bigstock-education-high-school-teamwo-73972987.jpg

Globalportalen og skolen

Globalportalen kan by på flere nyttige tjenester for både lærere og skoleelever. En av dem er Global Skole, som er en samling med undervisningsopplegg tilpasset fag og kompetansemål i læreplanen.  På Globalportalen finner du også et e-biblioteket, med over 2000 utvalgte informasjonsressurser. Globalportalen samarbeider nært med Nord-sør-biblioteket, som svarer på spørsmål og veileder elever fra hele landet.

Global skole

Global Skole er en digital samling med undervisningsressurser om globale utviklingsspørsmål for grunnskolen og videregående skole. Undervisningsressursene er tilpasset fag og kompetansemålene i læreplanen for de ulike trinn. 

Med Global Skole ønsker vi å gi lærere og elever faglig godt stoff på globale utviklingsspørsmål med fokus på global forståelse, årsakssammenhenger, kritiske spørsmål og handlingskompetanse. Undervisningsoppleggene er basert på globale spørsmål, ofte sett i sammenheng med norske frivillige organisasjoners arbeid. 

Bidragsytere til samlingen er hovedsakelig partnere i Global. Det inkluderer organisasjoner som FN-sambandet og Redd Barna. Noen av oppleggene er også produsert av Globalportalen.

Global Skole er et gratis supplement til undervisning i blant annet samfunnsfagene, RLE, naturfag, endel valgfag på videregående, samt språkfagene. Global Skole tar ikke sikte på å dekke hele pensum innenfor fagene, men håper å bidra med gode undervisningsopplegg knyttet til de mest relevante kompetansemålene.

E-bibliotek

I e-biblioteket til Global er det over 2000 informasjonsressurser om ulike tema og land. De fleste er på norsk, og samlingen kan være veldig nyttig alternativ til Google for skoleelever som arbeider med internasjonale spørsmål. I samlingen av lenker finner en blant annet alle Hvor hender det? fra Nupi og landinformasjon fra Globalis og Afrika.no. Vi anbefaler å bruke søk etter tema på global.no, da finner du både bakgrunnsinformasjon fra e-biblioteket og nyheter fra Global.no. Er du på jakt etter informasjon om land kan du bruke søkefeltet ()  til Global, eller inngangen til e-biblioteket.

Nord-sør-biblioteket

Global finansier driften av Nord-sør-biblioteket i Stavanger. Der kan elever fra hele landet få svar på spørsmål om internasjonale forhold, nord-sør relasjoner eller land i sør. På nettsidene til Nord-sør-biblioteket er det publisert bortimot 100 svar med lenker til mer informasjon.