Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: Juni

Flyktningerådet inn i Darfur

Flyktningerådet | 30.06.2004
Flyktningerådet har etablert kontor i Darfur og er i ferd med å etablere leirer for 75 000 mennesker som har flyktet fra sine hjem i den krigsherjede provinsen i Vest-Sudan. Flyktningerådet er også i ferd med å starte matvaresdistribusjon i Darfur, der om lag to millioner mennesker har behov for matvarehjelp.

Global våpeneksport trussel mot tusenårsmålene

OmVärlden | 30.06.2004
Arbeidet med å nå tusenårsmålene undergraves av de våpeneksporterende landene gjennom at viktige ressurser tapes. Det viser en ny rapport fra Oxfam International og Amnesty International, melder svenske OmVärlden.

- NATO må styrke innsatsen i Afghanistan

Kirkens Nødhjelp | 29.06.2004
I forbindelse med NATO-toppmøtet i Istanbul mandag ber Afghanistankomiteen, Kirkens Nødhjelp og Flyktningerådet NATO-lederne gjøre mer for å bedre sikkerheten i Afghanistan.

- Politikk full av paradokser

Bistandsaktuelt | 29.06.2004
Det er ikke riktig at det råder internasjonal konsensus om målene og midlene i utviklingspolitikken, slik regjeringen hevder i utviklingsmeldingen. Det sier forsker Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.

Gjeldssletting for Ghana

Utenriksdepartementet | 28.06.2004
Fredag vedtok regjeringa å slette 69 millionar kroner av Ghana si gjeld til Noreg. Avtalen byggjer på to multilaterale rammeavtaler som er inngått i Parisklubben - kreditorlanda sitt felles forum - i desember 2001 og mai 2002.

Av barn, med barn og for barn

Plan Norge | 25.06.2004
For seks måneder siden gikk startskuddet for ?Agami?, et 25-minutters ukentlig tv-program lansert av Plan i Bangladesh. Programmet har gitt marginaliserte barn en unik mulighet til å uttrykke sine meninger, behov og krav. Barn er selv programledere, reportere og intervjuobjekt.

Felles innsamling til ofrene i Darfur

Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors | 25.06.2004
Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp går sammen om en innsamling til ofrene for konflikten i Darfur, Sudan. Situasjonen i Darfur er den verste humanitære krisen i verden nå. - Vi vil i dagene fremover appellere til det norske folk om å støtte det livreddende hjelpearbeidet. Det haster med å få hjelpen frem, sier generalsekretærene Atle Sommerfeldt og Jonas Gahr Støre.

Verdens største band til Oslo!

Kirkens Nødhjelp | 25.06.2004
Fredag inntar Martin Hagfors Egertorget i Oslo sentrum sammen et hundre mann sterkt band når The Grand Band besøker hovedstaden. The Grand Band er Changemakers, Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse, sin kampanje rettet mot arbeidsforholdene i den internasjonale tekstilindustrien.

Med kvinnene til FN

FOKUS | 25.06.2004
For kvinneorganisasjoner verden over har FN vært en viktig arena for å fremme kvinners rettigheter. FNs konvensjon om å eliminere alle former for diskriminering av kvinner, etterfulgt av flere kvinnekonferanser har satt søkelys på internasjonale kvinnespørsmål med nasjonal relevans.

Store endringer innen grunnutdanning i Vietnam

Norad | 25.06.2004
Vietnams grunnutdanning er inne i en viktig og grunnleggende endringsprosess. Til tross for imponerende framskritt innen tilgang på utdanning har overgangen fra planøkonomi til moderne markedsøkonomi med vekt på kreativitet og entreprenørskap etterlatt utdanningssystemet i en dyp kvalitetsmessig krise. Men myndighetene har satt seg som mål at innen 2015 skal 20 prosent av statsbudsjettet settes av til utdanning.

Frihandel og markedsadgang for landbruksvarer - for de fattige?

