Frivillige stillinger

Publisert: 13.08.2019

Oslosenteret søker studentpraktikanter

Søknadsfrist: 25.08.2019

Oslosenteret søker to nye studentpraktikanter for høstsemesteret 2019 – en kommunikasjonspraktikant og en prosjektpraktikant.

Publisert: 12.08.2019

Spire søker kampanjeutvalg

Søknadsfrist: 25.08.2019

Våren 2020 lanserer Spire sin hovedkampanje for neste år. Kampanjen tar for seg den feilslåtte teknologioptimismen som hemmer store deler av dagens klimapolitikk. Vil du være med å utforme kampanjen?

Mens norske politikere og næringsliv venter på ny teknologi - CO2-fangst og elfly - blir det faktiske grønne skiftet midlertidig parkert. Problemet er at teknologien som forventes å styre omveltningen enda ikke finnes, og kan ha ytterligere negative konsekvenser for ressursgrunnlag og miljø om den realiseres. I dag utvinner vi 60 milliarder tonn av jordas ressurser hvert år, langt over jordas tålegrenser. Er det da riktig å belage oss på klimatiltak som bruker enda mer av våre nå magre ressurslagre?

Høres dette ut som noe du har lyst til å være med på? Til arbeidet med kampanjen søker vi frivillige som vil sitte i et kampanjeutvalg. Vi søker deg med interesse for alternativ økonomi, klima og bærekraft. Har du erfaring/ønsker erfaring med politiske prosesser, kommunikasjon, film, bilde og/eller tekst Da ønsker vi deg med på laget!

Les mer om kampanjen og meld interesse på her:
http://spireorg.no/arkiv/vil-du-bli-med-pa-a-utforme-spires-hovedkampanje-for-2020
Publisert: 12.08.2019

Vil du være praktikant i Latin-Amerikagruppene i Norge?

Søknadsfrist: 02.09.2019

Latin-Amerikagruppene i Norge søker etter en praktikant i minst 40% stilling (to arbeidsdager i uka) til vårt kontor i Oslo høsten 2019. Arbeidstid kan også tilpasses praktikantens ønske. Praksisoppholdet er ulønnet og kan inngå som del av masterstudie for deg som har et integrert praksisemne.

Publisert: 06.07.2019

Amnesty søker frivillige til våre fem regionkontor

Søknadsfrist: 25.08.2019

Student eller nyutdannet? Lyst på verdifull arbeidserfaring fra verdens største menneskerettighetsorganisasjon? Vi søker nå etter frivillige til våre regionkontor i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger fra høsten 2019.

Publisert: 12.06.2019

Bli instruktør i Gatemegling og gjør en forskjell for ungdom!

Søknadsfrist: Snarest

Røde Kors Gatemegling er et tiltak som gir ungdom verktøy i konflikthåndtering og megling. Vi i Akershus Røde Kors rekrutterer nå nye frivillige instruktører til å holde workshops for ungdom. Vi søker deg som er god på å få kontakt med ungdom og trives med å formidle. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Som instruktør i Gatemegling får du:

 • bidra til at ungdom opplever utvikling, mestring og økt selvforståelse
 • en gratis, solid opplæring og styrket kompetanse i konflikthåndtering
 • kompetanse som ofte er etterspurt i jobb-sammenheng
 • muligheten til å bli en del av et større Røde Kors nettverk

 

For å bli instruktør i Gatemegling må du:

 

 • delta på et seks dagers instruktørverksted. Førstkommende kurs er i Oslo helgene 30. aug-1. sep. (del 1), 13.-15. sep. (del 2)
 • forplikte deg som Røde Kors frivillig og holde minimum én workshop
Publisert: 06.06.2019

Frivillig Google Ads Koordinator

Søknadsfrist: Snarest

Dråpen i Havet med kontor i Oslo sentrum ønsker å komme i kontakt med en person som kan tenke seg å bidra frivillig som ansvarlig for vårt arbeid med kampanjer og annonser med Google Ads. Vi ser for at dette vil utgjøre ca. 5-10 timer pr uke. Om du bor i Oslo er det en fordel da oppgavene hovedsakelig skal utføres her.

Vedkommende vil være ansvarlig for å:

 • registrere Google Ad Grants for ideelle organisasjoner og integrere Google Ads med Google Analytics for måling og analyse
 • målrette og utarbeide Google Ads-annonsering og kampanjer for Dråpen i Havet

 

Følgende bakgrunn og kompetanse er ønskelig:

 • Kjennskap til Google Ad Grants og registreringsprosessen for ideelle organisasjoner, samt det å integrere Google Ads med Google Analytics
 • Kunnskap om å arbeide strategisk med å opprette annonser og kampanjer i Google Ads
 • Kunnskap om målretting av kampanjer og annonser, samt analyse og evaluering av dette

Vi har behov for en person som er fleksibel, og som daglig kan sjekke status og gjøre justeringer der det er nødvendig. Oppdraget vil passe godt for en student eller deltidsansatt som ønsker å benytte sin kompetanse til å bidra for en humanitær organisasjon som arbeider for mennesker på flukt i Hellas.

Dersom du er interessert i å bidra frivillig for oss og har relevant bakgrunn, send oss CV og søknad til vibeke@drapenihavet.no så snart som mulig.

Dråpen i Havet er en humanitær non-profit organisasjon hvor formålet er å bistå mennesker på flukt; hovedsakelig barn og deres mødre. Vi er i dag tilstede med frivillige koordinatorer og hjelpearbeidere i flere flyktningleirer i Hellas. Vi har også flere prosjekter utenfor disse hvor mennesker på flukt kan delta ved våre aktiviteter. Siden starten i september 2015, har over 6000 frivillige fra hele verden bistått i vårt arbeid. For mer informasjon om oss, se www.drapenihavet.no

Publisert: 06.06.2019

Frivillig Regnskapsassistent

Søknadsfrist: Snarest

Dråpen i Havet med kontor i Oslo sentrum ønsker å komme i kontakt med en person som kan tenke seg å bidra frivillig som regnskapsassistent 4-8 timer pr uke. Om du bor i Oslo er det en fordel da oppgavene hovedsakelig skal utføres her.

Blant oppgavene er:

 • Lokasjonsregnskap med kontroll av regnskap (ført i Excel) fra våre lokasjoner
 • Kontroll av refusjonskrav fra feltarbeidere
 • Avstemminger
 • Etablere årshjul for økonomifunksjonen
 • Budsjett/prognose arbeid
 • Analysearbeid
 • Generell økonomistyring

 

Følgende bakgrunn og kompetanse er ønskelig:

 • Utdannelse innen regnskap
 • God regnskapsforståelse
 • Erfaring fra regnskapsarbeid, gjerne i frivillige organisasjoner
 • God kjennskap til bruk av ulike dataverktøy og regnskapsprogrammer (vi bruker Tripletex)
 • Utpreget serviceinnstilling
 • Erfaring fra problemløsning
 • Flytende i norsk og engelsk skriftlig, kjennskap til gresk er en fordel
 • Kjennskap til norske lover som legger føringer for regnskap

 

Dersom du er interessert i å bidra frivillig for oss og har relevant bakgrunn, send oss din CV og søknad til birgit@drapenihavet.no så snart som mulig.

 

Dråpen i Havet er en humanitær non-profit organisasjon hvor formålet er å bistå mennesker på flukt; hovedsakelig barn og deres mødre. Vi er i dag tilstede med frivillige koordinatorer og hjelpearbeidere i flere flyktningleirer i Hellas. Vi har også flere prosjekter utenfor disse hvor mennesker på flukt kan delta ved våre aktiviteter. Siden starten i september 2015, har over 6000 frivillige fra hele verden bistått i vårt arbeid. For mer informasjon om oss, se www.drapenihavet.no

 

Frivillig arbeid på Global

 

Flere muligheter på Frivillig.no