Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: Mars

Søk OD2015

Operasjon Dagsverk | 31.03.2014

Norske solidaritets- og bistandsorganisasjoner inviteres til å søke om OD2015-kampanjen. Hvert år velger norsk skoleungdom ut et program de ønsker å jobbe inn penger til under OD-dagen. Pengene går til å støtte utdannings- eller opplæringstiltak for ungdom i lav- og mellominntektsland.

Sør-Sudan: Antallet som sulter og internt fordrevne øker med urovekkende hastighet

Verdens matvareprogram (WFP) | 31.03.2014

Grunnet stor bekymring for konsekvensene av den pågående uro i Sør-Sudan, ankom eksekutivdirektør for Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), i dag til Juba for et felles besøk. Formålet er å møte noen av ofrene for konflikten og overvåke den igangsatte katastrofeinnsats og vurdere behovet for ytterligere hjelp til en humanitær krise som ikke synes å ha en ende.

Økt salg av økologiske og Fairtrade-merkede bananer i Norge

Fairtrade | 28.03.2014

Fikk du med deg Matagentene på TV2 torsdag kveld? Der fremkom det at mange av bananene vi spiser inneholder sprøytemidler. I de økologiske og Fairtrade-merkede bananene som ble testet, fant man derimot ingen spor av sprøytemidler. I Norge har salget av Fairtrade-merkede bananer økt med over 40%.

Taktskifte i utviklingspolitikken?

RORG-samarbeidet / Global | 28.03.2014
Et samlet Storting er enig i at økonomisk vekst, investeringer, næringsliv og handel er avgjørende for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Derfor så ikke alle i opposisjonen det store taktskiftet i utviklingspolitikken da utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse ble drøftet i går. Kanskje vil taktskiftet bli tydeligere når den vanskelige samstemtpolitikken skal konkretiseres i bl.a. regjeringenes varslede melding om globalisering og frihandel?

Taktskifte i utviklingspolitikken?

RORG-samarbeidet | 28.03.2014

Et samlet Storting er enig i at økonomisk vekst, investeringer, næringsliv og handel er avgjørende for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Derfor så ikke alle i opposisjonen det store taktskiftet i utviklingspolitikken da utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse ble drøftet i går.

Statoil i krevende farvann i Burma

Den norske Burmakomité | 27.03.2014

Statoil har fått konsesjon på en dypvannsblokk i Burma og går dermed inn i en sektor forbundet med korrupsjon og grove brudd på menneskerettighetene.

Gir barn traumebehandling

SOS-barnebyer | 26.03.2014

På det meste bodde det 4 500 flyktninger i SOS-barnebyen i Bangui. Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk har stabilisert seg noe, men den vanvittige volden har traumatisert tusenvis av barn.

Skatteflukt, skjulte penger og utviklingspolitikk

RORG-samarbeidet | 25.03.2014

Mens EU sist uke trappet opp "skattejakten" for å finansiere egen utvikling minnet et knippe unge afrikanere i en kronikk i avisa Vårt Land om at "skatteflukt skader alle land, men har mest ødeleggende effekt på utviklingsland i Sør". Fokus på skatteflukt og skjulte penger øker derfor i både Sør og Nord. Det gjenstår å se om skatt er tilstrekkelig på radaren til utenriksminister Børge Brende, som idag varslet reform av utviklingspolitikken.

Integrert kontroll av vannrelaterte sykdommer

NMBU | 25.03.2014

Vann er grunnleggende for liv og helse for mennesker over hele verden. Men vann er også assosiert med viktige globale helseproblemer. Vannrelaterte sykdommer representerer store trusler mot folkehelsen, spesielt hos barn. I mai arrangeres et internasjonalt seminar om vannrelaterte sykdommer i Norge.

Honduras: Farlig å snakke om vold

Norges Røde Kors | 25.03.2014

Jefry har vokst opp med daglige drap i nabolaget. Moren er rusmisbruker og ute av stand til å ta vare på han og hans fire søsken. Han er bare 19 år, men allerede familieforsørger. Velkommen til Honduras.

Afghanistan: Engasjert i landet sitt

Norges Røde Kors | 25.03.2014

I et mannsdominert samfunn styrer en engasjert og modig kvinne landets største frivillige organisasjon.

Skatteflukt, skjulte penger og utviklingspolitikk

RORG-samarbeidet / Global | 25.03.2014
Mens EU sist uke trappet opp "skattejakten" for å finansiere egen utvikling minnet et knippe unge afrikanere i en kronikk i avisa Vårt Land om at "skatteflukt skader alle land, men har mest ødeleggende effekt på utviklingsland i Sør". Fokus på skatteflukt og skjulte penger øker derfor i både Sør og Nord. Det gjenstår å se om skatt er tilstrekkelig på radaren til utenriksminister Børge Brende, som idag varslet reform av utviklingspolitikken.

