Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: September

“NEW PROFILE” MOT NORMALISERING AV MILITARISERING

Norges Fredsråd | 30.09.2013

Med­grunn­leg­ger av orga­ni­sa­sjo­nen “New Pro­file”, Ruth Hiller, så seg nødt til å for­late både sio­nis­men og Kibbutz-sosialismen i kam­pen mot mili­ta­ri­se­ring i Israel.

Gjennombrudd i kamp mot barneekteskap i FN

Plan Norge | 30.09.2013

FN har for første gang vedtatt en resolusjon som omhandler barneekteskap. Plan Norge utfordrer nå den nye regjeringen til å følge opp i norsk utenrikspolitikk.

Indianerleder besøkte Kong Harald

Regnskogfondet | 30.09.2013

Kong Harald tok forrige uke i mot indianerleder Davi Kopenawa Yanomami i en privat audiens på Slottet. Det ble et hjertelig gjensyn mellom to gode venner.

Store menneskerettighetsbrudd i Amazonas

Regnskogfondet | 30.09.2013

Økte konflikter om naturressurser og land fører til omfattende brudd på urfolks rettigheter og angrep på menneskerettighetsforkjempere i Amazonas, viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

FNs klimarapport – et tydelig varsko

ForUM | 27.09.2013

FNs klimarapport gir tydelig signal til hva slags klimapolitikk den påtroppende regjeringen bør føre, mener ForUM.

På jobb for superbønder i Nepal

Utviklingsfondet | 25.09.2013

Kulturforskjeller, biologisk mangfold, klimatilpasning og deltakende planteforedling. Det er noen av stikkordene når Utviklingsfondet nå er i gang med et nytt utvekslingsprosjekt med en organisasjon i Nepal.

«Feiging» – En hederstittel?

Norges Fredsråd | 25.09.2013

Gjen­nom opp­veks­ten i det han kal­ler en ”strong man’s cul­ture” god­tok Hez­ron Masitsa å bli stemp­let som feig når han ikke ville slåss. En valgt, men også med­født volds­mot­stand ble hans vei i livet.

Forsoningens forutsetninger

Norges Fredsråd | 25.09.2013

Vol­de­lige kon­flik­ter bry­ter til­lits­bånd mel­lom indi­vi­der, mel­lom sam­funn, og mel­lom nasjo­ner. Hvor­dan kan sivil­sam­fun­net jobbe for å lege gamle sår, og når er det på sin plass å gjøre det?

Årets åpningsuke i FNs generalforsamling

FN-sambandet | 25.09.2013

I løpet av generalforsamlingens første uke samles statsledere, utenriksministere og andre politiske og faglige ledere og eksperter til et hundretalls møter om aktuelle internasjonale spørsmål.

Utstillingen Drop by Drop åpnet i Tromsø

FN-sambandet | 25.09.2013

Utstillingen Drop by Drop ble høytidelig åpnet på UB denne uken. Utstillingen har kommet i stand etter tett samarbeid mellom FN-sambandet og Universitetsbiblioteket på UiT.

- Det er alltid best å lære ute!

FN-sambandet | 25.09.2013

Da FN-stafetten gjestet Skittenelv skole, var det bred enighet blant elevene: - Det er alltid best å lære om nye ting ute!

Dokumentar: India et av verdens farligste land å være kvinne

FN-sambandet | 25.09.2013

I samarbeid med Oslo Dokumentarkino arrangerte FN-sambandet Øst visning av filmen "The World Before Her" med tilhørende innledninger og diskusjon.

Ber om fokus på barn under FN-møte

Plan Norge | 23.09.2013

I dag samles verdens ledere i FN for å diskutere funksjonshemmede og utvikling. En milliard mennesker i verden har nedsatt funksjonsevne, og de fleste av disse bor i utviklingsland.

Tiårets viktigste klimarapport

ForUM | 23.09.2013

Denne uka legger FNs klimapanel (IPCC) fram den mest oppdaterte og helhetlige kunnskapen om endringene i klimasystemet. ForUM følger FNs klimapanel møte i Stockholm.

- Gledelig at Norge åpner dørene for syriske flyktninger

Flyktninghjelpen | 20.09.2013

- Krigen i Syria er vår tids største humanitære utfordring. Det er derfor svært positivt at regjeringen åpner for gi 1000 syriske kvoteflyktninger beskyttelse i Norge. Nå er det viktig at flertallet i Stortinget gir sin tilslutning til dette for å lette trykket på Syrias hardt prøvede naboland.

