Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: Mai

Hogst til å bli syk av

Regnskogfondet | 28.05.2004
Når skogen hogges kan det skape bedre levevilkår for malariamygg og andre insekter og dyr som sprer infeksjonssykdommer. Tre fjerdedeler av de nye menneskesykdommene som dukker opp, stammer fra dyr, i følge en ny rapport om sammenhengen mellom biologisk mangfold og menneskers helse.

FN: Ungdom har det bedre enn før

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | 28.05.2004
En rapport fra FN slår fast at dagens ungdom har det bedre enn tidligere generasjoner. Likevel lever 9 av 10 ungdommer fremdeles i utviklingsland, og over 100 millioner er underernært. ? Barne- og ungdomsorganisasjonene har en stor mulighet til å påvirke Norge og dermed styrke FN, sier tidligere ungdomsobservatør Finn Myrstad.

Glede og uro i Khartoum

Kirkens Nødhjelp | 28.05.2004
- Fredsavtalen er på førstesiden av alle aviser her i Khartoum og det er planlagt en markering senere i dag, sier Kristine Moskvil Thorsen fra Kirkens Nødhjelps kontor i Sudans hovedstad.

Eva Lystad - Ny styreleder i CARE Norge

CARE | 28.05.2004
Eva Lystad er valgt til ny styreleder i CARE Norge. Lystad har lang ledererfaring fra norsk og internasjonal virksomhet, og er i dag direktør i IT-konsernet EDB Bank og Finans.

Amnestys årsrapport 2004: Menneskerettighetene under dobbel ild i "terrorkrigen"

Amnesty International Norge | 27.05.2004
- Amnestys årsrapport viser at stater og væpnete grupper står på samme side i en krig mot menneskerettighetene, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. - Angrepet truer med å tilintetgjøre den beskyttelsen menneskerettighetene gir ethvert menneske.

Irak: Tortur kan ikke tolereres - Skriv under på brev til Bush

Amnesty International Norge | 27.05.2004
Bildene som beviser okkupasjonsstyrkenes tortur og mishandling av irakiske fanger, gjenspeiler de regelmessige meldingene om brudd på menneskerettigheter som Amnesty International har mottatt i løpet av det siste året. Skriv under på et brev til Bush som krever en uavhengig etterforskning.

Sudan-fred: Gleden forplikter

Kirkens Nødhjelp | 27.05.2004
- Det er gledelig at den politiske avtalen for Sudan nå endelig blir undertegnet. Nå må det arbeides hardt for at avtalen også bidrar til at det blir slutt på overgrepene i Darfur og det blir fred i hele Sudan, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt.

En million til flomofre

Kirkens Nødhjelp | 27.05.2004
UD vil gi Kirkens Nødhjelp en hastebevilgning på en million kroner til katastrofehjelp til flomofrene i Haiti og Den dominikanske republikk.

Landbruk for å redusere fattigdommen

NORAD | 26.05.2004
Tre fjerdedeler av de 1,2 milliarder mennesker som lever i ekstrem fattigdom bor og arbeider på landsbygda. Mange livnærer seg av primærnæringene, i hovedsak landbruk. Slik er landbruksutvikling sentralt for å oppfylle FNs tusenårsmål for bekjempelse av fattigdom og sult. I jordbrukslandet Mosambik har man hatt en kraftig reduksjon i fattigdommen de siste årene.

Hvordan gjøre ?Renewables 2004? til en suksess?

ForUM | 26.05.2004
I forkant av den store ministerkonferansen om nye fornybare energikilder som skal holdes i Bonn 1,.-4. juni i år, har Norges Naturvernforbund, Framtiden i våre hender, FIVAS og Greenpeace laget et innspill til norske myndigheter. Organisasjonene håper at Norge kan bidra til å gjøre "Renewables 2004" til en suksess, og kommer med en rekke konkrete forslag.