FN etterlyser økt innsats for styrking av kvinners rettigheter

FOKUS | 24.03.2014

Etter to uker med forhandlinger har FNs medlemsland kommet til enighet om at satsing på kvinners rettigheter er nødvendig for å oppnå bærekraftig utvikling.

Tuberkulosedagen: Et åndedrag av håp

Leger Uten Grenser | 24.03.2014

I dag markerer vi Verdens tuberkulosedag. Stadig flere av verdens tuberkulosepasienter utvikler multiresistent tuberkulose fordi de ikke får behandling.

Alene blant 100 000 flyktninger

SOS-barnebyer | 22.03.2014

Barn som er alene i overfylte og kaotiske flyktningleire er ekstremt sårbare. I Den sentralafrikanske republikk tar SOS-barnebyer hånd om barn som har kommet bort fra familien sin. Slik som fire år gamle Marc.

Norge bidrar med NOK 47 millioner til utsatte i Malawi

Verdens matvareprogram (WFP) | 22.03.2014

Norges sitt bidrag til Verdens matvareprogram (WFP) kommer som en respons på rapporten Malawi Vulnerability Assessment Committee fra i fjor, som anslår at mer enn 1,85 millioner mennesker vil ha behov for matvareassistanse i løpet av den dårlige jordbrukssesongen.

Klimadugnad og broen til framtiden

RORG-samarbeidet / Global | 21.03.2014
Ny klimarapport fra FN kommer neste uke og stadig flere er enige med Ellen Hambro i Miljødirektoratet: vi har det kjempetravelt. Elektrifisering av Utsirahøyden og oljefondets investeringer i olje, gass og kull har preget klimadagsorden i Stortinget. Samtidig har miljø- og fagbevegelse tatt til orde for en "klimaløsning nedenfra" og regjeringen tatt sats med klimadugnad uten klimaskepsis for å styrke klimaforliket. Trenger vi likevel et framtidsombud?

Klimadugnad og broen til framtiden

RORG-samarbeidet | 21.03.2014

Ny klimarapport fra FN kommer neste uke og stadig flere er enige med Ellen Hambro i Miljødirektoratet: vi har det kjempetravelt. Elektrifisering av Utsirahøyden og oljefondets investeringer i olje, gass og kull har preget klimadagsorden i Stortinget. Samtidig har miljø- og fagbevegelse tatt til orde for en "klimaløsning nedenfra" og regjeringen tatt sats med klimadugnad uten klimaskepsis for å styrke klimaforliket. Trenger vi likevel et framtidsombud?

GLEMT KRISE I DEN SENTRAL AFRIKANSKE REPUBLIKK KAN ENDE I TRAGEDIE

Verdens matvareprogram (WFP) | 20.03.2014

I går var Ertharin Cousin, eksekutivdirektør i Verdens matvareprogram (WFP), vitne til urovekkende matmangel og feilernæring i den Sentral Afrikanske Republikk (SAR). Landet står nå overfor en situasjon preget av vold og utilstrekkelig humanitære bistand.

Sør-Sudan: Regntid truer internflyktninger

Leger Uten Grenser | 20.03.2014

Regnet fører med seg diaré, hudinfeksjoner og malaria. De fordrevnes boplasser blir oversvømt, og det blir vanskeligere å hjelpe.

Et bedre liv for lhbt-gatebarn i Vietnam

LLH | 20.03.2014

Blant gatebarna i Vietnam er et uforholdsmessig stort antall homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Sammen med Redd Barna støtter LLH et prosjekt for å hjelpe dem vekk fra gaten.

WFP slipper mat fra fly over Sør-Sudan

WFP | 19.03.2014

Verdens matvareprogram har begynt å slippe mat fra fly til fjerntliggende områder i Sør-Sudan, som ikke tidligere har vært tilgjengelige på grunn av usikkerhet og andre hindringer. WFP slipper mat fra fly for å distribuere matvareassistanse til mennesker rammet av konflikten og for å fylle de tomme matlagrene i isolerte flyktningleirer.

Anbefalinger til stortingsmelding om menneskerettigheter

ForUM | 19.03.2014

Regjeringen har med den varslede meldingen en gyllen anledning til å koble to hovedprioriteringer, nemlig fremme av næringslivets rolle i utviklings- og utenrikspolitikken og menneskerettighetene. Vi forventer en samstemt politikk fra regjeringen, der hensyn til menneskerettighetene skal stå like sterkt som finansielle hensyn.

Russland, Ukraina og folkeretten

FN-sambandet | 19.03.2014

Hvorfor mener mange at folkeavstemningen på Krim er ulovlig? Hvordan kan territorium skifte eier i hehold til folkeretten? Har ikke autonome republikker rett til å løsrive seg? Les FN-sambandets spørsmål og svar på dette og mer.

Frihandel - mot fattigdom eller mest for de rike?

