Fattidom og ulikhet 2018.jpg

FNs bærekraftsmål: Er kampen mot fattigdom og ulikhet på rett spor?

- Stadig færre fattige i verden, var ett av 20 framskritt vi kunne lese om i siste utgave av Norads fagblad "Bistandsaktuelt", med henvisning til ferske tall fra Verdensbanken. Kritikere mener imidlertid at det globale fattigdomsproblemet er mye større enn det Verdensbanken hevder - og peker på økende ulikhet som en sentral årsak. For bistandsbransjen, som i årtier har hatt et hovedfokus på Afrika, kan det dessuten være et skår i gleden at nettopp Afrika er det eneste kontinentet der Verdensbanken spår at antall ekstremt fattige vil øke fram mot 2030. Skatt er løsningen, mener stadig flere.

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

cyclone_sidr_damage_bangladesh.jpg

Paracet i møte med klimaendringer

Noragric

Forrige måned slapp FNs klimapanel den såkalte 1,5-gradersrapporten. Rapporten viser både at det må dramatiske tiltak og samfunnsendringer til - om vi skal nå målet om å ikke overstige 1,5 graders oppvarming siden førindustriell tid.

Malawi_solcelle_2016_17-2.jpg

Norsk privat offentlig samarbeid sikrer lys til hundretusener i Malawi

Flora Vidaregåande Skule

Det norskeide solenergiselskapet Kumudzi Kuwale Ltd har mottatt finansiell støtte fra fornybar-fondet EEP.  I første omgang har de mål om å nå ut til 140,000 av Malawi fattigste innbyggere innen utgangen av 2020.

ForUMs-representanter-på-naturtoppmøtet-2018.JPG

Må ha sterkere naturavtale

ForUM

Arter forsvinner 100-1000 ganger raskere enn det som er naturlig. FNs naturtoppmøte som nylig ble avsluttet i Egypt er det siste før en ny avtale skal vedtas i 2020.

kongo0309-049.jpg

Norsk innsats mot seksualisert vold i konflikter

Norad

Med norsk bistand styrkes kvinners rettigheter i krig- og konfliktsituasjoner. Dette omfatter bistand til at voldsofre lyttes til, behandles, får rettshjelp, og re-integreres i lokalsamfunn etter overgrep og frihetsberøvelse.

8838-UNHR70-565x300-c.jpeg

FNs menneskerettighetserklæring fyller 70 år

IEH

Menneskerettighetene er 70 år, men like aktuelle. De 30 artiklene er utgangspunkt for både Bærekraftmålene og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

NUPI_H_Leira_08-cropped_system_feature.jpg

Hva betyr egentlig «utenrikspolitikk»?

NUPI

Det, og andre begreper vi tar for gitt innen internasjonal politikk, skal NUPI-forsker Halvard Leira og resten av teamet bak prosjektet CHOIR forske på.

rs9755_bhs_5053.jpg

Dette skal landene forhandle om

FN-sambandet

2. til 14. desember arrangeres FNs klimakonferanse COP24 i Katowice, Polen. Hva skal det forhandles om i Polen disse ukene i desember?

anemone-corals-sea-anemone-42258-1-coral-reef-null-kreditering.jpg

FNs naturtoppmøte oppsummert

ForUM

Forrige uke ble FNs naturtoppmøte avsluttet. Kan verdens land bremse tapet av naturmangfold? Og er det noe man som enkeltmennesker kan gjøre?

Ivan-Krastev_system_feature.jpg

Kan EU takle de store utfordringene som kommer?

NUPI

Ivan Krastev ser nærmere på krisene som har vært med på å forme EU de siste tiårene, og hva dette betyr for unionens fremtid.

Skjermbilde-sbriefer01-web.gif

Frykter en ufullstendig reform

ForUM

Det er viktig at regjeringens satsing på samstemthet ikke ender opp i en ufullstendig reform, mener Forum for utvikling og miljø. Nå lanserer de en ny rapportserie om samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

8833-stine-bredde-565x300-c.jpeg

Bidrar med norske erfaringer under FN-forum

IEH

IEH arrangerer debatt under FNs forum for næringsliv og menneskerettigheter denne uken der tema er offentlige anskaffelser som pådriver for menneskerettigheter.

MedHum oppsummert.jpg

Vellykket MedHum 2018

MedHum
Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2018 har samlet inn opp mot 2 millioner kroner til UNICEFs MAKANI-prosjekt for flyktninger i Jordan. Nå starter søknadsprosessen om å få være MedHums samarbeidsprosjekt frem mot aksjonen i 2020. Noe for din organisasjon?
1811-black-friday-1921x1277.jpg

Suksess med Black Friday-kampanje

Unicef Norge

Mandag 26. november overførte UNICEF Norge 3.5 millioner kroner til Jemen. Pengene har kommet inn via innsamlingsaksjonen «Black Friday i Jemen».

