Stillinger

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
PBI Norge
Publisert: 28.06.2017

Ledsager for PBI i Guatemala

Søknadsfrist: 07.08.2017

Som ledsager jobber man med å beskytte menneskerettighetsforkjempere som er truet på grunn av sitt arbeid gjennom tilstedeværelse, ledsagelse og observasjon, lobbyisme, undersøkelser, og informasjonsarbeid . Søknadsfrist 07. august 2017

MER INFO HER: http://www.pbi-guatemala.org/los-proyectos/pbi-guatemala/solicitud-para-voluntarios-as/?L=1

PBI Norge
Publisert: 28.06.2017

Ledsager for PBI i Kenya

Søknadsfrist: 30.06.2017

Som ledsager jobber man med å beskytte menneskerettighetsforkjempere som er truet på grunn av sitt arbeid gjennom tilstedeværelse, ledsagelse og observasjon, lobbyisme, undersøkelser, og informasjonsarbeid . Søknadsfrist 30. juni 2017

MER INFO HER: http://www.pbi-kenya.org/field-projects/pbi-kenya/callforvolunteers/?L=0

Misjonsalliansen
Publisert: 27.06.2017

UTSENDINGER TIL LIBERIA

Søknadsfrist: 15.08.2017

Misjonsalliansens landkontor i Monrovia dekker vår virksomhet i Liberia og Sierra Leone innenfor lokalsamfunnsutvikling og mikrofinans. Prosjektene i lokalsamfunnsutvikling har p.t. særlig vekt på WASH, SGBV og utdanning. Diaconia MDI er vår mikrofinansbank etablert i Liberia av Alliance Microfinance, et heleid selskap av Misjonsalliansen.  Arbeidet er finansiert med støtte fra individuelle faddere, givere og Norad. Landkontoret har i dag to ansatte.

Misjonsalliansen planlegger vekst i Liberia og Sierra Leone og søker etter inntil fire nye utsendinger til landkontoret. Dersom ektepar søker, kan de vurderes og ansettes på like vilkår.

 

Landkontorets ansvar

 • Representere Misjonsalliansen i nært samarbeid med hovedkontoret i Norge
 • Være oppdatert på den politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige situasjonen i landene
 • Implementere Misjonsalliansens landstrategi og følge opp prosjekter i samarbeid med partnere
 • Utarbeide og rapportere på strategi, planer og budsjetter
 • Videreutvikle og utvide Misjonsalliansens arbeid i Liberia og Sierra Leone
 • Rådgivning i bistandsfaglig strategi, metode og utvalgte fagområder
 • Monitorering, oppfølgning og evaluering av prosjekter
 • Organisasjonsutvikling og kompetansebygging av partnere
 • Nettverksarbeid med myndigheter og andre lokale organisasjoner
 • Ledende rolle / styreleder i mikrofinansbanken Diaconia MDI i Liberia i nært samarbeid med Alliance Microfinance AS i Norge
 • Planlegging, koordinering og oppfølging av besøkende
 • Informasjonsarbeid til menigheter, givere og andre støttespillere i Norge
 • Oppfølgning av fadderordning

 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Ledererfaring
 • Erfaring fra implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter, inkludert rapportering og monitorering
 • Erfaring fra et eller flere av Misjonsalliansens bistandsfaglige satsingsområder
 • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans
 • Erfaring fra næringsutvikling
 • Utdanning og erfaring fra minst en av ovenstående sektorer
 • God forståelse for diakoni og misjon
  Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst
 • Utenlandserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Personlig egnethet
 • Sertifikat for bil

 

Arbeidssted: Monrovia. En god del lokal reisevirksomhet må påregnes.

Utreise Januar 2018 og august 2018 (etter avtale)

 

Personene som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag. De som ansettes innvies som utsendinger i egen menighet.

Se mer om arbeidet i Liberia på våre hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Søknad med CV sendes på e-post til utland@misjonsalliansen.no

 

Søknadsfrist 15. august 2017

Kontaktperson: Hanne Holmberg Chavez, hanne.holmberg.chavez@misjonsalliansen.no eller Trine Grønborg Christensen tgc@misjonsalliansen.no Telefon 22 94 26 00

UngOrg
Publisert: 26.06.2017

To ungdomsveiledere/informasjonskonsulenter i 100% stilling

Søknadsfrist: 07.08.2017

Vil du jobbe med informasjonsformidling og veiledning av ungdom? Vi har to ledige 100 prosent stillinger som ungdomsveileder/informasjonskonsulent, hvor den ene stillingen er fast og den andre er et 10 måneders vikariat. Oppstart er i utgangspunktet 1. oktober for begge stillingene, men annet kan avtales. Søknadsfrist mandag 7. august.

