Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: Oktober

Feminisme behøves i utviklingsarbeidet

OmVärlden | 31.10.2004
Hvordan skal man håndtere likestilling i budsjettet? Hvordan skal det følges opp? Kan krisesentrer være behjelpelige i likestillingsarbeidet i utviklingssammenheng? Det er noen av de spørsmål som et svenskt prosjekt for likestilling i utviklingssamarbeidet stiller i sin sluttrapport.

De politisk meningsløse

Verdensmagasinet X | 29.10.2004
Han mener amerikanske presidentkandidater har sluttet å diskutere politikk og at det amerikanske samfunnsidealet er et par: Du og fjernsynet ditt. X har i dette eksklusive intervjuet snakket med Noam Chomsky om det amerikanske demokratiet, hjemmesittere og «Gutteklubben Grei» i Det hvite hus.

World Disasters Report 2004: Motstandsdyktighet i lokalsamfunnet

Norges Røde Kors | 29.10.2004
Torsdag 28. oktober lanserte Røde Kors World Disasters Report 2004. Rapporten understreker behovet for at hjelpeorganisasjoner konsentrerer seg mer om å vurdere lokale krefter og ressurser, fremfor å fokusere bare på behov eller sårbarhet. Rapporten ble i dag lansert i 90 land.

Ansvar i grenseland - ungdoms rett til beskyttelse

Redd Barna | 29.10.2004
- Samfunnet må være tydelig på at det er den voksnes ansvar når det skjer seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Selv om ungdom søker spenning, tester grenser og kjenner farene, så er det umulig for dem å ha full kontroll. Det sier Marianne Borgen i Redd Barna, som sammen med NOVA gir ut rapporten ?Ansvar i grenseland?.

40 års kamp mot likegyldighet

SAIH | 28.10.2004
Operasjon Dagsverk (OD) fyller 40 år. Gjennom 40 år har fire millioner unge mennesker i Norge fått mulighet til å vise solidaritet med ungdom i Sør, og de har jobbet inn over 800 millioner kroner til utdanningsbistand. OD er år etter år beviset på at ungdom ikke er likegyldige. De er tvert i mot viktige bidragsytere i arbeidet for en mer rettferdig verden for alle. Vi som har vært så heldige å få samarbeide med OD gratulerer den ungdommelige 40-åringen med dagen!

Norad støtter Operasjon Dagsverk

Norad | 28.10.2004
Operasjon Dagsverk har i dag en landsdekkende solidaritetsaksjon for og av ungdom. Tema i år er vold mot ungdom i Sør-Afrika. Opersjon Dagsverk har informasjonsrammeavtale med Norad og får en årlig støtte på 400.000 kr.

Fast Track Initiative: God samordning for utdanning

Norad | 28.10.2004
Tusenårsmål nr 2 stadfestar at FNs medlemsland skal sikre at alle barn skal vere i stand til å gjennomføre grunnskulen innan 2015. Fast Track Initiative (FTI) er eit viktig og nytt initiativ innanfor dette arbeidet ? og er det einaste i sitt slag som er bygd opp spesielt rundt eit av tusenårsmåla.

Kjemper mot dødelig duo

Bistandsaktuelt | 28.10.2004
De siste ti årene er antallet tilfeller av tuberkulose i det sørlige Afrika firedoblet. Noe av årsaken er hiv/aids. Sammen utgjør de to infeksjonene en dødelig duo.

Rimi gjør «Anna» barnløs

Folkevett | 27.10.2004
30 år gamle Anna jobber på Rimi i Vilnius, hvor hun bor i en liten leilighet sammen med kjæresten sin. Hun ønsker seg barn, men med mindre enn ti kroner i timen har hun ikke råd til engang å vurdere det.

Rimi-Hagen må rydde opp!

Framtiden i våre hender | 27.10.2004
Rimi er en versting på arbeidsvilkår og lønninger i Litauen, påviste Framtiden i våre henders nyhetstjeneste NorWatch tidligere denne uka. Med Stein Erik Hagens velsignelse har kjeden kynisk og bevisst motarbeidet faglige rettigheter for sine ansatte. - Den utviklingsmodellen som Rimi har styrt etter innebærer at balterne skal forbli fattige mens eierne skal bli rikere, sier Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.

