Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: November

Refleksjoner i forkant av klimatoppmøtet

Karibu Foundation | 30.11.2015

Om konsekvensene av klimaendringer på verdens fattigste, sammenhengen mellom utvinningsindustrien, frihandelsavtaler og klimaendringer, og behovet for klimarettferdighet.

Klimatoppmøtet starter i dag

ForUM | 30.11.2015

Klimatoppmøtet COP21 er i gang i Paris. Nå gjelder det å legge fundamentet for fremtidens klimapolitikk.

Forventer framgang i forhandlingene

Kirkens Nødhjelp | 30.11.2015

I dag taler Erna Solberg ved åpningen av klimatoppmøtet i Paris. – Erna må vise at Norge vil bidra til å få en rettferdig klimaavtale i havn, sier Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Barn uten omsorg – hvem er de?

SOS-barnebyer | 30.11.2015

På verdensbasis ser vi en økning i antall barn som lever uten omsorg fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

Kampen om utviklingsbudsjettet 2016

RORG-samarbeidet / Global | 27.11.2015
Flyktningkrisen ga økt press på utviklingsbudsjettet (bistandsbudsjettet), men i budsjettforliket med Høyre og FrP berget KrF og Venstre den langsiktige sivilsamfunnsbistanden. FN-Sambandet og Bistandsaktuelt ble også reddet og med videreføring av infostøtten sikret de fortsatt støtte til sivilsamfunnets engasjement for en styrket og mer samstemt politikk for utvikling utover bistanden. Sivilsamfunnet er lettet, men hvor lenge?

Kampen om utviklingsbudsjettet 2016

RORG-samarbeidet | 27.11.2015

Flyktningkrisen ga økt press på utviklingsbudsjettet (bistandsbudsjettet), men i budsjettforliket med Høyre og FrP berget KrF og Venstre den langsiktige sivilsamfunnsbistanden.

Et universitet gjenoppstår

Norad | 25.11.2015

Her skal Sør-Sudan utdanne leger, lærere, journalister og fremtidens ledere.

Holmenkollbakken blir oransje i dag

FOKUS | 25.11.2015

Oslo kommune lyser opp Holmenkollbakken i anledning den globale kampanjen mot vold mot kvinner.

Vold mot kvinner rammer også barn

SOS-barnebyer | 25.11.2015

25. november er dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. En ny studie utført av SOS-barnebyer viser at familievold er en av de største årsakene til at barn søker tilflukt og ender opp med alternativ omsorg, for eksempel i en barneby.

Sviktet da det gjaldt som mest

Den norske Burmakomité | 25.11.2015

Aung San Suu Kyi og NLD vant valget etter tidenes valgskred. Espen Barth Eide tildeler seg en betydelig rolle i dette. Hvorfor står da Norge så lavt i kurs hos valgets vinnere, spør styreleder Harald Bøckman i Dagens Næringsliv.

Jubler over budsjettenighet

Digni | 24.11.2015

– Vi har levd de siste ukene i konstant frykt for at vi måtte kutte det store og viktige arbeidet ute i verden. Endelig kan vi sove godt om natta. Dette er en enorm lettelse, konstaterer Dignis generalsekretær Jørn Lemvik.

Lite håp om fred fører til økt asylstrøm

Flyktninghjelpen | 23.11.2015

Afghanere utgjør nå den største gruppen asylsøkere til Norge. Mens mange unge afghanske menn kommer til landet over grensepasseringen, Storskog i Finnmark, er kvinnene på flukt i hjemlandet, Afghanistan.

Klimaendringene rammer spisevanene våre

WWF | 23.11.2015

Kaffe, bananer, appelsiner og nøtter kan bli svært kostbare og vanskelige å få tak i om bare få tiår på grunn av klimaendringene, slår en ny WWF-rapport fast.

Veien videre i felles kamp mot IS og terror

RORG-samarbeidet | 23.11.2015

- Kampen mot terror handler om alt fra militære maktmidler, politi og etterretning til en verdikamp og en ideologisk kamp, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg etter Paris-terroren.

