Stillinger

Ledige stillinger i internasjonale institusjoner

Verdensbanken
IFC/International Finance Corporation
Den afrikanske utviklingsbanken
Den asiatiske utviklingsbanken
Den Inter-amerikanske utviklingsbanken
Den europeiske utviklingsbanken
Den asiatiske infrastrukturbanken

Norge er en viktig bidragsyter til de multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i disse bankene, og tilbyr derfor veiledning til de av dere som vurderer å søke en stilling (tlf. 23 95 09 86 / e-post paul.sverre.tharaldsen@mfa.no). Søk da vel! 

Ledige stillinger i multilaterale institusjoner

OECD
IEA
UNESCO

OECD, IEA og UNESCO er alle viktige multilaterale institusjoner med hovedkontor i Paris. Utenriksdepartemenetet oppfordrer nordmenn til å søke ledige stillinger i disse organisasjonene. Trykk på logoene for å lære mer om karrieremuligheter og å få oversikt over ledige stillinger.

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
Norwegian Refugee Council
Publisert: 22.05.2020

Finance Manager - Sudan

Søknadsfrist: 08.06.2020
Misjonsalliansen
Publisert: 22.05.2020

LAND- OG RAPPORTERINGSANSVARLIG i et ettårig vikariat

Søknadsfrist: 01.06.2020

Overordnet hensikt med stillingen
Stillingen har to hovedhensikter; kvalitetssikre og koordinere rapporteringen til Digni og å utvikle og følge opp prosjekt- og partnerporteføljen i utvalgte land i henhold til Misjonsalliansens strategi. Stillingen rapporterer til Utenlandssjef

 

Rolle og ansvarsområder

 • Ansvarlig for å følge opp landkontor og et overordnet ansvar for landstrategi, partner- og prosjektportefølje i utvalgte land
 • Saksbehandling av planer, budsjetter, rapporter og regnskapsrapporter
 • Personalansvar for landdirektør
 • Intern koordinering av søknads- og rapporteringsprosessene mot Digni. Dette innebærer å sørge for at interne frister blir overholdt og at vi leverer i henhold til Dignis krav og frister Dessuten å skrive, kvalitetssikre og levere det som skal inn i Dignis prosjektportal.
 • Ansvarlig for oppdatering/utvikling av maler for søknad og rapportering. Tett samarbeid med økonomiavdelingen i forhold til budsjett og regnskap
 • Kontaktperson for Digni i forhold til søknad og rapportering
 • Bidra aktivt inn i utenlandsavdelingen i forhold til felles mål og prosjekter, som for eksempel internasjonal lederkonferanse, kurs for utsendinger, utarbeidelse av håndbøker etc.
 • Andre ansvarsområder kan avtales

 

Ønskede faglige og personlige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra resultatstyring, monitorering og evaluering
 • Økonomiforståelse
 • Erfaring med å rapportere til Norad og/eller Digni og kjennskap til Norads krav og forventninger
 • God forståelse for kultur og utviklingsspørsmål
 • Utenlandserfaring er en fordel
 • Erfaring fra personalledelse og organisasjonsutvikling er en fordel.
 • Engasjert og motivert av Misjonsalliansens visjon og misjon
 • Selvgående og evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • God på samarbeid og relasjonelle evner
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Spanskkunnskaper en fordel. 

 

Dette er et ettårig vikariat fra og med 1. september 2020 med mulighet for forlengelse.

Noe reising utenlands må beregnes.

Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Se mer om arbeidet på våre hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Søknad med CV sendes på e-post til hhc@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist: 1. juni 2020

 

Norwegian Refugee Council
Publisert: 22.05.2020

Country Director - Sudan

Søknadsfrist: 14.06.2020
The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Publisert: 20.05.2020

Finance Manager

Søknadsfrist: 08.06.2020
Normisjon
Publisert: 20.05.2020

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 11.06.2020
Norwegian Refugee Council
Publisert: 20.05.2020

HR Adviser-Head Office HR

Søknadsfrist: 03.06.2020
Norwegian Red Cross (NorCross)
Publisert: 19.05.2020

Regional community based surveillance (CBS) delegate Africa

Søknadsfrist: 07.06.2020
Fellesrådet for Afrika
Publisert: 19.05.2020

Fellesrådet utlyser praktikantstilling for høsten 2020

Søknadsfrist: 31.05.2020
Norwegian Refugee Council
Publisert: 18.05.2020

Area Manager - Venezuela

Søknadsfrist: 01.06.2020
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 18.05.2020

