Partnere

Globals eiere er norske organisasjoner, institusjoner, aktører og offentlige organ der hele eller deler av virksomheten er innenfor nord-sør området. Vår organisasjonsform er egen organisasjon med tilhørende vedtekter. Ønsker din organisasjon å bli partner hos oss? Du finner du informasjon og innmeldingsskjema her. Hvordan kan din organisasjon best bruke tjenestene fra Global? Det kan du lese om her.

Filtrér på bokstav

test.jpg

A Million Voices (AMV)

A Million Voices (AMV) is a Norwegian non-governmental, non-religious and non-political organization. One of our primary concerns is to contribute to enhanced self-confidence and capacity building among the beneficiaries, to ensure sustainability and avoid dependability. Our projects are built on the pillars of health, knowledge, livelihood and protection.

ATTAC Norge

Attac Norge er en medlemsorganisasjon som jobber for å vise sammenhengene mellom dagens økonomiske system og global fattigdom. Attac vil belyse Norges rolle i den globale økonomien, jobbe for gjennomsiktighet i politiske og økonomiske beslutninger, samt fremme sosiale og demokratiske løsninger i gjeldskriser. Attac jobber med skatterettferdighet, handelsrettferdighet, gjeldsrettferdighet og finansrettferdighet.

Afghanistankomiteen i Norge

AiN er selvstendig, tverrpolitisk og livssynsmessig nøytral medlemsorganisasjon. AiN driver langsiktige prosjekter og nødhjelp i Afghanistan og støtter skoler for afghanske flyktningejenter i Peshawar, Pakistan. AiNs permanente tilstedeværelse i Afghanistan startet i 1986. Siden da har prosjektarbeidet blitt utvidet til å omfatte utdanning, helse, miljø, samt bygging av infrastruktur og nødhjelp.

Amnesty International Norge

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, politisk overbevisning og religiøs tro.

Atlas Alliansen

Atlas-alliansen er en sammenslutning mellom norske organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende. Alliansen har prosjekter i 20 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og er den fjerde største aktørene på langsiktig bistand i Norge.

Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier skal utdanne førskolelærere og lærere med aktuell og livslang kompetanse. Avdelingen skal være ledende i landet på å tilby utdanning innen internasjonale og flerkulturelle studier.

Blå Kors_logo.jpg

Blå Kors Norge

Blå Kors Norge er en del av International Blue Cross som teller 43 medlemsland/-organisasjoner. Blå Kors Norge har prosjekter i flere land i samarbeid med lokale partnere.

CARE

CARE Norge er en del av CARE International, en av verdens største hjelpeorganisasjoner, som driver bistand og nødhjelp over hele verden. CARE arbeider i rundt 70 land, og hvert år får over 45 millioner mennesker forbedret sine liv gjennom CAREs arbeid.

Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og underlagt landets katolske menigheter. Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale Caritas-nettverket - Caritas Internationalis - som omfatter 156 nasjonale Caritas-organisasjoner.

Chr. Michelsens Institutt

Chr. Michelsens Institutt er et frittstående og flerfaglig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som spesialiserer seg på utviklingsstudier og menneskerettigheter i Sør. CMI er et av Nordens ledende miljøer for forskning og rådgivning innen dette feltet. Instituttet har institusjonelt samarbeid med en rekke forskningsinstitusjoner i Sør.

Cubaforeningen i Norge

Cubaforeningen i Norge (tidligere Norsk-Cubansk Forening) er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har eksistert siden 17. april 1964. Vår oppgave er å fremme vennskapet mellom Norge og Cuba.

Den norske Burmakomite

Den norske Burmakomite (NBK) har til formål å støtte opp om og styrke den burmesiske demokratibevegelsen i eksil og i Burma. NBK gir økonomisk støtte til burmesiske prosjekter og arbeider for å øke bevisstheten om situasjonen i Burma i Norge.

Den norske kirkes nord/sør-informasjon

Den norske kirkes nord/sør-informasjon er et ressurs- og informasjonsorgan med tilknytning til Kirkerådet/Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Vi har som formål å drive opplysning, kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid om nord/sør- , miljø- og utviklingsspørsmål. Vårt hovedmål er å styrke kirkens og menighetenes arbeid for fred, global rettferdighet, solidaritet og vern om skaperverket.

NMS_hoved_RGB-web.jpg

Det norske misjonsselskap

NMS (Det Norske Misjonsselskap) består av foreninger, grupper og enkeltmedlemmer, og er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke NMS deler troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom. Når mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring – hos den enkelte, i menigheter og i samfunnet. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet. Sammen kan vi forandre verden.

Digni

Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

Ethical Travel Portal

Gjennom Ethical Travel Portal har vi skreddersydd og tilrettelagt inspirerende ferier i mange år. Som Norges ledende leverandør av ansvarlige reiselivsopplevelser, er vi med stor iver klar for å sette sammen din drømmereise.

FAIR

FAIR er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon i Norge som tar sikte på å hjelpe utviklingsland ved å bidra med ressurser innen moderne informasjonsteknologi. FAIR ble stiftet i 2002, og i dag konsentrerer vi virksomheten rundt innsamling av brukt datautstyr i Norden og utplassering av dette utstyret i prosjekt rundt om i verden.

FIVAS - Foreningen for Internasjonale vann og skogstudier

Fivas er en uavhengig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av vassdragsinngrep i den tredje verden. Vi følger spesielt med på prosjekter der norske aktører deltar, og forsøker å hindre prosjekter med store negative konsekvenser for mennesker og natur.

FN-sambandet

FN-sambandet i Norge er et uavhengig informasjonskontor med FN og internasjonale spørsmål som oppgave.Kontoret har seks distriktskontorer over hele landet. FN-sambandets hovedkontor i Oslo produserer og oppdaterer stadig nytt informasjonsmateriale, som blant annet brukes av og distribueres gjennom distriktskontorene.

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling

FORUTs oppdrag er å bekjempe fattigdom og mobilisere for en mer rettferdig og solidarisk verden. FORUT vil forbedre folks livskvalitet gjennom deres deltakelse i utviklingsprosesser, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

FRI

Foreningen FRI for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - arbeider for likestilling, og mot alle former for diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) i Norge og i resten av verden.

Fairtrade Norge

Fairtrade Norge ble stiftet i 1997. Det første produktet som ble lansert i Norge var kaffe. I dag finner du blant annet kaffe, te, bananer, roser, ris, appelsinjuice, sjokolade, vin, sukker, iskrem og honning med Fairtrade-merket på i norske butikker. Fairtrade Norge verken kjøper eller selger produkter, men oppmuntrer og bistår leverandører i Norge til å tilby flere Fairtrade-merkede produkter på det norske markedet.

Fellesrådet for Afrika

Fellesrådet for Afrika er en solidaritetsorganisasjon som arbeider for økonomisk, politisk og sosial rettferdighet i og for Afrika. Dette gjør vi gjennom å formidle kunnskap som er rettferdig, nyansert og utfyllende, gjennom å skape, delta i og påvirke ulike fora og gjennom å bygge og delta i nettverk i Norge og med Afrika. Fellesrådet for Afrika driver blant annet en av verden største nettportaler på Afrika på sine hjemmesider og formidler nyheter fra Afrika gjennom gratis epost-tjeneste.

Film fra sør

Stiftelsen film fra Sør har som formål å presentere film og filmskapere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika for et norsk publikum. Med over 90 filmtitler hentet fra de store internasjonale festivalene på programmet, presenterer festivalen en rik vebb av fortellinger og bilder fra Buenos Aires via Faso til Beijing 13-22 oktober i Oslo.

Flyktninghjelpen

Flyktningehjelpen er en frivillig humanitær organisasjon som er engasjert i flyktningspørsmål og internasjonalt flyktningarbeid.

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM)

Forum for utvikling og miljø (ForUM) består av over 50 norske organisasjoner og er et religiøst og partipolitisk uavhengig forum. Vår visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne.

Framtiden i våre hender

Verden forbruker og forurenser i dag langt mer enn det naturen tåler. Resultatet er blant annet en global oppvarming. Framtiden i våre hender arbeider for at rike land som Norge reduserer sitt forbruk for at verdens fattige skal ha håp om en velstandsvekst uten at klodens natur skades ytterligere.

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Friends Fair Trade

Friends Fair Trade er en miljøvennlig og rettferdig butikk, nettbutikk og distributør. Vi importerer, selger og distribuerer økologiske Fair Trade produkter fra hele verden. Overskuddet fra virksomheten går til utviklingsprosjekter i sør. Vi tilbyr også rettferdige og økologiske kaffeavtaler med mersmak til arbeidsplasser

Logo kvadrat.PNG

Goals of Height and Heart

Goals of Height and Heart (GHH) ønsker at barn og unge skal ha lik mulighet til å kunne delta aktivt i organisert idrett. GHH skal jobbe for at barn og ungdom som har lyst til å starte med og fortsette med organisert idrett, skal få anledning til det – uavhengig av økonomiske betingelser. GHH vil bidra til at organisert idrett kan bli og opprettholdes som et betydningsfullt aspekt i livet, for barn og unge som har størst behov ut ifra finansiell situasjon.

Golden Colombia

Stiftelsen Golden Colombia søker å bidra til sosial og økonomisk utvikling i Colombia gjennom å fremme engasjement for landet i Skandinavia. Vi driver blant annet med informasjonsvirksomhet, kulturarrangementer, utvekslingsprogrammer og sosiale prosjekter.

index.png

Greenpeace

Greenpeace er verdens største, uavhengige miljøorganisasjon og fungerer som en stemme den sårbare planeten vår trenger i møte med klima- og miljøproblemer. Vi fremmer løsninger, vi fremmer forandring og vi fremmer handling.

Habitat-Norge-logo-30-år-versj-2-1-1-150x150.png

Habitat Norge

Habitat Norway is a Norwegian non-governmental organization, established in 1988, with the overall aim to promote the interest and awareness of global urban challenges and settlement issues.

Hei Verden

HEI VERDEN er en selvstendig bistands- og informasjonsorganisasjon. Vårt mål er at norske skoler skal sette land i Sør i fokus i undervisningen og at flere elever skal bli engasjert i solidaritet og utviklingsarbeid. Siden 1973, da vi het Skolenes U-landsaksjon, har HEI VERDEN støttet prosjekt i mer enn 20 land. Hvert år aksjonerer mellom to og trehundre skoler for ett av disse prosjektene, og over tusen skoler bruker undervisningsmateriellet vårt.

Himalpartner

HimalPartner er en liten og nyskapende misjonsorganisasjon som vil være et redskap for Guds kjærlighet i Himalaya.

logo-hrhf.png

Human Rights House Foundation (HRHF)

Human Rights House Foundation is an international human rights organisation. We protect, empower and support human rights defenders and their organisations through Human Rights Houses, which are collaborative projects of non-governmental organisations working in partnership to promote and advance human rights at home and abroad.

IKFF (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet)

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er den norske seksjonen av den internasjonale fredsorganisasjonen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF). IKFF er den eldste kvinne/fredsorganisasjonen, stiftet i 1915 som protest mot 1. verdenskrig.

ISFIT

ISFIT (the international student festival in Trondheim) er verdens største tematiske studentfestival. Festivalen samler omlag 450 studenter fra 130 land til diskusjoner og møter omkring tema som nord-sør spørsmål, fordeling, miljø og utviking. Gjennom prosesser før, under og etter festivalenskla ISFIT anspore til handling. Spesielle prosjekt: Studentenes fredspris, dialoggrupper, slett u-landsgjelda.

IUG Norge

Ingeniører uten grenser Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og vår visjon er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand.

INOR logo.jpg

Impact Norway

IMPACT har sitt utgangspunkt i FN fra tidlig på 80-tallet, og driver i dag prosjekter i 14 land gjennom et omfattende og kompetent nettverk av autonome, lokale stiftelser under navnet International Federation of Impact Organisations (IFIO). Prosjektene utføres i et bilateralt samarbeid mellom finansierende og implementerende partnere. Siden oppstart har IMPACT, i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner, utført prosjekter i 32 land og berørt livene til over 40 millioner mennesker. IMPACTs visjon er et verdenssamfunn hvor funksjonshemming er redusert til et absolutt minimumsnivå, som følge av målrettet forebyggende arbeid. Ingen skal forbli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.

Initiativ for etisk handel (IEH)

IEHs formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Founded in 1959, the Peace Research Institute Oslo (PRIO) is an independent research institution known for its effective synergy of basic and policy-relevant research. In addition to such research, PRIO conducts graduate training and is engaged in the promotion of peace through conflict resolution, dialogue and reconciliation, public information and policymaking activities.

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU

Internasjonalt Utvalg er et rådgivende og tilretteleggende organ under Folkehøgskolerådet i Norge. Utvalget arbeider, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid, for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling og mer rettferdig verden.

Isha Developement Committee

Isha Development Committee er en religiøs og politisk nøytral organisasjon basert på frivillighet. Vi har til formål å fremme støtte til barns skolegang i Somalia.

JOIN good forces

JOIN good forces er en norsk NGO som ønsker å forbedre livene til mennesker som lever i fattigdom, undertrykkelse og usikkerhet. Hjelpen gis uavhengig av rase, religion, kjønn og politisk tilhørighet.

KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global ovaretar internasjonale programmer og partnersamarbeid i Norges KFUM-KFUK og Norges KFUM-KFUK-speidere. Målet er å verne om menneskets verdighet og fremme global rettferdighet. I KFUK-KFUM i Norge utfordrer vi til internasjonalt engasjement og deltakelse, og sammen med KFUK-KFUM i land i sør bidrar vi til å styrke menneskers rettigheter og like muligheter.

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er en selvstendig, felleskirkelig organisasjon som vil inspirere og hjelpe det norske folk til å bry seg om nok til å hjelpe de som trenger det. Vi vil arbeide for å redde liv, skape grunnlag for menneskeverdige livsvilkår og bidra til å avdekke og bekjempe undertrykkelse. Vi gør dette ved å samarbeide med kirker, organisasjoner og institusjoner både i den fattige og rike del av verden.

kolibri-children_at_risk_foundation_logo.png

Kolibri CARF

Kolibri - Children At Risk Foundation (Kolibri CARF) er en norsk stiftelse som gjennom samarbeid med den brasilianske stiftelsen RCBF, jobber blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo regionen i Brasil.

Kvekerhjelp

Kvekerhjelp er det norske Kvekersamfunnets redskap i arbeid for utvikling, fred og menneskerettigheter. Kvekerhjelp vil bidra til at folk i utviklingsland blir i stand til å bedre livskvaliteten sin ved egen innsats. Kvekerhjelp har prosjekter i Gaza, Uganda, Kenya og Sentral- og Øst-Afrika.

Landsrådet for norges barne og ungdomsorganisasjoner

LNU er en paraplyorganisasjon med over 70 barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer, og representerer et mangfold av ulike aktiviteter innen: utdanning, speiderarbeid, politikk, religion, solidaritetsorganisasjoner, rusgiftspolitikk og mye mer.

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon. Vi jobber for å spre informasjon om forholdene i Latin-Amerika og støtter de som jobber for en bedre framtid på kontinentet. For LAG er det viktig å støtte arbeidet med å finne alternativer til markedsliberalismen, følge opp demokratiserings- og fredsprosesser, og arbeide for grunnleggende menneskerettigheter.

Leger uten grenser

Leger Uten Grenser er verdens største frittstående medisinske hjelpeorganisasjon med om lag 400 prosjekter i mer enn 80 land. Hvert år reiser om lag 2.500 mennesker ut for å arbeide med Leger Uten Grenser i felten.

lightupNO_0318_Full-Logo_color_RGB_large.png

Lightup

lightup er en internasjonal demokratisk ungdomsorganisasjon. lightup eksisterer i Tyskland, Østerrike og Norge, og er politisk- og religiøst uavhengig. lightup er den eneste ungdomsorganisasjonen som har forebygging av menneskehandel som hovedvirksomhet i Norge. Vår visjon er "En verden uten menneskehandel og seksuell utnyttelse”. Vi tilbyr unge mennesker en plattform for sitt samfunnsengasjement mot menneskehandel, hvor unge på egne kreative måter kan være med å belyse tematikk relatert til menneskehandel til sine omgivelser, og være med å forebygge ulike former for menneskehandel og seksuell utnyttelse, som prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid.

Mangfold i arbeidslivet

Mangfold i Arbeidslivet (MiA) er en privat ideell stiftelse og har over 10 års erfaring med problemløsning og kreativ utforming og gjennomføring av endringstiltak ved multietniske arbeidsplasser i Norge.

logo-misjonsalliansen.png

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående diakonal misjons- og bistandsorganisasjon med basis i Den norske kirke. Vi jobber i åtte land i Asia og Latin-Amerika, med prosjekter innen blant annet skole, helse, landsbyutvikling og mikrokreditt.

index.gif

NORAD

NORAD er direktoratet for utviklingssamarbeid og kanaliserer norske bistandspenger til utviklingsland i Asia, Afrika, Mellom-Amerika og Europa (tidligere Jugoslavia).

colour full eng.png

NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution

NOREF is an independent foundation which is committed to mitigating and resolving armed conflicts through informal diplomacy and support to Norwegian and international mediation efforts.

NUPI

The Norwegian Institute of International Affairs [NUPI] carries out research and disseminates findings on global power relations, security policy, development issues, international economics and Norwegian foreign policy.

Namibiaforeningen

Namibiaforeningen er frittstående og selveiende. Formålet er å støtte det namibiske folket og andre i det sørlige Afrika som arbeider for demokratisk utvikling, respekt for menneskerettigheter og økonomisk og sosial rettferdighet.

Networkers SouthNorth

Networkers SouthNorth har som formål å være en non-profit medlemsorganisasjon for formidling og mobilisering av kritisk kunnskap i spørsmål som gjelder menneskesentrert utviklingsarbeid og verdier i internasjonal samhandling med vekt på et sør-perspektiv.

Noragric

Noragric is a leading academic institution that creates and shares knowledge in international environment and development studies through excellent critical education and research.

Nord-sør biblioteket

Nord-sør biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk.

NOREC_Logo_Lockup_Vertical_Pos_RGB.png

Norec

Norec (tidligere Fredskorpset) er en del av den statlige utviklingspolitikken. Norec ble opprettet i 1963 for å sende folk fra Norge, og ble endret i 2000 for å drive med gjensidig utveksling. Stortinget setter hvert år av penger i statsbudsjettet til at vi skal gjøre jobben vår. Oppdraget vårt er å legge til rette for gjensidig læring og utvikling i virksomheter og lokalsamfunn. Vi gir økonomisk støtte til organisasjoner og bedrifter som ønsker å utveksle medarbeidere med en annen organisasjon.

Noreps

The Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS) is a contribution to the efforts of the United Nations agencies and non-governmental organizations (NGOs) to reach disaster areas without delay and provide them with the right kind of personnel and relief supplies.

Norfund

Norfund makes risk capital investments through profitable private enterprises in most countries in Africa, Asia, Latin America and the Balkans. Any country with a GDP under USD 5250 per capita is eligible for our investments. We can provide equity and debt financing for new business ventures, expansions, management buy-ins and buy-outs. Norfund can invest in most sectors of the economy as long as the investment offers opportunities for growth, profitability and local development.

Norges Fredslag

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF)

NIF støtter arbeidet med å bygge varige idrettsstrukturer, hovedsaklig i det sørlige Afrika. NIF er også med i Fredskorpssamarbeidet hvor utveksling av idrettsfrivillige mellom Norge/NIF og partnerorganisasjoner i det sørlige Afrika er sentralt.

Norges Røde Kors

Røde Kors sitt oppdrag er å oppdage, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Oppdraget har utgangspunkt i Geneve-konvensjonene, "retten til humanitært initiativ" og de syv Røde Kors prinsippene. Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon med Røde Kors- eller Røde Halvmåne-foreninger i 176 land over hele verden.

Norges Vel

Norges Vel arbeider for å fremme livskraftige lokalsamfunn både i Norge og i flere land i Sør, først og fremst gjennom ulike former for natur- og kulturbasert næringsutvikling. Vi har særlig kompetanse innenfor bedriftsrådgiving, etablereropplæring, prosessledelse i hel verdikjede, omstillingsprosesser, bedrifters samfunnsansvar (CSR), organisering og organisasjonsutvikling. Vi har prosjekter både i Norge, på Balkan, i Latin-Amerika og i det sørlige og østlige Afrika.

Norges forskningsråd

Område for miljø og utvikling er et av seks fagområder i Forskningsrådet. Dette området har ansvar for miljøforskning og forskning om utviklingsland og utviklingsprosesser. Miljøforskningen skal gi kunnskap om effektivt miljøvern og fornuftig forvaltning av naturressurser og kulturmiljø. Utviklingsforskningen søker innsikt i endringsprosesser og har som mål å bidra til en bærekraftig utvikling, reduksjon av fattigdom og bærekraftige Nord-Sør-relasjoner.

Norsk Bangladesh Forening (NBF)

Norsk Bangladesh Fadderforening er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon. Vi har støttet vanskeligstilte barn i Bangladesh siden borgerkrigen i 1972. Vårt hovedfokus er god oppvekst og utdanning til barn fra minoritetsbefolkningen

Norsk Folkehjelp

I 1999 var det seksti år siden Norsk Folkehjelp ble stiftet som fagbevegelsens humanitære hjelpeorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon med 125 lokallag over hele Norge. Norsk Folkehjelp driver solidaritetsarbeid i form av nødhjelp og langsiktige prosjekter i 33 land.

Norsk Luthersk Misjonssamband

Misjonssambandet er en demokratisk oppbygd organisasjon med en generalforsamling som høyeste myndighet. Vi har et nært samarbeid med mange lokale kirker i Sør-Amerika, Afrika og Asia, og driver også et utstrakt bistandsarbeid på flere av våre misjonsfelter.

Norwegian Forum for Global Health Research

The aim of the forum is to promote high quality research and training aiming at improving health and the health care for marginalized population groups in low-and middle income countries.

Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen er underlagt Elevorganisasjonen. På OD-dagen jobber elever én dag til inntekt for et utviklingsprosjekt i lav- eller mellom- inntektsland I ukene før OD-dagen arrangeres informasjonskampanjen, Internasjonal Uke, på mange av skolene, der elevene lærer om globale problemstillinger og prosjektet.

PLAN Norge

Plan er en politisk og religiøst uavhengig bistandsorganisasjon. Gjennom langsiktig hjelp til selvhjelp arbeider Plan for å bekjempe fattigdom og skape bærekraftige forbedringer i barns livskvalitet. Rettesnoren for organisasjonens arbeid er FNs barnekonvensjon og de utviklingsmål den skisserer.

Peace Brigades International (PBI) Norge

PBI er en grasrotorganisasjon anerkjent av FN som skal sikre menneskerettigheter gjennom fred og konflikløsning. I dag har PBI ledsagelsesprosjekter i Colombia, Mexico, Øst-Timor og i tillegg samarbeidsprosjekter med andre ikke statlige organisasjoner i Chiapapas og på Balkan. Det er i dag 15 landgrupper med i organisasjonen som har hovedsete i London.

RORG-Samarbeidet

RORG-Samarbeidet er et samarbeid blant norske frivillige organisasjoner som har rammeavtaler med NORAD om støtte til å drive opplysningsarbeid i Norge om nord-sør- og utviklingsspørsmål.

Redd Barna

Redd Barna er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider for barns rettigheter i Norge og våre programland. Vi er en barnerettighetsorganisasjon som både gir praktisk bistand til utsatte grupper barn, og taler deres sak overfor myndigheter og andre for å bedre barnas situasjon. Redd Barna er partipolitisk uavhengig.

Regnskogfondet

Regnskogfondet er en norsk organisasjon som ble stiftet i 1989. Vi jobber for å redde regnskogen, og vi er blant de beste i verden på akkurat det.

SAIH

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond er en solidaritetsorganisasjon drevet og eid av studenter og akademikere. SAIHs ryggrad er lokallagene på universitet og høyskoler, som driver informasjonsarbeide om internasjonal solidaritet. Organisasjonen støtter informasjons- og utdanningsprosjekter i Bolivia, Nicaragua, Sør Afrika og Zimbabwe i samarbeid med lokale organisasjoner.

SOS barnebyer

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. I samarbeid med lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter skaper vi varig endringer for barn og samfunn. SOS-barnebyer er etablert i 134 land.

Senter for fredsstudier, CPS, UiT

The Centre for Peace Studies (CPS) is part of the University of Tromsø in Norway. Located right in the middle of campus, the CPS houses staff and students from all over the world, creating a vibrant environment both socially and academically.

Senter for utvikling og miljø (SUM)

Senter for utvikling og miljø (SUM) er en selvstendig enhet underlagt Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo (UiO). Senteret ble opprettet i 1990 som et ledd i oppfølgingen av rapporten til Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, "Vår felles fremtid", og har en pådriverrolle overfor resten av universitetet. SUMs hovedmålsetning er å generere og formidle kunnskap som fremmer bærekraftig utvikling.

Sex og Politikk

Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Star of Hope

Star of Hope er en bistandsorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. Hjelpen drives i 4 verdensdeler med prosjekter i 15 land. Star of Hope tilbyr internett-fadderskap.

Stefanusalliansen

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

Stiftelsen YME

Yme er en norsk humanitær organisasjon som har spesialisert seg innenfor fagområdene vann, sanitær og yrkesutdanning.

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen ble etablert i 1976 for å videreføre arbeidet som Res.kap.Olav Kristian Strømme startet i 1964. Strømme ble kjent over hele Norge med sine små røde annonser i avisene. Vi samarbeider nå med 66 partnere og samarbeidsorganisasjoner i 16 land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Profilbilde facebook - Logo.png

Støttekomiteen for Vest-Sahara

SKVS arbeider for det saharawiske folks rett til selvbestemmelse over eget territorium, og vise solidaritet med dem i den vanskelige situasjonen under Marokkos okkupasjon. Blant de viktigste aktivitetene har vært å påvirke norsk politikk på området, bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt, og drive generelt solidaritetsarbeid og informasjonsspredning.

The Karibu Foundation

The Karibu Foundation is an independent foundation that supports alternative voices from the Global South that provide alternatives to the dominant paradigms of power, distribution, and development.

Trap!

Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for økt mangfold i norsk kulturliv. Vi arbeider med kunstnere og prosjekter som krysser grenser, og bringer internasjonal kunst til den norske kunstscenen, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur.

U-landshjelp fra folk til folk (UFF)

Foreningen donerer hvert år ca. NOK 4 mill. til prosjekter innen barnehjelp, utdannelse og jordbruk, hovedsaklig i det sydlige Afrika. Midlene skaffes gjennom innsamlin og salg av brukte klær.

UNICEF Norge

UNICEF er den FN-organisasjonen som har ansvaret for å sikre barns rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen. Organisasjonen arbeider i 158 land med langsiktige utviklingsprosjekter ut fra prinsippet hjelp til selvhjelp, med fokus på barns helse, utdanning, likeverd og beskyttelse. Men yter også rask og effektiv hjelp til kvinner og barn i katastrofesituasjoner fordi organisasjonen, med sitt nett av landkontorer, er til stede når katastrofen inntreffer.

Utenriksdepartementet

Velkommen til Utenriksdepartementets nettsider Her vil du finne informasjon om norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi vil bruke Internett som et viktig informasjonsverktøy for å informere bredt om departementets
virksomhet og gi dagsaktuell informasjon.

NO-horisontal RGB.PNG

Utviklingsfondet

Utviklingsfondet jobber skulder ved skulder med verdens fattige bønder. Vi bistår partnere og bønder i felt, og vi får kunnskap og inspirasjon fra dem. Sammen tar vi kampen mot urettferdighet og for en bærekraftig verden.

Venner av Uganda

VaU er en forening av frivillige som driver bistand og utvikling blant barn og voksne i Uganda – på ugandernes egne premisser.

Vennskap Nord/Sør

Vennskap Nord/Sør driver med utveksling, vennskapssamarbeid og likeverdig utviklingsarbeid. Vi er et internasjonalt nettverk av lokalsamfunn, kommuner, skoler og enkeltmennesker som driver internasjonale samarbeid.

Verdens Matvareprogram (WFP)

WFP er verdens største humanitære organisasjon og har som mål å distribuere matvareassistanse til mer enn 80 millioner mennesker i 75 land.