Stillinger

Ledige stillinger i internasjonale institusjoner

Verdensbanken
IFC/International Finance Corporation
Den afrikanske utviklingsbanken
Den asiatiske utviklingsbanken
Den Inter-amerikanske utviklingsbanken
Den europeiske utviklingsbanken
Den asiatiske infrastrukturbanken

Norge er en viktig bidragsyter til de multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i disse bankene, og tilbyr derfor veiledning til de av dere som vurderer å søke en stilling (tlf. 23 95 09 86 / e-post paul.sverre.tharaldsen@mfa.no). Søk da vel! 

Ledige stillinger i multilaterale institusjoner

OECD
IEA
UNESCO

OECD, IEA og UNESCO er alle viktige multilaterale institusjoner med hovedkontor i Paris. Utenriksdepartemenetet oppfordrer nordmenn til å søke ledige stillinger i disse organisasjonene. Trykk på logoene for å lære mer om karrieremuligheter og å få oversikt over ledige stillinger.

Ta gjerne kontakt med følgende hvis du har spørsmål om en stilling du er interessert i:
For OECD-stillinger: Håvard Hugås, Utenriksdepartementet (Havard.Hugas@mfa.no / 23 95 10 59)
For IEA-stillinger: Jørgen Bækken, Utenriksdepartementet (Jorgen.Baekken@mfa.no / 23 98 22 10)
For UNESCO-stillinger: Joakim Bakke, Kunnskapsdepartementet (Joakim.Bakke@kd.no / 22 24 76 99)
 

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
Leger Uten Grenser
Publisert: 17.04.2019

Prosjektkoordinator for studentaktivisme og skoleprosjekt

Søknadsfrist: 01.05.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 16.04.2019

Director of Institutional Partnerships - Head Office

Søknadsfrist: 30.04.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 16.04.2019

Avdelingsøkonom til Nasjonale programmer og beredskap

Søknadsfrist: 28.04.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 15.04.2019

Energy Expert Africa: Bioenergy, fuel, household energy solutions - NORCAP

Søknadsfrist: 29.04.2019
Leger Uten Grenser
Publisert: 15.04.2019

Development Advisor

Søknadsfrist: 29.04.2019
The Norwegian Red Cross
Publisert: 12.04.2019

Coordinator/Project Manager Community Health

Søknadsfrist: 01.05.2019
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Publisert: 12.04.2019

Prosjektkoordinator - Idrettens fredskorps

Søknadsfrist: 22.04.2019
SAIH
Publisert: 12.04.2019

Programrådgiver innen utveksling

Søknadsfrist: 28.04.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 12.04.2019

Country Director- Uganda

Søknadsfrist: 28.04.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 12.04.2019

Rådgiver plan, rapportering og tilskudd

Søknadsfrist: 01.05.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 11.04.2019

Head of Programme - Kenya

Søknadsfrist: 25.04.2019
Plan International Norge
Publisert: 11.04.2019

Programme Advisor - Humanitarian response, West Africa

Søknadsfrist: 05.05.2019
KFUK-KFUM Global
Publisert: 11.04.2019

Innsamlingskonsulent i 20% stilling

Søknadsfrist: 24.04.2019
NOREC
Publisert: 11.04.2019

Kommunikasjonsrådgjevar

Søknadsfrist: 28.04.2019
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Publisert: 11.04.2019

Security Training Officer

Søknadsfrist: 29.04.2019
Kristelig Folkepartis Ungdom
Publisert: 11.04.2019

Organisasjonsrådgiver (100 %)

Søknadsfrist: 28.04.2019
Norsk Folkehjelp
Publisert: 11.04.2019

Programme Manager Protection

Søknadsfrist: 05.05.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 10.04.2019

Senior Adviser - Representative Freedom of the Media OSCE (Norwegian nationals only)

Søknadsfrist: 12.05.2019
4H Østfold
Publisert: 10.04.2019

Organisasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 28.04.2019
4H Østfold
Publisert: 10.04.2019

Prosjektleder for Drømmeplassen i 35 % stilling

Søknadsfrist: 28.04.2019
Antirasistisk Senter
Publisert: 09.04.2019

Ungdomsarbeider - ansvarlig for Åpent Hus-tilbudet ved Agenda X

Søknadsfrist: 02.05.2019

Har du lyst til å holde Åpent Hus for ungdom?

