Nye skritt for et mer etisk og ansvarlig oljefond?

Sivilsamfunnsorganisasjoner og andre viderefører i disse dager 20 års innsats for at Stortingets finanskomité skal ta stadig nye og modige skritt for et mer ansvarlig og etisk oljefond (SPU). Forslaget om å åpne for investeringer i unotert infrastruktur står sentralt, men også en rekke andre forslag knyttet til menneskerettigheter, skatteparadiser, åpenhet, ansvarlig utlån og bærekraftig utvikling ligger nå på finanskomiteens bord.

RORG-samarbeidet

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

 • Tre forutsetninger for læring i bistand

  Norad

  Norads evalueringsavdeling trekker de viktigste lærdommene ut av tolv måneder med evalueringer.

 • Ni av ti barn som flyktet til Europa i 2016 var enslige mindreårige

  FN-Sambandet

  170 000 enslige barn søkte asyl i Europa i årene 2015-2016, melder UNICEF i rapporten «A child is a child».

 • Stabilitet og trygghet er nok

  Flyktninghjelpen

  Mennesker på flukt kastes ut av hjemmene sine i Bekaadalen. – I det øyeblikket vi finner et sted å bo og føler en viss stabilitet, blir virkeligheten revet bort – igjen og igjen, forteller Ali.

 • Valget i Iran: Dette må du vite

  NUPI

  Fredag 19. mai avholder Iran president- og lokalvalg. NUPI-forsker Joachim Nahem svarer på de viktigste spørsmålene om valgene.

 • Ber om våpenhvile i Den sentralafrikanske republikk

  Leger Uten Grenser

  Byen Bangassou i Den sentralafrikanske republikk er nå blitt en stridssone hvor sivile flykter for sine liv.

 • Unyanserte nyheter som risikosport

  NUPI

  - Hovedfaren ved unyansert dekning av radikalisering og fremmedkrigere, er at man går glipp av en helhetlig forståelse som kunne gitt bedre mottiltak.

 • Kolerautbrudd i Jemen

  CARE

  I tillegg til krig og sult, rammes befolkningen i Jemen av et dødelig utbrudd av kolera. Store deler av helsevesenet ligger i ruiner. CARE jobber for å forebygge smitte og hjelpe syke med å få livreddende behandling.

 • Én million har returnert til Nigeria

  Flyktninghjelpen

  Over én million mennesker har returnert til det nordøstlige Nigeria siden oktober 2015. Mange kommer tilbake til byer som er helt ute av stand til å ta imot dem.

 • Antall underernærte barn øker

  SOS-barnebyer

  I Somalia står tre millioner mennesker, nesten en fjerdedel av befolkningen, på randen av en sultkatastrofe. Tilstanden er kritisk for 71 000 barn.

 • Kampen om virkeligheten

  NUPI

  Nordisk Østforum har publisert fem nye artikler. Blant dem er NUPI-forsker Malin Østeviks, om hvordan den russiske nyhetsorganisasjonen RT støtter opp om russiske utenrikspolitiske målsetninger.

Utviklingsdebatt

 • Utslipp av selvskryt (klima/energi)

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 23.05.2017

  Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Det er forståelig at Helgesen og Bru gjør et stort nummer av små tall. Året før raste SV om «klimafiasko» fordi utslippene økte i 2015. Da er det ikke så rart at regjeringspartiene og samarbeidspartiet Venstre ønsker å innkassere en seier når pilen snur. Men SVs kritikk for et år siden var omtrent like overdreven som Høyres selvskryt nå.

 • Flyktningpolitikken må legges om

  Aftenposten (meninger) | 23.05.2017

  Kommentar av Sylo Taraku (Tankesmien Agenda): Flyktningdebatten bør handle om hvilke flyktninger som skal ha rett til opphold i Europa og om hvordan vi best kan hjelpe alle de som blir i nærområdene.

 • Av to onder

  VG (meninger) | 23.05.2017

  Lederkommentar: Donald Trumps valg av Saudi Arabia som det første land å besøke som president, samtidig som de moderate kreftene vant valget i Iran, sender et nytt signal i USAs Midtøstenpolitikk.

 • Det folkerettslige grunnlaget i kampen mot ISIL

  Dagbladet (meninger) | 23.05.2017

  Kommentar av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H): I Dagbladet 22. mai peker jusprofessor Geir Ulfstein på at det bare finnes én holdbar begrunnelse for at soldater kan gå inn i Syria: Retten til selvforsvar, som framgår av FN-paktens artikkel 51. Dette er også denne begrunnelsen regjeringen har brukt i sin folkerettslige vurdering.

 • Hvorfor er ikke flere opptatt av at Norge er i krig i Syria?

  Dagbladet (meninger) | 23.05.2017

  Kommentar av Jan-Erik Smilden: Ifølge mandatet kan de norske soldatene gå inn i Syria både som en del av treningsopplegget og for å bistå soldatene de trener i kamp inne i Syria. Norge holder seg til USAs syn; at dette folkerettslig er greit. Men uansett dreier ikke denne saken seg bare om kampen mot IS.

 • Et forsvar mot populisme er å stå opp for demokratiske verdier

  VG (meninger) | 22.05.2017

  Kommentar av Kenneth Roth (Human Rights Watch): Utenfor EUs grenser sitter populister i en eller annen form med makten i Tyrkia, Russland, Egypt, India, Filippinene og, naturligvis, USA. Hver enkelt leder, som taler i «folkets» navn, har vist vilje til å tråkke på rettighetene til svakerestilte minoritetsgrupper, og ofte, til og med til ledende, etablerte kritikere. Hva kan nå gjøres for å bygge videre på Macrons seier og skjerpe kampen mot denne farlige formen for populisme?

 • Vekstkritikk som religion (energi/klima)

  Dagbladet (meninger) | 22.05.2017

  Lederkommentar: Miljøpartiet de grønnes utfordring er denne: å lage en sammenhengende fortelling om hvordan de skal oppnå økologisk balanse og samtidig bevare velferdsstaten. Uten en troverdig plan for dette må MDG regne med å ha mer vitsepotensial enn maktpotensial.