Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: August

Slik kan du hjelpe

Flyktninghjelpen | 31.08.2015

Flyktningkrisen i Europa fortsetter å eskalere. Det gjør heldigvis også ønsket om å hjelpe flyktninger blant nordmenn flest.

Rekordrask respons hos norske givere

Norges Røde Kors | 31.08.2015

Røde Kors opplever rekordrask respons fra det norske folk på flyktningkrisen i Europa. 1,2 million kroner er kommet inn på i overkant av 1 døgn.

TISA og samstemt politikk for utvikling

RORG-samarbeidet | 28.08.2015

Samtalene om handel med tjenester i WTO (GATS) er fortsatt preget av et Nord/Sør-skille. Derfor forhandler Norge og andre nå om en liknende avtale, TISA, på siden av WTO. Den blåblå regjeringen, så vel som EU og USA, vil sikre markedsadgang for egne bedrifter. Stikkord for kritikernes uro, i Nord og i Sør, er hemmelighold, privatisering, demokrati og storselskapenes makt. Den siste tiden har Folkeaksjonen mot TISA mobilisert her hjemme.

TISA og samstemt politikk for utvikling

RORG-samarbeidet / Global | 28.08.2015

Samtalene om handel med tjenester i WTO (GATS) er fortsatt preget av et Nord/Sør-skille. Derfor forhandler Norge og andre nå om en liknende avtale, TISA, på siden av WTO. Den blåblå regjeringen, så vel som EU og USA, vil sikre markedsadgang for egne bedrifter. Stikkord for kritikernes uro, i Nord og i Sør, er hemmelighold, privatisering, demokrati og storselskapenes makt. Den siste tiden har Folkeaksjonen mot TISA mobilisert her hjemme.

Grønn omstilling for klima og natur

WWF | 27.08.2015

WWF har sendt 30 forslag til hvordan regjeringen gjennom statsbudsjettet kan levere de miljøløsningene Norge trenger mot et grønt skifte.

FN: Europeiske land må dele på flyktningansvaret

FN-sambandet | 27.08.2015

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) oppfordrer europeiske land til å støtte de landene som mottar flest flyktninger, og fordele flyktningene seg i mellom.

Myanmar: Matassistanse når ut til over 400 000 flomofre

WFP | 26.08.2015

Verdens matvareprogram (WFP) har gitt livreddende mat til mer enn 408 000 flomofre i Myanmar siden oppstarten av nødhjelpsinnsatsen 2. august – mindre enn 48 timer etter presidenten erklærte landet i katastrofetilstand.

Krisen i Middelhavet

Norges Røde Kors | 26.08.2015

Røde Kors har nå fem nødhjelpsoperasjoner i Europa for å hjelpe titusenvis av sårbare flyktninger i Hellas, Italia, Makedonia, Ungarn og Serbia.

Nepal, fire måneder etter katastrofen

Caritas Norge | 25.08.2015

Det unge paret Sunita og Ramesh Nepal opplevde marerittet da deres to barn på henholdsvis tre år og ti måneder omkom i det kraftige jordskjelvet som traff Nepal 25. april i år. Ramesh’ 71 år gamle mor omkom også.

Henrettelsesbølge i Saudi-Arabia

Amnesty | 25.08.2015

Hundrevis er blitt dømt til døden etter urettferdige rettssaker i et rettssystem som er svært mangelfullt.

- Hva driver en ustemt politikk for utvikling?

RORG-samarbeidet / Global | 21.08.2015
Norges "halvhjertede" innsats i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling ble satt på dagsorden under Arendalsuka 2015, der representanter fra ulike partier var invitert til debatt og Nikolai Hegertun i Civita blant annet spurte: Hva driver en ustemt politikk for utvikling? Noe av svaret var interessepolitikk og at enighet om behovet for samstemt politikk for utvikling ikke betyr at de politiske skillelinjene mellom partiene blir borte. 

Norsk FN-båt på jakt etter plast

UNRIC | 21.08.2015

Hver gang personalet på forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen kaster nettet i Det indiske hav samler de en mengde plast, på tross av at området er et av verdens minst fremkommelige og besøkte. Mannskapet om bord på Dr. Fridtjof Nansen jobber med å kartlegge konsekvensene av havforsøpling.

- Hva driver en ustemt politikk for utvikling?

RORG-samarbeidet | 21.08.2015

Norges "halvhjertede" innsats i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling ble satt på dagsorden under Arendalsuka 2015, der representanter fra ulike partier var invitert til debatt og Nikolai Hegertun i Civita blant annet spurte: Hva driver en ustemt politikk for utvikling? Noe av svaret var interessepolitikk og at enighet om behovet for samstemt politikk for utvikling ikke betyr at de politiske skillelinjene mellom partiene blir borte.