Manglende informasjon til Stortinget fra utenriksministeren

Utviklingsfondet | 26.10.2004
Utenriksminister Jan Petersen unnlot å informere Stortinget om viktige spørsmål knyttet til WTO-forhandlingene da han redegjorde i dag, sier Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet. Helt i tråd med hva vi sa på løpesedler vi delte ut i forkant av redegjørelsen i Stortinget, fortalte Petersen ikke om hvilke tjenestesektorer Norge har forpliktet seg til å liberalisere, om å åpne for internasjonal konkurranse eller hvilke krav Norge har stilt til utviklingsland om liberalisering av deres tjenester.

110 000 elever gir et dagsverk til Sør-Afrika

SAIH | 26.10.2004
Torsdag 28. oktober kan du betale en skoleelev for å vaske leiligheten din eller sortere bildene fra feltarbeidet. 110 000 elever over hele landet gir et dagsverk i solidaritet med ungdom i Sør-Afrika. Ta kontakt med Operasjon Dagsverk for å bestille arbeidskraft og gi ditt bidrag til voldsforebyggende arbeid.

Vaktbikkjer eller bare kranglefanter uten legitimitet?

RORG-samarbeidet | 25.10.2004
Sist helg var utviklingspolitiske "vaktbikkjer" fra Nord og Sør samlet i Oslo på den årlige Globaliseringskonferansen. Den utviklingspolitiske ledelse i UD avslo imidlertid invitasjon om deltakelse, til tross for at den samme ledelse varmt støtter opp om det sivile samfunn og understreker betydningen av "vaktbikkjer" i utviklingspolitikken. Hva slags "vaktbikkjer" ønsker den egentlig?

Prisdryss og lovord for CARE-magasinet I CARE

Care Norge | 25.10.2004
Magasinet I CARE utmerket seg under årets magasinkåring i regi av Kommunikasjonsforeningen og PIN. Magasinet var nominert i samtlige klasser, og fikk tilslutt tre gullmedaljer og to sølvmedaljer.

Krav om frigivelse av Margaret Hassan

Care Norge | 25.10.2004
CAREs dype bekymring for Margaret Hassans skjebne intensiveres etter at TV-stasjonen Al Jazeera den 22 oktober mottok en video der hun ber for sitt liv. Generalsekretær for CARE International, Denis Caillaux, valgte samme dag å gå til pressen med appell for hennes frigivelse. Margaret Hassans mann, Tahseen Ali Hassan, har flere ganger snakket til arabisk media for å få sin kone frigitt. Det er enda uvisst hvem som står bak kidnappingen.

Matmangel i Darfur

Norges Røde Kors | 25.10.2004
Grunnet sikkerhetssituasjonen og lite regn i Darfur, Sudan har det utviklet seg en alvorlig matmangel i regionen. - Dette vil kunne vedvare langt inn i 2005, sier en representant for den Internasjonale Røde Kors-komiteen, Marco Jimenez.

Kvinner på jakt etter makt

Verdensmagasinet X | 25.10.2004
Med neste års valg i sikte krever liberiske kvinner bedre representasjon i landets mannsdominerte politiske liv.

Vaktbikkjer eller bare kranglefanter uten legitimitet?

RORG-samarbeidet / Global | 25.10.2004
Sist helg var utviklingspolitiske "vaktbikkjer" fra Nord og Sør samlet i Oslo på den årlige Globaliseringskonferansen. Den utviklingspolitiske ledelse i UD avslo imidlertid invitasjon om deltakelse, til tross for at den samme ledelse varmt støtter opp om det sivile samfunn og understreker betydningen av "vaktbikkjer" i utviklingspolitikken. Hva slags "vaktbikkjer" ønsker den egentlig?

Norsk bistand svikter global miljøutfordring

WWF | 25.10.2004
Innsatsen i norsk bistand for å bevare det biologiske mangfoldet, en av de to største globale miljøutfordringene dette århundret, er marginal og kraftig synkende. ? Klart brudd med Stortingets intensjoner. Dette bidrar til at livsgrunnlaget for millioner av fattige forsvinner, mener fem miljøorganisasjoner som jobber med utviklingsspørsmål.

