Åtte rikeste eier like mye som verdens fattigste halvpart

Åtte menn eier like mye som halvparten av jordens befolkning, ifølge Oxfam. Skillet mellom fattig og rik har aldri vært større enn i dag

- Det er helt uholdbart at forskjellene fortsetter å øke. Det er en trussel mot demokrati, stabilitet og bærekraftig utvikling, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

ForUM

Siste nyheter fra partnere i global

 • Etisk handel - et potensiale for å nå FNs bærekraftsmål!

  Initiativ for etisk handel

  Kan man levere på FNs bærekraftsmål ved hjelp av etisk handel?

 • Pris for god formidling

  Atlas-alliansen

  Bistandsrelatert stoff er ofte mest interessant for menigheten. Men ikke alltid. Torsdag 12. januar fikk Stine Hellum Braathen, forsker ved SINTEF Teknologi og Samfunn og daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen, heder og ære. En kronikk om "Snåsamenn i Afrika" har blitt lagt merke til.

 • Gjør en forskjell for kvinner, fred og sikkerhet

  FOKUS

  Ekstern evaluering av FOKUS’ program i Colombia og Sri Lanka viser meget gode resultater.

 • Slik kutter du klimautslippene mest

  FIVH

  Er det kjøttet, bilkjøringen eller flyreisene dine som er verst for klimaet? Denne guiden gir deg svaret.

 • FN-appell under Verdens økonomiske forum

  FN-Sambandet

  Vi må ikke la tragediene i Syria fra 2016 få gjenta seg, appellerer fem FN-organisasjoner til Verdens økonomiske forum (WEF) i Sveits denne uka.

 • Økende motstand mot kjønnslemlestelse

  Afrika.no

  I Mali er kjønnslemlestelse et stort helseproblem. Men stadig flere i landet vil ha slutt på denne skikken, som lenge har gjemt seg bak hellige skrifter. 

 • Afrikas hurtigst voksende flyktningkrise

  SOS-barnebyer

  SOS-barnebyer trapper opp nødhjelpsarbeid i Vest-Afrika. En voldelig konflikt utløst av Boko Haram har spredt seg fra Nigeria til Niger, Tsjad og Kamerun.

 • Hvordan skal bistandsprosenten brukes?

  RORG-samarbeidet

  Under budsjettbehandlingen på Stortinget før jul ba et flertall regjeringen sette av 1 prosent av BNI til bistand.

 • Datarevolusjon – nå!

  Atlas-alliansen

  Ingen skal være usynlige! Dette uttalte FN’s statistikk-kommisjon for snart ett år siden. Siden den gang har det pågått et arbeid om hvordan vi skal kunne måle og dokumentere at de aller mest sårbare i samfunnet får tilgang på tjenestene de trenger for å utvikle seg og leve gode liv. Også Norge er involvert.

 • Syria - eit overblikk

  NUPI

  Dei siste åra har medført ein av dei største og mest komplekse humanitære katastrofane sidan andre verdskrig. Sjå nokre av landet sine fremste fagfolk om Syria-konflikten.

Utviklingsdebatt

 • Boet etter Obama (Trump/USA)

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.01.2017

  Kommentar av Sverre Strandhagen: Skal USA bruke sin makt til å spre demokrati og lede an i forsvaret av den internasjonale liberale orden eller er USAs interesser bedre tjent med færre amerikansk intervensjoner og mindre bruk av militærmakt? Dette har vært den store debatten blant eksperter og politikere i årtier, særlig etter den kalde krigen. Debatten får nå fornyet styrke når Barack Obamas utenrikspolitiske bo skal gjøres opp. 

 • Jakten på nasjonal identitet (globalisering)

  Vårt Land (verdidebatt) | 20.01.2017

  Kommentar av Berit Aalborg: Globalismens popularitet er på retur. Nå blåser miljøer på både høyre- og venstresiden støv av nasjonalistiske tradisjoner. Helt siden 80-tallet har globalismen vært på fremmarsj på bekostning av mer nasjonal orientert tenkning. Globalismen har vært drevet fram av en mangslungen trend, der troen på liberalistisk frihandel og nedbygging av nasjonale stengsler og tollmurer har vært viktige drivkrefter.

 • Skolefornyelse gjennom bærekraft - et halvhjertet forsøk (UBU)

  Vårt Land (verdidebatt) | 20.01.2017

  Kommentar av Annelie Ott (stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO): Etter flere år med marginalisering skal bærekraftig utvikling endelig få mer oppmerksomhet i skolen. En slik satsing trengs sårt, men Norges tilnærming til feltet røper en begrenset forståelse av både bærekraftbegrepet og hva en utdanning for bærekraftig utvikling krever.

 • Klimaet trenger en Dagfinn Høybråten

  Dagbladet (meninger) | 20.01.2017

  Kommentar av : Nå er det klimaet som trenger en ny Dagfinn Høybråten som kan ta grep og få til en ambisiøs norsk klimapolitikk. På samme måte som vi gjorde i sommer, utfordrer jeg derfor «Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) til å bli klimaets Dagfinn Høybråten (KrF), og slik gjøre Norge til en foregangsnasjon innen klima og bærekraftig utvikling».

 • Norge gjør allerede mye for å redusere klimautslippene

  Stavanger Aftenblad (meninger) | 20.01.2017

  Debatt av olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP): Det er ingen motsetning mellom fortsatt ansvarlig petroleumsvirksomhet og det å ha en ambisiøs klimapolitikk.

 • Uunngåelig dobbeltrolle (samfunnsansvar)

  Dagsavisen (nye meninger) | 18.01.2017

  Kronikk av Beate Sjåfjell (UiO): Staten som aksjonær og statskontrollerte selskaper må kunne gå foran og vise vei når det gjelder forretningsmessig økonomisk bærekraft, samfunnsansvarlig drift og bidrag til det grønne skiftet. At staten kaster bort denne muligheten er uholdbart, også rettslig.

 • Hagens politiserte klimasyn

  Aftenposten (meninger) | 18.01.2017

  Debatt av Pål Prestrud (hovedforfatter FNs klimapanel 2014): Carl I. Hagens amerikanske meningsfeller tviler også på det vitenskapelige grunnlaget for å stemple røyking, miljøgifter, sur nedbør og ødeleggelse av ozonlaget som skadelig.