Danske tistander?.jpg

Mot danske tilstander i asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken?

De globale utfordringene knyttet til flyktninger og migrasjon er enorme, men asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken splitter idag land og folk over hele Europa. Nylig tok derfor sosialdemokratene i Danmark til orde for en politikk som er "rettferdig og realistisk" og som "samler Danmark". De vil ha en Marshallplan for Afrika og mottakssentre for asylsøkere i Nordafrika. Samtidig varsler Arbeiderpartiet her hjemme en tøffere linje i asylpolitikken. En slik linje splitter Arbeiderpartiet, men kanskje går det uansett mot "danske tilstander" både i Norge og Europa forøvrig? 

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Erna-Solberg-DOnald-Trump-the-white-house-Public-domain-cropped_system_feature.jpg

Eit evig statusjag

NUPI

Å henge med riktig gjeng er like viktig for staten Noreg som det var for deg på ungdomskulen. NUPI-forskarar undersøkjer korleis og kvifor mindre statar jaktar på status i ny artikkel.

norad19feb.jpg

Sør-Korea – et eksempel på vellykket skogsatsing

Norad

Sør-Korea økte sitt skogareal fra 35 prosent i 1955 og opp til nesten 65 prosent i dag. Samtidig har volumet av trevirke per arealenhet mer enn tidoblet seg.

Satellite.gif

Har bygget Latin-Amerika-kunnskap i Norge

Norges Forskningsråd

Forskningsrådets Latin-Amerika program er i sluttfasen og har nylig blitt evaluert. Evalueringen konkluderer med at programmet har oppnådd målet om å øke kunnskap om Latin-Amerika i Norge ved å støtte forskning av høy kvalitet.

39463824394_fa9ba10876_k.jpg

Ny rapport fra UN Women

FN-sambandet

Rapporten viser hvordan likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for å nå FNs bærekraftsmål.

unnamed.jpg

Suksess for kvinnelige entreprenører i Bangladesh

IMPACT Norway

Siste rapport fra IMPACT Bangladesh viser at satsningen på kjøkkenhager og fjærkre-produksjon er svært vellykket så langt.

Design uten navn.jpg

Enige om at ILO må styrkes

FN-sambandet

- Grunnleggende arbeidstakerrettigheter må ligge i bunn når vi snakker om fremtidens arbeidsliv. Globaliseringen skaper et stort press på arbeidsrettighetene i en rekke industrier.

Illustrasjon-mat-jordbruk-Flickr.jpg

Styrker matsikkerheten

ForUM

Antall mennesker som sulter økte i fjor. Nå styrker regjeringen satsingen på matsikkerhet og ernæring. -Det er vi veldig glade for, sa ForUM til utviklingsminister Nikolai Astrup.

Flyktningeleir-768x504.jpg

Alle vet, men ingen handler på det

Digni

De fleste norske partiene har slått fast at det er mest rettferdig å ta imot flyktninger gjennom FN-systemet. – Likevel tar vi imot stadig færre kvoteflyktninger

4274634444_87db4f9ab4_o-002.jpg

Haiti – fra nødhjelp til utvikling?

Norad

Norads evalueringsavdeling offentliggjør i dag en ny, evalueringsbasert syntesestudie om den internasjonale bistandsinnsatsen på Haiti.

Ebolautbrudd-Sierra-Leone-Foto-European-Commission-DG-Creative-Commons-CC-BY-NC-ND-20_system_feature.jpg

Vinneren av Ordingprisen er klar

NUPI

Ordingprisen 2017 tildeles Antoine de Bengy Puyvallée for artikkel om Norges rolle under Ebolakrisen i Vest-Afrika.

8406-myanmar-565x300-c.png

Fortsett å investere i Myanmar

IEH

Norsk Folkehjelp kom med et tydelig råd til næringslivet på IEHs medlemsseminar om situasjonen i Myanmar: Fortsett å investere i landet – men gjør det på riktig måte.

Utviklingsdebatt

Har Norge virkelig et strengt regime for våpeneksport?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.02.2018

Debatt av Pål Hadler (advokat): Flere vitner har bekreftet at israelske Apache-helikoptre opererte i luftrommet da angrepet fant sted. Da jeg i ettertid besøkte ruinene i Zeitoun, kom landsbyens unger trekkende med halepartiet av en AGM-114 Hellfire-rakett. Det er med andre ord meget sannsynlig at norsk våpenteknologi medvirket til massakren på al-Samouni familien, og at Norge dermed bærer et medansvar for myrderiene. I så fall er det til liten trøst at drapsvåpenet ikke «fremstår som norsk».

Si ja til norsk klimaindustri, Erna

Dagsavisen (nye meninger) | 21.02.2018

Kronikk av Kristin Skogen Lund (NHO), Hans-Christian Gabrielsen (LO), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri), Karl Eirik Shcjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Marius Holm (ZERO) og Frederic Hauge (Bellona): Norge har lovfestet et mål om å kutte klimagassutslipp med minst 80 prosent innen 2050. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået IEA er klare på at karbonfangst og -lagring er nødvendig for å nå klimamålene. Samtidig øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren fortsatt. Vi har ingen tid å miste.

Formidling fra det globale Sør

Vårt Land (verdidebatt) | 20.02.2018

Kommentar av Asle Jøssang: Stadig kommer en annonse fra Plan Norge som viser bilde av en navngitt ­jente som sitter hjemme i Afrika et sted og ­venter på at mamma skal komme hjem fra arbeid. De har ikke råd til barne­hageplass, og givere oppfordres om å trå til. Jeg skulle likt å ha sett hva som ­hadde skjedd dersom det sto en annonse om en Emma i Ålesund som var i samme ­situasjon.

Ikke «Norge først», takk

Dagbladet (meninger) | 20.02.2018

Kommentar av Andreas Økland: Der vi før hadde en bistandsminister, er det en stigende erkjennelse av at det er flere sider ved norsk politikk som påvirker utviklingen i de fattigste landene. Utviklingsministerens oppgave blir å se alt dette i sammenheng. Skal Astrup lykkes som utviklingsminister, er det likevel bruken av bistandsmidlene han må gi mest oppmerksomhet framover. Vi har nemlig ikke særlig tiltro til at bistandspengene brukes effektivt nok.

Utjevningsbrems

DN+ (meninger) | 19.02.2018

Kronikk av Kemal Dervis (visepresident for Brookings Institution, tidligere finansminister i Tyrkia og administrator for FNs utviklingsprogram: Fra 2013 til 2016 avtok veksten i mange nyindustrialiserte land, særlig i Sør-Amerika. Veksten i USA tiltok. Er tiden med utjevning over? Svaret avhenger av utviklingslandenes evne til å finne og utnytte nye, mer avanserte kilder til økonomisk vekst. Før var fabrikkproduksjon viktigst. Utviklingslandene, som endelig hadde skaffet seg de nødvendige ferdighetene og institusjonene, tok i bruk teknologi fra industrilandene og dro nytte av god tilgang på billig arbeidskraft.

Å nesten redde jorda

Dagbladet (meninger) | 19.02.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Norske myndigheter har tatt ansvar og investert milliarder i bevaring av regnskogen. Det er bra, og har gitt effekt. Men det er mørke skyer på horisonten. En ny studie publisert i Nature Communications tyder på at slike tiltak ikke er tilstrekkelige. Klimaendringene har begynt å innhente arbeidet med å redde Amazonas. Skogbranner på grunn av tørke og varmere klima raserer nå mer av regnskogen enn det regnskogbevaringen klarer å gjøre opp for.