Seniorrådgivare med ansvar för det nordiska samarbetet inom hälso- och socialpolitik

Søknadsfrist: 08.06.2020
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 18.05.2020

Seniorrådgivare till arbetet med att avlägsna gränshinder i Norden

Søknadsfrist: 08.06.2020
NOREF senter for internasjonal konfliktløsning
Publisert: 18.05.2020

Seniorrådgiver til Midtøsten og Nord-Afrikaprogrammet

Søknadsfrist: 01.06.2020
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Publisert: 18.05.2020

First Deputy Director of ODIHR

Søknadsfrist: 12.06.2020

Mer informasjon her: https://jobs.osce.org/vacancies/first-deputy-director-odihr-vnodip00800

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce
Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars
Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

CARE Norge
Publisert: 18.05.2020

Humanitær seniorrådgiver

Søknadsfrist: 31.05.2020
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 18.05.2020

Seniorrådgivare ansvarig för livsmedelspolitiska frågor

Søknadsfrist: 08.06.2020
Norwegian Red Cross / Røde Kors
Publisert: 17.05.2020

Front-end Tech Lead/Utvikler

Søknadsfrist: 07.06.2020
Norwegian Red Cross
Publisert: 17.05.2020

WASH Evaluation in Syria

Søknadsfrist: 31.05.2020
Norwegian Refugee Council
Publisert: 15.05.2020

Institutional Partnership Adviser UK Donors and Foundations

Søknadsfrist: 05.06.2020
Norwegian Refugee Council
Publisert: 15.05.2020

Area Manager - Alek, South Sudan

Søknadsfrist: 29.05.2020
Norwegian Red Cross
Publisert: 15.05.2020

Full-stack web developer

Søknadsfrist: 31.05.2020
PRIO
Publisert: 14.05.2020

Doctoral Researcher on Attitudinal Impacts of Refugees on Host Populations (TRUST)

Søknadsfrist: 10.08.2020
Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid
Publisert: 14.05.2020

Program Coordinator & Office Manager - Iraq

Søknadsfrist: 28.05.2020
Caritas Norge
Publisert: 14.05.2020

Programrådgiver fransktalende land

Søknadsfrist: 07.06.2020
Misjonsalliansen
Publisert: 13.05.2020

UTSENDINGER til Misjonsalliansens landkontor i VIETNAM

Søknadsfrist: 01.06.2020

På jakt etter en jobb med mening og store utfordringer?

Misjonsalliansen ansetter to utsendinger til sitt landkontor i VIETNAM i rollene som landdirektør og rådgiver. Landkontoret følger opp vårt program innenfor klima og miljø, lokalsamfunnsutvikling og inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Mekongdeltaet. Programmene gjennomføres i tett samarbeid med lokale myndigheter. I tillegg følger landkontoret opp «Mekong Organization of Microfinance» (MOM) som gir lån til omtrent 44 000 fattige kvinner, og et prosjekt for samarbeid mellom trosbaserte aktører. I tillegg har landkontoret ansvaret for vår fadderordning, tilrettelegging av besøk og kommunikasjonsarbeid. Misjonsalliansens landkontor i Vietnam har 13 lokalt ansatte og to norske. I løpet av sommeren 2021 reiser våre utsendinger hjem til Norge og vi søker etter deres erstattere.

Arbeidet er finansiert med støtte fra individuelle faddere, givere og Norad.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Ledererfaring
 • Implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter
 • Kompetanse innenfor klima og miljø, inkludering av funksjonshemmede
 • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans/ næringsutvikling
 • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst, gjerne erfaring fra arbeid i en flerkulturell sammenheng
 • God forståelse for diakoni og misjon
 • Utenlandserfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker fleksible, selvstendige og motiverte medarbeidere som aktivt kan arbeide for vårt kristne verdigrunnlag og bidra til å oppnå vår misjon, visjon og målsetninger.

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon og de som ansettes, innvies som utsendinger i egen menighet. Dersom ektepar søker, vil de vurderes og ansettes på like vilkår. Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Utreise tidlig 2021.

