Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: Mars

Søk OD2015

Operasjon Dagsverk | 31.03.2014

Norske solidaritets- og bistandsorganisasjoner inviteres til å søke om OD2015-kampanjen. Hvert år velger norsk skoleungdom ut et program de ønsker å jobbe inn penger til under OD-dagen. Pengene går til å støtte utdannings- eller opplæringstiltak for ungdom i lav- og mellominntektsland.

Sør-Sudan: Antallet som sulter og internt fordrevne øker med urovekkende hastighet

Verdens matvareprogram (WFP) | 31.03.2014

Grunnet stor bekymring for konsekvensene av den pågående uro i Sør-Sudan, ankom eksekutivdirektør for Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), i dag til Juba for et felles besøk. Formålet er å møte noen av ofrene for konflikten og overvåke den igangsatte katastrofeinnsats og vurdere behovet for ytterligere hjelp til en humanitær krise som ikke synes å ha en ende.

Økt salg av økologiske og Fairtrade-merkede bananer i Norge

Fairtrade | 28.03.2014

Fikk du med deg Matagentene på TV2 torsdag kveld? Der fremkom det at mange av bananene vi spiser inneholder sprøytemidler. I de økologiske og Fairtrade-merkede bananene som ble testet, fant man derimot ingen spor av sprøytemidler. I Norge har salget av Fairtrade-merkede bananer økt med over 40%.

Taktskifte i utviklingspolitikken?

RORG-samarbeidet / Global | 28.03.2014
Et samlet Storting er enig i at økonomisk vekst, investeringer, næringsliv og handel er avgjørende for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Derfor så ikke alle i opposisjonen det store taktskiftet i utviklingspolitikken da utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse ble drøftet i går. Kanskje vil taktskiftet bli tydeligere når den vanskelige samstemtpolitikken skal konkretiseres i bl.a. regjeringenes varslede melding om globalisering og frihandel?

Taktskifte i utviklingspolitikken?

RORG-samarbeidet | 28.03.2014

Et samlet Storting er enig i at økonomisk vekst, investeringer, næringsliv og handel er avgjørende for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Derfor så ikke alle i opposisjonen det store taktskiftet i utviklingspolitikken da utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse ble drøftet i går.

Statoil i krevende farvann i Burma

Den norske Burmakomité | 27.03.2014

Statoil har fått konsesjon på en dypvannsblokk i Burma og går dermed inn i en sektor forbundet med korrupsjon og grove brudd på menneskerettighetene.

Gir barn traumebehandling

SOS-barnebyer | 26.03.2014

På det meste bodde det 4 500 flyktninger i SOS-barnebyen i Bangui. Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk har stabilisert seg noe, men den vanvittige volden har traumatisert tusenvis av barn.

Skatteflukt, skjulte penger og utviklingspolitikk

RORG-samarbeidet | 25.03.2014

Mens EU sist uke trappet opp "skattejakten" for å finansiere egen utvikling minnet et knippe unge afrikanere i en kronikk i avisa Vårt Land om at "skatteflukt skader alle land, men har mest ødeleggende effekt på utviklingsland i Sør". Fokus på skatteflukt og skjulte penger øker derfor i både Sør og Nord. Det gjenstår å se om skatt er tilstrekkelig på radaren til utenriksminister Børge Brende, som idag varslet reform av utviklingspolitikken.

Integrert kontroll av vannrelaterte sykdommer

NMBU | 25.03.2014

Vann er grunnleggende for liv og helse for mennesker over hele verden. Men vann er også assosiert med viktige globale helseproblemer. Vannrelaterte sykdommer representerer store trusler mot folkehelsen, spesielt hos barn. I mai arrangeres et internasjonalt seminar om vannrelaterte sykdommer i Norge.

Honduras: Farlig å snakke om vold

Norges Røde Kors | 25.03.2014

Jefry har vokst opp med daglige drap i nabolaget. Moren er rusmisbruker og ute av stand til å ta vare på han og hans fire søsken. Han er bare 19 år, men allerede familieforsørger. Velkommen til Honduras.

Afghanistan: Engasjert i landet sitt

Norges Røde Kors | 25.03.2014

I et mannsdominert samfunn styrer en engasjert og modig kvinne landets største frivillige organisasjon.

Skatteflukt, skjulte penger og utviklingspolitikk

RORG-samarbeidet / Global | 25.03.2014
Mens EU sist uke trappet opp "skattejakten" for å finansiere egen utvikling minnet et knippe unge afrikanere i en kronikk i avisa Vårt Land om at "skatteflukt skader alle land, men har mest ødeleggende effekt på utviklingsland i Sør". Fokus på skatteflukt og skjulte penger øker derfor i både Sør og Nord. Det gjenstår å se om skatt er tilstrekkelig på radaren til utenriksminister Børge Brende, som idag varslet reform av utviklingspolitikken.

FN etterlyser økt innsats for styrking av kvinners rettigheter

FOKUS | 24.03.2014

Etter to uker med forhandlinger har FNs medlemsland kommet til enighet om at satsing på kvinners rettigheter er nødvendig for å oppnå bærekraftig utvikling.

Tuberkulosedagen: Et åndedrag av håp

Leger Uten Grenser | 24.03.2014

I dag markerer vi Verdens tuberkulosedag. Stadig flere av verdens tuberkulosepasienter utvikler multiresistent tuberkulose fordi de ikke får behandling.

Alene blant 100 000 flyktninger

SOS-barnebyer | 22.03.2014

Barn som er alene i overfylte og kaotiske flyktningleire er ekstremt sårbare. I Den sentralafrikanske republikk tar SOS-barnebyer hånd om barn som har kommet bort fra familien sin. Slik som fire år gamle Marc.

Norge bidrar med NOK 47 millioner til utsatte i Malawi

Verdens matvareprogram (WFP) | 22.03.2014

Norges sitt bidrag til Verdens matvareprogram (WFP) kommer som en respons på rapporten Malawi Vulnerability Assessment Committee fra i fjor, som anslår at mer enn 1,85 millioner mennesker vil ha behov for matvareassistanse i løpet av den dårlige jordbrukssesongen.

Klimadugnad og broen til framtiden

RORG-samarbeidet / Global | 21.03.2014
Ny klimarapport fra FN kommer neste uke og stadig flere er enige med Ellen Hambro i Miljødirektoratet: vi har det kjempetravelt. Elektrifisering av Utsirahøyden og oljefondets investeringer i olje, gass og kull har preget klimadagsorden i Stortinget. Samtidig har miljø- og fagbevegelse tatt til orde for en "klimaløsning nedenfra" og regjeringen tatt sats med klimadugnad uten klimaskepsis for å styrke klimaforliket. Trenger vi likevel et framtidsombud?

Klimadugnad og broen til framtiden

RORG-samarbeidet | 21.03.2014

Ny klimarapport fra FN kommer neste uke og stadig flere er enige med Ellen Hambro i Miljødirektoratet: vi har det kjempetravelt. Elektrifisering av Utsirahøyden og oljefondets investeringer i olje, gass og kull har preget klimadagsorden i Stortinget. Samtidig har miljø- og fagbevegelse tatt til orde for en "klimaløsning nedenfra" og regjeringen tatt sats med klimadugnad uten klimaskepsis for å styrke klimaforliket. Trenger vi likevel et framtidsombud?

GLEMT KRISE I DEN SENTRAL AFRIKANSKE REPUBLIKK KAN ENDE I TRAGEDIE

Verdens matvareprogram (WFP) | 20.03.2014

I går var Ertharin Cousin, eksekutivdirektør i Verdens matvareprogram (WFP), vitne til urovekkende matmangel og feilernæring i den Sentral Afrikanske Republikk (SAR). Landet står nå overfor en situasjon preget av vold og utilstrekkelig humanitære bistand.

Sør-Sudan: Regntid truer internflyktninger

Leger Uten Grenser | 20.03.2014

Regnet fører med seg diaré, hudinfeksjoner og malaria. De fordrevnes boplasser blir oversvømt, og det blir vanskeligere å hjelpe.

Et bedre liv for lhbt-gatebarn i Vietnam

LLH | 20.03.2014

Blant gatebarna i Vietnam er et uforholdsmessig stort antall homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Sammen med Redd Barna støtter LLH et prosjekt for å hjelpe dem vekk fra gaten.

WFP slipper mat fra fly over Sør-Sudan

WFP | 19.03.2014

Verdens matvareprogram har begynt å slippe mat fra fly til fjerntliggende områder i Sør-Sudan, som ikke tidligere har vært tilgjengelige på grunn av usikkerhet og andre hindringer. WFP slipper mat fra fly for å distribuere matvareassistanse til mennesker rammet av konflikten og for å fylle de tomme matlagrene i isolerte flyktningleirer.

Anbefalinger til stortingsmelding om menneskerettigheter

ForUM | 19.03.2014

Regjeringen har med den varslede meldingen en gyllen anledning til å koble to hovedprioriteringer, nemlig fremme av næringslivets rolle i utviklings- og utenrikspolitikken og menneskerettighetene. Vi forventer en samstemt politikk fra regjeringen, der hensyn til menneskerettighetene skal stå like sterkt som finansielle hensyn.

Russland, Ukraina og folkeretten

FN-sambandet | 19.03.2014

Hvorfor mener mange at folkeavstemningen på Krim er ulovlig? Hvordan kan territorium skifte eier i hehold til folkeretten? Har ikke autonome republikker rett til å løsrive seg? Les FN-sambandets spørsmål og svar på dette og mer.

Frihandel - mot fattigdom eller mest for de rike?

RORG-samarbeidet / Global | 19.03.2014
- En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom, skrev utenriksminister Børge Brende i Aftenposten nylig. Andre frykter at WTO-avtalen fra desember og den forestående frihandelsavtalen (TTIP) mellom EU og USA i større grad vil fremme de rikes og storselskapenes interesser, som også kan ramme Norge.

Kampanje for Fredssamfunnet

PBI | 19.03.2014

PBI og Lush sambarbeider om en kampanje til støtte for Fredssamfunnet San Jose de Apartadó i Colombia. Fredag denne uken er det filmvisning og aktiviteter rundt kampanjen.

Viser menneskene bak tallene

Redd Barna | 19.03.2014

140 000 mennesker er døde. 2,5 millioner mennesker er på flukt. Etter tre år med krig i Syria har antallet barn og voksne på flukt blitt store.

Frihandel - mot fattigdom eller mest for de rike?

RORG-samarbeidet | 19.03.2014

- En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom, skrev utenriksminister Børge Brende i Aftenposten nylig. Andre frykter at WTO-avtalen fra desember og den forestående frihandelsavtalen (TTIP) mellom EU og USA i større grad vil fremme de rikes og storselskapenes interesser, som også kan ramme Norge.

Oppdraget er ikke fullført!

Norges Røde Kors | 18.03.2014

Internasjonale styrker trekkes ut, men det er fremdeles en væpnet konflikt i Afghanistan. De humanitære utfordringene blir større, ikke mindre.

- Aldri gi opp håpet!

SOS-barnebyer | 18.03.2014

Saye-Maye Cole, nå seniorrådgiver i finansdepartementet, vokste opp i en SOS-barneby i borgerkrigsherjede Liberia. Han unnslapp så vidt, og til barna som får barndommen revet i stykker av krig har han ett budskap: Det er alltid håp.

1 - 30 av 66
1 2 3

Klipp fra Media

Angola varsler ønske om større åpenhet: – Skal mye mer til for å overbevise (EITI)

E24 (Stavanger Aftenblad) | 29.09.2020

Etter 18 år har myndighetene i Angola varslet at landet ønsker å bli med i Eiti-samarbeidet, som jobber for gjennomsiktighet i oljeindustrien. Norske eksperter mener det fortsatt er grunn til skepsis.

Verdensledere erklærer naturkrise

ABC nyheter (NTB) | 29.09.2020

Verden er i en natur- og klimakrise, advarer ledere fra 64 land. I en kunngjøring mandag forplikter de seg til å reversere tapet av biomangfold innen 2030. Kunngjøringen kommer i forkant av FNs høynivåmøte om biomangfold onsdag 30. september, i regi av FNs naturpanel IPBES (Den mellomstatlige plattformen for biomangfold og økosystem).

I dette landet har kvinnene bidratt til å avskaffe en rekke moral-lover (Sudan)

Vårt Land | 29.09.2020

I løpet av det siste året har en rekke lover og forordninger som regulerte alt fra hijabbruk og alkoholdrikking, til skilsmisse og barnefordeling, blitt endret. Nå skal Sudan som i tretti år ble styrt av islamister, bli en sekulær stat.

Solberg til FN: Coronapandemien er den største utfordringen i FNs historie

ABC nyheter (NTB) | 28.09.2020

Statsminister Erna Solberg holdt søndag en videotale i FNs hovedforsamling. Hun vektla viktigheten av internasjonalt samarbeid for å bekjempe coronaviruset.

- Moskeer rives og interneringsleirer bygges i Xinjiang

Vårt Land | 27.09.2020

Tusenvis av moskeer har de siste årene blitt revet i Xinjiang. Samtidig er det blitt bygget minst 380 interneringsleirer, ifølge studier fra tankesmia ASPI.

Fem punkter om EUs migrasjonspakt

VG | 26.09.2020

Hvordan skal EU løse asylkrisen? Nå har det kommet forslag. Her er en kjapp innføring.

Hver tredje innbygger mangler mat. Med storbankenes hjelp er statskassen ribbet og pengene sendt til utlandet. (Venezuela)

Aftenposten | 26.09.2020

Venezuelas finansfyrster har tjent seg rike på Maduro-regimet. Samtidig sulter befolkningen.

EU skjerper kampen mot aggressiv skatteplanlegging

DN | 25.09.2020

Koronakrisen bidrar til at EU nå varsler en kraftig opptrapping i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Skattesmutthullene i EUs egne skatteparadiser skal tettes.

Equinor-sjefen om Angola-avsløringene: – Jeg skal innrømme at det er en ubehagelig sak

E24 (Stavanger Aftenblad) | 25.09.2020

– Vi tenker nok annerledes i dag, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre etter E24s avsløringer om gigantutbetalinger til sosiale bidrag i Angola, og partnere med ukjent eier.

Utvalg ledet av to tidligere statsråder: Vil stramme inn norsk oljepolitikk

E24 | 25.09.2020

Et utvalg ledet av to tidligere statsråder går inn for å stramme inn norsk oljepolitikk på grunn av global energiomstilling. Flertallet ønsker blant annet å begrense utdelingen av nye lisenser.