Kan blockchain revolusjonere utviklingssamarbeid?

Blockchain-teknologi har hatt rask utvikling de siste årene og har fått mye oppmerksomhet. Mange mener blockchain kan ha potensiale for å revolusjonere utviklingsarbeid, bl.a. gjennom å muliggjøre større transparens og dermed redusere korrupsjon i pengeoverføringer, styrke jordrettigheter for marginaliserte grupper gjennom transparente og lett tilgjengelige skjøter, samt tilby smarte kontrakter og enklere digital personidentifisering.
Hvilke muligheter og dilemmaer gir blockchain for utviklingsarbeid? Hvilke erfaringer har norske aktører?

Start: 2018.06.15 08:30
Arrangør: Tekna