Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  

10. mars - Tibets opprørsdag

Den norske Tibet-komite | 09.03.2001
10. mars er dagen da tusenvis av tibetanere demonstrerte mot den kinesiske okkupasjonen. Dagen blir markert verden, men i Tibet er det synonymt med arrestajon og mishandling å markere denne dagen.

Tiåret mot vold - bygg freden!

Kirkens Nødhjelp | 09.03.2001
Onsdag 14. mars lanserer Kirkens Nødhjelp, i samarbeid med Norges Kristne Råd og Den Norske Kirke det kirkelige Tiåret mot vold. Blant innlederne på Nobelinstituttet er Justisminister Hanne Harlem, biskop Gunnar Stålsett og Salpy Eskidjan fra Kirkenes Verdensråd.

Norge bruker tilbakevendingsstøtten som et pressmiddel

Flyktningerådet/Hege Robberstad | 08.03.2001
Flere norske organisasjoner er sterkt kritiske til måten norske myndigheter opptrer overfor flyktninger fra Kosovo. Norske myndigheter bruker tilbakevendingsstøtten som et pressmiddel overfor asylsøkere. Denne praksisen er uakseptabel, mener Flyktningerådet, Redd Barna, NOAS og Mellomkirkelig Råd.

Spesialkomité skal se på informasjonsteknologien

IPS | 08.03.2001
FNs generalsekretær Kofi Annan kommer snart til å oppnevne en spesialkomité på 37 medlemmer. Komiteens mandat er å styrke bruken av informasjonsteknologi i utviklingslandene og finne ressurser for å nå dette målet.

Samarbeidet mellom lokale og internasjonale instanser

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 08.03.2001
FN-administrasjonen i Kosovo (UNMIK) har delt makten mellom lokale og internasjonale instanser. Tidligere UNMIK-leder Bernard Kouchner betegnet samarbeidet mellom instansene som helt unikt. Lokalbefolkningen har imidlertid krevd å få mer ansvar.

Vold mot kvinner øker

Amnesty International | 08.03.2001
En ny rapport fra Amnesty International viser at tortur, voldtekt, slaveri og mishandling av kvinner er et økende problem i de fleste land i verden. De groveste overgrepene foregår ofte i kvinnenes egne hjem, med stilltiende samtykke fra politi og rettsvesen.

Barneekteskap må stoppes

UNICEF | 08.03.2001
En ny rapport fra FNs barnefond, UNICEF, viser at i enkelte land er over halvparten av alle jenter gift innen de er 18 år. I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars, krever UNICEF at det igangsettes en global kampanje som stopper den utstrake praksisen med barneekteskap som er et brudd på barns - og da særlig jenters - grunnleggende rettigheter.

Minekonvensjonen må overholdes!

Norsk Folkehjelp | 07.03.2001
Norsk Folkehjelp ber norske myndigheter påse at minekonvensjonen overholdes. Norsk Folkehjelp er kjent med nyheten om at penger fra det norske oljefondet skal være investert i selskaper som produserer landminer.

Emiratene kåret til verdens beste turiststed

IPS | 07.03.2001
De forente arabiske emirater har for tredje gang på rad blitt kåret til "verdens beste turistmål" av det tyske reiselivsmagasinet Globo.

Attac-Norge og skatt på valutatransaksjoner

RORG-Samarbeidet | 07.03.2001
Et interimsstyre er nedsatt for å etablere Attac i Norge, mens Unge Høyre har lansert et "Motattac". RORG-Samarbeidet har samlet linkene for deg som vil følge med i debatten.

8.mars - Den internasjonale kvinnedagen:

Fokus | 07.03.2001
Se aktivitetskalender for Oslo, Bergen, Trondheim, Stord, Drammen og flere andre steder i Norge og internasjonalt.

Kampen mot aids - mer enn medisiner

IPS | 06.03.2001
Kampen for billigere aidsmedisiner overskygger mangelen på effektive systemer for distribusjon.

Destruksjonen av den buddhistiske arven ikke startet

UNESCO | 06.03.2001
UNESCO har i dag forhandlet frem en avtale med Taliban-regimet i Afghanistan om opprettelsen av et fond for å beskytte Afghanistans kulturarv. Afghanistans utenriksminister avviser at ødeleggelsene av kulturarven i landet allerede har startet.

