LAND- OG RAPPORTERINGSANSVARLIG i et ettårig vikariat

Overordnet hensikt med stillingen
Stillingen har to hovedhensikter; kvalitetssikre og koordinere rapporteringen til Digni og å utvikle og følge opp prosjekt- og partnerporteføljen i utvalgte land i henhold til Misjonsalliansens strategi. Stillingen rapporterer til Utenlandssjef

 

Rolle og ansvarsområder

 • Ansvarlig for å følge opp landkontor og et overordnet ansvar for landstrategi, partner- og prosjektportefølje i utvalgte land
 • Saksbehandling av planer, budsjetter, rapporter og regnskapsrapporter
 • Personalansvar for landdirektør
 • Intern koordinering av søknads- og rapporteringsprosessene mot Digni. Dette innebærer å sørge for at interne frister blir overholdt og at vi leverer i henhold til Dignis krav og frister Dessuten å skrive, kvalitetssikre og levere det som skal inn i Dignis prosjektportal.
 • Ansvarlig for oppdatering/utvikling av maler for søknad og rapportering. Tett samarbeid med økonomiavdelingen i forhold til budsjett og regnskap
 • Kontaktperson for Digni i forhold til søknad og rapportering
 • Bidra aktivt inn i utenlandsavdelingen i forhold til felles mål og prosjekter, som for eksempel internasjonal lederkonferanse, kurs for utsendinger, utarbeidelse av håndbøker etc.
 • Andre ansvarsområder kan avtales

 

Ønskede faglige og personlige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra resultatstyring, monitorering og evaluering
 • Økonomiforståelse
 • Erfaring med å rapportere til Norad og/eller Digni og kjennskap til Norads krav og forventninger
 • God forståelse for kultur og utviklingsspørsmål
 • Utenlandserfaring er en fordel
 • Erfaring fra personalledelse og organisasjonsutvikling er en fordel.
 • Engasjert og motivert av Misjonsalliansens visjon og misjon
 • Selvgående og evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • God på samarbeid og relasjonelle evner
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Spanskkunnskaper en fordel. 

 

Dette er et ettårig vikariat fra og med 1. september 2020 med mulighet for forlengelse.

Noe reising utenlands må beregnes.

Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Se mer om arbeidet på våre hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Søknad med CV sendes på e-post til hhc@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist: 1. juni 2020

 Siste nyheter fra partnere i Global

rrm.jpg

660.000 har lagt ut på flukt siden FN ba om global våpenhvile

Flyktninghjelpen | 22.05.2020

Da pandemien var et faktum ba FNs generalsekretær om en global våpenhvile. Likevel viser Flyktninghjelpens ferske oversikt at 660.000 mennesker har flyktet fra krig og konflikt siden pandemien startet.

bibel-i-kina-1.jpg.png

Kina til krig mot troen

Stefanusalliansen | 22.05.2020

Kinas hersker vil skaffe seg full kontroll over tro – med propaganda, overvåkning, arrestasjoner og stenging av kirker.

banner-760x1080_72dpi.png

Slik brukes de norske bistandsmilliardene

Norad | 19.05.2020

Syria var for fjerde år på rad det største mottakerlandet. Brasil, som i mange år mottok aller mest, har røket ut av listen over de ti største mottakerlandene, mens Mosambik har kommet inn på listen.

Bilde-grense_200519_122525.jpg

Afrikas evige nedstenging

Afrika.no | 19.05.2020

Fortvilelsen over å leve i midlertidig nedstengte samfunn bør få europeere til å innse hvordan lederne deres permanent begrenser bevegelsesfriheten på det afrikanske kontinentet.

stortinget-foto-stortinget-flickr.jpg

Dette bør partiene ha med i programmene

Kirkens Nødhjelp | 19.05.2020

Verden blir stadig mer sammenvevd og står overfor flere store kriser hvor Norge har en rolle å spille. Nå er vi alle rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter.

RuneThomasEge_NTBScanpix_cropped_system_liste_artikkel.jpg

Viruset endrer FNs operasjoner

NUPI | 19.05.2020

COVID-19-pandemien har påvirket FNs fredsbevarende operasjoner betydelig. På kort tid er aktivitetsnivået redusert til kun det mest kritiske.

fly_946xpx.jpg

Klimapolitikken har store hull og rammer urettferdig

FIVH | 19.05.2020

Den norske bonden må legge om driften, mens oljeselskaper kan betale seg ut av kutt. Og internasjonale flyselskaper er i praksis fritatt fra klimakutt. Les hva vi mener om framtidens klimapolitikk og Klimakur 2030.

SDG_FN-bygning_2020-1024x806.jpg

EN VERDEN I SAMME BÅT

Digni | 19.05.2020

Verden har forpliktet seg til å jobbe for å nå 17 bærekraftsmål, forhandlet frem av 193 land i FN. Målet med bærekraftsmålene er å skape en bedre verden hvor vi ser en robust utvikling for alle land.

Næringslivssamarbeid-ecoca-bidibidi.jpg

– Vi vil skape mange arbeidsplasser

Care Norge | 19.05.2020

Å hjelpe så mange som mulig er motivasjonen for CEO i Pesitho, samtidig mener han lønnsomme prosjekter er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

masma58894.jpg

Økt bruk av palmeoljediesel i 2019

Regnskogfondet | 12.05.2020

Nye tall viser at bruken av palmeoljediesel i Norge økte med over 20% i 2019. - En fallitterklæring for regjeringen og norsk biodrivstoffsatsing, sier Regnskogfondet.

