Trump år 2.jpg

En liberal verdensorden i endring (sommeren med Trump)

Mange har denne sommeren uttrykt sin bekymring for den vestlig ledete og liberale verdensorden, som ble etablert i kjølvannet av 2. verdenskrig. Under Donald Trump er USA i ferd med å forlate både sin lederrolle, det liberale demokratiet, frihandelen og det multilaterale samarbeidets etablerte institusjoner. Hvem og hva kommer i stedet? Vi har sett litt på sommerens debatt om hva slags orden - eller uorden - som vil kunne danne nye rammer for verdenssamfunnets arbeid med FNs bærekraftsmål. Barack Obama advarer mot sterke menn og statssekretær Jens Frølich Holte (H) i UD ber verdens ledere "belite" seg mer. (NB! Langlesing)

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Goma_refugee_12.jpg

Forteller vi godt nok?

Norad

Forskning viser at bistand virker, men er vi gode nok til å få fram det budskapet?

7708-Skjermbilde-565x300-c.JPG

IEH legger press på italiensk tomatbransje

IEH

På to dager har 16 tomatplukkere i Italia mistet livet. IEH har i lengre tid jobbet med å forbedre arbeidsforholdene i tomatbransjen, og inngikk i sommer et samarbeid med næringsliv, organisasjoner og italienske og britiske myndigheter for å legge ytterligere press på Italia.

2.png

Nordmenn flest tror verden er verre enn den er

Norad

En ny undersøkelse viser at det store flertallet i Norge tror utviklingen går i feil retning, mens fasiten er at det går stadig bedre.

tb-w372-h232-crop-int-a43b215e42d90691e46e50539194c0fd.jpg

Prisen for et menneskeliv

FIVH

Det hadde bare gått noen timer fra jeg tok mine første skritt i Bangladesh, før tanken slo meg: Prisen for et tekstilarbeiderliv er altfor lav.

tcf7a55b.jpg

Færre båtflyktninger, men flere drukner

Flyktninghjelpen

Antallet flyktninger og migranter som tar sjøveien til Europa er nærmest halvert, men risikoen for å miste livet har økt dramatisk.

image1170x530cropped.jpg

FNs mål i Jemen: Å vaksinere en halv million mot kolera

FN-sambandet

Mer enn ett år etter kolerautbruddet i Jemen, som tok livet av 2 000 mennesker, er sykdommen tilbake.

barnemodre.jpg

Når barn føder barn

FN-sambandet

Når ei jente blir mor byttes barndommen ut med voksenlivet. Det byttes ut med et liv hvor ansvaret for et barn svekker jentenes muligheter til å fullføre skolegangen. Samtidig øker risikoen for å forbli i fattigdom.

tb-w372-h232-crop-int-17007a35e98d155ae59d3aa1e7f0ef7a.jpg

Regjeringen vurderer forbud mot plastbestikk

FIVH

Framtiden i våre hender er glade for at Regjeringen nå utreder tiltak mot plastforsøpling. Et forbud mot unødvendig engangsplast som bestikk, ballonger og q-tips, er blant forslagene som vurderes. 

Hjalmar-mer-høyde-1-768x462.jpg

Ny generalsekretær på plass

Digni

1.august var Dignis nye generalsekretær, Hjalmar Bø, på plass. En av hans viktigste kvaliteter er utholdenhet – det har han bevist gjennom flere maratonløp og 20 år i denne bransjen.

Illustrasjon-mat-jordbruk-Flickr.jpg

Innspill om plan for matsikkerhet

ForUM

Forum for utvikling og miljøs matgruppe mener matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse må prioriteres over norske interesser i støtten til næringsutvikling. 

FØR OG NAA-Recovered.jpg

Beskyttelse av flyktninger gjennom 67 år

Flyktninghjelpen

28. juli fylte flyktningkonvensjonen 67 år, men er fortsatt nummer én i verden når det gjelder å beskytte flyktninger.

