<![CDATA[Global Nyheter ]]>https://www.global.no/rss_fra_global.rss no Thu, 02 Apr 2020 21:28:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[COVID 19 - HJELP MATHARES BARN OG UNGE]]> Thu, 02 Apr 2020 21:28:00 GMT https://www.global.no/nyheter/covid-19--hjelp-mathares-barn-og-unge https://www.global.no/nyheter/covid-19--hjelp-mathares-barn-og-unge <![CDATA[Det er fortsatt riktig å jobbe riktig]]> Wed, 01 Apr 2020 15:49:00 GMT https://www.global.no/nyheter/det-er-fortsatt-riktig-a-jobbe-riktig https://noradbloggen.no/2020/04/det-er-fortsatt-riktig-a-jobbe-riktig/ <![CDATA[Slik påvirker korona internasjonale prosesser]]> Tue, 31 Mar 2020 13:48:00 GMT https://www.global.no/nyheter/slik-pavirker-korona-internasjonale-prosesser http://forumfor.no/nyheter/2020/slik-p%C3%A5virker-korona-internasjonale-prosesser <![CDATA[Invitasjon til å søke OD2021]]> Mon, 30 Mar 2020 11:23:00 GMT https://www.global.no/nyheter/invitasjon-til-a-soke-od2021 https://www.od.no/aktuelt/invitasjon-til-a-soke-od2021 <![CDATA[Nytt evalueringsprogram: Kunnskap blir desto viktigere når verden er i krise]]> Tue, 31 Mar 2020 14:03:00 GMT https://www.global.no/nyheter/nytt-evalueringsprogram-kunnskap-blir-desto-viktigere-nar-verden-er-i-krise https://norad.no/evaluering/aktuelt/2020/nytt-evalueringsprogram-kunnskap-desto-viktigere-nar-verden-er-i-krise/ <![CDATA[Et nytt Sudan går korona i møte uten verdens støtte]]> Tue, 31 Mar 2020 13:58:00 GMT https://www.global.no/nyheter/et-nytt-sudan-gar-korona-i-mote-uten-verdens-stotte https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2020/mars/et-nytt-sudan/ <![CDATA[Pengekrise: Usikker framtid for FN]]> Tue, 31 Mar 2020 13:47:00 GMT https://www.global.no/nyheter/pengekrise-usikker-framtid-for-fn https://www.nupi.no/Nyheter/Pengekrise-Usikker-framtid-for-FN <![CDATA[– Vi kan ikke redde norsk økonomi ved å ødelegge natur og ignorere klimakrisa]]> Tue, 31 Mar 2020 13:50:00 GMT https://www.global.no/nyheter/-vi-kan-ikke-redde-norsk-okonomi-ved-a-odelegge-natur-og-ignorere-klimakrisa http://forumfor.no/nyheter/2020/vi-kan-ikke-redde-norsk-%C3%B8konomi-ved-%C3%A5-%C3%B8delegge-natur-og-ignorere-klimakrisa