Tørke i norsk vannbistand, viser ny rapport

WWF | 25.10.2004
Minst 1,2 milliarder mennesker mangler tilgang på sikkert drikkevann. En ny rapport viser at andelen norsk bistandsinnsats for å sikre verdens fattige tilgang til rent vann er halvert fra 1999 til 2003. Dette er uakseptabelt, mener Forum for utvikling og miljø, WWF og Kirkens Nødhjelp.

Norsk miljøbistand i hardt vær

Bistandsaktuelt | 25.10.2004
Hva har minerydding i Angola, strømutbygging på Zanzibar og rehabilitering av skoler i Malawi til felles? De listeføres som miljøbistand i rapportene fra Utenriksdepartementet og Norad. - Feil, sier flere miljøorganisasjoner i en ny rapport. - Minst 30 prosent av det som kalles miljøtiltak er det ikke. Stortinget feilinformeres.

Villedende fra UDs tusenårsmålskampanje?

RORG-samarbeidet | 22.10.2004
Sist søndag kunne vi lese i Aftenposten at det er "bedre i u-land enn nordmenn tror". Bakgrunnen er en undersøkelse utført av Gallup på oppdrag fra UDs tusenårsmålskampanje, som er bekymret for at nordmenns elendighetsbilder av u-landene gjør at de ikke tror det er mulig å nå tusenårsmålene. - Her kan det nok likevel være at folk flest er mer realitetsorientert enn UDs tusenårsmålskampanje, som selv bedriver tvilsom omgang med statstikk, hevder Arnfinn Nygaard i en kommentar.

Vold mot kvinner

FORUT | 22.10.2004
FORUTs høstseminar fokuserer på "vold mot kvinner", på Norrøna Hotell torsdag 4. november. Meld deg på!

Egeninteresser og fellesinteresser i opplysningsarbeidet

RORG-samarbeidet / Global | 22.10.2004
"Den altruistiske PR-kampanjen" kaller forsker Terje Tvedt kommunikasjonsstrategien til "det norske sørpolitiske systemet" og en ekstern UD-gjennomgang i fjor bekreftet at "et generelt, ukontroversielt budskap om innsats for de fattige setter sentrale kontekster, kritisk debatt og viktige budskap i skyggen". Hvordan møter norske organisasjoner disse utfordringene og hvordan håndterer de balansen mellom egeninteresser og fellesinteresser i opplysningsarbeidet?

Egeninteresser og fellesinteresser i opplysningsarbeidet

RORG-samarbeidet | 22.10.2004
"Den altruistiske PR-kampanjen" kaller forsker Terje Tvedt kommunikasjonsstrategien til "det norske sørpolitiske systemet" og en ekstern UD-gjennomgang i fjor bekreftet at "et generelt, ukontroversielt budskap om innsats for de fattige setter sentrale kontekster, kritisk debatt og viktige budskap i skyggen". Hvordan møter norske organisasjoner disse utfordringene og hvordan håndterer de balansen mellom egeninteresser og fellesinteresser i opplysningsarbeidet?

USA i Internasjonal politikk

NUPI | 22.10.2004
Nr. 3-2004 av Internasjonal politikk er ute, og nå før USA-valget har tidsskriftet samlet en rekke artikler om verdens mektigste stat og dens utenrikspolitiske veivalg. Er USA i dag imperium eller hegemon? Hvordan kan man forstå amerikansk utenrikspolitikk ut fra amerikansk tenkning? Hvorfor lykkes ikke Radio Sawa og al-Hurra? Hva vil være utslagsgivende for valget? IP har nå et kampanjetilbud: Resten av 2004-årgangen samt 2005-årgangen til prisen av ett årsabonnement, kr. 360.

Orientering om WTO

Handelskampanjen | 22.10.2004
Mandag 25 oktober kl 12-14 arrangerer Handelskampanjen en orientering for presse, politikere og organisasjoner om forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Utenriksminister Petersen skal redegjøre om WTO i Stortinget dagen etter, og 28. oktober blir det debatt i Stortinget.