Senator anklager Verdensbanken for korrupsjon

OmVärlden | 25.05.2004
Korrupsjonen innen Verdensbanken kan overstige 100 milliarder dollar. Disse pengene burde i stedet ha gått till de fattige. Det hevder lederen i det amerikanske senatets utenrikskomite, Richard Lugar.

Nødhjelpsoperasjon forlenges

Kirkens Nødhjelp | 24.05.2004
- Kirkens Nødhjelps nødhjelpsoperasjon i Tsjad i samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) blir trolig forlenget med et halvt år, sier beredskapsleder Sophie Gabbe Nygaard.

Fredsdemonstrasjon ved Gaza

Kirkens Nødhjelp | 24.05.2004
Fredag protesterte 1000 mennesker ved porten til Gaza. De ville vise sin motstand mot de israelske ødeleggelsene i Rafah. Kirkens Nødhjelps Ståle Langørgen var tilstede.

Delte reaksjoner på ny melding

Bistandsaktuelt | 24.05.2004
Ikke uventet er reaksjonene delte på regjeringens stortingsmelding. - Det er en velskrevet og gjennomarbeidet melding, som tydelig bærer utviklingsministerens preg, sier Axel Borchgrevink, bistandsforsker ved NUPI.

Øker bistanden til landbruksutvikling

Utenriksdepartementet | 21.05.2004
Regjeringen la 18. mai frem sin nye handlingsplan for landbruksutvikling i utviklingspolitikken. I handlingsplanen legges det opp til en vesentlig opptrapping av bistanden til landbruksutvikling. Det skisseres i tillegg 50 tiltak for landbruksutvikling i utviklingsland.

Bli fylt av livet ved Ganges

Plan Norge | 19.05.2004
Livet ved en av verdens største og mest betydningsfulle elver blir hyllet i årets utgave av Norges største fotoutstilling. Hovedfokus er fortsatt på fattigdom og verdighet.

Bondevik gir honnør til klesbransjen

NorWatch | 19.05.2004
Markedet for burmesisk tekstilindustri ser ut til å miste grepet fullstendig i Norge. - Jeg vil gi honnør til de som har sluttet å handle med Burma, sier statsminister Kjell Magne Bondevik til NorWatch. Men trevarebransjen får på pukkelen.

40 drept i angrep på flyktningleir

FLYKTNINGERÅDET | 18.05.2004
Opprørere angrep søndag kveld en leir med internt fordrevne i Nord-Uganda og drepte 42 mennesker. Om lag 15 mennesker er skadd og nærmere 50 kidnappet. Nå er det på høy tid at FN og det internasjonale samfunnet legger et sterkere press på myndighetene i Uganda, slik at de oppfyller sine forpliktelser om å beskytte de internt fordrevne, sier generalsekretær Raymond Johansen, som besøkte den samme leiren for kort tid siden.

16 land får ekstra bistand fra USA

OmVärlden | 18.05.2004
Seks land i Afrika, fire i Asia, tre i Latin-Amerika samt det lille øyriket Vanuatu vil få penger fra Bushs millenniumskonto, MCA. Kampen mot terrorismen och USAs strategiske interesser ser ut til å ha veid tungt i forhold til utvalget av land.

SLUG: - Diktatorgjeld inn i norsk gjeldspolitikk

SLUG | 16.05.2004
- Det er en seier for SLUG at "Handlingsplanen om gjeldsslette for utvikling", som ble lansert i dag, tar opp spørsmålet om diktatorgjeld, sier koordinator i Aksjon Slett U-landsgjelda, SLUG, Silje Hagerup. - Men, regjeringen kan gå enda lenger ved å ta initiativ til at det foretas en studie av illegitim gjeld internasjonalt.

Alarmerende FN-rapport om hiv/aids

Kirkens Nødhjelp | 14.05.2004
I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er aidsepidemiens langsiktige økonomiske- og sosiale konsekvenser blitt kraftig undervurdert av verdenssamfunnet og behandling av syke må kraftig intensiveres. Kirkens Nødhjelp støtter innholdet i rapporten.

