Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: September

“NEW PROFILE” MOT NORMALISERING AV MILITARISERING

Norges Fredsråd | 30.09.2013

Med­grunn­leg­ger av orga­ni­sa­sjo­nen “New Pro­file”, Ruth Hiller, så seg nødt til å for­late både sio­nis­men og Kibbutz-sosialismen i kam­pen mot mili­ta­ri­se­ring i Israel.  

Gjennombrudd i kamp mot barneekteskap i FN

Plan Norge | 30.09.2013

FN har for første gang vedtatt en resolusjon som omhandler barneekteskap. Plan Norge utfordrer nå den nye regjeringen til å følge opp i norsk utenrikspolitikk.

Indianerleder besøkte Kong Harald

Regnskogfondet | 30.09.2013

Kong Harald tok forrige uke i mot indianerleder Davi Kopenawa Yanomami i en privat audiens på Slottet. Det ble et hjertelig gjensyn mellom to gode venner.

Store menneskerettighetsbrudd i Amazonas

Regnskogfondet | 30.09.2013

Økte konflikter om naturressurser og land fører til omfattende brudd på urfolks rettigheter og angrep på menneskerettighetsforkjempere i Amazonas, viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

FNs klimarapport – et tydelig varsko

ForUM | 27.09.2013

FNs klimarapport gir tydelig signal til hva slags klimapolitikk den påtroppende regjeringen bør føre, mener ForUM.

På jobb for superbønder i Nepal

Utviklingsfondet | 25.09.2013

Kulturforskjeller, biologisk mangfold, klimatilpasning og deltakende planteforedling. Det er noen av stikkordene når Utviklingsfondet nå er i gang med et nytt utvekslingsprosjekt med en organisasjon i Nepal.

«Feiging» – En hederstittel?

Norges Fredsråd | 25.09.2013

Gjen­nom opp­veks­ten i det han kal­ler en ”strong man’s cul­ture” god­tok Hez­ron Masitsa å bli stemp­let som feig når han ikke ville slåss. En valgt, men også med­født volds­mot­stand ble hans vei i livet.

Forsoningens forutsetninger

Norges Fredsråd | 25.09.2013

Vol­de­lige kon­flik­ter bry­ter til­lits­bånd mel­lom indi­vi­der, mel­lom sam­funn, og mel­lom nasjo­ner. Hvor­dan kan sivil­sam­fun­net jobbe for å lege gamle sår, og når er det på sin plass å gjøre det?

Årets åpningsuke i FNs generalforsamling

FN-sambandet | 25.09.2013

I løpet av generalforsamlingens første uke samles statsledere, utenriksministere og andre politiske og faglige ledere og eksperter til et hundretalls møter om aktuelle internasjonale spørsmål.

Utstillingen Drop by Drop åpnet i Tromsø

FN-sambandet | 25.09.2013

Utstillingen Drop by Drop ble høytidelig åpnet på UB denne uken. Utstillingen har kommet i stand etter tett samarbeid mellom FN-sambandet og Universitetsbiblioteket på UiT.

- Det er alltid best å lære ute!

FN-sambandet | 25.09.2013

Da FN-stafetten gjestet Skittenelv skole, var det bred enighet blant elevene: - Det er alltid best å lære om nye ting ute!

Dokumentar: India et av verdens farligste land å være kvinne

FN-sambandet | 25.09.2013

I samarbeid med Oslo Dokumentarkino arrangerte FN-sambandet Øst visning av filmen "The World Before Her" med tilhørende innledninger og diskusjon.

Ber om fokus på barn under FN-møte

Plan Norge | 23.09.2013

I dag samles verdens ledere i FN for å diskutere funksjonshemmede og utvikling.  En milliard mennesker i verden har nedsatt funksjonsevne, og de fleste av disse bor i utviklingsland.

Tiårets viktigste klimarapport

ForUM | 23.09.2013

Denne uka legger FNs klimapanel (IPCC) fram den mest oppdaterte og helhetlige kunnskapen om endringene i klimasystemet. ForUM følger FNs klimapanel møte i Stockholm.