RORG-samarbeidet / Global | 24.06.2004
Det var høy temperatur på debatten om internasjonal handel med landbruksvarer etter at utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson tidligere denne måneden kom med uttalelser som ble oppfattet som krasse angrep på norsk landbruk og beskyldninger om at norske landbruksinteresser skyver fattige land foran seg mens de primært er opptatt av å beskytte sine egne interesser. Handel med landbruksvarer sto også på dagsorden for mange av deltakerne foran UNCTADs konferanse om handel og utvikling i Sao Paulo i Brasil (UNCTAD XI), som ble avsluttet sist helg.

Bedre freds- og konfliktinstrumenter i bistand

Norad | 24.06.2004
Norad har gått gjennom tilgjengelige og aktuelle instrumenter for freds- og konflikt konsekvens analyse. Utenriksdepartementet ? som har bestilt vurderingen - får blant annet følgende anbefalinger: Det er behov for å styrke innretningen og utformingen av bistandstiltak i forhold til målsettingen om fredsbygging og konflikthåndtering. Men det er ikke nødvendig å utvikle et eget norsk instrument for freds- og konflikt konsekvens analyse.

Frihandel og markedsadgang for landbruksvarer - for de fattige?

RORG-Samarbeidet | 24.06.2004
Det var høy temperatur på debatten om internasjonal handel med landbruksvarer etter at utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson tidligere denne måneden kom med uttalelser som ble oppfattet som krasse angrep på norsk landbruk og beskyldninger om at norske landbruksinteresser skyver fattige land foran seg mens de primært er opptatt av å beskytte sine egne interesser. Handel med landbruksvarer sto også på dagsorden for mange av deltakerne foran UNCTADs konferanse om handel og utvikling i Sao Paulo i Brasil (UNCTAD XI), som ble avsluttet sist helg.

Misjonen er eksperter på effektiv bistand

Bistandsnemda | 24.06.2004
Norsk misjons unike forankring i det norske folk legitimerer fortsatt statlig støtte. For i motsetning til de fleste andre bistands- og nødhjelpsorganisasjoner samler misjonen inn mer penger til bistand enn de får over statsbudsjettet.

Mange og fornøyde brukere av Global

Global | 24.06.2004
Over 60 prosent av Globals brukere besøker nettstedet ofte og mer enn 90 prosent av brukerne er fornøyd med tjenesten. I tillegg svarer hele 85 prosent at det gir en nytteverdi å bruke tjenesten. Det viser en brukerundersøkelse foretatt nå i mai og juni.

Vurderer infoplikt om regimepenger

NorWatch | 24.06.2004
Norske selskap kan bli tvunget til å oppgi hvilke land de betaler penger til. Pålegget kan bli et viktig hjelpeinstrument i kampen mot korrupsjon. Finansdepartementet har i dag bedt Kredittilsynet om et høringsnotat om saken.

CARE ber om økt NATO-innsats i Afghanistan

CARE | 23.06.2004
Afghanistan er fremdeles preget av vold og konflikter, og sikkerhetssituasjonen i landet blir stadig verre. I et brev til NATOs medlemsland ber CARE og 53 andre humanitære organisasjoner NATO gjøre mer for å bedre sikkerheten i landet. Brevet sendes NATO i forbindelse med NATO-toppmøtet i Istanbul 28. - 29. juni.

Stipender bare for de rike?

Bistandsaktuelt | 23.06.2004
Studenter som kommer til Norge på Norad-stipend, kommer i all hovedsak fra de øvre sosiale lag, mener en tidligere studiekoordinator ved ett av kursene. Det er vanskelig å rekruttere fra lavere klasser, svarer Landbrukshøgskolen på Ås.

420 000 til barn på flukt

Norges speiderforbund | 22.06.2004
På Verdens flyktningdag overrakte Norges speiderforbund en sjekk på 420.000 kroner fra Speideraksjonen 2004 til Flyktningerådet. - Pengene er øremerket tiltak for å gi barn og unge som lever som flyktninger i Liberia en mulighet til skolegang og utdanning, sa generalsekretær Tore Torstad i sin appell i forbindelse med overrekkelsen.

