearter, i følge den mest omfattende undersøkelsen som noen gang er foretatt over verdens vernede områder.
1 - 30 av 65
1 2 3

Klipp fra Media

Verdens natur og fattige tar støyten når smitten av korona skal begrenses.

Klassekampen | 07.07.2020

Munnbind og plasthansker skaper miljøproblemer verden rundt, og industrien presser på for å oppheve plastforbud.

Nytt bistandsprogram gir 190 millioner arbeid mot moderne slaveri

Vårt Land+ | 07.07.2020

– Moderne slaveri er dramatisk og særlig barn blir utnytta innen sektorer som landbruk og gruvedrift. Pandemien har bare forverra denne situasjonen, sier utviklingsminister Dag Inge ­Ulstein. I Granavolden-plattformen var det en viktig seier for KrF at innsatsen mot moderne slaveri skulle trappes opp. Nå gjøres det systematisk gjennom et fireårig bistandsprogram.

Siv Jensen ut mot hjelpeorganisasjoner: – Med på å sponse menneskesmugling (flyktninger)

VG | 07.07.2020

Frp-leder Siv Jensen sier hun har sett seg lei på Ocean Viking-dramaet som utspiller seg i Middelhavet.

EU vil ha etterlengtet forslag om asylpakt klar i september

Vårt Land (NTB) | 06.07.2020

Det etterlengtede forslaget til ny asyl- og migrasjonspolitikk i EU vil trolig bli lagt fram i september, opplyser EU-kommissær Ylva Johansson.

HRW: Sikkerhetsstyrker forverrer Sahels jihadistopprør

ABC nyheter (NTB) | 06.07.2020

Brutaliteten til statlige sikkerhetsstyrker i Sahel nærer rekruttering og støtte til jihadistopprørerne, mener Human Rights Watch.

Fredsprisvinneren vil samle folket. Her er årsakene til at det i stedet skaper mer splid.

Aftenposten | 06.07.2020

166 er drept bare den siste uken i Etiopia. Landets fredsprisvinnende statsleder har planer om å samle folket, men vil slite lenge med interne konflikter, mener ekspert.

Rapport: «438.000 korona-døde i Latin-Amerika innen oktober»

NRK nyheter | 06.07.2020

Rundt 125.000 mennesker er døde av korona i Latin-Amerika. Innen oktober kan tallet øke til 438.000, ifølge Den panamerikanske helseorganisasjonen. Likevel lettes restriksjonene flere steder.

Norge gir en halv milliard i avskogingspremie til Indonesia

Aftenposten (NTB) | 04.07.2020

Norge vil for første gang betale inntil 530 millioner kroner for at Indonesia, som har verdens tredje største regnskog, har redusert avskogingen i landet.

Amnestys tidligere Tyrkia-sjefer dømt til fengsel i terrorsak i Tyrkia

Aftenposten (NTB) | 04.07.2020

To av Amnestys tidligere Tyrkia-sjefer er dømt til fengsel for terrorrelaterte forbrytelser, mens den svenske IT-konsulenten Ali Gharavi er frikjent.

Chile – fra forbilde til kriseland

NRK nyheter (urix forklarer) | 04.07.2020

Chile var lenge et forbilde for landene i Latin-Amerika. Men i løpet av noen måneder har to dype kriser forverret situasjonen dramatisk. Det startet med voldsomme gateprotester i oktober i fjor. Hundretusener gikk ut i gatene og demonstrerte mot økte levekostnader og store sosiale forskjeller. Rundt 30 mennesker døde i opptøyene og det ble gjort skade for flere milliarder kroner. I mars i år rammet koronapandemien.