Vi leter etter en engasjert ungdomsarbeider som har lyst til å være ansvarlig for Åpent Hus-tilbudet ved Agenda X, ungdomsavdelingen til Antirasistisk Senter.

Åpent Hus er en trygg, inkluderende og myndiggjørende møteplass med lav terskel for deltakelse for ungdom mellom 13 og 26 år. Huset er åpent én ettermiddag i uka fra kl. 16.00 til 20.00, samt i høst-, vinter-, og påskeferier. Unge og voksne frivillige bidrar i gjennomføringen av Åpent Hus sine aktiviteter.

Som ansvarlig for Åpent Hus vil du jobbe for å forebygge utenforskap, marginalisering og diskriminering av og blant ungdom. Du vil tilrettelegge for unges mestringsopplevelse, positiv identitetsutvikling og tilhørighet. I tillegg vil du skape muligheter for kompetanseutvikling på unges premisser. Dette skal du gjøre gjennom kreative, sosiale og fysiske aktiviteter.

Agenda X er en avdeling i vekst, og vi er veldig interessert i å høre om hvilke erfaringer og ambisjoner du har, og hvordan du kan bidra til å styrke og utvikle vårt arbeid med ungdom.
 

Dine arbeidsoppgaver vil bestå i å:

–          Tilrettelegge for Åpent Hus og ferieaktiviteter

–          Samkjøre frivillige under Åpent Hus-kvelder

–          Tilrettelegge for Åpen Scene som en integrert del av Åpent Hus én gang i måneden i samarbeid med kulturansvarlig og studioansvarlig

–          Følge opp ungdom i samarbeid med andre ansatte ved avdelingen og eventuelle offentlige instanser.

–          Muliggjøre nye aktiviteter på initiativ fra ungdom

–          Ha tett samarbeid og dialog med øvrige ansatte ved avdelingen

 

 Vi krever at du har:

–          Erfaring fra ungdomsarbeid

 

 For å klare jobben bør du:

–          Ha utdannelse innen barne- og ungdomsarbeid, pedagogikk, sosialfag eller liknende

–          Ha erfaring med organisering av arrangementer og/eller aktiviteter for og med ungdom

–          Være kjent med ulike ungdomsmiljøer

 

Vi ønsker deg som har flere av disse egenskapene:

–          En trygg og tydelig voksenperson som er oppmerksom på unges behov

–          Oppriktig engasjert for ungdom og unges medvirkning

–          God på relasjonsbygging

–          God til å kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn

–          Strukturert, tålmodig og fleksibel

–          Ryddig

–          Løsningsorientert

–          Gode samarbeidsevner

–          Kritisk og helhetstenkende

 

 Som en del av Agenda X-teamet får du:

–          En sentrumsnær arbeidsplass

–          Kule kolleger

–          Et engasjert antirasistisk og pedagogisk fagmiljø

–          Mulighet til å bruke mye av din personlige bakgrunn og interesser i jobben

–          En stor rolle i avdelingens utvikling

–          Muligheten til å utgjøre en positiv forskjell i unges liv

 

Vi oppfordrer menn til å søke!

Fast 40 % stilling med mulighet for utvidelse, og lønn etter relevant utdannelse og/eller erfaring. Ansettelse krever godkjent politiattest.

Om arbeidsgiveren:
Agenda X er Antirasistisk Senters ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt samfunn. Siden 1998 har vi jobbet for å gi ungdom muligheter, uansett bakgrunn. Vår visjon er et sosialt rettferdig samfunn, der ungdom er aktive deltakere og premissleverandører i egne liv, kulturlivet og i samfunnet. Vårt tilbud er grunnlagt på unges behov og interesser, samt kjærlighet, respekt, rettferdighet og inkludering. Ung-til-ung-metoden og unges medvirkning har en sentral plass i vårt arbeid, i tillegg til myndiggjørende og ressursbyggende aktiviteter.

