Women in Charge - Midt-Østen sett med kvinneaktivistenes øyne

I samarbeid med Civita og Oslo Women’s Right initiative inviterer vi til møte med kvinneaktivister fra Libya, Iran og Jordan på Nobels Fredssenter.

  • Hvordan er situasjonen for kvinner i land med store likestillingsutfordringer?
  • Hvordan kan kvinneaktivister fra disse landene samarbeide om å skape en varig endring?

The Oslo Women’s Rights Initiative er en allianse av personer og grupper som støtter kvinneaktivister i land med store likestillingsutfordringer. Initiativet blir lansert i Oslo i mars. Da kommer en gruppe fremstående aktivister fra land som Iran, Saudi-Arabia, Syria, Jordan, Yemen og Libya til Oslo for å dele sine erfaringer. Du kan møte tre av dem på Nobels Fredssenter.

Start: 2018.03.22 18:00
Arrangør: Nobels Fredssenter