Arbeidssted: Ho Chi Minh City. Regelmessige reiser til prosjektene i Mekongdeltaet må påregnes.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid www.misjonsalliansen.no og om arbeidet i Vietnam på www.nmav.org

Er du interessert, ta uforpliktende kontakt med Hanne Holmberg Chavez på tlf. 990 35 351. Vi imøteser din CV og søknad via hhc@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist er 1. juni 2020

Norsk Folkehjelp
Publisert: 13.05.2020

Seniorrådgiver Sikkerhet

Søknadsfrist: 31.05.2020
Norwegian People's Aid
Publisert: 12.05.2020

Advisor Mine Action and Disarmament

Søknadsfrist: 07.06.2020
Ingeniører uten grenser
Publisert: 11.05.2020

Maskinprototyper for plastgjenvinning

Søknadsfrist: 31.05.2020
Norwegian Refugee Council
Publisert: 11.05.2020

Monitoring and Evaluation Manager - CARB Consortium (South Sudan)

Søknadsfrist: 25.05.2020
Norwegian Refugee Council
Publisert: 11.05.2020

Education Project Manager - Ethiopia

Søknadsfrist: 25.05.2020
La Humla Suse
Publisert: 08.05.2020

Kommunikasjons- og prosjektrådgiver (50 prosent stilling)

Søknadsfrist: Snarest
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 07.05.2020

Seniorrådgivare

Søknadsfrist: 02.06.2020
Normisjon
Publisert: 06.05.2020

Bli ettåring i Senegal

Søknadsfrist: Fortløpende
OSSE-sekretariatet/ Wien
Publisert: 06.05.2020

Field Security Officer

Søknadsfrist: 27.05.2020

Link til utlysningen: https://jobs.osce.org/vacancies/field-security-officer-vnsecp01533

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

OSCE Programme Office in Dushanbe
Publisert: 06.05.2020

Finance Officer

Søknadsfrist: 25.06.2020

Link til utlysningen: https://jobs.osce.org/vacancies/finance-officer-vntajp00699

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

OSCE Programme Office in Dushanbe
Publisert: 06.05.2020

Materials Management Officer

Søknadsfrist: 06.06.2020

Link til utlysningen: https://jobs.osce.org/vacancies/materials-management-officer-vntajp00700

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Publisert: 06.05.2020

Deputy Head, Human Rights Department

Søknadsfrist: 08.06.2020

Link til utlysningen: https://jobs.osce.org/vacancies/deputy-head-human-rights-department-vnodip00798

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

Norwegian Refugee Council
Publisert: 06.05.2020

WASH Programme Development Manager - Ukraine

Søknadsfrist: 27.05.2020
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 06.05.2020

Rådgivare till publikationsteamet vid kommunikationsavdelningen

Søknadsfrist: 28.05.2020
Nordisk råds sekretariat
Publisert: 04.05.2020

Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 25.05.2020
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Publisert: 17.04.2020

Camera System Support IT Officer

Søknadsfrist: 29.05.2020

Mer informasjon her: https://jobs.osce.org/vacancies/camera-system-support-it-officer-vnsmup01042

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

NUPI
Publisert: 20.03.2020

Studentengasjement for samfunnsøkonom eller annen samfunnsviter med god kompetanse i kvantitativ metode

Søknadsfrist: 31.05.2020

Jobb som frivillig?

UN Global Compact Praktikant – politikk og næringsliv

Søknadsfrist: 03.06.2020

UN Global Compact Norge rekrutterer nå en til to studenter for å bistå oss med å bygge opp arbeidet vårt som en talsorganisasjon for bærekraftig næringsliv i Norge. UNGC Norge skal på et generelt grunnlag fremme politikk som legger til rette for det grønne og bærekraftige skiftet i norsk næringsliv og finans.

Om UN Global Compact Norge

UN Global Compact Norge er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og et bedriftsinitiativ med nesten 12.000 bedriftsmedlemmer globalt. Nærmere 180 av dem har hovedkontor i Norge. UN Global Compact åpnet Norges-kontoret i september 2019 og vi holder på å bygge opp arbeidet nå. Vårt arbeid vokser raskt når det gjelder medlemsaktiviteter for medlemmene våre. Per mai 2020 er vi rundt 10 personer på kontoret. Mer informasjon på www.globalcompact.no Praktikantstillingen vil derfor gi mange muligheter til å påvirke utviklingen av arbeidet på området og samtidig kreve selvstendig og engasjert innsats.

