Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: Februar

Oljefondet satser stort på fossil energi

FIVH | 28.02.2017

Fondets andel i fossil energi har økt med 50 milliarder kroner. Investeringer i de ti største fornybarselskapene går ned.

Ungt lederskapskonferansen 2017

Fredskorpset | 27.02.2017

For femte år på rad samler vi ungdom fra hele verden, for å hedre alle som skal løse fremtidens utfordringer.

Trekker seg fra toppmøte

IEH | 27.02.2017

IEHs britiske søsterorganisasjon ETI trekker seg fra toppmøte for tekstilbransjen i Bangladesh. Det samme gjør en rekke kjente internasjonale merkevarer.

Ber regjeringen om å prioritere barn uten omsorg

SOS-barnebyer | 24.02.2017

SOS-barnebyer er veldig glade for at regjeringen vil bidra med inntil 1,6 milliarder i nødhjelp til Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen.

Et nytt USA: Hva nå med verdenshandelen?

RORG-samarbeidet / Global | 21.02.2017
Verdens handelspolitikere står overfor nye realiteter etter at Donald Trump annonserte "en ny æra for handelsavtaler der USAs interesser er viktigst" og globaliseringsentusiaster og globaliseringskritikere i Nord og Sør frykter konsekvensene. Vil det gi rom for bedre og mer rettferdige avtaler innenfor WTO, slik mange av våre politiske partier går inn for i sine nye partiproprammer, eller sikre "anglo-amerikansk hegemoni" på andre måter?

Et nytt USA: Hva nå med verdenshandelen?

RORG-samarbeidet | 21.02.2017

Verdens handelspolitikere står overfor nye realiteter etter at Donald Trump annonserte "en ny æra for handelsavtaler der USAs interesser er viktigst" og globaliseringsentusiaster og globaliseringskritikere i Nord og Sør frykter konsekvensene.

Høythengende pris til NUPI-forsker

NUPI | 20.02.2017

Iver B. Neumann hedres med pris for forskningsinnsats på globaliseringsfeltet på statsviterkonferanse i USA torsdag.

Forandrer synet på maskulinitet

Digni | 20.02.2017

–Hvordan kan man endre folks syn på maskulinitet for å stoppe mannsdominans og kjønnsbasert vold? Prabu Deepan fra den britiske organisasjonen TearFund forteller at de religiøse samfunnene er den viktigste endringsagenten.

Bedre business – bedre verden

ForUM | 16.02.2017

Tirsdag lanserte Yara og NHO en optimistisk rapport som argumenterer for at det lønner seg å investere i tråd med bærekraftsmålene – både for selskapene selv og for kloden.

Ny veileder fra OEDC for tekstil- og skobransjen

IEH | 16.02.2017

250 ulike aktører, fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes i forrige uke i Paris da OECD lanserte sin nye veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen.

NUPI får ros i instituttevaluering

NUPI | 16.02.2017

NUPI får positiv omtale for relevant forsking og høg kvalitet i ei fersk evaluering av dei samfunnsvitskaplege forskingsinstitutta i landet frå Noregs Forskningsråd.

Vurderer evaluering av flyktningutgifter

Norad | 16.02.2017

Store variasjoner i flyktningutgifter over bistandsbudsjettet kan påvirke stabiliteten i mer tradisjonell bistand.

Hvordan redusere risiko i Myanmar?

Den norske Burmakomité | 15.02.2017

Burmakomiteen har utgitt en guide for norske selskaper som er eller vurderer å gå inn i Myanmar. Landet trenger investeringer for vekst og utvikling, men selskaper må forstå den politiske konteksten for ikke å gjøre mer skade enn gavn.

20 år med oljefondsetikk - hva nå? #infostøtten

RORG-samarbeidet | 14.02.2017

Det er i år 20 år siden debatten om etiske retningslinjer for oljefondet startet. En ny rapport fra RORG-samarbeidet viser at godt samarbeid mellom politikere og sivilsamfunn, med informasjonsstøtte fra Norad, har gitt gode resultater.

Skal beskytte mot angrep på høyere utdanning

SAIH | 14.02.2017

Bare det siste halvannet året er det dokumentert 40 voldelige angrep på høyere utdanningsinstitusjoner, akademikere og studenter i 19 land. Som et resultat av en langsiktig satsing for å identifisere trusler mot høyere utdanning globalt, har GCPEA-nettverket utarbeidet en veileder som går til roten av problemene.

20 år med oljefondsetikk - hva nå? #infostøtten

RORG-samarbeidet / Global | 14.02.2017
Det er i år 20 år siden debatten om etiske retningslinjer for oljefondet startet. En ny rapport fra RORG-samarbeidet viser at godt samarbeid mellom politikere og sivilsamfunn, med informasjonsstøtte fra Norad, har gitt gode resultater. Imidlertid er både sivilsamfunn og politiske partier, så vel som tidligere utvalgsleder Hans Petter Graver, professor Beate Sjåfjell, tankesmia Agenda og andre, enige om at det nå trengs nye grep på veien mot bærekraftig utvikling.

Slik vil partiene nå bærekraftsmålene

ForUM | 10.02.2017

Nå har alle partiene på Stortinget sine utkast til Stortingsvalgprogram klare.

Hauge – et forbilde i utviklingsarbeid

Digni | 09.02.2017

Historikere slår fast at Norge ikke hadde vært det samme uten Hans Nielsen Hauge. – Han utfordret urettferdige maktstrukturer og satte i gang tiltak som hjalp de fattige og marginaliserte i samfunnet.