NUPI-seminar om krisen i Darfur

NUPI | 22.06.2004
Etter den korte dokumentarfilmen Peace under Fire, holder Halle-Jørn Hanssen (ForUM) og Vebjørn Heines (Utenriksdepartementet) innlegg om fredsforhandlingene i Sudan og den humanitære krisen i Darfur. Filmen Peace under Fire inngår i en serie dokumentarer om glemte humanitære kriser, og er produsert av FNs humanitære nyhetstjeneste IRIN.

Norges Røde Kors starter Barnelandet Lesotho

Norges Røde Kors | 22.06.2004
I Lesotho, et lite fjelland i Sør-Afrika, er nesten en hel foreldregenerasjon i ferd med å bli borte på grunn av hiv/aids. Besteforeldre og søsken hjelper hverandre så godt de kan, men når de små blir alene må vi gi dem en sjanse til skolegang, mat og helsetilbud. Røde Kors er nå igang med å hjelpe disse barna slik at de kan få en trygg barndom og et håp om en fremtid.

Forslag til FN-reform fra Utviklingsministeren

Utenriksdepartementet | 22.06.2004
FNs generalforsamling skal til høsten vedta nye retningslinjer for FNs utviklingsarbeid. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson møter i dag FNs generalsekretær Kofi Annan for å overlevere forslag til reform av FNs utviklingsaktiviteter. Forslagene er utarbeidet i samarbeid med seks andre land.

Slakterne i Kabul er klare for valg

Bistandsaktuelt | 22.06.2004
Sikkerhetssituasjonen forverrer seg stadig mer i Afghanistan jo nærmere man kommer nasjonale valg i september. Regjeringen og FN forsikrer likevel at valget vil bli avholdt som planlagt. - Et positivt skritt på vei mot reelt demokrati, sier vestligorienterte afghanske kommentatorer.

Afrika samler seg innfor WTO-forhandlinger

OmVärlden | 22.06.2004
De afrikanske landene forsøker å enes om et felles standpunkt innfor de kommende WTO-forhandlingene. Når AUs handelsministrer nylig møttes understreket man blant annet viktigheten av at forhandlingene fortsetter og at EUs initiativ til å kutte eksportsubsidier er positivt. At AU-landene nå slutter seg sammen kan sees som en trussel mot den G20-gruppen som ble dannet i Cancun i fjor, skriver svenske OmVärlden.

Khartoum-regjeringen må stilles til ansvar

Kirkens Nødhjelp | 21.06.2004
Kirkene i Sudan fordømmer det som skjer i Darfur og mener det er på linje med overgrepene folk i sør ble utsatt for under den 30 år gamle borgerkrigen. - Kirkene i Sudan sin holdning er at regjeringen i Khartoum må stilles til ansvar for det som nå skjer, sier spesialrådgiver Stein Erik Horjen i Kirkens Nødhjelp.

Bønder forbereder kamp i biskop-senter

Utviklingsfondet | 21.06.2004
Det er ikke første gangen knallharde resolusjoner er vedtatt i Villa Koska 120 kilometer sør for São Paulo. Her vedtok de katolske biskopene i Brasil uttalelser for 20 år siden som var så radikale at de bare ville fått tilslutning fra halvparten av delegatene på kongressen til Via Campesina som holdes her, i følge en av de brasilianske delegatene.

Verdens Flyktningedag 20. juni

Flyktningerådet og Røde Kors | 20.06.2004
20. juni markeres FNs Internasjonale flyktningdag for å minne oss om menneskene som er drevet på flukt verden over. Det er i dag rundt 40 millioner mennesker på flukt, over halvparten av dem i eget land. Krig, borgerkrig, undertrykking, etniske og religiøse konflikter og kamp om naturressurser er noen av årsakene.

Mye kanari, men også hummer

Utviklingsfondet | 20.06.2004
FN?s konferanse for handel og utvikling, UNCTAD XI, som nylig ble avsluttet i Brasil, fikk større oppmerksomhet enn vanlig for slike konferanser. Utfallet må betegnes som mye kanari, men også en del hummer.

