Undervisningsopplegg om barnerettigheter

På Globalskole finner du undervisningsopplegg fra organisasjoner i Norge som arbeider med Internasjonale forhold. De er sortert etter skoletrinn, emner og kompetansemål. Et tema du finner mange opplegg om er barn sine levekår og rettigheter.

Millioner av barn mangler tilgang til utdanning, er rammet av krig og konflikt. De er på flukt eller lever i fattigdom, hvert år er det antatt at det dør over 3 millioner barn under 5-år av feil- eller underernæring. I den norske læreplanen for skolen finner en flere kompetansemål som er knyttet til barn sine rettigheter og levekår.  

Barnerettigheter i læreplanen:
- Gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventingane kan opplevast - barnekonvensjonen, brudd internasjonalt, flyktninger og barnshverdag
- Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett
- Gjere greie for kva moglegheiter, pliktar og rettar barn og unge har til medverkna

 

Barn sine levekår i ulike land utgjør også en en god innfallsvinkel for at elevene skal oppnå forstålse for flere av kompetansemålen knyttet til internasjonal forhold og ulikhet, for eksempel å "Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og andre vedensdeler"

Undervisningsopplegg som dekker de nevnte læremålene og mange andre finner en på Globalskole. Der er de sortert etter klassetrinn og fagområde, med informasjon om hvilke kompetansemål de er relatert til.

Her er noen av dem:  

                                                   

UNICEF

Barnekonvensjonen - Liv og lære er et undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for mellomtrinnet og ungdomskolen. Opplegget har fem moduler á to timer, pluss en introduksjonsmodul; barns rettigheter i hjemmet, i skolen, i lokalsamfunnet, i Norge og i verden. 

 

                                                   

FN-SAMBANDET

Barns rettigheter: Atiyas historie er tilpasset 4. trinn. Oppgavene er enkle å bruke og inkluderer øvelse i de grunnleggende ferdighetene lesing, uttrykke seg muntlig og skriftlig. Krigen i Syria og barn på flukt er bakgrunnen for opplegget, som er utviklet av FN-sambandet.

 

   

REDD BARNA

Rettighetsslottet er et digitalt undervisningsopplegg for barnehagen og småskolen. Lær om barns rettigheter via sanger, tegninger bilder og filmer. Opplegget inneholder også en tegneserie med tre historier og oppgaver for elevene. Utviklet av Redd Barna.

 

AMNESTY

Trygg i Norge et undervisningsopplegg om barn på flukt, menneskerettigheter og trygghet. Her finner du oppgaver og innhold tilrettelagt for både 1-4 og 3-4 trinn. Utviklet av Amnesty International Norge.

 

AFGHANISTANKOMITEEN

Å være barn i Afghanistan - Opplegget gir elevene kunnskap om hva det innebærer å vokse opp i et land med krig og konflikt. Opplegget passer for elever på barne- og ungdomsskole trinnet. Det er utviklet av Afghanistankomiteen.

 

PLAN NORGE

Barnekonvensjonen - Eleven lærer om barnekonvensjonen og egne rettigheter. De skal argumentere for rangering av rettighetene ved å lese en bakgrunnsartikkel eller finne informasjon på internett. En finner også en klasseroms quiz og oppgaveark om barnekonvensjonen. Passer for 8-10 trinn. Utviklet av Plan Norge.