Tiltredelse: snarest

For spørsmål om stillingen

Daglig leder ved AgendaX, Hodan Gulaid

Tlf: 97545142.

Epost: hodan@agendax.no

Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen

Tlf:481 53 526

Epost: rbs@antirasistisk-senter.no

Søknad og CV sendes til post@agendax.no

Norwegian Refugee Council
Publisert: 08.04.2019

NORDEM seeks Prevention and Risk Analyst to UNOCC

Søknadsfrist: 22.04.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 08.04.2019

Education Programme Development Manager - Venezuela (extended deadline)

Søknadsfrist: 22.04.2019
Leger Uten Grenser
Publisert: 08.04.2019

Oppdrag for Leger Uten Grenser – Helsepromotør/antropolog

Søknadsfrist: Snarest

Stillingen som helsepromotør/antropolog er basert ute i et av Leger Uten Grenser sine prosjekter. Som helsepromotør er det viktig at du forstår prosjektlandet du arbeider i, slik at du kan kommunisere med og forstå den lokale befolkningen for å støtte helsefremmende aktiviteter på en god måte.

Du vil være en del av det medisinske teamet og være ansvarlig for å koordinere informasjons- og opplæringskampanjer for å støtte helsefremmende aktiviteter.

Du vil kunne jobbe i felt under en krisesituasjon (vaksinasjonskampanje, underernæring, kolera) eller sendes til et langvarig prosjekt (HIV/AIDS, tuberkulose, malaria osv.).

 

 Ansvarsområder

 • Koordinere aktiviteter innen ulike temaer, for å støtte medisinske aktiviteter; Dette kan være å promotere medisinske tjenester, promotering av hygiene, informasjon om tematikk knyttet til mors helse, underernæring, malaria, HIV/AIDS, ebola og så videre
 • Definere og oppdatere HP strategier og lignende aktiviteter gjennom et årlig prosjekt og en budsjettplan (objektiver, målgruppe, kampanjer, budskap, aktiviteter, osv.)
 • Analysere og forstå lokal oppførsel og/eller praksiser for å tilpasse helse aktiviteter til målgruppen (støtte sosial kartlegging, bruk av spesifikke verktøy for å måle og følge opp aktiviteter)
 • Promotere MSF sine tjenester i henhold til MSF sine prinsipper, protokoller og standarder med mål om å øke kunnskapen til målgruppen i relasjon til helsen deres 
 • Vurdere og tilpasse materialer i forhold til prosjektets behov
 • Samarbeide med andre relevante aktører for å forbedre kampanjer
 • Koordinering, trening og opplæring av HP temaet gjennom aktiviteter som rekrutering, definere jobbskrivelser, kapasitetsbygging, briefing/de-briefing og evaluering av ansatte.
 • Bli vant med protokoller for seksuell- og kjønnsbasert vold og sikre deres utøvelse (dvs. forhold til å henvise ofre til det medisinske teamet for behandling).
 • Bidra til månedlige rapporter i henhold til retningslinjer (statistiske rapporter osv.)

 

Kvalifikasjoner

 • Master i antropologi, sosiologi eller i helsefremmende arbeid
 • 3-4 års relevant arbeids erfaring, for eksempel fra helsefremmende arbeid, helseforebyggende arbeid, sosialarbeid, samfunnsmobilisering

 

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

 

Denne stillingen tilhører ikke et bestemt land eller tidspunkt. Oppdraget blir alltid bestemt ut ifra behovene i felt på det tidspunktet du er rekruttert. Vi ber deg om å være så fleksibel som mulig, for å bli plassert der du trengs mest. Denne prosessen kan skje ganske raskt, eller den kan ta noen måneder. Når oppdraget er bekreftet, kan du vanligvis ikke forvente mer enn tre til fire ukers varsel før avreise.

 

Varighet på oppdraget:  6 - 12 måneder

 

Klikk her for å sende inn søknad og CV – Dokumentene skal være på engelsk.

