Kurs: Straffbar deltakelse i terroristorganisasjon og væpnet konflikt i utlandet

Den siste tiden er det blitt omtalt flere saker knyttet til deltakelse i terrororganisasjoner, og det er grunn til å tro at det vil komme flere straffesaker i fremtiden. Delta på et spennende kurs i straffelovens terrorbestemmelser og forholdet til humanitær rett og humanitær bistand.

Påmelding - frist 1. november.

 

Tid og sted: 24. nov. 2017 08:30 - 16:00, Det juridiske fakultet, Institutt for privat rett, Domus Media, Kjerka, Karl Johans gate 47

Legg til i kalender

 

Kursavgift
Juristforbundet og Advokatforeningen

Medlemmer av Juristenes Utdanningssenter: 300 NOK

Andre: 500 NOK

FORDYPNINGSKURS

Kurset organiseres av SMR, IFIKK, Røde Kors og Juristenes Utdanningssenter

 

Hvem passer kurset for?

Dommere, påtalemyndighet, polititjenestemenn, forsvarere, forvaltning og ansatte i humanitære organisasjoner.

 

Les mer om kurset og se program på webside

Start: 2017.11.24 08:30
Arrangør: SMR, IFIKK, Røde Kors og Juristenes Utdanningssenter