Utviklingsdebatt

Trangere og farligere (sivilsamfunn)

Vårt Land (verdidebatt) | 15.12.2018

Kommentar av Jon Lomøy og Wenche Fone (Norad): Det er mye i verden som går rett vei. Fattigdommen i verden er halvert på noen få tiår. Levealderen øker. Nesten alle verdens barn får vaksine. Færre dør i naturkatastrofer. Eksemplene er mange. 
Men det er dessverre ikke alle områder som går i rett retning. Når vi ser på rommet for frivillige organisasjoner, journalister og andre sivilsamfunnsaktører, så ser vi at det går feil vei. Det blir stadig trangere og stadig farligere.

Rapporten som bør endre debatten om klima og norsk politikk for alltid

Dagbladet (meninger) | 15.12.2018

Kommentar av Andreas Økland: Klimarisiko høres kanskje luftig ut. Men klimarisikoutvalgets rapport tar klimakrisa ned på jorda. Den bør være julas hjemmelekse for norske politikere. Om de enda ikke har lest den, er det fristende å sende norske politikere på juleferie med høstens rapport fra FNs klimapanel som hjemmelekse. Rapporten som har undersøkt forskjellen mellom å nå halvannengradsmålet og togradersmålet, har på nytt understreket viktigheten av klimaarbeidet.

Klimaflyktningene kommer

Dagbladet (meninger) | 15.12.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Klima er den største driveren bak flyktning- og migrasjonsutfordringene i verden i dag. Hvorfor står ikke Frp’s innvandringspolitiske talsperson i Stortinget og forlanger forsterket innsats mot utslipp? Større kutt hjemme, og høyere ambisjoner internasjonalt! Jon Helgheim, heter mannen som for tida har denne rollen i Frp. Han er som regel høyt og lavt i nyhetsbildet, men denne uka har han vært spesielt travelt opptatt. Ikke med å følge med på FNs klimaforhandlinger i Katowice, hvor utsendingene har strevet med å bli enige om reglene for å følge opp Paris-avtalen. 

Stortinget må gå eksportpraksisen etter i sømmene

Dagbladet (meninger) | 14.12.2018

Debatt av Dag Hoel (forfatter): Om vi kan selge militært materiell til Saudi Arabia mens de fører krig i nabolandet, hvem er det da vi ikke kan selge til? Endre Lunde, kommunikasjonsdirektør hos ammunisjonsprodusenten Nammo, hevder den 17.10. at jeg framstiller en ensidig karikatur av forsvarsindustrien.

Moderne slaveri er ett av de største problemene verden står overfor

Dagbladet (meninger) | 14.12.2018

Kommentar av Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen) og Frode Elgesem (Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg): Over 40 millioner mennesker lever i dag i moderne slaveri. Det er behov for en lov som tar bekjempelsen av moderne slaveri flere skritt videre. Og det haster. Det kan være vanskelig å tro at moderne slaveri er ett av de hurtigst økende menneskerettsproblemene verden står overfor i vår tid. Det kan være enda vanskeligere å begripe at moderne slaveri også finnes i Norge.

Dere som har kritisert FNs migrasjonspakt: Dere kan slutte å klage nå.

Aftenposten (meninger) | 14.12.2018

Kronikk av Sylo Taraku (forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda): Det har florert med konspirasjonsteorier og skremselspropaganda i alternative medier og Facebooks avkroker i lengre tid, men det har også vært saklige innvendinger. Særlig etter at debatten ble flyttet til tradisjonelle medier. Noe av kritikken mot dette FN-initiativet har utspring i en økende skepsis mot overnasjonalitet og globalisme i mange vestlige land. Når det gjelder selve migrasjonspakten, handler kritikken i hovedsak om tre ting.

En vei ut for utviklingspolitikken

DN+ (meninger) | 13.12.2018

Debatt av Øyvind Eggen (Regnskogfondet): Om Solberg-regjeringen skal bli historisk ved å avvikle det som i over femti år har vært symbol på en stolt del av norsk utenrikspolitikk, bør det være med bedre begrunnelse enn å spare noen titalls årsverk. Da er KrFs ønske om et utviklingsdepartement mer interessant. Her kan regjeringen innfri løftet om reform på en måte som gir politisk gevinst og bedre forvaltning.