Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: August

Slik kan du hjelpe

Flyktninghjelpen | 31.08.2015

Flyktningkrisen i Europa fortsetter å eskalere. Det gjør heldigvis også ønsket om å hjelpe flyktninger blant nordmenn flest.

Rekordrask respons hos norske givere

Norges Røde Kors | 31.08.2015

Røde Kors opplever rekordrask respons fra det norske folk på flyktningkrisen i Europa. 1,2 million kroner er kommet inn på i overkant av 1 døgn.

TISA og samstemt politikk for utvikling

RORG-samarbeidet | 28.08.2015

Samtalene om handel med tjenester i WTO (GATS) er fortsatt preget av et Nord/Sør-skille. Derfor forhandler Norge og andre nå om en liknende avtale, TISA, på siden av WTO. Den blåblå regjeringen, så vel som EU og USA, vil sikre markedsadgang for egne bedrifter. Stikkord for kritikernes uro, i Nord og i Sør, er hemmelighold, privatisering, demokrati og storselskapenes makt. Den siste tiden har Folkeaksjonen mot TISA mobilisert her hjemme.

TISA og samstemt politikk for utvikling

RORG-samarbeidet / Global | 28.08.2015

Samtalene om handel med tjenester i WTO (GATS) er fortsatt preget av et Nord/Sør-skille. Derfor forhandler Norge og andre nå om en liknende avtale, TISA, på siden av WTO. Den blåblå regjeringen, så vel som EU og USA, vil sikre markedsadgang for egne bedrifter. Stikkord for kritikernes uro, i Nord og i Sør, er hemmelighold, privatisering, demokrati og storselskapenes makt. Den siste tiden har Folkeaksjonen mot TISA mobilisert her hjemme.

Grønn omstilling for klima og natur

WWF | 27.08.2015

WWF har sendt 30 forslag til hvordan regjeringen gjennom statsbudsjettet kan levere de miljøløsningene Norge trenger mot et grønt skifte.

FN: Europeiske land må dele på flyktningansvaret

FN-sambandet | 27.08.2015

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) oppfordrer europeiske land til å støtte de landene som mottar flest flyktninger, og fordele flyktningene seg i mellom.

Myanmar: Matassistanse når ut til over 400 000 flomofre

WFP | 26.08.2015

Verdens matvareprogram (WFP) har gitt livreddende mat til mer enn 408 000 flomofre i Myanmar siden oppstarten av nødhjelpsinnsatsen 2. august – mindre enn 48 timer etter presidenten erklærte landet i katastrofetilstand.

Krisen i Middelhavet

Norges Røde Kors | 26.08.2015

Røde Kors har nå fem nødhjelpsoperasjoner i Europa for å hjelpe titusenvis av sårbare flyktninger i Hellas, Italia, Makedonia, Ungarn og Serbia.

Nepal, fire måneder etter katastrofen

Caritas Norge | 25.08.2015

Det unge paret Sunita og Ramesh Nepal opplevde marerittet da deres to barn på henholdsvis tre år og ti måneder omkom i det kraftige jordskjelvet som traff Nepal 25. april i år. Ramesh’ 71 år gamle mor omkom også.

Henrettelsesbølge i Saudi-Arabia

Amnesty | 25.08.2015

Hundrevis er blitt dømt til døden etter urettferdige rettssaker i et rettssystem som er svært mangelfullt.

- Hva driver en ustemt politikk for utvikling?

RORG-samarbeidet / Global | 21.08.2015
Norges "halvhjertede" innsats i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling ble satt på dagsorden under Arendalsuka 2015, der representanter fra ulike partier var invitert til debatt og Nikolai Hegertun i Civita blant annet spurte: Hva driver en ustemt politikk for utvikling? Noe av svaret var interessepolitikk og at enighet om behovet for samstemt politikk for utvikling ikke betyr at de politiske skillelinjene mellom partiene blir borte. 

Norsk FN-båt på jakt etter plast

UNRIC | 21.08.2015

Hver gang personalet på forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen kaster nettet i Det indiske hav samler de en mengde plast, på tross av at området er et av verdens minst fremkommelige og besøkte. Mannskapet om bord på Dr. Fridtjof Nansen jobber med å kartlegge konsekvensene av havforsøpling.

- Hva driver en ustemt politikk for utvikling?