Nye grep for å stanse barnesexturismen

Redd Barna | 14.05.2004
Som første reisearrangør tar Star Tour i samarbeid med Redd Barna inn en klausul mot handel med barn i samtlige hotellkontrakter selskapet inngår over hele verden. Dette er et uhyre viktig signal og et konkret eksempel på hvordan et samarbeid med næringslivet kan gjøre verden bedre for barn. En voksen som kjøper sex av et barn skal ikke få gjøre det i fred, uansett hvor i verden handelen foregår, sier Redd Barnas generalsekretær Gro Brækken.

Barns rettigheter i Bosnia-Hercegovina

Redd Barna | 13.05.2004
I mars reiste Redd Barnas rådgivere på barnekonvensjonen, Elin Saga Kjørholt og Anne Margrete Grøsland, til Bosnia & Herzegovina for å besøke Redd Barnas regionkontor for sør/øst-Europa. Arbeid for barns rettigheter og barns situasjon i Bosnia & Herzegovina var hovedtema for besøket. Landet befinner seg i en etterkrigsperiode og preges av stor arbeidsledighet, fattigdom og usikkerhet. - Dette går særlig utover barna, forteller Elin.

CARE igang med arbeidet i Darfur

CARE | 13.05.2004
Situasjonen var kritisk da CARE nylig ankom den lille landsbyen Nyertiti i det vestlige Darfur i Sudan. Innbyggerne hadde forsøkt å hjelpe 12.000 mennesker som var kommet til området. Disse var jaget fra sine hjem og truet på flukt fra krigshandlingene andre steder i Darfur.

CSD 12: Vi er ikke ?on track?

ForUM | 13.05.2004
CSD 12 ble avsluttet med tilnærmet enstemmig hyllest til formannen Børge Brende og Norges innsats for å gi CSD nytt innhold og en mer engasjerende form. Det er imidlertid mer usikkert hva sluttdokumentet vil bety når det gjelder konkrete politiske resultater i neste års sesjon, og valget av neste års formann kan få direkte negative konsekvenser.

Etiske retningslinjer for oljefondet - endelig!

RORG-Samarbeidet | 12.05.2004
I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2004 la regjeringen i går fram forslag til etiske retningslinjer for oljefondet. Forslaget kom etter mange års utredninger og politisk debatt og ble hilst velkommen av bl.a. Forum for utvikling og miljø. - Det setter Norge helt i fronten når det gjelder etisk handel og investeringer, og kan gjøre Norge til en finansiell stormakt innen slik handel, sa Øystein Djupedal, finanspolitisk talsmann i SV, som kalte det for en "historisk dag".

Etiske retningslinjer for oljefondet - endelig!

RORG-samarbeidet / Global | 12.05.2004
I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2004 la regjeringen i går fram forslag til etiske retningslinjer for oljefondet. Forslaget kom etter mange års utredninger og politisk debatt og ble hilst velkommen av bl.a. Forum for utvikling og miljø. - Det setter Norge helt i fronten når det gjelder etisk handel og investeringer, og kan gjøre Norge til en finansiell stormakt innen slik handel, sa Øystein Djupedal, finanspolitisk talsmann i SV, som kalte det for en "historisk dag".

Grusomme forhold for sudanske flyktninger

Leger Uten Grenser | 12.05.2004
Leger Uten Grensers Gry Haaheim har sett sult, vannmangel og sykdom blant mennesker som har flyktet til Tsjad fra massakrene i Sudans Darfur-region. - Den humanitære situasjonen for menneskene i Darfur og de som har flyktet derfra, må være det internasjonale samfunns førsteprioritet, sier Haaheim.

Klasebomber og atomvåpen ut av Oljefondet

Norwatch | 11.05.2004
Oljefondet skal ut av klasebomber og atomvåpen. Tobakksindustri med uetisk markedsføring står også i faresonen. Det er de umiddelbare konsekvensene av at Regjeringen nå går inn for etiske retningslinjer for Oljefondet.

