bigstock-education-high-school-teamwo-73972987.jpg

Globalportalen og skolen

Globalportalen kan by på flere nyttige tjenester for både lærere og skoleelever. En av dem er Global Skole, som er en samling med undervisningsopplegg tilpasset fag og kompetansemål i læreplanen.  På Globalportalen finner du også et e-biblioteket, med over 2000 utvalgte informasjonsressurser. Globalportalen samarbeider nært med Nord-sør-biblioteket, som svarer på spørsmål og veileder elever fra hele landet.

Nytt fra Global Skole

åværejente.PNG

Å være jente i Bangladesh

Film om utfordringene ved å være jente i Bangladesh. Det følger med lærerveiledning og oppgaver. Undervisningsopplegget er utviklet av Hei Verden. 

Åjobbepå.PNG

Å jobbe på en te-plantasje

Et undervisningsopplegg for 5.-7.trinn utviklet av Hei Verden som inneholder film og matteoppgaver. Tema er urettferdig handel, og vi skal bli kjent med noen damer som jobber på en te-plantasje i Bangladesh. 

Frivillig-arbeid-i-Kenya_wikimedia_commons.png

Retten til utdanning

Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse – dette står nedfelt i FNs barnekonvensjon. Undervisningsopplegg fra Hei verden om barns rett til utdanning og fattigdom som trussel for denne retten. Tilrettelagt for både 5-7 og 8-10 trinn.

sopundervisning.PNG

Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning

Undervisningsopplegget er utarbeidet av organisasjonen Sex og politikk. Formålet er å skape kunnskap om FNs bærekraftsmål på en engasjerende måte for elevene, med fokus på målene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er integrert i disse.

budapest_parlament_CC0.jpg

Demokratiet i krise

Undervisningsopplegget inneholder artikler, film og bakgrunnsstoff om utfordringene til det liberale demokratiet. Det blir sett på i sammenheng hva som kjennetegner et fungerende demokrati.

 

Frivillig arbeid på Global

 

Flere muligheter på Frivillig.no