- Gledelig at Norge åpner dørene for syriske flyktninger

Flyktninghjelpen | 20.09.2013

- Krigen i Syria er vår tids største humanitære utfordring. Det er derfor svært positivt at regjeringen åpner for gi 1000 syriske kvoteflyktninger beskyttelse i Norge. Nå er det viktig at flertallet i Stortinget gir sin tilslutning til dette for å lette trykket på Syrias hardt prøvede naboland.

Brev til ny regjering

Norges Røde Kors | 19.09.2013

I forbindelse med samtalene om etablering av en ny regjering, ønsker Røde Kors å gi uttrykk for noen av våre forventninger. Sendt til partilederne i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 18. september

Bekymret for kald vinter

Norges Røde Kors | 18.09.2013

Presidenten i Syria Røde Halvmåne går allerede nå ut og advarer mot en kald vinter, som vil være svært kritisk for de rundt 4-5 millionene uten husly.

Spiller for nødhjelp

Norges Røde Kors | 18.09.2013

Røde Kors og Electronic Arts har inngått en internasjonal samarbeidsavtale hvor Røde Kors profileres i dataspillet SimCity. Samtidig kan spillerne støtte Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid.

- Velg åpenhet!

RORG-samarbeidet | 18.09.2013

Et forslag til åpenhetslov om utvidet land-for-land rapportering (LLR) fra finansminister Sigbjørn "Siggy" Johnsen (Ap) vil snart havne på bordet til våre nye folkevalgte på Stortinget.

- Velg åpenhet!

RORG-samarbeidet / Global | 18.09.2013
Et forslag til åpenhetslov om utvidet land-for-land rapportering (LLR) fra finansminister Sigbjørn "Siggy" Johnsen (Ap) vil snart havne på bordet til våre nye folkevalgte på Stortinget. Deres beslutning kan bli et viktig bidrag i kampen mot korrupsjon og kapitalflukt, men "djevelen ligger i detaljene". Publish What You Pay Norge etterlyser reelle regnskapstall og oppfordrer: Velg åpenhet! Andre vil utvide loven og i dag startet Siggy-fansen "jakten på ærligheten" i Oslo.

Ny regjering må være på parti med barna

Plan Norge | 18.09.2013

-  Vær på part med barna, sier Norges største barnerettighetsorganisasjoner til partiene som forhandler om ny regjering. Ny regjering må fremme barns rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.

Åpenhetslov vedtas

ForUM | 18.09.2013

Regjeringen har besluttet å foreslå land-for-land-rapportering fra 1. januar 2013. Lovforslaget inneholder fortsatt viktige mangler.

Holmås vil øke bistanden til Somalia, igjen

Bistandsaktuelt | 17.09.2013

Utviklingsminister Heikki Holmås sier han fikk bred tilslutning om det norsk-initierte Gjenoppbyggingsfondet under "New Deal for Somalia"-konferansen i Brussel i går. Nå ønsker han å øke utviklingsbistanden til Somalia.

De med våpen må slippe hjelpen til

Norges Røde Kors | 13.09.2013

Behovet for humanitær hjelp er prekært i Syria, mens det blir stadig vanskeligere å komme til med hjelp. Det er vanskeligst å få tilgang der kampene pågår og i områdene nær der kampene pågår.

Fortsatt håp om Fred

Flyktninghjelpen | 13.09.2013

Oslo-avtalen skapte et berettiget håp om fred. 20 år etter er det okkupasjon, splittelse, håpløshet, vold og terror som råder. Tiden er overmoden for nye forsøk for fred.

Felles utviklingspolitikk fra KrF, V, H og FrP?

RORG-samarbeidet | 13.09.2013

- Do no harm og varig ut av fattigdom, har i valgkampen vært budskapet fra høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark. For de blå-blå har likevel hovedsvaret på Norges rolle i verden vært interessepolitikk og handel. Kan da KrF finne sammen med H og FrP i utviklingspolitikken?

Felles utviklingspolitikk fra KrF, V, H og FrP?

RORG-samarbeidet / Global | 13.09.2013
- Do no harm og varig ut av fattigdom, har i valgkampen vært budskapet fra høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark. For de blå-blå har likevel hovedsvaret på Norges rolle i verden vært interessepolitikk og handel. Kan da KrF finne sammen med H og FrP i utviklingspolitikken? Tja, kanskje - og her kommer jo også dette med kjøttvekta inn. Erling Rimehaug i Vårt Land minner om at tyngdepunktet i norsk politikk etter valget fortsatt ligger til venstre for Høyre.