Katastrofalt med for tidlige valg

OmVärlden | 22.10.2004
For tidlig holdte valg etter konflikter kan få katastrofale følger. Det viser en studie av utviklingen i flere konfliktrammede valg, skriver svenske OmVärlden.

I spagaten

Verdensmagasinet X | 21.10.2004
Stortinget skal i oktober behandle Stortingsmelding 35: Felles kamp mot fattigdom. Meldingen innledes med setningen: «Menneskeverd for alle!» og slår fast at «utviklingspolitikk er ikke veldedighet».
1 - 30 av 75
1 2 3

Klipp fra Media

FN: Mellom 5 og 25 millioner kan miste jobben

E24 | 02.04.2020

I en ny rapport fra FN står det at den Internassjonale arbeidsorgamisasjonen (ILO) beregner at mellom 5 og 25 millioner mennesker kan miste jobben på grunn av corona-krisen. Det globale næringslivet kan se tap opp til 3.400 milliarder dollar (35.560 milliarder kroner), som tilsvarer mer enn tre norske oljefond, ifølge rapporten.

Sikret milliardavtale til dem som står i front på bakken (bistand)

Dagsavisen | 02.04.2020

Når koronakrisen rammer fattige land, står sivilsamfunnet på bakken i front for å takle den. Nå har Norsk Folkehjelp sikret seg en milliardavtale med Norad som skal styrke disse gruppene.

FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien

ABC nyheter (NTB) | 02.04.2020

Også Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier det er synd, men forståelig at konferansen blir utsatt. – Dette betyr likevel ikke stopp i det internasjonale klimaarbeidet. Jobben fortsetter, og Norge bruker de mulighetene som finnes for å styrke samarbeidet rundt grønne løsninger, sier Rotevatn i en epost til NTB. Han lover at Norge vil fortsette arbeidet fram til klimatoppmøtet og bidra til at det gjøres framgang.

Klimatoppmøtet i Glasgow utsettes – WWF advarer mot pause i klimakampen

NRK nyheter | 02.04.2020

FNs klimatoppmøte i Glasgow i Skottland er utsatt til 2021. Dette må ikke bety at klimakampen legges på hylla, mener WWF.

FN: – Den mest utfordrende krisen siden andre verdenskrig

TV2 (NTB) | 01.04.2020

FNs generalsekretær António Guterres advarte tirsdag om at verden står overfor den mest utfordrende globale krisen siden andre verdenskrig. – Pandemien vil forårsake en resesjon som ikke har noen paralleller i tidligere historie, advarte generalsekretæren under lanseringen av en rapport om de samfunnsøkonomiske virkningene av covid-19.

Kraftige utslippsfall under koronakrisen (klima)

ABC nyheter (NTB) | 01.04.2020

Koronapandemien lammer deler av økonomien og fører trolig til svært store kutt i klimautslippene på kort sikt. Hva som skjer på lengre sikt, er høyst usikkert.

Forskerne konkluderer: Er el- eller fossilbiler mest miljøvennlige?

Dagsavisen | 01.04.2020

Konklusjonen deres er klar: I så godt som alle regioner fører el-biler til lavere klimaskadelige CO2-utslipp enn diesel- og bensinbiler.

FN: Koronaviruset kan rasere utviklingsland

Dagsavisen (NTB) | 31.03.2020

Koronapandemien kan komme til å koste utviklingsland over 2.300 milliarder kroner, og nær halvparten av arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt, advarer FN.

Felleskjøpet lanserer soyafritt kraftfôr for høy ytelse

Nationen | 31.03.2020

På grunn av den økende etterspørselen etter kraftfôrblandinger med høy andel norske råvarer, lanserer nå Felleskjøpet kraftfôr for høy ytelse – uten palmefett og soya.

Norsk politikk i koronadvale – men iskanten kommer

Dagsavisen (NTB) | 31.03.2020

Landsmøter og store politiske saker skyves ut i tid mens regjeringen jobber for å håndtere koronakrisen. Men regjeringens melding om iskanten er ikke utsatt.