Norge bryter Genèvekonvensjonene og hindrer helsehjelp i Syria

Norges Røde Kors | 21.08.2015

Norsk rettspraksis er brudd på Genèvekonvensjonene og fører til at færre får helsehjelp i Syria, mener Røde Kors.

– Samfunnsansvar krever toppforankring i bedrifter

IEH | 20.08.2015

– Om en virkelig skal jobbe med samfunnsansvar, må det ha toppforankring og integreres i den daglige driften. Det går mye både på vilje og forståelse, sier Per Nitter Bondevik (IEH), i Bistandsaktuelt.

Nominer din kandidat til Jenteprisen 2015

Plan Norge | 19.08.2015

For fjerde gang ønsker Plan Norge å hedre ildsjeler og organisasjoner som gjør en ekstra innsats for å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter. Jenteprisen er blitt en årlig tradisjon og en viktig markering i kampen for jenters rettigheter.

Kampen mot unødvendige funksjonshemninger er en grunnstein i økonomisk utvikling

Impact Norway | 19.08.2015

Å være funksjonshemmet innebærer ikke bare å oppleve en fysisk begrensning, men også en psykologisk begrensing. Man kan ikke lenger effektivt ta del i arbeidsmarkedet eller være en inntektskilde.

Verdens humanitære dag; - hyller heltene på frontlinjene

WFP | 18.08.2015

I anledning verdens humanitære dag onsdag 19. august hyller WFPs administrerende direktør, Ertharin Cousin, heltene på frontlinjene.

Flytter produksjonen til nytt lavkostland

IEH | 18.08.2015

Forbrukere, politikere og næringsliv snakker varmt om levelønn og respekt for menneskerettigheter i produksjonsland. Men få er villige til å se på sammenhengen mellom dette og produksjonskostnader, og i neste omgang pris.

Veidekke med på omstridt prosjekt i Amazonas

FIVAS | 18.08.2015

Norske Veidekke leverte tenester til bygginga av Jirau, ei omstridt vasskraftutbygging i brasilianske Amazonas. Urfolk i området har ikkje fått skikkeleg høve til konsultasjon og det ikkje er gjort tilstrekkeleg miljøkonsekvensanalyse.

– Frarøvet skolegang

SOS-barnebyer | 17.08.2015

Barn blir frarøvet sin rett til utdanning av forholdene de lever under. Uten omsorg kan aldri barn få fullt utbytte av utdanningen, sier Ayanda Mboneli i SOS-barnebyer Zimbabwe. Samtidig som norske barn vender tilbake til skolebenken, får 58 millioner barn ikke skolegang.

Ny satsing på fiskeribistand

Norad | 14.08.2015

Utenriksminister Børge Brende lanserte fredag 14. august Norges nye utviklingsprogram, Fisk for utvikling (Ffu). Norad skal etablere og huse et nytt sekretariat for Fisk for utvikling. Sekretariatet får ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Norsk imperialisme?

Utviklingsfondet | 14.08.2015

Eksporterer vi en gammeldags likestillingspolitikk gjennom norsk bistand som mottakerne ikke nødvendigvis vil ha?

Flere syriske jenter giftes bort

Care Norge | 13.08.2015

Flere jenter blir giftet bort på grunn av konflikten i Syria. CARE driver holdningsskapende arbeid for å stanse utviklingen.

Svikter barn på fem av ti områder

Redd Barna | 13.08.2015

Redd Barna kommer i dag med sitt årlige Bar(n)ometer, en vurdering av regjeringens innsats for barn i Norge og internasjonalt. Regjeringen får røde, gule og grønne kort på ti ulike områder som er viktige for barn. I år får de fem røde kort.

Norge granskes av FNs komité mot rasediskriminering

UNRIC | 13.08.2015

Oppfyller Norge retten til ikke å bli diskriminert på bakgrunn av rase? Dette skal granskes av FNs komité mot rasediskriminering 17. og 18. august.

Johns valg

Flyktninghjelpen | 13.08.2015

Han ville ikke bare leve av stønad. John kunne aldri tenke seg et liv uten jobb. I dag har han skapt sin egen vellykkede bedrift. Han står opp grytidlig om morgenen for å bake brød, som han så leverer til kundene sine.

Ambrose – en mann med store visjoner

Atlas-alliansen | 13.08.2015

Ambrose Murangira jobber for Døveforbundet i Uganda. Han er en samfunnsengasjert ung mann med tro på seg selv og muligheten til å jobbe for et bedre samfunn for oss alle.