Ny forskning finner ekstreme voldtektstall i Asia

FOKUS | 12.09.2013

Flere enn én av fire menn i Sørøst-Asia innrømmer å ha begått voldtekt minst én gang i sitt liv. Hvorfor? Fordi de mener de har rett til sex.

Beskyttelse for syriske sivile må være hovedfokus for alle parter

Flyktninghjelpen | 12.09.2013

Syria er vår tids mest alvorlige humanitære krise. Over to millioner flyktninger har til nå søkt beskyttelse i nabolandene. Inne i Syria kan så mange som fire millioner blitt tvunget til å flykte fra sine hjem, og er internt fordrevne. Millioner av mennesker lider, uten tilgang til livreddende nødhjelp og grunnleggende beskyttelse.

Regjeringspartiene enige om mer penger til utdanning

Plan Norge | 12.09.2013

Alle de fire borgerlige partilederne stiller seg bak Plans krav om at det må bevilges mer penger til utdanning av jenter i utviklingsland. - Vi er glade for den brede støtten og forventer at politikerne holder det de har lovet, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

1 - 30 av 51
1 2

Klipp fra Media

Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

ABC nyheter (NTB) | 21.11.2019

De største produsentlandene planlegger å utvinne 50 prosent mer kull, olje og gass i 2030 enn verden har råd til hvis klimamålene skal nås.

Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong

DN (NTB) | 21.11.2019

Et lovforslaget som støtter menneskerettigheter og demokrati i Hongkong, er vedtatt i både Representantenes hus og Senatet. Nå gjenstår Donald Trumps signatur.

Rekordavskoging: - Vil endre kloden for alltid

Dagbladet | 21.11.2019

Avskogingen av Amazonas i år tilsvarer nesten to fotballbaner med skog i minuttet - og er nå på sitt høyeste punkt på hele ti år, ifølge ferske tall.

Ny rapport: Havbruk kan seksdoble verdens matproduksjon

DN | 20.11.2019

Havbruk og fiske kan gi mat til to tredjedeler av verdens befolkning, viser ny FN-rapport.

Ny norsk rapport: Stort gap mellom oljeplaner og klimamål

Nettavisen | 20.11.2019

Verden har planlagt for 120 prosent for mye fossil energi enn det som er forenlig med 1,5-gradersmålet, ifølge Cicero.

FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter

ABC nyheter (NTB) | 20.11.2019

FNs komité for menneskerettighetsspørsmål har enstemmig vedtatt en resolusjon som skal styrke menneskerettighetsforsvarere. Norge har ledet arbeidet med resolusjonen, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er fornøyd med gjennomslaget.

USA endrer syn på Israels bosettinger etter over 40 år

NRK nyheter | 19.11.2019

USA endrer syn på israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden. – De er ikke lenger i strid med folkeretten, sier utenriksminister Mike Pompeo.

Kina-forsker: Uvanlig spent situasjon i Hongkong

VG | 19.11.2019

Et universitetsområde har de siste dagene blitt en slagmark for konflikten mellom politiet og demonstranter i Hongkong. – Nå er det hardt mot hardt, sier Kina-forsker Hans Jørgen Gåsemyr til VG.

Kraftig økning i avskogingen i Amazonas

ABC nyheter (NTB) | 19.11.2019

– Tallene er alarmerende høye. Vi må huske på at Amazonas har vært utsatt for avskoging i flere tiår. Vi nærmer oss et mulig vippepunkt, hvor store deler av skogen vil være så skadet at den kollapser, sier Øyvind Eggen, leder for organisasjonen Regnskogfondet.

SV slakter regjeringens biodrivstoffavgift – mener regjeringen «risikerer å bade i palmeolje»

Aftenposten | 18.11.2019

Men Regnskogfondet mener regjeringens forslag gir en en «begrenset risiko» for palmeolje i norsk biodrivstoff. Det viktigste nå er at regjeringen ikke gir etter for press fra LO og NHO, mener miljøorganisasjonen.