Veien videre i felles kamp mot IS og terror

RORG-samarbeidet / Global | 23.11.2015
- Kampen mot terror handler om alt fra militære maktmidler, politi og etterretning til en verdikamp og en ideologisk kamp, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg etter Paris-terroren. Reaksjonene på terrorangrepet og meningene om hva som kan og bør gjøres med de komplekse utfordringene vi står overfor er i imidlertid mange, sterke og delte - både i og utenfor Europa. Vi har samlet innlegg og synspunkter fra den norske mediedebatten.

Direkte tale fra næringslivet til myndighetene

IEH | 19.11.2015

Flere og tydeligere krav og en mer proaktiv holdning. Næringslivet er klokkeklare på hva de ønsker fra norske myndigheter

FOKUS i 20 år

FOKUS | 19.11.2015

Innsatsen for kvinners rettigheter må bli sterkere og mer samkjørt. Forståelsen av sammenhengene må bli bedre, sier Mette Moberg. En av FOKUS første ansatte oppsummerer de 20 årene.

Verdt å vite om klimatoppmøtet i Paris

WWF | 19.11.2015

Den 30. november starter årets klimatoppmøte i Paris. Målet er en global og ambisiøs klimaavtale. Men hvem er det som forhandler og hva forhandler de egentlig om?

Kan fortsette mathjelp til tørkerammede i Etiopia

WFP | 18.11.2015

Takket være betimelige bidrag fra viktige donorer kan WFP senere i måneden fortsette matdistribusjon til mer enn 1,5 millioner mennesker i den somaliske regionen av Etiopia denne måneden.

Exit informasjonsstøtten?

RORG-samarbeidet / Global | 18.11.2015
- Utviklingsdebatten står i fare, mener en bred allianse av ledere fra ungdomspartiene, herunder Unge Høyre. De tok, i likhet med KrF og Venstre, i slutten av oktober til orde for reversere regjeringens forslag om kutt på 50 millioner kroner i informasjonsstøtten i 2016. I sitt "tilleggsnummer" til statsbudsjettet svarte regjeringen med å foreslå at støtten avvikles fullstendig. Drakampen om budsjettet, herunder informasjonsstøtten, fortsetter denne uka.

Exit informasjonsstøtten?

RORG-samarbeidet | 18.11.2015

- Utviklingsdebatten står i fare, mener en bred allianse av ledere fra ungdomspartiene, herunder Unge Høyre.

Tener 90 øre per t-skjorte

FIVH | 18.11.2015

Tekstilarbeidaren i India sit igjen med småtteri etter å ha sydd ei t-skjorte som blir seld på den norske marknaden.

Verdens fremtid står på spill

FN-sambandets Ungdomspanel | 17.11.2015

Leon Bafondoko skriver godt om klimaforhandlingene i Agenda Magasin i dag, og legger til et liten hilsen til regjeringen: Forslaget om å legge ned FN-sambandet er "trist" og "kunnskapsløst", skriver han.

Det Magiske Toget

Impact Norway | 17.11.2015

I 1991 viftet Sangeeta Pagdhare i gang toget «The Lifeline Express». Den velse jenta på ni år var neppe klar over betydning toget ville ha for mennesker i de rurale og fattige delene av India.

Verdt å vite om flyktningtiltak i Norge

Norad | 17.11.2015

En del av flyktningtiltakene i Norge blir rapportert som bistand. De inngår derfor i det norske bistandsbudsjettet.

Når båten seiler inn

Kirkens Nødhjelp | 17.11.2015

Flere titalls av våre mest folkekjære artister har sammen spilt inn sangen "Når båten seiler inn". Alle inntekter skal i sin helhet gå til arbeidet for flyktninger.

Framskritt i skobransjen

FIVH | 17.11.2015

Skokjedene viser større åpenhet om etiske retningslinjer og leverandører, men Bianco og Shoe-d-vision har fortsatt en lang vei å gå, viser ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender.

- Min første oppgave blir å lytte

Norad | 16.11.2015

- Vi lever i en brytningstid. Norsk og internasjonal bistand må finne sin plass i en drastisk endret verden sier Jon Lomøy, som i dag tiltrer som Norads direktør.

