<![CDATA[Global Nyheter ]]>https://global.no/rss_fra_global.rss no Fri, 20 Sep 2019 13:43:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Ny kampanje: Invester i en bedre verden!]]> Fri, 20 Sep 2019 13:43:00 GMT https://global.no/nyheter/ny-kampanje-invester-i-en-bedre-verden- https://attac.no/invester-i-en-bedre-verden/ <![CDATA[Muligheter og utfordringer i bruken av fond]]> Fri, 20 Sep 2019 14:53:00 GMT https://global.no/nyheter/muligheter-og-utfordringer-i-bruken-av-fond https://norad.no/evaluering/aktuelt/2019/muligheter-og-utfordringer-i-bruken-av-fond/ <![CDATA[«PUSH» - Om global boligkrise - hvordan den rammer byen - og oss alle]]> Mon, 16 Sep 2019 14:14:00 GMT https://global.no/nyheter/push--om-global-boligkrise--hvordan-den-rammer-byen--og-oss-alle https://global.no/nyheter/push--om-global-boligkrise--hvordan-den-rammer-byen--og-oss-alle <![CDATA[Knuser myter om fornybar energi]]> Mon, 16 Sep 2019 13:59:00 GMT https://global.no/nyheter/knuser-myter-om-fornybar-energi https://www.nupi.no/Nyheter/Knuser-myter-om-fornybar-energi <![CDATA[Ny rapport om løsninger på klimakrisen]]> Tue, 17 Sep 2019 14:24:00 GMT https://global.no/nyheter/ny-rapport-om-losninger-pa-klimakrisen https://www.caritas.no/ny-rapport-om-losninger-pa-klimakrisen/ <![CDATA[Vi vil bevege Norge!]]> Mon, 16 Sep 2019 14:04:00 GMT https://global.no/nyheter/vi-vil-bevege-norge- http://etiskhandel.no/Artikler/15533.html <![CDATA[Millioner tvunget på i første halvdel av 2019]]> Mon, 16 Sep 2019 14:02:00 GMT https://global.no/nyheter/millioner-tvunget-pa-i-forste-halvdel-av-2019 https://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2019/september/millioner-tvunget-pa-flukt-fra-konflikt-og-katastrofer-i-forste-halvdel-av-2019/ <![CDATA[Argentina: Valgsjokk og en skakkjørt økonomi]]> Thu, 12 Sep 2019 10:44:00 GMT https://global.no/nyheter/argentina-valgsjokk-og-en-skakkjort-okonomi https://attac.no/2019/09/12/argentina-valgsjokk-og-en-skakkjort-okonomi/