RORG-samarbeidet | 21.08.2015

Norges "halvhjertede" innsats i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling ble satt på dagsorden under Arendalsuka 2015, der representanter fra ulike partier var invitert til debatt og Nikolai Hegertun i Civita blant annet spurte: Hva driver en ustemt politikk for utvikling? Noe av svaret var interessepolitikk og at enighet om behovet for samstemt politikk for utvikling ikke betyr at de politiske skillelinjene mellom partiene blir borte.

Norge bryter Genèvekonvensjonene og hindrer helsehjelp i Syria

Norges Røde Kors | 21.08.2015

Norsk rettspraksis er brudd på Genèvekonvensjonene og fører til at færre får helsehjelp i Syria, mener Røde Kors.

– Samfunnsansvar krever toppforankring i bedrifter

IEH | 20.08.2015

– Om en virkelig skal jobbe med samfunnsansvar, må det ha toppforankring og integreres i den daglige driften. Det går mye både på vilje og forståelse, sier Per Nitter Bondevik (IEH), i Bistandsaktuelt.

Nominer din kandidat til Jenteprisen 2015

Plan Norge | 19.08.2015

For fjerde gang ønsker Plan Norge å hedre ildsjeler og organisasjoner som gjør en ekstra innsats for å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter. Jenteprisen er blitt en årlig tradisjon og en viktig markering i kampen for jenters rettigheter.

Kampen mot unødvendige funksjonshemninger er en grunnstein i økonomisk utvikling

Impact Norway | 19.08.2015

Å være funksjonshemmet innebærer ikke bare å oppleve en fysisk begrensning, men også en psykologisk begrensing. Man kan ikke lenger effektivt ta del i arbeidsmarkedet eller være en inntektskilde.

Verdens humanitære dag; - hyller heltene på frontlinjene

WFP | 18.08.2015

I anledning verdens humanitære dag onsdag 19. august hyller WFPs administrerende direktør, Ertharin Cousin, heltene på frontlinjene.

Flytter produksjonen til nytt lavkostland

IEH | 18.08.2015

Forbrukere, politikere og næringsliv snakker varmt om levelønn og respekt for menneskerettigheter i produksjonsland. Men få er villige til å se på sammenhengen mellom dette og produksjonskostnader, og i neste omgang pris.

Veidekke med på omstridt prosjekt i Amazonas

FIVAS | 18.08.2015

Norske Veidekke leverte tenester til bygginga av Jirau, ei omstridt vasskraftutbygging i brasilianske Amazonas. Urfolk i området har ikkje fått skikkeleg høve til konsultasjon og det ikkje er gjort tilstrekkeleg miljøkonsekvensanalyse.

– Frarøvet skolegang

SOS-barnebyer | 17.08.2015

Barn blir frarøvet sin rett til utdanning av forholdene de lever under. Uten omsorg kan aldri barn få fullt utbytte av utdanningen, sier Ayanda Mboneli i SOS-barnebyer Zimbabwe. Samtidig som norske barn vender tilbake til skolebenken, får 58 millioner barn ikke skolegang.

Ny satsing på fiskeribistand

Norad | 14.08.2015

Utenriksminister Børge Brende lanserte fredag 14. august Norges nye utviklingsprogram, Fisk for utvikling (Ffu). Norad skal etablere og huse et nytt sekretariat for Fisk for utvikling. Sekretariatet får ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Norsk imperialisme?

Utviklingsfondet | 14.08.2015

Eksporterer vi en gammeldags likestillingspolitikk gjennom norsk bistand som mottakerne ikke nødvendigvis vil ha?

Flere syriske jenter giftes bort

Care Norge | 13.08.2015

Flere jenter blir giftet bort på grunn av konflikten i Syria. CARE driver holdningsskapende arbeid for å stanse utviklingen.

Svikter barn på fem av ti områder

Redd Barna | 13.08.2015

Redd Barna kommer i dag med sitt årlige Bar(n)ometer, en vurdering av regjeringens innsats for barn i Norge og internasjonalt. Regjeringen får røde, gule og grønne kort på ti ulike områder som er viktige for barn. I år får de fem røde kort.

Norge granskes av FNs komité mot rasediskriminering

UNRIC | 13.08.2015

Oppfyller Norge retten til ikke å bli diskriminert på bakgrunn av rase? Dette skal granskes av FNs komité mot rasediskriminering 17. og 18. august.

Johns valg

Flyktninghjelpen | 13.08.2015

Han ville ikke bare leve av stønad. John kunne aldri tenke seg et liv uten jobb. I dag har han skapt sin egen vellykkede bedrift. Han står opp grytidlig om morgenen for å bake brød, som han så leverer til kundene sine.

