Tema: Politikk

Nyheter

Tusenårsmål 8 - hjelp for hvem?

RORG-Samarbeidet | 14.01.2004
Et samlet Norden stiller seg bak FNs tusenårsmål og de nordiske landene har også gått sammen om et forslag til utarbeidelse av et internasjonalt rammeverk for rapportering knyttet til tusenårsmål 8 (globalt partnerskap for utvikling), som dreier seg om de rike landenes ansvar på områder som bistand, gjeld og handel. Men er det sikkert at tusenårsmål 8 - slik det nå er formulert - vil være til beste for de fattige landene? Og hvordan bør de rike landene rapportere om sin oppfølging av tusenårsmål 8?

UNCTAD - de fattige landenes redning?

RORG-Samarbeidet | 24.11.2003
Mens den såkalte "utviklingsrunden" i Verdens handelsorganisasjon (WTO) går en usikker skjebne i møte etter ministermøtet i Cancun forbereder FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD) sin 11. ministerkonferanse (UNCTAD XI) i Brasil neste år. Tunge organisasjoner innenfor det globale sivile samfunn tror at møtet kan bli et viktig forum for å takle de mest presserende utviklingsutfordringene som utviklingsland i dag står ovenfor.

Flyktningerådet gjenopptar hjelpearbeidet i Liberia

Flyktningerådet | 22.08.2003
Flyktningerådet gjenopptar i dag hjelpearbeidet i Liberia. På grunn av krigshandlinger ble organisasjonen tvunget til å innstille sitt arbeid i juni og kalte da hjem sine to norske ansatte. Fredsstyrkene og den nylig inngåtte fredsavtalen har ført til at Flyktningerådet på ny kan starte opp hjelpearbeidet rettet mot internt fordrevne. I dag finnes det om lag 200 000 internflyktninger i landet.

Irak: Flyktningerådet sier opp samarbeidsavtale med IOM

Flyktningerådet | 19.08.2003
Flyktningerådet sier opp samarbeidsavtalen med Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM, i Irak. Flyktningerådet mener organisasjonen har for sterk tilknytning til okkupasjonsmyndighetene, og at dette også setter hjelpearbeidernes sikkerhet i fare.

Angola: Tusenvis av flyktninger vender hjem

Flyktningerådet | 19.08.2003
Siden den organiserte tilbakevendingen av flyktninger startet 20. juni i år, har Flyktningerådet hjulpet tusenvis av angolanere med å flytte hjem og starte på nytt. Tilbakevendingsprosessen er en positiv utvikling, men Angola vil ha behov for hjelp i lang tid fremover, mener Flyktningerådet.

FN-styrke til Kongo: Norge bør bidra

Flyktningerådet | 03.06.2003
Erfarne FN-medarbeidere beskrev nylig situasjonen for flyktningene i Ituri-provinsen i Kongo som den verste de noensinne hadde sett. I byen Bunia hadde barn, kvinner og menn blitt hakket i biter, og minst 50 000 hadde blitt drevet på flukt. Forrige helg ble det meldt om nye massakrer.

- Krigen er i strid med folkeretten!?

RORG-Samarbeidet | 21.03.2003
Norske medier er stort sett samstemte i dag: De tar avstand fra krigen mot Irak og viser til at USAs angrep ikke har en klar forankring i folkeretten. Men representerer angrepet et brudd på folkeretten? I et brev til FN hevder USA, England og Australia å ha retten på sin side.

FN i krigen - en Nord/Sør-konflikt

RORG-Samarbeidet | 04.03.2003
Drakampen om Irak er først og fremst en drakamp mellom stormaktene i Nord - i første rekke mellom vetomaktene i FNs sikkerhetsråd. At de over hundre medlemslandene i Den alliansefrie bevegelsen (Non-Aligned Movement - NAM) og de 22 medlemslandene i Den arabiske liga ikke ønsker noen væpnet invasjon i Irak, det forsvinner nesten i flommen av nyheter. Likevel benytter USA trusler, mobbing og bestikkelser for å få store og små land til å stille seg bak "koalisjonen av villige", i følge en fersk rapport.