Brev til ny regjering

Norges Røde Kors | 19.09.2013

I forbindelse med samtalene om etablering av en ny regjering, ønsker Røde Kors å gi uttrykk for noen av våre forventninger. Sendt til partilederne i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 18. september

Bekymret for kald vinter

Norges Røde Kors | 18.09.2013

Presidenten i Syria Røde Halvmåne går allerede nå ut og advarer mot en kald vinter, som vil være svært kritisk for de rundt 4-5 millionene uten husly.

Spiller for nødhjelp

Norges Røde Kors | 18.09.2013

Røde Kors og Electronic Arts har inngått en internasjonal samarbeidsavtale hvor Røde Kors profileres i dataspillet SimCity. Samtidig kan spillerne støtte Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid.

- Velg åpenhet!

RORG-samarbeidet | 18.09.2013

Et forslag til åpenhetslov om utvidet land-for-land rapportering (LLR) fra finansminister Sigbjørn "Siggy" Johnsen (Ap) vil snart havne på bordet til våre nye folkevalgte på Stortinget.

- Velg åpenhet!

RORG-samarbeidet / Global | 18.09.2013
Et forslag til åpenhetslov om utvidet land-for-land rapportering (LLR) fra finansminister Sigbjørn "Siggy" Johnsen (Ap) vil snart havne på bordet til våre nye folkevalgte på Stortinget. Deres beslutning kan bli et viktig bidrag i kampen mot korrupsjon og kapitalflukt, men "djevelen ligger i detaljene". Publish What You Pay Norge etterlyser reelle regnskapstall og oppfordrer: Velg åpenhet! Andre vil utvide loven og i dag startet Siggy-fansen "jakten på ærligheten" i Oslo.

Ny regjering må være på parti med barna

Plan Norge | 18.09.2013

- Vær på part med barna, sier Norges største barnerettighetsorganisasjoner til partiene som forhandler om ny regjering. Ny regjering må fremme barns rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.

Åpenhetslov vedtas

ForUM | 18.09.2013

Regjeringen har besluttet å foreslå land-for-land-rapportering fra 1. januar 2013. Lovforslaget inneholder fortsatt viktige mangler.

Holmås vil øke bistanden til Somalia, igjen

Bistandsaktuelt | 17.09.2013

Utviklingsminister Heikki Holmås sier han fikk bred tilslutning om det norsk-initierte Gjenoppbyggingsfondet under "New Deal for Somalia"-konferansen i Brussel i går. Nå ønsker han å øke utviklingsbistanden til Somalia.

De med våpen må slippe hjelpen til

Norges Røde Kors | 13.09.2013

Behovet for humanitær hjelp er prekært i Syria, mens det blir stadig vanskeligere å komme til med hjelp. Det er vanskeligst å få tilgang der kampene pågår og i områdene nær der kampene pågår.

Fortsatt håp om Fred

Flyktninghjelpen | 13.09.2013

Oslo-avtalen skapte et berettiget håp om fred. 20 år etter er det okkupasjon, splittelse, håpløshet, vold og terror som råder. Tiden er overmoden for nye forsøk for fred.

Felles utviklingspolitikk fra KrF, V, H og FrP?

RORG-samarbeidet | 13.09.2013

- Do no harm og varig ut av fattigdom, har i valgkampen vært budskapet fra høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark. For de blå-blå har likevel hovedsvaret på Norges rolle i verden vært interessepolitikk og handel. Kan da KrF finne sammen med H og FrP i utviklingspolitikken?

Felles utviklingspolitikk fra KrF, V, H og FrP?

RORG-samarbeidet / Global | 13.09.2013
- Do no harm og varig ut av fattigdom, har i valgkampen vært budskapet fra høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark. For de blå-blå har likevel hovedsvaret på Norges rolle i verden vært interessepolitikk og handel. Kan da KrF finne sammen med H og FrP i utviklingspolitikken? Tja, kanskje - og her kommer jo også dette med kjøttvekta inn. Erling Rimehaug i Vårt Land minner om at tyngdepunktet i norsk politikk etter valget fortsatt ligger til venstre for Høyre.

Ny forskning finner ekstreme voldtektstall i Asia

FOKUS | 12.09.2013

Flere enn én av fire menn i Sørøst-Asia innrømmer å ha begått voldtekt minst én gang i sitt liv. Hvorfor? Fordi de mener de har rett til sex.