Flylast på vei til Darfur

Kirkens Nødhjelp | 18.06.2004
Lørdag kveld sender Kirkens Nødhjelp nye 40 tonn med nødhjelp til Darfur i Sudan. ? Verden må ikke snu ryggen til uskyldige sivile som lider på grunn av politikk og sløvhet fra det internasjonale samfunnets side, sier utenlandssjef Knut Christiansen i Kirkens Nødhjelp.

Oljefondet diskriminerer fattige land

Utviklingsfondet | 18.06.2004
Sju år etter at det første forslaget ble fremmet, har Stortinget endelig vedtatt at oljefondet skal unngå uetiske enkeltinvesteringer. La oss håpe det ikke går like lang tid før Stortinget også vedtar noen etiske prinsipper for oljefondet som helhet. Særlig bør det gjøres slutt på dagens diskriminering av fattige land, og deler av våre enorme kapitalressurser bør brukes til å skape vekst i fattige land.
1 - 30 av 79
1 2 3

Klipp fra Media

Nå nekter norske oppdrettere å kjøpe soya fra selskaper som hugger regnskog

E24 (Aftenposten) | 15.01.2021

Laksefôr blir mer bærekraftig. Norske oppdrettere presser leverandører til å stoppe all produksjon av soya fra truede regnskoger. Regnskogfondet kaller det banebrytende.

Klimaeksperter roper varsko: – Verden går en uhyggelig fremtid i møte

ABC nyheter | 15.01.2021

17 klimaeksperter fra flere forskjellige land kommer med blek prognose for planeten og mener verdenslederne trenger en «kalddusj» for å innse alvoret.

Mener klimadommen viser hvor vanskelig det er å prøve miljøsaker i Norge

NRK nyheter | 15.01.2021

Flere jurister mener det er for dyrt og avskrekkende å klage inn miljøsaker i Norge. Våre naboland har til sammenligning miljødomstoler og en egen miljønemnd.

Dagbladet-journalister hedret med diplom (bærekraftssjournalistikk)

Dagbladet | 14.01.2021

Gravesjef i Dagbladet, Siri Gedde-Dahl, sier at utmerkelsen gjør dem stolte. - Det er veldig hyggelig at også RORG setter denne journalistikken høyt. Vi mener «Krabbekrigens ofre» avdekker noe viktig om grov sosial dumping i vårt eget nære farvann, lokalsamfunnets blindhet for det som skjer og Norges manglende evne til å sette en stopper for, og sanksjonere, lovbrudd og kritikkverdige forhold til sjøs, sier Gedde-Dahl.

Ledende britisk klimaekspert tviler på oljebransjens klimadrøm: – Må kutte utslipp som besatt

Nettavisen | 14.01.2021

Mike Berners-Lee frykter at vi gjør karbonfangst- og lagring til en hvilepute.

Reagerer på manglende kjøttgrep i klimaplanen

E24 | 14.01.2021

Regjeringen vil redusere kjøttkonsumet samtidig som de stimulerer til høy kjøttproduksjon. – Henger ikke på greip, mener Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender.

Vil øke oljebransjens avgifter enda mer (klimameldingen)

E24 | 13.01.2021

SV ville helst ha økt oljebransjens CO₂-avgift til 2.000 kroner tonnet allerede i år, for å få fart på klimakuttene. I tillegg vil de pålegge bransjen en produksjonsavgift på 25 kroner fatet, eller 14 milliarder i året.

Blodige skildringer fra Ugandas spente valgkamp

ABC nyheter (NTB) | 13.01.2021

Opposisjonen i Uganda forteller om vold og overgrep i valgkampen der president Yoweri Museveni søker en sjette periode. Torsdag åpner valglokalene.

Urfolksleder i Brasil: – De kommer for å ta vår jord

NRK nyheter | 13.01.2021

– Presset mot våre områder øker stadig. Når kapitalinteressene blir sterkere vil vi oppleve en invasjon, sier urfolkslederen Marivelton Baré til NRK.

– KrF-sommelet er dårlig nytt for verdens fattige kvinner (slaveri/MR-lov)

Dagsavisen | 12.01.2021

En ny lov for å bekjempe moderne slaveri lar vente på seg. – Oppsiktsvekkende tafatt av regjeringen, mener hjelpeorganisasjonen Care.