Urbanisering og bosetting - Hva er Habitat III?

3,6 Milliarder bor i byer, og tallet stiger raskt. I Quito, Ecuador, 17- 20 oktober skal standarden for verdens byer og bosetting settes. Hva er utfordringene, og hvilke muligheter ligger i utviklingen av framtidens byer?

Folk flest bor i byer, og flere blir de. I  Likevel har ikke mulighetene og utfordringene dette byr på fått stor plass i planlegging for verdens utvikling og bistand. I FNs tusenårsmål fram til 2015 fikk ikke bytilværelsen egen oppmerksomhet, men med bærekraftsmålene som ble vedtatt i 2015 har byen fått et eget punkt. I mål nummer 11. kan en lese at en skal: "Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige". Delmålene om by og bosettinger finner du på Norad sine nettsider. Et av dem er - "Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder". Med tanke på at befolkningen i byene kommer til å øke betraktelig, og slumområdene er i vekst, er dette ambisiøse, men viktige mål for Habitat III å følge opp. 

Habitat III

Habitat III er et stort globalt møte som blir avholdt i Ecuador. Her kommer det representanter for stater og organisasjoner fra hele verden. Produktet av konferansen skal bli en ny Urban agenda. Det skal være en strategi og plan for de neste 20 årene for å gjøre byene og bosettinger bærekraftige i forhold til menneskers velferd og miljø. I undervisningsopplegget, som du finner i margen, blir skoleklasser oppfordret til å komme med innspill til den nye urbane agendaen.

 

Undervisningsopplegg

Nytt undervisningsopplegg for VGS og 10. trinn. Utforsk problemstillinger knyttet til urbanisering og slum, og lag et politisk innspill til Habitat Norge og UD om hvordan en kan nå bærekraftsmål 11.

Hva kan du gjøre?