Utviklingsdebatt

Trygghet = en grønn klode

Dagsavisen (nye meninger) | 16.08.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Klimaendringene er ikke bare en trussel mot naturen rundt oss. Hvis vi ikke tar konsekvensene på alvor risikerer vi også å møte store sikkerhetspolitiske utfordringer. For selv om klimaendringene rammer alle med stor kraft, er ikke konsekvensene av et klima i endring likt fordelt. Noen områder er mer sårbare enn andre, og for en rekke øystater er truslene eksistensielle. De som har minst fra før rammes hardest, land som er preget av ressursmangel, sterk befolkningsvekst, svakt styresett og fattigdom. Situasjonen kan bli direkte farlig der klimaendringene forsterker presset på eksisterende motsetninger mellom land og folkegrupper.

Nyanser selger ikke

NRK ytring | 16.08.2018

Kronikk av Jon Lomøy (direktør i Norad): Folkeopplysning om utvikling – både framskritt og utfordringer – bør være en del av medienes samfunnsoppdrag og bør kunne kombineres med enkeltoppslagene om de akutte og dramatiske hendelsene.  Samtidig må alle vi som jobber med bistand og utvikling må ta disse tallene som en utfordring og arbeide for økt kunnskapsnivå. Framskrittene og nyansene må ikke bli borte bak kriseappellene om penger til hjelp. Vi må også feire og synliggjøre seirene og de gode resultatene. Å snu folks verdensbilde er ingen enkel jobb. 

Rederne kan lære av klesbransjen (samfunnsansvar)

DN+ (meninger) | 16.08.2018

Kommentar av Kim N. Gabrielli (direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge): Rederiene kan ta flere konkrete initiativ for å håndtere skipsvraking på Asias strender. Vraking av skip skjer delvis ved at barnehender peller skipene fra hverandre. Det kan vi ikke leve med. Tekstilsektoren er kanskje en av de mest utskjelte bransjene vi har. Stadig hører vi på radioen og leser i avisene om barnearbeid, dårlige lønninger og utrygge arbeidsforhold. Rana Plaza-ulykken i Bangladesh var et vannskille for sektoren.

Dilemmaet Norge

Stavanger Aftenblad (meninger) | 15.08.2018

Kommentar av Hilde Øvrebekk Lewis: En åpen debatt er viktig. Men det er ikke debatten om klimaendringer er menneskeskapte eller ikke vi nødvendigvis skal bruke tiden på. Det er så og si alle klimaforskere i verden enige om at de er. Flere og flere investorer trekker pengene sine bort fra investeringer i kull, olje og gass, og investeringer i fornybar energi øker. Da er det løsninger vi må snakke om.

Sverige i brann

Stavanger Aftenblad (meninger) | 15.08.2018

Lederkommentar: Man kan saktens spørre seg hva som er motivet for den vilkårlige vandalismen. Er målet å hisse opp til mer fremmedfrykt? Finnes det grupperinger i innvandrerbefolkningen som faktisk ønsker at Sverige skal gå i fremmedfiendtlig retning? Denne «logikken» minner i så fall om holdningene til islamister som bruker terror for å provosere fram en krig mellom Vesten og «islam». Det er all grunn til å være dypt urolig over det som skjer i Sverige nå. Situasjonen må bringes under kontroll.

Varmare, villare og mykje nærmare (klima)

NRK ytring | 14.08.2018

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF): Alle må lære av sommaren 2018. Vi treng løysingar som er på storleik med problemet vi står ovanfor. Det er ei leiarutfordring som gjeld frå statsministeren og nedover. Mange av klimatiltaka kan verke små kvar for seg, men kunsten–og leiarutfordringa–er å få dei til å bli store nok til saman. Ingen politikar må gløyme, ein einaste dag, at samfunnet vårt må omstillast for å unngå eit varsla samanbrot.