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no. Les mer om profilen som helsepromotør/antropolog her: https://legerutengrenser.no/jobb-for-oss/health-promoteranthropologist

NUPI
Publisert: 08.04.2019

Rådgiver forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 24.04.2019
NUPI
Publisert: 08.04.2019

PhD-stipendiat, cybersikkerhet og internasjonal politikk

Søknadsfrist: 24.04.2019
Ingeniører uten grenser
Publisert: 07.04.2019

Timebasert oppdrag: Prosjektgrunnlag for Utviklingssenter

Søknadsfrist: 22.04.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 07.04.2019

Coordinator- Programme Finance (Africa)

Søknadsfrist: 22.04.2019
Redd Barna
Publisert: 07.04.2019

Spesialrådgiver levekår og inkludering

Søknadsfrist: 05.05.2019
Redd Barna
Publisert: 07.04.2019

Seniorrådgiver barns rettigheter og integrering

Søknadsfrist: 05.05.2019
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 07.04.2019

Finance Specialist (Treasury)

Søknadsfrist: 28.04.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 07.04.2019

Rådgiver beredskap og hjelpekorps

Søknadsfrist: 22.04.2019
Norske Kvinners Sanitetsforening
Publisert: 05.04.2019

Politisk seniorrådgiver

Søknadsfrist: 23.04.2019
Norwegian Church Aid (NCA)
Publisert: 05.04.2019

Head of Programmes - Afghanistan

Søknadsfrist: ASAP
Nordiska ministerrådet i Köpenhamn
Publisert: 05.04.2019

Facility management assistant

Søknadsfrist: 26.04.2019
Redd Barna
Publisert: 04.04.2019

Administrasjonsrådgiver 50% stilling

Søknadsfrist: 26.04.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 04.04.2019

Grants Manager - Colombia

Søknadsfrist: 22.04.2019
Norsk Fosterhjemsforening
Publisert: 03.04.2019

GENERALSEKRETÆR

Søknadsfrist: 16.05.2019

Norsk Fosterhjemsforening er en landsdekkende demokratisk bruker- og interesseorganisasjon med fosterhjem som medlemmer. Våre 3800 medlemmer gjør et viktig samfunnsoppdrag, og vi er en pådriver for å øke kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen for fosterbarns beste. Foreningen har 200 aktive tillitsvalgte og et sekretariat på 5 årsverk.


GENERALSEKRETÆR i en viktig bruker- og interesseorganisasjon

Da vår nåværende generalsekretær går ut i pensjon, søker Norsk Fosterhjemsforening etter en ny leder med god kjennskap til organisasjonslivet og interessepolitisk påvirkningsarbeid.

Generalsekretæren må være en god og inspirerende leder, og kunne samspille godt med tillitsvalgte, medlemmene og ansatte. Vedkommende må også kunne jobbe effektivt med politisk og faglig påvirkning for å sikre gode ordninger som ivaretar medlemmenes behov.

Personen vi søker må være strategisk sterk, god på relasjoner, skjønne det sammensatte landskapet man skal lede i, og bidra til at virksomheten når sine mål.

Dette er en meningsfull jobb med store påvirkningsmuligheter. Vi holder til i trivelige kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum, og arbeidsmiljøet er raust og inkluderende. Stillingen er en åremålsstilling på 4 år, med mulighet for forlengelse. Lønn og tiltredelse etter avtale.

 

Generalsekretæren er den øverste administrative stilingen og skal primært:

 • Tilrettelegge for at styret kan jobbe strategisk og få gode beslutningsunderlag
 • Implementere styrets beslutninger i organisasjonen og lede foreningens arbeide på alle plan
 • Samarbeide godt med tillitsvalgte, bidra til involvering og forankring
 • Sørge for måloppnåelse i tråd med vedtatt planer og strategier
 • Jobbe frem gode finansieringsstrategier for arbeidet, og god økonomisk styring
 • Drive organisasjonsutvikling og målrettet ressursforvaltning
 • Sikre riktig kompetanse og kompetanseutvikling blant ansatte og frivillige
 • Sørge for god kommunikasjon og interaksjon mellom sekretariatet og medlemmene