39 legemiddelselskaper mot Sør-Afrika

Leger Uten Grenser | 05.03.2001
I løpet av de 7 nærmeste dagene går kampen om tilgang på HIV-/AIDS-medisiner i Sør-Afrika inn en avgjørende fase.
Rettsaken, som starter i dag, vil avgjøre skjebnen til mange
HIV/AIDS-smittede. I løpet av uka vil 5000 syke sørafrikanere dø, og 12000 vil ha blitt smittet av HIV-viruset.

Kirkene med selvransakelse om rasisme

IPS | 05.03.2001
Afrikanske kirker har begynt å se på sin rolle i å stimulere til konflikter som har etnisitet og rasisme som grunnlag. Denne uka møttes kirkeledere fra hele kontinentet i Nairobi som en forberedelse til Verdenskonferansen om rasisme og fremmedfrykt i Durban i September.

Flyktningeråds ansatt drept i Uganda

Flyktningerådet | 03.03.2001
En av Flyktningerådets lokalt ansatte i Uganda ble i går skutt og drept av opprørssoldater. Mannen ble angrepet i bil nord i Uganda. Seks andre ble også drept.

Krav til Verdensbanken om åpenhet

IPS | 02.03.2001
Verdensbankens arbeid med nye retningslinjer for strukturtilpasning må skje i åpenhet og gjennom offentlige rådspørringer, krever flere frittstående organisasjoner.

Pinochetsaken og demokratiet i Chile

X-mag | 02.03.2001
Pinochetsaken har ført til ny oppmerksomhet om militærregimets brudd på menneskerettighetene i Chile. For første gang deltar de væpnede styrkene i en formell dialog om overgrepene sammen med menneskerettighetsorganisasjoner, og for første gang ser det ut til at saker om menneskerettighetsbrudd får upartisk behandling i rettsapparatet.

Samarbeid mellom Hydro og Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp | 01.03.2001
Hydros petrokjemiansatte har satt i gang et nytt hjelpeprosjekt i samarbeid med blant annet Kirkens Nødhjelp og Health & Development International (HDI). Målet med prosjektet er å utrydde parasitten guineaorm som skaper grusomme lidelser for befolkningen i Sudan.

Parlamentsvalget i Kosovo

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 01.03.2001
Vil parlamentsvalget bli avholdt før sommeren? Dette er spørsmålet både politikere, media og befolkningen i Kosovo stiller seg. Meningene er delte blant kosovarene.

Legemiddelindustrien må frafalle krav mot Sør-Afrika

Leger Uten Grenser | 01.03.2001
Leger Uten Grenser (MSF) krever i forbindelse med
den nært forestående rettssaken mot Sør-Afrika at 39 legemiddelselskaper umiddelbart og uten betingelser frafaller sine krav mot landet.

UNICEF redder 2500 barn ut av krigssone i Sør-Sudan

UNICEF | 01.03.2001
UNICEF har i samarbeid med Verdens matvarefond lykkes i å frigi 2500 barnesoldater i Sør-Sudan. Barna er fløyet ut av krigssonen til sikre områder hvor UNICEF i fellesskap med andre organisasjoner har opprettet et mottaksapparat som vil sørge for at barna får behandlet de fysiske og psykiske skader de har fått i løpet av den perioden de har vært barnesoldater.

Underskriftskampanje for Burmas studenter!

ISFiT-01 | 01.03.2001
All Burma Federation of Student Unions og deres fengslede leder Min Ko Naing vil få Studentenes fredspris 8. mars. Ved å skrive under på ISFiTs opprop for frigjøring av Min Ko Naing og gjenåpning av de burmesiske universitetene kan du være med å øke presset mot det burmesiske regimet.

1. mars 2001 er det to år siden Landmine- konvensjonen trådde i kraft

Norsk Folkehjelp | 28.02.2001
Fram til i dag har 110 land ratifisert avtalen. Mineavtalen forbyr all bruk, produksjon, kjøp, salg og lagring av antipersonellminer, og den krever ødeleggelse av minelagre innen fire år, fjerning av miner fra bakken innen ti år og en plan for helsestell, rehabilitering og sosio-økonomisk reintegrering av mineofre.

Tortur er god butikk

IPS | 28.02.2001
Over 150 selskaper over hele verden produserer utstyr for tortur, ifølge Amnesty International. Virksomheten er god butikk og salget økende, opplyser menneskerettsorganisasjonen.