Bitter sjokolade

Framtiden i våre hender | 11.05.2004
Vi nordmenn er et av verdens mest sjokoladesultne folk. Men kjenner vi historien bak denne søte gleden? Framtiden i våre hender sin nye rapport "Bitter sjokolade. Om kakaodyrking og norsk sjokoladeproduksjon" tar deg med på en reise i kakao, fra Indonesia og Ghana, til Oslo og Trondheim - fra jord til bord.
1 - 30 av 49
1 2

Klipp fra Media

Nå nekter norske oppdrettere å kjøpe soya fra selskaper som hugger regnskog

E24 (Aftenposten) | 15.01.2021

Laksefôr blir mer bærekraftig. Norske oppdrettere presser leverandører til å stoppe all produksjon av soya fra truede regnskoger. Regnskogfondet kaller det banebrytende.

Klimaeksperter roper varsko: – Verden går en uhyggelig fremtid i møte

ABC nyheter | 15.01.2021

17 klimaeksperter fra flere forskjellige land kommer med blek prognose for planeten og mener verdenslederne trenger en «kalddusj» for å innse alvoret.

Mener klimadommen viser hvor vanskelig det er å prøve miljøsaker i Norge

NRK nyheter | 15.01.2021

Flere jurister mener det er for dyrt og avskrekkende å klage inn miljøsaker i Norge. Våre naboland har til sammenligning miljødomstoler og en egen miljønemnd.

Dagbladet-journalister hedret med diplom (bærekraftssjournalistikk)

Dagbladet | 14.01.2021

Gravesjef i Dagbladet, Siri Gedde-Dahl, sier at utmerkelsen gjør dem stolte. - Det er veldig hyggelig at også RORG setter denne journalistikken høyt. Vi mener «Krabbekrigens ofre» avdekker noe viktig om grov sosial dumping i vårt eget nære farvann, lokalsamfunnets blindhet for det som skjer og Norges manglende evne til å sette en stopper for, og sanksjonere, lovbrudd og kritikkverdige forhold til sjøs, sier Gedde-Dahl.

Ledende britisk klimaekspert tviler på oljebransjens klimadrøm: – Må kutte utslipp som besatt

Nettavisen | 14.01.2021

Mike Berners-Lee frykter at vi gjør karbonfangst- og lagring til en hvilepute.

Reagerer på manglende kjøttgrep i klimaplanen

E24 | 14.01.2021

Regjeringen vil redusere kjøttkonsumet samtidig som de stimulerer til høy kjøttproduksjon. – Henger ikke på greip, mener Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender.

Vil øke oljebransjens avgifter enda mer (klimameldingen)

E24 | 13.01.2021

SV ville helst ha økt oljebransjens CO₂-avgift til 2.000 kroner tonnet allerede i år, for å få fart på klimakuttene. I tillegg vil de pålegge bransjen en produksjonsavgift på 25 kroner fatet, eller 14 milliarder i året.

Blodige skildringer fra Ugandas spente valgkamp

ABC nyheter (NTB) | 13.01.2021

Opposisjonen i Uganda forteller om vold og overgrep i valgkampen der president Yoweri Museveni søker en sjette periode. Torsdag åpner valglokalene.

Urfolksleder i Brasil: – De kommer for å ta vår jord

NRK nyheter | 13.01.2021

– Presset mot våre områder øker stadig. Når kapitalinteressene blir sterkere vil vi oppleve en invasjon, sier urfolkslederen Marivelton Baré til NRK.

– KrF-sommelet er dårlig nytt for verdens fattige kvinner (slaveri/MR-lov)

Dagsavisen | 12.01.2021

En ny lov for å bekjempe moderne slaveri lar vente på seg. – Oppsiktsvekkende tafatt av regjeringen, mener hjelpeorganisasjonen Care.