RORG-samarbeidet / Global | 19.03.2014
- En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom, skrev utenriksminister Børge Brende i Aftenposten nylig. Andre frykter at WTO-avtalen fra desember og den forestående frihandelsavtalen (TTIP) mellom EU og USA i større grad vil fremme de rikes og storselskapenes interesser, som også kan ramme Norge.

Kampanje for Fredssamfunnet

PBI | 19.03.2014

PBI og Lush sambarbeider om en kampanje til støtte for Fredssamfunnet San Jose de Apartadó i Colombia. Fredag denne uken er det filmvisning og aktiviteter rundt kampanjen.

Viser menneskene bak tallene

Redd Barna | 19.03.2014

140 000 mennesker er døde. 2,5 millioner mennesker er på flukt. Etter tre år med krig i Syria har antallet barn og voksne på flukt blitt store.

Frihandel - mot fattigdom eller mest for de rike?

RORG-samarbeidet | 19.03.2014

- En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom, skrev utenriksminister Børge Brende i Aftenposten nylig. Andre frykter at WTO-avtalen fra desember og den forestående frihandelsavtalen (TTIP) mellom EU og USA i større grad vil fremme de rikes og storselskapenes interesser, som også kan ramme Norge.

Oppdraget er ikke fullført!

Norges Røde Kors | 18.03.2014

Internasjonale styrker trekkes ut, men det er fremdeles en væpnet konflikt i Afghanistan. De humanitære utfordringene blir større, ikke mindre.

- Aldri gi opp håpet!

SOS-barnebyer | 18.03.2014

Saye-Maye Cole, nå seniorrådgiver i finansdepartementet, vokste opp i en SOS-barneby i borgerkrigsherjede Liberia. Han unnslapp så vidt, og til barna som får barndommen revet i stykker av krig har han ett budskap: Det er alltid håp.

1 - 30 av 66
1 2 3

Klipp fra Media

Latin-Amerika – fra 200 til 40.000 korona-døde på to måneder

NRK nyheter | 28.05.2020

Tre måneder etter at det første korona-tilfellet ble registrert her i Latin-Amerika, har viruset tatt livet av mer enn 40.000 mennesker. Og rundt 770.000 er registrert smittet.

FN: En av seks unge har sluttet å jobbe under pandemien

Aftenposten (NTB/AFP) | 28.05.2020

Koronapandemien har ført til en kraftig økning i arbeidsledigheten verden over. En av seks unge under 29 år har mistet jobben, ifølge FN.

Libya er blitt en slagmark for verdens mektigste stater

Dagsavisen | 28.05.2020

Borgerkrigen i Libya har herjet siden Muammar Gaddafis regime ble styrtet i 2011. Flere millitsgrupper har siden sloss om makten. Siden i fjor har opprørsgeneralen Khalifa Haftar kjempet om å innta hovedstaden Tripoli og styrte den FN-støttede regjeringen til Fayez al-Sarraj.

Rapport: Koronapandemien får katastrofale følger for millioner av barn

Dagsavisen (NTB) | 27.05.2020

Millioner av barn havner i fattigdom, fratas utdanning og vaksine og risikerer omfattende overgrep som følge av koronapandemien, ifølge ny rapport.

Om Moria-beslutningen: - Komplett kaos

Dagbladet | 27.05.2020

Høyre har blitt overkjørt, mener Frps Jon Helgheim, mens Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani mener saken har synliggjort en dårlig politisk ledelse.

Costa Rica først ute i Mellom-Amerika med likekjønnede ekteskap

ABC nyheter (NTB) | 27.05.2020

Costa Rica tillater likekjønnede ekteskap som første land i Mellom-Amerika. Rettskjennelsen trådte i kraft ved midnatt tirsdag.

Sluttspurt for norsk kamp om plass i FNs sikkerhetsråd

Dagsavisen (NTB) | 26.05.2020

Om drøyt tre uker blir det klart om Norge sikrer seg en plass i FNs sikkerhetsråd. Rivalene er Canada og Irland, og fredag stiller alle tre landene til debatt.

Kritiserer Klimakur 2030 for manglende naturfokus

ABC nyheter | 26.05.2020

– Baksiden ved et ensidig fokus på klima er at man risikerer å sette i gang tiltak som kanskje er negative for natur, og kanskje til og med negative for klima, sier forskningssjef Kristin Thorsrud Teien.

KrF og Venstre jakter fellesforslag – kan overkjøre Høyre i Moria-drama

Vårt Land | 26.05.2020

KrF jobber i spann med Venstre om eget forslag uavhengig av Høyre. Kan skape drama om Ap også stemmer for.

Moria-barna: Hvem er de og hva handler striden om?

Dagsavisen | 25.05.2020

Flere EU-land har allerede sagt ja til å ta imot enslige barn og unge som har sittet i overfylte flyktningleirer i Hellas. Tirsdag stemmer Stortinget over hva Norge skal gjøre.