Flyktninger, migranter og et Europa i endring

Ett år etter at EU inngikk en avtale med Tyrkia for å stanse strømmen av flyktninger til Europa reises det sterk kritikk mot avtalen og stengte grenser i Europa. I en verden der rekordmange mennesker er på flukt fra krig og nød eller på vandring i søken etter en bedre framtid for seg og sine leter Europa av i dag etter andre måter å bidra på enn å åpne sine grenser. Kan løsningen være en Marshall-plan med en mer samstemt politikk for utvikling?

RORG-samarbeidet

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Utviklingsdebatt

 • Trump har minst fem klimaproblemer

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.03.2017

  Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Donald Trump vil reversere klimapolitikk og berge kullindustrien. Det første er vanskelig. Det andre er håpløst.

 • Norges enestående lederskap for havets helse

  Dagsavisen (nye meninger) | 29.03.2017

  Kommentar av Graziano da Silva (FAO): Denne sommeren vil FNs havkonferanse finne sted for å tromme sammen internasjonalt samarbeid for å nå 2030-målet for bærekraftig utvikling som handler om å forsikre at havene våre er beskyttede og blir brukt bærekraftig. Norge har vært i front av disse utviklingene og har mobilisert politisk vilje, gitt finansiell støtte og har delt ekspertisen de har fått av å være en av verdens store sjøfartsnasjoner.

 • Kirken bør slutte å snakke om politikk (mennskerettigheter/asylpolitikk)

  Vårt Land (verdidebatt) | 29.03.2017

  Debatt av Nils August Andresen (Minerva): Direktøren i UDI, Frode Forfang, har påpekt hvordan mange av grepene vi tar, helt i tråd med folkeretten, gir dårlige utfall på bakken. Samtidig gir oppfyllelse av våre folkerettslige forpliktelser, i hvert fall slik det praktiseres i dag, ofte ineffektiv og dyr beskyttelse til et lite mindretall. Dette er diskusjoner Kirkerådet i liten grad går inn i.

 • Hvorfor trenger vi frihandel?

  Dagbladet (meninger) | 28.03.2017

  Kommentar av Jonas Vikingstad (ungdomsrådgiver i CIVITA): De neste ukene skal de norske partiene ha sine landsmøter. Dessverre er det, som Jan Erik Grindheim viser i en ny Civita-rapport, flere av dem som i større grad vil gå imot frihandel og globalisering. Det ville være synd, og jeg håper at de unge i alle partier vil kjempe for en fortsatt åpen verden.

 • Det er uakseptabelt å bruke bistand som pisk

  Aftenposten (meninger) | 28.03.2017

  Kommentar av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp): Høyre har vedtatt et forslag om betinget bistand knyttet til retur av asylsøkere som hverken er målrettet, fattigdomsorientert eller effektiv.

 • Ikke glem barna som dør i Middelhavet

  Bergens Tidende (meninger) | 27.03.2017

  Kommentar av Siri Skulstad Wangen og Runar Jenssen (Redd Barna): Erna Solberg har vært for fraværende i flyktningdebatten, både i Norge og internasjonalt.

 • Norsk handelspolitikk må ta større hensyn til klimaforpliktelser (TISA)

  Dagsavisen (nye meninger) | 24.03.2017

  Kommentar av Tuva Krogh Widskjold og Marius Monsrud (Changemaker): Norge er blant 51 rike land som i all hemmelighet forhandler frem frihandelsavtalen TISA (Trade in services agreement). Alle forpliktelsene i avtalen blir vedtatt på vegne av det norske folk, uten at dette blir drøftet i åpenheten. Changemaker frykter at avtalen vil gjøre handlingsrommet til politikere mindre, undergrave suverenitetsprinsippet til hver enkelt stat og gi større makt til multinasjonale selskaper på bekostning av arbeids-, utviklings-, og klimahensyn.