Beskyttelse for syriske sivile må være hovedfokus for alle parter

Flyktninghjelpen | 12.09.2013

Syria er vår tids mest alvorlige humanitære krise. Over to millioner flyktninger har til nå søkt beskyttelse i nabolandene. Inne i Syria kan så mange som fire millioner blitt tvunget til å flykte fra sine hjem, og er internt fordrevne. Millioner av mennesker lider, uten tilgang til livreddende nødhjelp og grunnleggende beskyttelse.

Regjeringspartiene enige om mer penger til utdanning

Plan Norge | 12.09.2013

Alle de fire borgerlige partilederne stiller seg bak Plans krav om at det må bevilges mer penger til utdanning av jenter i utviklingsland. - Vi er glade for den brede støtten og forventer at politikerne holder det de har lovet, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

1 - 30 av 51
1 2

Klipp fra Media

Oljefondets nye sjef: Har verdier for 1,3 milliarder kroner i en trust på Jersey og selskap på De britiske jomfruøyene

DN+ | 03.04.2020

DN har forelagt NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen opplysningene. Deres spesialfelt er skatt. Schjelderup ledet også kapitalfluktutvalget, der skatteparadiser og truster sto sentralt. De to skriver i en epost til DN: – I utgangspunktet er signaleffekten av at Tangen har plassert sin private formue i skatteparadiser og bruker truster for å spare skatt uheldig. På den annen side er det verdifullt at lederen for Oljefondet forstår også denne siden av internasjonal finans.

EU-dom: Ulovlig å ikke ta imot flyktninger

VG (NTB/DPA) | 03.04.2020

EU-domstolen fastslår at Polen, Ungarn og Tsjekkia brøt EU-traktatene da de nektet å ta imot asylsøkere som skulle fordeles mellom de ulike EU-landene.

Over fem millioner trues av sult i Sahel-regionen

Aftenposten (NTB) | 03.04.2020

Over fem millioner mennesker i Afrikas konfliktherjede Sahel-region trues av sult, samtidig som koronaviruset starter sin spredning i landene.

FN: Mellom 5 og 25 millioner kan miste jobben

E24 | 02.04.2020

I en ny rapport fra FN står det at den Internassjonale arbeidsorgamisasjonen (ILO) beregner at mellom 5 og 25 millioner mennesker kan miste jobben på grunn av corona-krisen. Det globale næringslivet kan se tap opp til 3.400 milliarder dollar (35.560 milliarder kroner), som tilsvarer mer enn tre norske oljefond, ifølge rapporten.

Sikret milliardavtale til dem som står i front på bakken (bistand)

Dagsavisen | 02.04.2020

Når koronakrisen rammer fattige land, står sivilsamfunnet på bakken i front for å takle den. Nå har Norsk Folkehjelp sikret seg en milliardavtale med Norad som skal styrke disse gruppene.

FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien

ABC nyheter (NTB) | 02.04.2020

Også Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier det er synd, men forståelig at konferansen blir utsatt. – Dette betyr likevel ikke stopp i det internasjonale klimaarbeidet. Jobben fortsetter, og Norge bruker de mulighetene som finnes for å styrke samarbeidet rundt grønne løsninger, sier Rotevatn i en epost til NTB. Han lover at Norge vil fortsette arbeidet fram til klimatoppmøtet og bidra til at det gjøres framgang.

Klimatoppmøtet i Glasgow utsettes – WWF advarer mot pause i klimakampen

NRK nyheter | 02.04.2020

FNs klimatoppmøte i Glasgow i Skottland er utsatt til 2021. Dette må ikke bety at klimakampen legges på hylla, mener WWF.

FN: – Den mest utfordrende krisen siden andre verdenskrig

TV2 (NTB) | 01.04.2020

FNs generalsekretær António Guterres advarte tirsdag om at verden står overfor den mest utfordrende globale krisen siden andre verdenskrig. – Pandemien vil forårsake en resesjon som ikke har noen paralleller i tidligere historie, advarte generalsekretæren under lanseringen av en rapport om de samfunnsøkonomiske virkningene av covid-19.

Kraftige utslippsfall under koronakrisen (klima)

ABC nyheter (NTB) | 01.04.2020

Koronapandemien lammer deler av økonomien og fører trolig til svært store kutt i klimautslippene på kort sikt. Hva som skjer på lengre sikt, er høyst usikkert.

Forskerne konkluderer: Er el- eller fossilbiler mest miljøvennlige?

Dagsavisen | 01.04.2020

Konklusjonen deres er klar: I så godt som alle regioner fører el-biler til lavere klimaskadelige CO2-utslipp enn diesel- og bensinbiler.