Når barn gifter seg

Flyktninghjelpen | 13.08.2015

Lucie og Veiko er bare femten år gamle. Likevel måtte de gifte seg. Krig og konflikt fører også til barneekteskap.

Synes du at 16-åringer bør få stemme?

FN-sambandets Ungdomspanel | 12.08.2015

Sidra Yousaf fra FN-sambandets Ungdomspanel skriver om valg og deltagelse. Den 12. august er FNs internasjonale dag for ungdom.

1 - 30 av 49
1 2

Klipp fra Media

FN: Coronaviruset vil koste global turistnæring mer enn hele oljefondet

E24 | 02.07.2020

Turistnæringen har de siste månedene vært hardt rammet av coronapandemien, og ifølge FNs handelsorgan (UNCTAD) kan man i år forvente et globalt tap på minst 11.400 milliarder norske kroner.

Tidligere sikkerhetsråd-president tror det blir vrient å balansere hensynet til USA og Kina

Klassekampen | 02.07.2020

Få vestlige land kjenner prisen for å tråkke Kina på tærne bedre enn Norge. Etter at Nobelkomiteen ga fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010, lå de diplomatiske forbindelsene brakk i seks år. Det passer sånn sett dårlig for Norge at USA har besluttet å legge seg ut med kineserne akkurat når Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd. – Det kommer til å bli en gigantisk utfordring, sier diplomaten Kishore Mahbubani, som tidligere var Singapores FN-ambassadør.

Over 1000 europeiske politikere med beskjed til Israel og Trump: Stopp annekteringen av Vestbredden

Vårt Land | 02.07.2020

Israel har måtte utsette Donald Trumps plan om å annektere deler av Vestbredden. Nå ber et stort europeisk opprop om at planen aldri blir gjennomført.

Stadig færre unge palestinere tror en tostatsløsning fortsatt er mulig

Klassekampen | 01.07.2020

– Den viktigste faktoren som forklarer fortsatt støtte til tostatsløsningen eller ikke, er alder. Støtte til én demokratisk stat med like rettigheter er klart størst blant de unge, særlig de mellom 18 og 22 år, sier han. For dem som er født rundt tida for inngåelsen av Oslo-avtalen – det norsk-initierte fredsgjennombruddet tidlig på 1990-tallet – framstår Palestinas politiske elite som korrupt og autoritær, forklarer Shikaki.

Norges oppfordring til Kina: Slipp FN inn (menneskerettigheter)

VG | 01.07.2020

Norge oppfordrer Kina til å gi FNs høykommissær for menneskerettigheter uhindret tilgang til Xinjiang for å rapportere om menneskerettighetssituasjonen. Men norske uighurer er kritiske til Norges politikk.

Brasil vil møte Amazonas-kritikerne

NRK nyheter | 01.07.2020

Nylig sendte norske og utenlandske investorer et brev til Brasil med krav om en ny Amazonas-politikk. Nå vil brasilianske myndigheter møte kritikerne.

Beskylder regjeringen for løftebrudd (energibistand)

NRK nyheter | 30.06.2020

Miljøorganisasjonen Zero ser ikke spor av regjeringens varslede satsing på fornybar energi i utviklingsland. Utviklingsministeren mener Zero ikke ser godt nok etter.

Oljeselskap sammen mot brudd på menneskerettigheter

E24 (Stavanger Aftenblad) | 30.06.2020

Fire oljeselskap gikk sammen i Norge for å jobbe bedre mot brudd på menneskerettigheter. Nå er resultatet klart.

FNs menneskerettssjef slår fast at Israels annekteringsplaner er klart ulovlige

Dagsavisen (NTB) | 30.06.2020

Israels plan om å annektere deler av den okkuperte Vestbredden, er helt klart ulovlig, sier FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet.

Verden hadde en plan. Nå kan kampen mot ekstrem fattigdom bli forsinket med flere tiår.

Aftenposten | 29.06.2020

Ifølge Verdensbanken er rundt 60 millioner mennesker blitt dyttet inn i ekstrem fattigdom i løpet av tre måneder, og de fleste av dem bor i Sør-Asia og Afrika sør for Sahara. I aller verste fall mener Verdensbanken at tallet på ekstremt fattige på et tidspunkt kan bikke én milliard. Forskere ved King’s College-universitetet i London mener at kampen mot ekstrem fattigdom kan havne veldig på bakbeina om ikke politiske ledere tar tak. – Kampen vil bli satt 20, eller kanskje til og med 30 år, tilbake i tid, sier professor Andy Sumner, ifølge nyhetsbyrået AP.