Utviklingspolitikk i valgkampen 2017

RORG-samarbeidet / Global | 09.02.2017
Terror, migrasjon, utviklingen i Russland og økende nasjonalisme og globaliseringsmotstand i Vesten har preget nyhetsbildet det siste året. Kampen for FNs bærekraftsmål har havnet i skyggen. Hvordan dette vil slå ut i årets valgkamp gjenstår å se, men vi har tatt en titt på de ulike partienes programutkast for å se hvordan de - i utvalgte og sentrale deler av utviklingspolitikken - vil møte vår urolige verden. (NB! lang lesing)

Utviklingspolitikk i valgkampen 2017

RORG-samarbeidet | 09.02.2017

Terror, migrasjon, utviklingen i Russland og økende nasjonalisme og globaliseringsmotstand i Vesten har preget nyhetsbildet det siste året. Kampen for FNs bærekraftsmål har havnet i skyggen.

Fire regnestykker som viser at barn er viktig

SOS-barnebyer | 07.02.2017

Disse fire regnestykkene viser at det lønner seg å investere i barndom. Tidlig innsats for barn gir ikke bare en omsorgsfull oppvekst, det bidrar også til økonomisk vekst i samfunnet.

Global motstand mot urettferdighet - hvor går veien videre?

Karibu Foundation | 07.02.2017

Karibu snakker med Mauri Cruz (koordinator for Social Forum on Resistances som ble holdt i Porto Alegre i Brasil i januar 2017) om den globale kampen for demokrati, kollektive rettigheter, og rettighetene til planeten i lys av de nye politiske, sosiale og økonomiske utfordringene i verden.

Funksjonshemmede og HIV

Atlas-alliansen | 06.02.2017

Ny studie viser den reell sammenhengen.

- Absolutt en skremmende utvikling

NUPI | 06.02.2017

Frihetens kår i verden har blitt dårligere for 11. år på rad, ifølge fersk rapport fra Freedom House.

Norske bedrifter har moderne slaver

IEH | 02.02.2017

Elektronikkbransjen er en risikosektor når det kommer til brudd på arbeidstakerrettigheter.

1 - 30 av 25
1

Klipp fra Media

Angola varsler ønske om større åpenhet: – Skal mye mer til for å overbevise (EITI)

E24 (Stavanger Aftenblad) | 29.09.2020

Etter 18 år har myndighetene i Angola varslet at landet ønsker å bli med i Eiti-samarbeidet, som jobber for gjennomsiktighet i oljeindustrien. Norske eksperter mener det fortsatt er grunn til skepsis.

Verdensledere erklærer naturkrise

ABC nyheter (NTB) | 29.09.2020

Verden er i en natur- og klimakrise, advarer ledere fra 64 land. I en kunngjøring mandag forplikter de seg til å reversere tapet av biomangfold innen 2030. Kunngjøringen kommer i forkant av FNs høynivåmøte om biomangfold onsdag 30. september, i regi av FNs naturpanel IPBES (Den mellomstatlige plattformen for biomangfold og økosystem).

I dette landet har kvinnene bidratt til å avskaffe en rekke moral-lover (Sudan)

Vårt Land | 29.09.2020

I løpet av det siste året har en rekke lover og forordninger som regulerte alt fra hijabbruk og alkoholdrikking, til skilsmisse og barnefordeling, blitt endret. Nå skal Sudan som i tretti år ble styrt av islamister, bli en sekulær stat.

Solberg til FN: Coronapandemien er den største utfordringen i FNs historie

ABC nyheter (NTB) | 28.09.2020

Statsminister Erna Solberg holdt søndag en videotale i FNs hovedforsamling. Hun vektla viktigheten av internasjonalt samarbeid for å bekjempe coronaviruset.

- Moskeer rives og interneringsleirer bygges i Xinjiang

Vårt Land | 27.09.2020

Tusenvis av moskeer har de siste årene blitt revet i Xinjiang. Samtidig er det blitt bygget minst 380 interneringsleirer, ifølge studier fra tankesmia ASPI.

Fem punkter om EUs migrasjonspakt

VG | 26.09.2020

Hvordan skal EU løse asylkrisen? Nå har det kommet forslag. Her er en kjapp innføring.

Hver tredje innbygger mangler mat. Med storbankenes hjelp er statskassen ribbet og pengene sendt til utlandet. (Venezuela)

Aftenposten | 26.09.2020

Venezuelas finansfyrster har tjent seg rike på Maduro-regimet. Samtidig sulter befolkningen.

EU skjerper kampen mot aggressiv skatteplanlegging

DN | 25.09.2020

Koronakrisen bidrar til at EU nå varsler en kraftig opptrapping i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Skattesmutthullene i EUs egne skatteparadiser skal tettes.

Equinor-sjefen om Angola-avsløringene: – Jeg skal innrømme at det er en ubehagelig sak

E24 (Stavanger Aftenblad) | 25.09.2020

– Vi tenker nok annerledes i dag, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre etter E24s avsløringer om gigantutbetalinger til sosiale bidrag i Angola, og partnere med ukjent eier.

Utvalg ledet av to tidligere statsråder: Vil stramme inn norsk oljepolitikk

E24 | 25.09.2020

Et utvalg ledet av to tidligere statsråder går inn for å stramme inn norsk oljepolitikk på grunn av global energiomstilling. Flertallet ønsker blant annet å begrense utdelingen av nye lisenser.