Vi tilbyr:

 • Norges største bedriftsinitiativ for bærekraftig business
 • Svært engasjert og dynamisk arbeidsmiljø
 • Stor mulighet til å bygge opp og definere arbeidet på politikkfeltet i den siste FN-organisasjonen som har etablert seg i Norge
 • Fleksibel oppstart, lengde og prosent på praktikantstillingen, men i utgangspunktet minst tre til seks måneder. Åpner opp for at arbeidet kan utføres samtidig som studier. Muligheter for forlengelse i betalt stilling utover praktikantperioden.

 

Stillingsbeskrivelse:

 • Ansvar for å jobbe ut innspill til myndigheter og politikere i samarbeid med direktøren
 • Følge den politiske situasjonen tett og identifisere saker hvor UNGC Norge bør engasjere seg
 • Lage talepunkter til møter med politikere og andre
 • Finne gode poenger til mediesaker i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Ambisiøs, uavhengig og initiativrik
 • Jobber godt i team og i start-up miljøer
 • God kjennskap til politisk arbeid gjerne fra studier innen statsvitenskap e politiske partier, interesseorganisasjoner eller liknende
 • Praktikantstillingen vil i utgangspunktet ikke tilbys til studenter som har avsluttet studiene og nå er på jobbsøk. Den er tenkt som et ledd i studenter eller andres  
 • Svært gode norskegenskaper en forutsetning
 • Gode engelsk en fordel

Søknadsfrist: 3. juni

Oppstart etter avtale sommer/ høst 2020

Kort søknad sendes med CV eller link til LinkedIn-profil

For mer informasjon: Direktør Kim N. Gabrielli, kim.gabrielli@globalcompact.no eller tlf. 974 24 587

Kunne du tenke deg å bistå flyktninger og innvandrere inn i norsk arbeidsliv?

Søknadsfrist: Snarest

COVID 19-krisen har ført til stor arbeidsledighet, og mentorprogrammet er kanskje viktigere enn noen gang. I disse tider er det mange som trenger en sparringspartner for å kunne holde motivasjonen oppe og stake ut kursen videre.

Vi ser etter deg som har erfaring fra norsk arbeidsliv, og som kan bidra med gode råd når det kommer til norsk arbeidsmarked og jobbsøkingsprosess. Som mentor blir du koblet sammen med en jobbsøker med liknende utdanning og/eller erfaring som deg selv, og vi ser etter frivillige fra et bredt spekter av yrker og bransjer. Vanligvis foregår møtene mellom mentor og adept fysisk, men vi har stor tro på at digitale møter kan fungere like fint! Sjekk ut vår nettside for mer informasjon og påmelding. https://www.sammenomenjobb.no/bli-mentor
 

Som mentor vil du:

 • Bli kjent med et annet menneske og en annen kultur
 • Ta del i et profesjonelt flerkulturelt nettverk
 • Få tilgang til spennende og kompetansehevende kurs og seminarer
 • Få innsikt i utfordringer knyttet til integrering og arbeidsliv

 

Kriterier for mentorer:

 • Lang erfaring fra arbeidslivet
 • Tid til ukentlig oppfølging (fleksibelt)

For mer informasjon og påmelding se: www.sammenomenjobb.no

Vi søker frivillige til høstens kampanje!

Søknadsfrist: 01.06.2020

RE:ACT er i gang med planlegging av høstens kampanje. Vi søker engasjerte og kreative medlemmer som ønsker å bidra! Her har man muligheten til å ta del i en spennende kampanje med mange varierte oppgaver, og få erfaring fra kampanjearbeid i samarbeid med en stor utviklingsorganisasjon!

Gatejuristen Stavanger søker nye frivillige – Oppstart august 2020

Søknadsfrist: Snarest

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige. Vi yter rettshjelp innen de fleste rettsområder. Gatejuristen søker nå nye frivillige. Vi søker jusstudenter som har lyst å jobbe frivillig minst en dag i uken, i to år. Vi søker også nyutdannede som ønsker erfaring mens de søker jobb, eller viderekomne jusstudenter som vil være med.