Krass miljøkritikk mot Norge

Forskningsrådet | 14.10.2002
- I perioden etter 1992 har Norge ikke hatt partiledere, statsministere og miljøvernministere som har vært interessert i å prioritere FNs miljømålsetninger og omforme dem til nasjonal politikk, sier professor William M. Lafferty.

- Nødvendig med industrialisering

Forskningsrådet | 10.10.2002
Til tross for store miljøødeleggelser, står professor Jan Hesselberg fast på at industrialisering og utstrakt bruk av naturressursene er nødvendig – også i fattige land. Hesselberg ønsker å rette mer oppmerksomhet mot forbruksforurensning.
291 - 300 av 337
27 28 29 30 31 32 .... 30 31 32 33 34

E-bibliotek

Utenriksdepartementet

På nettsidene til UD er det informasjon om ulike emner innenfor internasjonal politikk og Norges utenrikspolitikk

norsk

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

UD: FN

Temaside om FN fra det Norske Utenriksdepartementet.

norsk

Global Policy Forum

Global Policy Forum har fokus på arbeidet til FN og intenasjonal politikk. Sidene er organisert ved hjelp av emnekategorier som kan knyttes til globalisering.

engelsk

Hvor hender det? EU: Kriser, årsaker og muligheter

Hvilke utfordringer står EU ovenfor. Hvor hender det? 27. februar 2017.

norsk

UNDP - Norge

FNs Utviklingsprogram sitt nordiske sitt nettsted på norsk. Her finner du informasjon om FN, temasider, rapporter og informasjon om tusenårsmålene.

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om  internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

Hvor hender det? Demokrati er mer enn valg

Er valg hvert fjerde eller femte år i selv et fullverdig demokrati? Hvor hender det? 18. april 2017.

norsk

Hvor hender det? Iran - Etter valet i 2009

Iran - kva for ei framtid? Hvor hender det? 16. november 2009.

norsk

UN: Democracy

En generell artikkel om demokrati og en inngangsportal til mer informasjon om demokrati fra FN.

engelsk

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Hvor hender det? Hva skjer i Kina under Xi Jinping?

Xi Jinping ble president i 2013, hvordan skiller politikken seg fra forgjengerenes? Hvor hender det? 23. mars 2015.

norsk

Nord-sør-biblioteket; Utfordringer for demokratiet

Hvilke utfordringer står biblioteket ovenfor? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket og finn lenker til mer informasjon her.

norsk

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk

Hvor hender det? Iran og USA: Knapt på talefot

Les om forholdet mellom Iran og USA i Hvor hender det? Nr.2, 9. september 2008.

International Crisis Group: Crisis watch

Crisis Group står blant annet bak en måndlig oppdatering på krisesituasjoner i verden. Siden inneholder også artikler og rapporter om krise relaterte tema og land.

Hvor hender det? Presidentvalet i 2016

Korleis kunne Donald Trump vinne? Hvor hender det? 14. desember 2016

norsk

Hvor hender det? Libya: Veivalgene står i kø

Ofte kan de neste fasene etter en maktovertakelse bli de vanskeligste. Tilfellet Libya illustrerer dette. Hvor hender det? 8. oktober 2012.

norsk

Hvor hender det? Økende motsetninger i amerikansk politikk

Økende intern splittelse og konflikt skaper beslutningsproblemer i USA, og truer landets internasjonale lederrolle.  Hvor hender det? 17. mars 2014.

norsk

Internasjonal politikk: FN 70år

Artikler om blant annet FN-systemet, sikkerhetsrådet og fredsoperasjoner i Internasjonal Politikk nr. 2, 2015.

norsk

Internasjonal politikk: Den flerhodede dragen

Artikkel om en Kinesisk utenrikspolitikk internasjonale politikk i Internasjonal politikk Nr. 1 2014.

norsk

LAG: Demokrati og diktatur

Artikler og informasjon om styresett og politisk utvikling i Latin-Amerika på Latin-Amerikagruppene sine nettsider.

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket