<![CDATA[Global Nyheter ]]>https://www.global.no/rss_fra_global.rss no Fri, 19 Feb 2021 10:55:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Podkast om skeiv student fra Zimbabwe]]> Fri, 19 Feb 2021 10:55:00 GMT https://www.global.no/nyheter/podkast-om-skeiv-student-fra-zimbabwe https://www.global.no/nyheter/podkast-om-skeiv-student-fra-zimbabwe <![CDATA[Globale utviklingsstudier ved NMBU får toppkarakter av internasjonal komite]]> Mon, 15 Feb 2021 10:52:00 GMT https://www.global.no/nyheter/globale-utviklingsstudier-ved-nmbu-far-toppkarakter-av-internasjonal-komite https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/institutt/noragric/aktuelt/node/42484?fbclid=IwAR037W0vGz-foznu-hRQo-JdVgRE1zkMpUy0y-wh-600A4PoHzdxhLw_VIM <![CDATA[Perspektivmeldingen: Regjeringens utopiske drømmescenario ]]> Mon, 15 Feb 2021 11:28:00 GMT https://www.global.no/nyheter/perspektivmeldingen-regjeringens-utopiske-drommescenario https://www.framtiden.no/202102127689/aktuelt/perspektivmeldingen-regjeringens-utopiske-drommescenario.html <![CDATA[«Me seile i same båd»]]> Tue, 16 Feb 2021 11:41:00 GMT https://www.global.no/nyheter/me-seile-i-same-bad https://digni.no/nb/me-seile-i-same-bad/ <![CDATA[Lanserer nytt rammeverk – håper på mer samfunnsdeltakelse]]> Mon, 08 Feb 2021 12:53:00 GMT https://www.global.no/nyheter/lanserer-nytt-rammeverk-haper-pa-mer-samfunnsdeltakelse http://www.forumfor.no/nyheter/2021/lanserer-nytt-rammeverk-h%C3%A5per-p%C3%A5-mer-samfunnsdeltakelse <![CDATA[Ber om respekt for demokratiet i Myanmar]]> Mon, 08 Feb 2021 12:54:00 GMT https://www.global.no/nyheter/ber-om-respekt-for-demokratiet-i-myanmar https://www.fn.no/Nyheter/fn-og-sikkerhetsraadet-ber-om-respekt-for-demokratiet-i-myanmar <![CDATA[Nytt forskningsprosjekt om klima, fred og sikkerhet lanserer faktaark om Somalia]]> Mon, 08 Feb 2021 12:56:00 GMT https://www.global.no/nyheter/nytt-forskningsprosjekt-om-klima_-fred-og-sikkerhet-lanserer-faktaark-om-somalia https://www.nupi.no/Nyheter/Nytt-forskningsprosjekt-om-klima-fred-og-sikkerhet-lanserer-faktaark-om-Somalia <![CDATA[FN advarer om økende fattigdom og en tapt generasjon]]> Tue, 02 Feb 2021 13:40:00 GMT https://www.global.no/nyheter/fn-advarer-om-okende-fattigdom-og-en-tapt-generasjon https://www.fn.no/Nyheter/koronaviruset-fn-advarer-om-oekende-fattigdom-og-en-tapt-generasjon