crop_17målenfremtid2017.jpg

Ny rapport om hvordan Norge kan nå FNs bærekraftsmål

Hvordan løfte en milliard mennesker ut av fattigdom uten å ødelegge jorda? Det er temaet for FN-toppmøtet om bærekraftsmålene som starter i New York i dag. En raskere omstilling trengs dersom Norge og andre land skal klare å nå de ambisiøse målene, viser vår nye rapport overrakt til regjeringen.

De ambisiøse målene ble vedtatt i 2015 og skal nås av alle land innen 2030. Målene forplikter også Norge.

ForUM

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

FN-vedtar-forbud-mot-atomvaapen_fullwidth.png

FN har vedtatt forbud mot atomvåpen

FN-Sambandet

Norge deltok ikke i forhandlingene og stemte derfor heller ikke. Sverige stemte for, sammen med 121 andre land.

Antall-mennesker-i-verden-som-sulter-oeker-etter-mange-aar-med-nedgang_fullwidth.jpg

Økende andel sultende

FN-Sambandet

Antallet mennesker som sulter er på vei opp. Kombinasjonen av konflikt og klimakrise skaper matmangel i mange land.

dignijuli.jpg

750 000 mennesker berørt

Digni

Statistikk fra 2016 viser at 750 000 mennesker var direkte berørt og 5,8 millioner var indirekte berørt av prosjekter støttet av Digni i løpet av 2016.

G20-flags_system_feature.jpg

G20s utvikling viktig for Norge

NUPI

G20-landenes makt til å forme global styring gir både utfordringer og muligheter for Norge.

rb2.jpg

Barn på flukt

Redd Barna

Det er flere mennesker på flukt i verden i dag enn det noen gang har vært før.

sor_sudan_wau_idps_st_marys_cathedral_35.jpg

Norad inviterer til landmøter i august

Norad

Hvilke reelle behov har utviklingslandene, og hva slags innsats gir best resultater? Ambassadører og organisasjoner deler erfaringer om aktuelle land.

Urban-October-Habitat-Norway-905x500.png

Lansering: «Urban oktober»

Habitat Norge

Habitat Norge legger i høst en stor del av sitt opplysnings- og påvirkningsarbeid om urbane utfordringer, ulikhets- og fattigdomsspørsmål ut av Oslo. Det skjer innenfor FNs Bosettings-programs (UN Habitat) globale «Urban oktober» kampanje. Planlegging av arrangement er i gang i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim og Oslo.

Erna-møter-sivilsamfunnet-før-G20.JPG

Erna kan bli bærekraft-stjerna i G20

ForUM

Som gjest på G20-toppmøtet i helgen bør lede an for bærekraftig utvikling, klima og ansvarlig næringsliv.

8120-bilde-s-33-IEH-565x300-c.jpeg

Verdens verste land for arbeidere

På ITUC Global Rights Index 2017 scorer Nord-Afrika og Midtøsten dårligst. Sør-Korea, Filippinene og Kasakhstan er nykommere mens Bangladesh, verdens nest største produsent av tekstil og storeksportør til Norge, er gjenganger på listen over verstinger.

tb.php

Når skal bransjen våkne?

FIVH

13 mennesker er døde etter eksplosjon ved en av leverandørene til Lindex i Bangladesh.

Utviklingsdebatt

Prosentmålet for bistand

Vårt Land (verdidebatt) | 22.07.2017

Lederkommentar: Hvis det er slik at det godkjennes dårlige prosjekter for å oppnå bistandsmålet, er det en alvorlig sak.

Radikale tider fordrer radikale løsninger

Dagbladet (meninger) | 21.07.2017

Kommentar av Tidligere i år dokumenterte Oxfam at de åtte rikeste mennene i verden eier like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning. Tidlig i juli demonstrerte 70 000 mennesker mot politikernes manglende evner til å løse problemer knyttet til fattigdom, ulikhet og klima, noe som fikk Der Spiegel til å etterspørre nye, modige forslag til løsninger. Ett slikt forslag er å definere en rikdomsterskel og konfiskere all rikdom over terskelen.

Sannheten svir, Hareide! (bistand)

VG (meninger) | 21.07.2017

Debatt av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP): At KrF er mer opptatt av hvor mye bistandspenger som brukes enn hvilke resultater de gir, er et faktum. Partiet har vært en pådriver for at det pøses ut svært mye penger til bistand. Dette til tross for at det har vært utallige avsløringer og bevis for at norske bistandsmidler har blitt misbrukt eller er uten effekt. 

Frp kan vinne stort på innvandrings­retorikken sin, selv om det nesten ikke kommer flyktninger

Morgenbladet+ (meninger) | 21.07.2017

Kommentar av Aslak Bonde: Det er lett å forutsi hvordan Listhaug vil reagere, dersom flyktningestrømmen over Middelhavet tiltar i august. Når debatten om å snu båtene tiltar over hele Europa, vil hun si som Frp ofte så ofte sier om innvandringsdebatten: Vi snakket om dette for lenge siden, men ble tiet i hjel. Nå ser folk at de må ta den debatten vi reiste, og om kort tid kommer Frps forslag til å bli gjennomført.

Kina og Merkel bremser Trump (Afrika)

Aftenposten (meninger) | 21.07.2017

Kommentar av Nils Morten Udgaard: Merkel fremhever spesielt tyske firmaers samarbeid med Kina i Afrika som «forbilledlig» og «fremtidsrettet». Både EU og G-20-landene satser i Afrika for å hjelpe frem et privat næringsliv; hittil har støtten stort sett er gått til statene. Bare ved å skape nye jobber i Afrika kan strømmen av flyktninger over Middelhavet avta, er antagelsen i Berlin.

Fattigdomsmål uten retning

Dagbladet (meninger) | 20.07.2017

Kommentar av Øyvind Eggen (Civita): Man skulle tro at et overordnet mål skal prioriteres over andre formål, men i praksis ser det snarere ut som om fattigdom forsvinner i alle målene for norsk utviklingspolitikk. Bistanden er underlagt en klynge av ulike mål som bare er løst knyttet til hverandre, som helse, utdanning, vekst, næringsutvikling, demokratisering, menneskerettigheter, likestilling, klima, miljø, styresett, sivilsamfunn, antikorrupsjon – og redusert fattigdom. De formuleres på ulike måter i ulike stortingsmeldinger og statsbudsjetter, og endrer seg gjerne fra år til år.