Ambrose – en mann med store visjoner

Atlas-alliansen | 13.08.2015

Ambrose Murangira jobber for Døveforbundet i Uganda. Han er en samfunnsengasjert ung mann med tro på seg selv og muligheten til å jobbe for et bedre samfunn for oss alle.

Når barn gifter seg

Flyktninghjelpen | 13.08.2015

Lucie og Veiko er bare femten år gamle. Likevel måtte de gifte seg. Krig og konflikt fører også til barneekteskap.

Synes du at 16-åringer bør få stemme?

FN-sambandets Ungdomspanel | 12.08.2015

Sidra Yousaf fra FN-sambandets Ungdomspanel skriver om valg og deltagelse. Den 12. august er FNs internasjonale dag for ungdom.

1 - 30 av 49
1 2

Klipp fra Media

FN-sjefen krever slutt på «krigen mot naturen»

DN (NTB) | 01.10.2020

– En konsekvens av vår ubalanse med naturen er fremveksten av dødelige sykdommer som hiv/aids, ebola og nå covid-19, som vi har lite eller intet forsvar mot, sa Guterres da han åpnet FNs aller første toppmøte om naturmangfoldskrisen. Verdens ledere må endre kurs og endre vårt forhold til naturen, mener FN-sjefen.

Norge og 63 andre land lover å satse på naturmangfold

NRK nyheter | 01.10.2020

Erna Solberg og 63 andre statsledere har signert en erklæring hvor de forplikter seg til en rekke miljøverntiltak fram mot 2030.

Frp sier nei til forslaget til karbonfangst og -lagring

NRK nyheter | 01.10.2020

Regjeringens karbonfangst og -lagringsprosjekt «Langskip» ser med dette ut til å stå i fare for å forlise.

Norge gir milliarder til korrupte land, men vet ikke om pengene havner i feil hender (bistand)

E24 (Aftenposten) | 30.09.2020

En fersk rapport slår fast at Norge ikke jobber målrettet nok mot korrupsjon. Likevel sender vi mer og mer penger til verdens mest korrupte regimer.

70 statsledere lover å løse naturkrise – denne gangen med en skjerpet plan

Vårt Land | 30.09.2020

Med en tipunktsplan lover 70 statsledere å få naturen på rett spor etter mange år med overforbruk og ødeleggelser. – Å beskytte natur er å beskytte økonomien vår, sa Erna Solberg.

Amnesty trekker seg ut av India: – Aldri opplevde noe så lammende

Vårt Land | 30.09.2020

Amnesty International sier de har sagt opp alle sine ansatte i India på bakgrunn av represalier fra indiske myndigheter. – Det er gjennomskuelig at dette er knyttet til vårt kritiske søkelys på menneskerettighetsbrudd i India, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Angola varsler ønske om større åpenhet: – Skal mye mer til for å overbevise (EITI)

E24 (Stavanger Aftenblad) | 29.09.2020

Etter 18 år har myndighetene i Angola varslet at landet ønsker å bli med i Eiti-samarbeidet, som jobber for gjennomsiktighet i oljeindustrien. Norske eksperter mener det fortsatt er grunn til skepsis.

Verdensledere erklærer naturkrise

ABC nyheter (NTB) | 29.09.2020

Verden er i en natur- og klimakrise, advarer ledere fra 64 land. I en kunngjøring mandag forplikter de seg til å reversere tapet av biomangfold innen 2030. Kunngjøringen kommer i forkant av FNs høynivåmøte om biomangfold onsdag 30. september, i regi av FNs naturpanel IPBES (Den mellomstatlige plattformen for biomangfold og økosystem).

I dette landet har kvinnene bidratt til å avskaffe en rekke moral-lover (Sudan)

Vårt Land | 29.09.2020

I løpet av det siste året har en rekke lover og forordninger som regulerte alt fra hijabbruk og alkoholdrikking, til skilsmisse og barnefordeling, blitt endret. Nå skal Sudan som i tretti år ble styrt av islamister, bli en sekulær stat.

Solberg til FN: Coronapandemien er den største utfordringen i FNs historie

ABC nyheter (NTB) | 28.09.2020

Statsminister Erna Solberg holdt søndag en videotale i FNs hovedforsamling. Hun vektla viktigheten av internasjonalt samarbeid for å bekjempe coronaviruset.