Norsk støtte på 223 millioner kroner til vannforsyning i Nepal

NORAD | 27.02.2001
NORAD har bevilget 223 millioner kroner til et vannforsyningsprosjekt i Kathmandu-dalen i Nepal. Prosjektet tar sikte på å redusere den kroniske mangelen på vanntilførsel, og dermed redusere omfanget av vannrelaterte sykdommer hos befolkningen i området, som utgjør ca. 6 prosent av landets innbyggere.

Indonesia: Feltsykehuset pakkes ned

Norges Røde Kors | 27.02.2001
Åtte måneder etter jordskjelv-katastrofen i Indonesia kan det norske feltsykehuset pakkes ned. - Utstyr som er i god stand gis nå videre til sykehus og Indonesia Røde Kors.

Norge må føre sin egen politikk

FN-sambandet | 27.02.2001
Norge må ikke følge USA i tykt og tynt i FN. I Sikkerhetsrådet må Norge tvert i mot spille en sjølstendig rolle. Det mener 86 % av de spurte i en ny undersøkelse fra Norsk Gallup. Bare 43 % mener boikotten av Irak bør fortsette. 38 % vil ha den opphevet, mens 19 % svarer "vet ikke". Dette er oppsiktsvekkende tall tatt i betraktning av at nesten samtlige Stortingspolitikere og hele regjeringa har forsvart boikotten.

Tilbakevending til Kosovo våren 2001

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 27.02.2001
Rundt 4500 kosovoalbanere som fikk midlertidig beskyttelse sommeren 1999 er fortsatt i Norge. De fleste av dem kan få økonomisk støtte til tilbakevending. Vårens første charter-fly skal gå til Kosovo 9. mars.

Aktuell bok

| 27.02.2001
Bokanmeldelse
11761 - 11790 av 12166

Klipp fra Media

Gjennombrudd for Trump: – En svært viktig avtale

DN | 25.09.2018

USAs president Donald Trump gliste fra øre til øre da han undertegnet en revidert handelsavtale med Sør-Korea. Avtalen kan bli brukt som mal for USAs største handelspartnere.

Norge kutter støtte til UNESCO etter strid om toppjobb

ABC-Nyheter | 25.09.2018

En ordkrig har brutt ut mellom Norge og UNESCO etter at en toppjobb i FN-organisasjonen glapp for den norske kandidaten.

Tenåringsjenter de største taperne

Vårt Land | 25.09.2018

Tenåringsjenter møter enda større problemer i kriser enn andre grupper. Seksuell vold, selvmordstanker og isolasjon er utbredt.

Tror ikke Solheim-bråket skader Norge i FN

Aftenposten | 24.09.2018

Statsminister Erna Solberg frykter ikke at kritikken mot Erik Solheim skal svekke Norges kandidatur til Sikkerhetsrådet.

Professor om klimaendringene: – Situasjonen er trolig verre enn det dere leser i mediene

ABC-Nyheter | 24.09.2018

Klimaendringenes effekt på ekstreme værtyper er undervurdert, mener forsker Michael Mann.

WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen

NRK Nyheter | 24.09.2018

Mer enn hvert tjuende dødsfall i verden er knyttet til alkohol, viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon.

Gjennomgang: Oljefondet har investert i 42 av verdens 100 største våpenselskaper

VG | 22.09.2018

Oljefondet var i 2017 investert i nesten halvparten av verdens 100 største våpenselskaper, til en samlet verdi av 55 milliarder kroner. Minst tre av selskapene kan knyttes til krigen i Jemen, ifølge nye undersøkelser.

Solheims reiserot får konsekvenser: Flere land stanser inntil videre utbetalingene til FNs miljøprogram

Aftenposten | 22.09.2018

Sverige og Danmark reagerer kraftig på anklagene om regelbrudd og sløseri i Erik Solheims reisevirksomhet.

Dette landet har hatt ni valutaer på ti år

DN | 22.09.2018

Nå kan «inflasjonsdollaren» bli gjeninnført i Zimbabwe.

Nato kunne prøvd fred

Klassekampen | 21.09.2018

Sviktende lederskap fra Nato-landene USA, Frankrike og Storbritannia gjorde det vanskeligere å få til en fredsavtale i Libya, sier Jonas Gahr Støre.