Slik kan klimaendringene påvirke truede arter

WWF | 16.11.2015

Noen av verdens mest kjente dyrearter får dårligere levekår på grunn av de menneskeskapte klimaendringene, viser ny rapport fra WWF.

Mobilisering til Habitat III – «The New Urban Agenda»

Habitat Norge | 16.11.2015

I forkant av neste års store Habitat-konferanse setter Habitat Norge fokus på byers rolle sett i lys av de nye bærekraftsmålene.

1 - 30 av 52
1 2

Klipp fra Media

FN-sjefen krever slutt på «krigen mot naturen»

DN (NTB) | 01.10.2020

– En konsekvens av vår ubalanse med naturen er fremveksten av dødelige sykdommer som hiv/aids, ebola og nå covid-19, som vi har lite eller intet forsvar mot, sa Guterres da han åpnet FNs aller første toppmøte om naturmangfoldskrisen. Verdens ledere må endre kurs og endre vårt forhold til naturen, mener FN-sjefen.

Norge og 63 andre land lover å satse på naturmangfold

NRK nyheter | 01.10.2020

Erna Solberg og 63 andre statsledere har signert en erklæring hvor de forplikter seg til en rekke miljøverntiltak fram mot 2030.

Frp sier nei til forslaget til karbonfangst og -lagring

NRK nyheter | 01.10.2020

Regjeringens karbonfangst og -lagringsprosjekt «Langskip» ser med dette ut til å stå i fare for å forlise.

Norge gir milliarder til korrupte land, men vet ikke om pengene havner i feil hender (bistand)

E24 (Aftenposten) | 30.09.2020

En fersk rapport slår fast at Norge ikke jobber målrettet nok mot korrupsjon. Likevel sender vi mer og mer penger til verdens mest korrupte regimer.

70 statsledere lover å løse naturkrise – denne gangen med en skjerpet plan

Vårt Land | 30.09.2020

Med en tipunktsplan lover 70 statsledere å få naturen på rett spor etter mange år med overforbruk og ødeleggelser. – Å beskytte natur er å beskytte økonomien vår, sa Erna Solberg.

Amnesty trekker seg ut av India: – Aldri opplevde noe så lammende

Vårt Land | 30.09.2020

Amnesty International sier de har sagt opp alle sine ansatte i India på bakgrunn av represalier fra indiske myndigheter. – Det er gjennomskuelig at dette er knyttet til vårt kritiske søkelys på menneskerettighetsbrudd i India, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Angola varsler ønske om større åpenhet: – Skal mye mer til for å overbevise (EITI)

E24 (Stavanger Aftenblad) | 29.09.2020

Etter 18 år har myndighetene i Angola varslet at landet ønsker å bli med i Eiti-samarbeidet, som jobber for gjennomsiktighet i oljeindustrien. Norske eksperter mener det fortsatt er grunn til skepsis.

Verdensledere erklærer naturkrise

ABC nyheter (NTB) | 29.09.2020

Verden er i en natur- og klimakrise, advarer ledere fra 64 land. I en kunngjøring mandag forplikter de seg til å reversere tapet av biomangfold innen 2030. Kunngjøringen kommer i forkant av FNs høynivåmøte om biomangfold onsdag 30. september, i regi av FNs naturpanel IPBES (Den mellomstatlige plattformen for biomangfold og økosystem).

I dette landet har kvinnene bidratt til å avskaffe en rekke moral-lover (Sudan)

Vårt Land | 29.09.2020

I løpet av det siste året har en rekke lover og forordninger som regulerte alt fra hijabbruk og alkoholdrikking, til skilsmisse og barnefordeling, blitt endret. Nå skal Sudan som i tretti år ble styrt av islamister, bli en sekulær stat.

Solberg til FN: Coronapandemien er den største utfordringen i FNs historie

ABC nyheter (NTB) | 28.09.2020

Statsminister Erna Solberg holdt søndag en videotale i FNs hovedforsamling. Hun vektla viktigheten av internasjonalt samarbeid for å bekjempe coronaviruset.