Rapporter

Her presenteres nye rapporter og evalueringer fra norske organisasjoner og aktører innenfor nord-sør området.

På-tide-med-handling-1.jpg

På tide med handling!

Utarbeidet av Lightup Norrway

EN RAPPORT OM REGJERINGENS HANDLINGSPLAN

Eksisterende forskning på tematikken menneskehandel tar i stor grad for seg bakgrunnen for hvorfor mennesker blir ofre for menneskehandel, samt globale initiativer og lover for å forebygge at mennesker blir ofre for menneskehandel. Lightup har gjennom sitt arbeid på feltet erfart at det er en tydelig mangel på forskning og studier som belyser hvorfor etterspørselen etter menneskehandel er stor og hvordan dette kan bli endret på forbrukernivå.

Lightup ønsker med denne rapporten å vektlegge viktigheten av å ikke kun jobbe i etterkant av problemet, men å inkludere forebyggende informasjonsarbeid og holdningsendrende kampanjer.

Sirkular.jpg

Sirkulær framtid – om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi

Utarbeidet av Framtiden i våre hender.

Mange utfordringer står i veien og må løses eller endres før vi kan få en sirkulær økonomi. Rapporten tar opp utfordringer og hvilke tiltak som kan innføres før vi får en bærekraftig økonomi.

Rapporten er skrevet av Ebba Boye for Framtiden i våre hender. Ebba Boye skriver jevnlig om økonomi for blant annet Klassekampen og har etablert organisasjonen Rethinking Economics i Norge.

rk_overlapping-vulnerabilities_digital_singles-1.jpg

Klimaendringenes humanitære konsekvenser

Utarbeidet av Norges Røde Kors.

Rapporten «Overlapping Vulnerabilities» (2019) viser hvordan klimaendringene skaper, forsterker og forverrer humanitære behov.

Skjermbilde 2019-04-15 kl. 15.42.47.png

Miljøgiftig turtøy — høy pris for fabrikkarbeiderne

Utarbeidet av Framtiden i våre hender.

Risiko for arbeidere og nærmiljø ved produksjonen av PFAS- impregnerte tekstiler i Kina

Forside_2_100_141_s_c1_center_center_0_0_1.jpg

Er matsikkerheten truet?

Utviklet av Utviklingsfondet.

Er matsikkerheten truet? Klimaendringer i Norge og Malawi.

RF_Point_of_no_return_1218_web-1.jpg

Approaching the point of no return

Utarbeidet av Regnskogsfondet.

Rapporten ser på hvilken rolle regnskogen spiller i de forpliktelsene seks viktige regnskogland – Brasil, Indonesia, Peru, Colombia, Den demokratiske republikken Kongo og Myanmar - har påtatt seg under Parisavtalen. Rapporten viser at ingen av disse landenes forpliktelser er i tråd med internasjonale målsetninger om å stanse avskoging innen 2030. Avskogingen vil fortsette i alle disse landene selv om forpliktelsene innfris, og i enkelte av landene vil avskogingen antakeligvis gå opp.

Norway's Fair Share 2018-1.jpg

Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement

Stockholm Environment Institute har skrevet rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement» på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø.

Rapporten anslår hva Norges rettferdige bidrag til den internasjonale klimadugnaden bør være for å nå målene i Paris-avtalen og hvordan klimakrisen kan løses på en måte som også sørger for bærekraftig utvikling for verdens fattige.

nupi_rapport_somalia_webersik_hansen_egal-1.jpg

Somalia: A Political Economy Analysis

Utarbeidet av Noragric

Report by Christian Webersik, Stig Jarle Hansen & Adam Egal, commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

1 - 8 av 40
1 2 3 4 5 6

ANDRE RESSURSER:

EIU - the Economist Intelligence Unit, Country Reports & Country Profiles
Country Reports kommer hver måned og Country Profiles som kommer ut en gang om året. Presenterer analyser av de politiske og økonomiske forholdene i det enkelte land. Kontakt biblioteket for e-mail alerts

Eldis - The gateway to development information
En god portal med emneinngang i tillegg til lenker. Inneholder fulltekstdokumenter.

IRIN news. Integrated regional information Networks. UN Office for the Coordination og Humanitarian Affairs.
Nyhetstjeneste med muligheter for å abonnere på skreddersydde nyheter på e-mail

IDS Knowledge Services
Institute of Development Studies i Brighton har et vidt og godt spekter av informasjonstjenester.

Norad - publikasjonsdatabasen
Norads publikasjonsbase er en søkbar oversikt over trykte og elektroniske publikasjoner som omhandler norsk bistand. Publikasjonene er enten utgitt av Norad, Utenriksdepartementet eller av Norads samarbeidspartnere.

OECD’s Online Library for books, periodicals and statistics.
Gir enkel tilgang til samfunnsøkonomiske data publisert av OECD og EIA (International Energy Agency). Databasen inneholder både tidsskrifter, rapporter og bøker i fulltekst, og du kan lage din egen profil for litteraturovervåking eller sette opp RSS. Tabeller kan også lastes over i Excel for videre bearbeiding.

International Energy Agency

Scidev
Nytt om forskning innen miljø, helse, landbruk

The World Bank e-library is an online, fully cross-searchable portal of over 5,000 World Bank documents. The collection consists of over 2,000 World Bank publications and over 3,200 Policy Research Working Papers, plus each new book and paper as they are published. As an e-Library subscriber you gain unlimited access to a wealth of knowledge and expertise on development issues throughout the years and across a wide range of subjects.

World Bank Development Indicators (WDI)


Centre for Global Development.
Amerikansk Think Tank for bistand og utvikling.

World Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Human Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Afrika - ressursguide
Nordiska Afrikainstitutet. God informasjon og mange lenker til landinformasjon, tidsskrifter, aviser mm.