<![CDATA[Global Nyheter ]]>https://global.no/rss_fra_global.rss no Tue, 01 Dec 2020 18:25:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Norsk utviklingssamarbeid neglisjerer 1 milliard fattige og 200 millioner hjemløse i byer]]> Tue, 01 Dec 2020 18:25:00 GMT https://global.no/nyheter/norsk-utviklingssamarbeid-neglisjerer-1-milliard-fattige-og-200-millioner-hjemlose-i-byer https://global.no/nyheter/norsk-utviklingssamarbeid-neglisjerer-1-milliard-fattige-og-200-millioner-hjemlose-i-byer <![CDATA[Reddet matfrø fra krigsherjet land]]> Sun, 29 Nov 2020 18:52:00 GMT https://global.no/nyheter/reddet-matfro-fra-krigsherjet-land https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/aktuelt/node/41836 <![CDATA[Slik bør Norges plan for gjennomføring av bærekraftsmålene se ut]]> Tue, 01 Dec 2020 18:14:00 GMT https://global.no/nyheter/slik-bor-norges-plan-for-gjennomforing-av-berekraftsmalene-se-ut http://forumfor.no/nyheter/2020/slik-b%C3%B8r-norges-plan-for-gjennomf%C3%B8ring-av-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene-se-ut <![CDATA[Følg bistandspengene fra statistikk til resultat – nå samles norsk bistandsinformasjon]]> Tue, 01 Dec 2020 18:12:00 GMT https://global.no/nyheter/folg-bistandspengene-fra-statistikk-til-resultat-na-samles-norsk-bistandsinformasjon https://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2020/folg-bistandspengene-fra-statistikk-til-resultat-ny-portal/ <![CDATA[Manglende vaksinasjonsforberedelser i Afrika]]> Tue, 01 Dec 2020 18:16:00 GMT https://global.no/nyheter/manglende-vaksinasjonsforberedelser-i-afrika https://www.fn.no/Nyheter/manglende-vaksinasjonsforberedelser-i-afrika <![CDATA[Resultater av Norads informasjonsstøtteordning 2017-2019]]> Wed, 25 Nov 2020 13:13:00 GMT https://global.no/nyheter/resultater-av-norads-informasjonsstotteordning-2017-2019 http://www.rorg.no/Artikler/3636.html <![CDATA[Det angår også deg- Menneskehandel]]> Tue, 01 Dec 2020 18:17:00 GMT https://global.no/nyheter/det-angar-ogsa-deg-menneskehandel https://www.fn.no/Nyheter/det-angaar-ogsaa-deg-menneskehandel <![CDATA[Fri fagforening øker produktiviteten]]> Thu, 26 Nov 2020 06:30:00 GMT https://global.no/nyheter/fri-fagforening-oker-produktiviteten https://etiskhandel.no/article/retten-til-fri-fagorganisering-en-nokkelkomponent/