Fra Bistandstorget til Torget

På Global-Torget kan organisasjoner og kursaktører tilby og etterspørre kurs. Tilbud og etterspørsler etter kurs vil bli lagt på denne nettsiden og postet i et nyhetsbrev med dette formål.

Bistandstorget har gjennom 21 år styrket kunnskap og kompetanse hos ansatte i norske bistandsorganisasjoner. Dette har primært skjedd gjennom kursvirksomhet. Tilbudet er særlig blitt benyttet av små og mellomstore organisasjoner. Fra 2016 har vi ikke lenger finansiering, men organisasjonenes behov er der fortsatt. De som vil lese mer om prosessen fram til avgjørelsen om styrt avvikling i Bistandstorget, anbefales å lese seg opp via våre aktueltsaker på nett.

Bistandsaktuelt dekket også vårt forrige ekstraordinære årsmøte.

 

Om Global-Torget og arven etter Bistandstorget

I Bistandstorgets evalueringer har deltakerne lagt vekt på at det er en styrke å ha kurs med folk fra ulike organisasjoner. Dette gir nettverk og senker terskelen for å kontakte andre organisasjoner for faglige råd og samarbeid. Gjennom nyhetsbrevet og posting av tilbud og etterspørsel av kurs på denne siden vil samarbeid på tvers av organisasjonene fortsatt kunne være en gunstig løsning.

Bistandstorgets kurs har vært delt inn i fire kategorier ( varighet på 1-2 dager).

  1. Prosjekt- og programforvaltning (monitorering og evaluering, resultatstyring mm)
  2. Organisasjonsutvikling, partnerskap og samhandling
  3. Informasjons- og påvirkningsarbeid (advocacy)
  4. Tverrgående fagområder og tilnærminger (gender, miljø, antikorrupsjon, fred og konfliktarbeid mm)

Kursene har vært praktisk rettet, og fokusert på læring gjennom praktiske øvelser og eksempler. Egnet antall deltakere er fra 16-20 avhengig av kursleder og tema.

 

Metoder og verktøy

Bistandstorget har samlet en del metoder og verktøy på sine nettsider, basert på kurs vi har holdt. Nettsiden vil eksistere i ett år til, benytt sjansen og hent ut det som er relevant før det forsvinner her.

 

Antikorrupsjon

Bistandstorget har en aktiv antikorrupsjonsgruppe som videreføres uavhengig av Bistandstorget. Fra 2016 er leder i gruppa  Tore Martin Herland fra Strømmestiftelsen leder i gruppa  Lillian Våge  Digni  og Maria Agøy Sand, Kirkens Nødhjelp nestledere. Første møtet vil bli avholdt hos Digni og vil bli annonsert på Bistandstorgets nettsider

DIGNI har en nettside på antikorrupsjon der de i tillegg til å skrive om hvordan de som organisasjon jobber med antikorrupsjon blant annet har et kurs for grasrotorganisasjoner som kan lastes ned gratis.

Transparency International  Norge med mye aktuelt stoff om antikorrupsjon. De har utabeidet en håndbok i antikorrupsjon og har i samarbeid med Rode Kors tviklet et e-læringskurs i antikorrupsjon som er tilgjengelig for alle

 

Kursaktører/training

Nedenfor ligger en liste over kursaktører som Bistandstorget har god erfaring med og eller kjennskap til. Disse kan kontaktes direkte eller dere kan sette inn en etterspørsel på denne siden hvor konsulentene og evt samarbeidspartnere, andre organisasjoner kan melde interesse.

 

Konsulenter

Hanne Lotte Moen (nord/sør konsulentene)
Erfaren kursholder med spesialkompetanse innen kjønn og likestilling. (gender), integrering av et kjønnsperspektiv, samt prosjekt - og programforvaltning inkludert evaluering og baseline. Fokus på skreddersydd tilnærming, deltakende metoder og dialog. CV HER

Trond K Botnen
Tidligere kurskoordinator i Bistandstorget og har nesten 15 års erfaring som kursholder, nesten 20 års erfaring som prosjektkoordinator og over 25 års erfaring fra sivilsamfunnsorganisasjoner. Han har bl.a. holdt kurs i resultatbasert styring, prosjektplanlegging og –gjennomføring, indikatorer, M&E, endringsteori, konfliktsensitivitet, fredsbygging, prosessledelse, kapasitetsbygging, og anti-korrupsjonsarbeid. Hans kurs kombinerer deltakende metoder og erfaringsbasert læring med faglige presentasjoner og gjestetalere. CV HER   LinkedIn  E-post: trond.botnen@hushmail.com  Tlf: 48 10 51 20

Anja Elise Husebø
Kursholder med erfaring fra kursing i utvikling og implementering av systemer for resultat- og økonomistyring i tillegg til opplæring innen mikrofinansmetode, både spare- og lånegrupper og institusjonell mikrofinans. Alle kurs skreddersys til læringsmålene deltakerne har med fokus på læring gjennom deltakende metoder og løsning av relevante oppgaver. CV her

Se også tidligere kursholdere på Bistandstorgets nettsider 

 

Norske konsulentseltskap

Scanteam (resultatstyring) Kontaktperson: Arne Disch

NCG (resultatstyring) Kontaktperson: Jan Thomas Odegard

LENT (prosessledelse, styrkebasert læring) Kontaktperson: Eivind Nilsen

Differ media (visuell kommunikasjon, kampanjer påvirkning) Kontaktperson: Julia Dahr

KPMG  (antikorrupsjon, resultatstyring, økonomistyring) Kontaktperson: Oddbjørn Vegsund

Osman Advisory Services (relasjonsbygging m.m.) Kontaktperson: Sarah Osman

 

Norden

Danmark: Cisu

Sverige: Sida Partnership Forum

Sverige: LINGO (Forum Syd)

Finland: KEPA

 

Internasjonalt

INTRAC

IMA

NEF consulting

Mango

Bond.uk

 

Relevante linker om sivilsamfunns rolle i utvikling

CIVICUS

CONCORD