 

Ønsket kompetanse

 • Det er ønskelig med høyere utdannelse innen relevante fagområder. Relevant arbeidserfaring, primært med ledelse, påvirkningsarbeid og interessepolitikk vil kunne kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Solid ledererfaring; erfaring fra virksomhetsstyring og endringsledelse, med evne til å skape en samvirkende kultur    
 • Må forstå frivillighetens vesen og kunne håndtere spennet frivillighet, organisasjon og rammebetingelser
 • Forstå og kunne utøve politisk påvirkningsarbeid
 • Evne å markedsføre organisasjonen på en god og hensiktsmessig måte.
 • Kommunikasjon - må evne å engasjere og formidle – både til sekretariatet, hovedstyre, fylkesforeningene, forvaltning og mediebildet.

 

For mer informasjon ta gjerne kontakt med styreleder Lene Printzlau Våmartveit på

tlf 404 68 219 eller generalsekretær Tove M S Wahlstrøm tlf 465 05 243

Søknad med CV sendes til post@fosterhjemsforening.no og merkes med Søknad Generalsekretær. Søknadsfrist 16. mai 2019

Svenska Afghanistankommittén
Publisert: 03.04.2019

Country Director Afghanistan

Søknadsfrist: 24.04.2019
Ingeniører uten grenser
Publisert: 02.04.2019

Engineer for Solar PV installation - Accra, Ghana

Søknadsfrist: 21.04.2019
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 02.04.2019

Director, Operational Policy and Results Division (OPR)

Søknadsfrist: 27.04.2019
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Publisert: 01.04.2019

Daglig leder

Søknadsfrist: 28.04.2019
Nordiska ministerrådet i Köpenhamn
Publisert: 01.04.2019

Avdelningschef för HR, administration och juridik

Søknadsfrist: 23.04.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 01.04.2019

Verver Oslo kveld

Søknadsfrist: 21.04.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 01.04.2019

Fundraiser Lillestrøm

Søknadsfrist: Snarest
Nordiska ministerrådet i Köpenhamn
Publisert: 01.04.2019

Avdelningschef till Generalsekreterarens kontor

Søknadsfrist: 23.04.2019
Nei til EU
Publisert: 29.03.2019

Økonomi- og administrasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 01.05.2019
Folkehelseinstituttet
Publisert: 29.03.2019

Senior Researcher Global Health

Søknadsfrist: 24.04.2019
Redd Barna
Publisert: 29.03.2019

Regionrådgiver

Søknadsfrist: 21.04.2019
OSCE Secretariat
Publisert: 28.03.2019

Deputy Director for Operations Service

Søknadsfrist: 09.05.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 25.03.2019

CashCap roster seeks Cash and Market based program experts

Søknadsfrist: 22.04.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 20.03.2019

Fundraiser - Oslo Sommer

Søknadsfrist: Snarest
Normisjon
Publisert: 08.03.2019

Utsendinger til Senegal

Søknadsfrist: Løpende

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Arbeidet er ledet av en direktør som bor i Mali. Normisjon er tilstede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket. I Senegal har Normisjon og Ungdom i Oppdrag stasjonert to norske barnefamilier med tilsammen 5 barn, i tillegg til to ettåringer. Fra høsten 2019 ønsker vi å utvide teamet i Senegal, og har i den anledning følgende ledige stillinger:

 

En enhet med opptil to personer fra høsten 2019

En enhet med opptil to personer fra 2020

En lærerstilling fra høsten 2019

To ettåringsstillinger fra høsten 2019

 

Samtlige utsendinger vil bo og arbeide sammen i småbyen Kedougou i Senegal, øst i Senegal. Byen ligger i en fattig region, og har et varmt klima. Det er regntid fra juli til september. De norske familiene bor i hvert sitt hus. På samme tomt som det ene huset, er det gjesteleiligheter hvor ettåringene vil bo. Byen har god internett-dekning, og et generelt svært lavt prisnivå.

Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner. Byen har et greit utvalg av matvarer og andre produkter, både i butikk, og på markedet. Det presiseres likevel at utvalget kan oppleves noe mangelfullt for nordmenn. Det finnes noen muligheter for å drive idrett som jente, og gode muligheter for gutter. Videre finnes det hotell i byen med restaurant og bademuligheter.

 

Utsendinger

For å realisere Normisjons strategiske satsing på arbeid i Senegal, søker vi nå to enheter til Senegal, med oppstart henholdsvis høsten 2019 og ila. 2020.

 Vi søker deg, eller dere, som har et hjerte for misjon, har relevant utdannelse og/eller erfaring, og som kan tenke dere å være med i et spennende arbeid i en begynnende fase, øst i Senegal. Selve arbeidet karakteriseres i stor grad av relasjons og felleskapsbygging, samt større og mindre diakonale initiativer. Kandidatene vil inngå i teamet beskrevet overfor, og også være en del av Normisjons samlede arbeid i Vest-Afrika, som inkluderer Mali.

Personer med ulik fagbakgrunn og erfaring kan ha mye å bidra med inn i arbeidet i Senegal. Relevant formell kompetanse og/ eller erfaring kan inkludere teologi, diakoni, bistand eller annen sosialfaglig kompetanse. Det understrekes imidlertid at aktuelle kandidater gjerne kan ha annen relevant kompetanse og/eller erfaring. Personlig egnethet, og teamsammensetning, vil bli særlig vektlagt.

Videre er følgende egenskaper ønskelige:

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av selvstendighet og driv/ Gründeregenskaper
 • Tverrkulturell erfaring
 • Fleksibilitet
 • Nivå tilsvarende B2 i fransk språk. For søkere som ikke snakker fransk, vil språkopplæring være nødvendig

Normisjon er opptatt av å bygge et mangfoldig team, med mennesker i ulike livsfaser. Er du/dere interessert, ønsker vi gjerne at du/dere tar kontakt for en uforpliktende prat. Du må kunne identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument. Du må også kunne levere politiattest.

Søknadsfrist: Løpende, med ønsket oppstart august 2019- august 2020

Interesserte bes tas kontakt med Mali og Senegal-ansvarlig, Bjørnar Lindeberg Lemvik, eller internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen for en uforpliktende prat.

Bjørnar Lindeberg Lemvik

Tlf.: 40 83 05 29/ e-post. Bjornar.lemvik@normisjon.no.

Dag-Håkon Eriksen

Tlf.: 92 62 41 16/ e-post: dag-hakon.eriksen@normisjon.no

Kirkens Nødhjelp
Publisert: 15.02.2019

Emergency Preparedness Roster Membership

Søknadsfrist: 31.05.2019

Jobb som frivillig?

Kontorfrivillige til innsamlingsavdelingen sommer 2019

Søknadsfrist: Snarest

Leger Uten Grensers sommerkampanje vil føre til et økt behov for kontorfrivillige. Sommerkampanjens mål er å verve nye faste givere noe som vil medføre et behov for frivillige som kan registrere de nye avtalene i vår database og pakke velkomstbrev. Vi er på utkikk etter 3-5 personer som vil jobbe frivillig på vårt kontor i Oslo sommeren 2019.

Vi søker frivillige som:

 • Kan jobbe 1-3 dager per uke i perioden juni – august
 • Er komfortable med bruk av IT-verktøy
 • Er positivt innstilte til rutinepreget arbeid
 • Er forholdsvis selvgående
 • Har et engasjement for Leger Uten Grensers arbeid

Arbeidsoppgavene til våre frivillige består av:

 • Registrering av nye faste givere i vår database
 • Pakking av velkomstbrev
 • Andre forefallende oppgaver

Jobben er ulønnet, men vi kan tilby:

 • Verdifull og lærerik arbeidserfaring i en av verdens største nødhjelpsorganisasjoner
 • Et idealistisk og spennende arbeidsmiljø
 • Engasjerte og hyggelige kolleger

Har du spørsmål, ta kontakt med Johanne Østgaard på johanne.ostgaard@legerutengrenser.no eller på telefon 94012486.