Jobb som frivillig?

UN Global Compact Praktikant – politikk og næringsliv

Søknadsfrist: 03.06.2020

UN Global Compact Norge rekrutterer nå en til to studenter for å bistå oss med å bygge opp arbeidet vårt som en talsorganisasjon for bærekraftig næringsliv i Norge. UNGC Norge skal på et generelt grunnlag fremme politikk som legger til rette for det grønne og bærekraftige skiftet i norsk næringsliv og finans.

Om UN Global Compact Norge

UN Global Compact Norge er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og et bedriftsinitiativ med nesten 12.000 bedriftsmedlemmer globalt. Nærmere 180 av dem har hovedkontor i Norge. UN Global Compact åpnet Norges-kontoret i september 2019 og vi holder på å bygge opp arbeidet nå. Vårt arbeid vokser raskt når det gjelder medlemsaktiviteter for medlemmene våre. Per mai 2020 er vi rundt 10 personer på kontoret. Mer informasjon på www.globalcompact.no Praktikantstillingen vil derfor gi mange muligheter til å påvirke utviklingen av arbeidet på området og samtidig kreve selvstendig og engasjert innsats.

Vi tilbyr:

 • Norges største bedriftsinitiativ for bærekraftig business
 • Svært engasjert og dynamisk arbeidsmiljø
 • Stor mulighet til å bygge opp og definere arbeidet på politikkfeltet i den siste FN-organisasjonen som har etablert seg i Norge
 • Fleksibel oppstart, lengde og prosent på praktikantstillingen, men i utgangspunktet minst tre til seks måneder. Åpner opp for at arbeidet kan utføres samtidig som studier. Muligheter for forlengelse i betalt stilling utover praktikantperioden.

 

Stillingsbeskrivelse:

 • Ansvar for å jobbe ut innspill til myndigheter og politikere i samarbeid med direktøren
 • Følge den politiske situasjonen tett og identifisere saker hvor UNGC Norge bør engasjere seg
 • Lage talepunkter til møter med politikere og andre
 • Finne gode poenger til mediesaker i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Ambisiøs, uavhengig og initiativrik
 • Jobber godt i team og i start-up miljøer
 • God kjennskap til politisk arbeid gjerne fra studier innen statsvitenskap e politiske partier, interesseorganisasjoner eller liknende
 • Praktikantstillingen vil i utgangspunktet ikke tilbys til studenter som har avsluttet studiene og nå er på jobbsøk. Den er tenkt som et ledd i studenter eller andres  
 • Svært gode norskegenskaper en forutsetning
 • Gode engelsk en fordel

Søknadsfrist: 3. juni

Oppstart etter avtale sommer/ høst 2020

Kort søknad sendes med CV eller link til LinkedIn-profil

For mer informasjon: Direktør Kim N. Gabrielli, kim.gabrielli@globalcompact.no eller tlf. 974 24 587

Kunne du tenke deg å bistå flyktninger og innvandrere inn i norsk arbeidsliv?

Søknadsfrist: Snarest

COVID 19-krisen har ført til stor arbeidsledighet, og mentorprogrammet er kanskje viktigere enn noen gang. I disse tider er det mange som trenger en sparringspartner for å kunne holde motivasjonen oppe og stake ut kursen videre.

Vi ser etter deg som har erfaring fra norsk arbeidsliv, og som kan bidra med gode råd når det kommer til norsk arbeidsmarked og jobbsøkingsprosess. Som mentor blir du koblet sammen med en jobbsøker med liknende utdanning og/eller erfaring som deg selv, og vi ser etter frivillige fra et bredt spekter av yrker og bransjer. Vanligvis foregår møtene mellom mentor og adept fysisk, men vi har stor tro på at digitale møter kan fungere like fint! Sjekk ut vår nettside for mer informasjon og påmelding. https://www.sammenomenjobb.no/bli-mentor
 

Som mentor vil du:

 • Bli kjent med et annet menneske og en annen kultur
 • Ta del i et profesjonelt flerkulturelt nettverk
 • Få tilgang til spennende og kompetansehevende kurs og seminarer
 • Få innsikt i utfordringer knyttet til integrering og arbeidsliv

 

Kriterier for mentorer:

 • Lang erfaring fra arbeidslivet
 • Tid til ukentlig oppfølging (fleksibelt)

For mer informasjon og påmelding se: www.sammenomenjobb.no

Vi søker frivillige til høstens kampanje!

Søknadsfrist: 01.06.2020

RE:ACT er i gang med planlegging av høstens kampanje. Vi søker engasjerte og kreative medlemmer som ønsker å bidra! Her har man muligheten til å ta del i en spennende kampanje med mange varierte oppgaver, og få erfaring fra kampanjearbeid i samarbeid med en stor utviklingsorganisasjon!

Gatejuristen Stavanger søker nye frivillige – Oppstart august 2020

Søknadsfrist: Snarest

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige. Vi yter rettshjelp innen de fleste rettsområder. Gatejuristen søker nå nye frivillige. Vi søker jusstudenter som har lyst å jobbe frivillig minst en dag i uken, i to år. Vi søker også nyutdannede som ønsker erfaring mens de søker jobb, eller viderekomne jusstudenter som vil være med.