<![CDATA[Global Nyheter ]]>https://global.no/rss_fra_global.rss no Tue, 09 Jul 2019 17:40:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Skatt er ikke nok]]> Tue, 09 Jul 2019 17:40:00 GMT https://global.no/nyheter/skatt-er-ikke-nok http://forumfor.no/nyheter/2019/skatt-er-ikke-nok <![CDATA[Slik bistod Norge innen forsvarlig naturressursforvaltning i 2018]]> Tue, 02 Jul 2019 11:43:00 GMT https://global.no/nyheter/slik-bistod-norge-innen-forsvarlig-naturressursforvaltning-i-2018 https://norad.no/aktuelt/nyheter/2019/slik-bistod-norge-innen-forsvarlig-naturressursforvaltning-i-2018/ <![CDATA[Mot et nytt rammeverk for naturmangfold]]> Tue, 02 Jul 2019 11:44:00 GMT https://global.no/nyheter/mot-et-nytt-rammeverk-for-naturmangfold https://global.no/nyheter/mot-et-nytt-rammeverk-for-naturmangfold <![CDATA[Regnskogvennlig sommermat]]> Thu, 20 Jun 2019 13:07:00 GMT https://global.no/nyheter/regnskogvennlig-sommermat https://www.regnskog.no/no/regnskogvennlig-sommermat?utm_source=Netlife%20Dialog&utm_medium=email&utm_campaign=Hei%20venn%20av%20regnskogen! <![CDATA[Ikke et hensiktsmessig mål]]> Tue, 18 Jun 2019 18:01:00 GMT https://global.no/nyheter/lav-pris-er-ikke-et-hensiktsmessig-mal http://etiskhandel.no/Artikler/15459.html <![CDATA[FN-konvensjon om vold og trakassering i arbeidslivet]]> Thu, 20 Jun 2019 13:33:00 GMT https://global.no/nyheter/fn-konvensjon-om-vold-og-trakassering-i-arbeidslivet https://www.fn.no/Nyheter/location_29401 <![CDATA[Beholder egenandel for sivilsamfunnsorganisasjoner]]> Tue, 18 Jun 2019 18:00:00 GMT https://global.no/nyheter/beholder-egenandel-for-sivilsamfunnsorganisasjoner https://norad.no/aktuelt/nyheter/2019/beholder-egenandel-for-sivilsamfunnsorganisasjoner/ <![CDATA[Ber om en rettferdig plan for lavutslippssamfunnet]]> Sat, 15 Jun 2019 12:48:00 GMT https://global.no/nyheter/ber-om-en-rettferdig-plan-for-lavutslippssamfunnet http://forumfor.no/nyheter/2019/ber-om-en-rettferdig-plan-for-lavutslippssamfunnet