Røde Kors trenger flere frivillige på Trandum

Søknadsfrist: 28.04.2019

Lyst å være frivillig på Trandum Utlendingsinternat? Har du mulighet til å avse en kveld i måneden, for å gjøre dagen til de internerte på Trandum Utlendingsinternat litt lysere?

Utlendingsinternatet på Trandum er siste stopp for utlendinger som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge. Siden 2010 har Røde Kors hatt besøksordning på Trandum for å avhjelpe isolasjon og ensomhet blant de internerte.

Som besøksvenn får man lov til å være et medmenneske og bidra til å gi mennesker i en vanskelig situasjon en følelse av normalitet og verdighet.

Røde Kors trenger nå flere frivillige.

Har du bein i nesen og er motivert til å gjøre dagen litt lysere for dem som sitter på Trandum?

For å kunne være frivillig på Trandum må du:

 • Ha plettfri vandel
 • Være over 25 år
 • Fordel å snakke flere språk
 • Relevant arbeids- og/eller livserfaring
 • Kunne gjennomføre 10 besøk i året, ca. 2,5 timer hver gang, på ettermiddag/kveld
 • Må kunne delta på opplæring på kveldstid den 13. og 23.mai.
 • Må kunne delta på opplæring i Oppsporingstjenesten vår 2019, dato ikke satt.

 

Alle frivillige får grundig opplæring i tjenesten, bred kunnskap om migrasjonsfeltet, svært dyktige kollegaer og trygge rammer.

Søknadsfrist for opptak er 28.april.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Hildigunn Hauger-Dalsgard / mob: 450 10 829. Kortfattet søknad og CV sendes til: hilhau@redcross.no

Volontører til Misjonsalliansen

Søknadsfrist: Snarest

Hva gjør du høsten 2019? Kanskje du sitter på en buss i Kambodsja, titter på mennesker fra vinduet og tenker på smilene du fikk av barna på daycare-senteret hvor du jobber. Kanskje du lurer på hvor mange som dukker opp til engelskkurset ditt «English Corner» i Filippinene, forbereder fotballtrening eller redigerer din siste bloggpost fra Ecuador. Hvem vet? Kanskje du planlegger helgetur for å se litt av landet?

Redd Barna søker frivillige i Oslo og omegn til arbeid med barn som har opplevd vold i hjemmet

Søknadsfrist: Snarest

Har du lyst til å bidra til en aktiv hverdag for voldsutsatte barn? Redd Barnas frivillige gir barn positive opplevelser gjennom sosialisering og aktiviteter innenfor trygge rammer. Redd Barna Region Øst har en frivillig gruppe som møter barn som har opplevd vold hjemme og vi søker i den forbindelse flere frivillige til aktiviteter. Hvis du har et brennende engasjement for barn og har to timer i uka eller måneden å avsette, håper vi å høre fra deg! 

Det er behov for frivillige til både søndagsgruppen vår og onsdagsgruppen (med leksehjelp). 

 • Vi trenger frivillige til onsdagsgruppen som kan delta en kveld annenhver uke
 • Vi trenger frivillige til søndagsgruppen som kan delta siste søndag i måneden annenhver måned (ca. 8 ganger i året)

Send mail til usman.khan@reddbarna.no hvis du er interessert i å bli med på laget!  

Alle frivillige må: 

- Være fylt 20 år  
- Levere politiattest før man starter som frivillig 
- Signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige 
- Forplikte seg til å være frivillig i minimum ett år  
- Være medlem av Redd Barna eller PRESS  
- Delta på opplæring 

Redd Barna tilbyr: 

- Opplæring i Redd Barnas verdigrunnlag og arbeidsprinsipper, spesielt FNs barnekonvensjon, som er grunnlaget for organisasjonens arbeid  
- Opplæring og oppfølging fra ansatte og andre frivillige i Redd Barna 
- Attest/bekreftelse etter endt engasjement 

Du kan lese mer om Redd Barnas arbeid på krisesenter her