Bredt samarbeid om yrkesfag

Da Norad annonserte at de vil gi en halv milliard til yrkesfagutdanning over de neste fem årene, ble Digni, ADRA, Strømmestiftelsen og Caritas enige om et bredt samarbeid.

-Samarbeid er nøkkelen for å få til ting, slår Dignis generalsekretær, Jørn Lemvik, fast. Da det ble kjent at Norad deler ut en halv milliard kroner over de neste fem årene, ble de fire organisasjonene enige om å samarbeide for å komme med en sterk søknad om midler til yrkesfagutdanning.

Digni | 27.09.2016

Siste nyheter fra partnere i global

 • På tide å endre matproduksjonen?

  Utviklingsfondet | 28.09.2016

  Forbedrede plantesorter, nye dyrkingsmetoder, mekanisering, kunstgjødsel og sprøytemidler har gitt en betydelig økning i verdens jordbruksproduksjon. Men det har også gitt betydelige miljøproblemer. En løsning på problemet undersøkes i ny ekspertrapport.

 • TRUER KAFFENS FRAMTID

  Fairtrade Norge | 28.09.2016

  Hvis det ikke tiltak settes i gang klimatiltak for å redusere utslippene, anslås det at klimaendringer halverer dyrkbart område innen 2050.

 • To granater traff barneby i Damaskus

  SOS-barnebyer | 28.09.2016

  I går kveld ble SOS-barnebyen i Damaskus truffet av to granater. Ingen barn eller voksne ble fysisk skadet.

 • Løft blikket ut av klasserommet

  SOS-barnebyer | 26.09.2016

  Skal vi kunne sikre at alle barn og unge får god utdanning, er det nødvendig å løfte blikket ut av klasserommet og se barnas evne til læring og utviklingsmuligheter i sammenheng med livssituasjonen deres.

 • FNs utdanningsmål er 50 år på etterskudd

  FN-sambandet | 23.09.2016

  Vi kommer ikke til å nå FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning før i 2084. Det er hele 50 år etter den globale målsetningen om å nå Bærekraftsmålene innen 2030.

 • Caritas er bekymret for uroligheter i DR Kongo

  Caritas Norge | 23.09.2016

  Det er store ødeleggelser i Kinshasa, og det er ingen som har oversikt over de materielle ødeleggelsene eller antall drepte etter flere dager med voldelige demonstrasjoner, forteller programkoordinator i Caritas Kongo, André Mathunabo.

 • Henrik Thune ny direktør ved NOREF

  NOREF | 23.09.2016

  Styret ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning har utnevnt Henrik Thune til ny direktør.

 • Mulig å trekke oljefondet ut av alkoholindustrien

  FORUT | 21.09.2016

   – Det er viktig å utrede, og politisk mulig, å trekke oljefondet ut, sa Kjell Ingolf Ropstad fra KRF på lanseringsseminaret for FORUT-kampanjen «Oljefondet ut av alkoholindustrien».

 • Politisk kaos i Zimbabwe

  SAIH | 21.09.2016

  En krisepakke fra det internasjonale samfunn kan ikke redde Zimbabwes økonomiske og politiske kaos. - Nå må vi støtte sivilsamfunnet, skriver Jarand Hanto, SAIHs fredskorpsdeltager i Zimbabwe.

Utviklingsdebatt

 • Typisk norsk å tjene penger på krig (våpeneksport)

  Aftenposten (meninger) | 28.09.2016

  Kommentar av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): Da vi gikk inn i 2016 var 65,3 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt, mange av dem kan ha flyktet fra norske våpen. Den politiske viljen har vært stor når det gjelder å stoppe flyktningstrømmene til Europa, men det har så langt vært liten vilje til å stoppe våpenstrømmene som går motsatt vei.

 • Gi kvinner tilgang til trygge aborter!

  Dagsavisen (nye meninger) | 28.09.2016

  Kommentar av Gro Lindstad (FOKUS): Tilbakeslagene for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter skjer over hele kloden, særlig i land med sterk konservativ religiøs innflytelse, i Europa og USA, i Afrika og Latin-Amerika.

 • Skal vi virkelig lukke øynene for totalitær ideologi?

  Aftenposten (meninger) | 28.09.2016

  Kommentar av Hege Storhaug (HRS): Vi lever i en urolig tid der både ikke-voldelige og voldelige totalitære krefter vinner terreng. Disse kreftene er først og fremst knyttet til politisk islam. Dette har tydeligvis gått Vårt Lands tidligere sjefsredaktør Helge Simonnes hus forbi.

 • TISA-avtalen har skapt et bekymret demokrati i Norge (handel)

  Dagbladet (meninger) | 27.09.2016

  Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Start med to spørsmål. For det første, hva slags omstilling skal vi ha i Norge og globalt? For det andre, hvilke internasjonale avtaler skal vi lage for å klare omstillingen?

 • Norge må unngå å bli en «nyttig idiot» for stormaktenes egeninteresser (Libya)

  Dagbladet (meninger) | 27.09.2016

  Kommentar av Tormod Heier (Forvarets høgskole): En Libya-granskning vil vise at det å lære av sine feil blir helt avgjørende for å styrke det norske forsvaret.

 • Stoltenbergs Syriaspill

  Dagsavisen (nye meninger) | 23.09.2016

  Kommentar av Hedda Langemyr (Norges Fredsråd): NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg oppfordret i VG 11. september flere land til å gjøre som Tyrkia i Syria, nemlig å trene styrker som kan kjempe på bakken mot IS. En slik tilnærming er på ingen måte uproblematisk.

 • Ingen lærdom fra Afghanistan

  NRK ytring | 22.09.2016

  Kronikk av Liv Kjølseth (Afghanistankomiteen i Norge): I Afghanistan leverte Norge på bestillinger fra USA og Nato. Det gikk ikke særlig bra. Likevel går vi videre til neste oppdrag som om ingenting har skjedd.