Vi leter etter engasjerte personer som sammen med resten av teamet på UngInfo vil bidra til å informere og veilede ungdom i senteret, samt pr e-post, telefon og gjennom sosiale medier. Du vil få gode muligheter til å bruke og videreutvikle dine kreative sider gjennom utadrettet virksomhet, utvikling av kurs/foredrag, tekst til informasjonsmateriell med mer. I tillegg skal du holde UngInfo oppdatert på informasjon innenfor områdene du får hovedansvaret for, og holde kontakten med relevante samarbeidspartnere innenfor disse områdene. Våre hovedfokusområder er jobb, utdanning og bolig for ungdom. I tillegg gir vi god og oppdatert informasjon på områdene helse og sosial, fritid, personlig økonomi, egen bedrift, muligheter i utlandet og «new in Oslo».

Dette ønsker vi av deg:

 • Erfaring fra arbeid med ungdom og/eller frivillig arbeid.

 • Har et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom

 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og gjerne erfaring med ulik type tekstproduksjon.

 • Liker å snakke med ungdom, og har tålmodighet og trygghet i veiledning av ungdommer.

 • Er motivert for å jobbe med ungdom og er engasjert, initiativrik og interessert i å lære bort det du selv kan.

 • Du må kunne jobbe tett sammen med andre i et lite kontor med åpent landskap.

 • Erfaring med holde foredrag/kurs for ungdom er en fordel.

 • Å snakke/skrive et tredjespråk er en fordel.

 

Generelle IT-kunnskaper og erfaring med wordpress/nettsider vil være ønskelig for én av stillingene.

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av bakgrunn. Lønn etter gjeldende overenskomst med UngOrgs lokale fagforening, for tiden 381 713,25 kroner per år. Gode arbeidstidsordninger, et dynamisk arbeidsmiljø og varierte og meningsfulle oppgaver. Arbeidstid kl 9:30-17:00 hverdager samt ca hver 4. lørdag. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Send kortfattet søknad og CV som én samlet PDF på e-post til stilling@ung.info.

Merk e-posten "Søknad ungdomsveileder/informasjonskonsulent".

 

Søknadsfrist: 7. august 2017

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder ved UngInfo, Laila Erdal Aagesen (laila@ung.info).

 
OSCE Secretariat
Publisert: 23.06.2017

Project Officer

Søknadsfrist: 05.07.2017
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Publisert: 23.06.2017

Deputy Head, Tolerance and Non-Discrimination

Søknadsfrist: 12.07.2017
NORWAC
Publisert: 23.06.2017

Stedlig representant Libanon

Søknadsfrist: 10.07.2017

Norwegian Aid Committee (NORWAC) søker koordinator/stedlig representant for daglig oppfølging av våre partnere og prosjekter i Libanon. NORWAC gjennomfører alle prosjekter i tett samarbeid med lokale partnere - NGOer og internasjonale organisasjoner som er godt integrert i lokalsamfunnet.

NORWACs prosjekter i Libanon fokuserer på kapasitetsbygging og støtte til helsetjenester og utdanning/trening for helsepersonell. Prosjektenes målgrupper er palestinske og syriske flyktninger, samt andre utsatte grupper.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig oppfølging av partnerorganisasjoner, implementering av prosjektene og monitorering av måloppnåelse.
 • Klinisk deltagelse i prosjektene (veiledning/oppfølging) ut fra egen kompetansebakgrunn.
 • Ivareta og følge opp kontakten med myndigheter, den norske ambassaden I Beirut og andre organisasjoner som jobber innenfor samme felt som NORWAC.
 • Bidra til å utvikle nye prosjekter innenfor kjerneområdet.
 • Legge til rette for og følge opp prosjektbesøk av medisinsk personell som bidrar med undervisning, opplæring og faglig oppfølging av prosjektene.
 • Kontinuerlig følge opp sikkerhetssituasjonen og gi råd om nødvendige sikkerhetstiltak.
 • Bidra til utarbeidelse av søknader og rapporter, og i økonomistyring.
 • Holde seg oppdatert på det generelle nyhetsbildet i Libanon og særlig forhold som angår våre målgrupper.

 

Stillingen rapporterer til Landansvarlig for Libanon, som er stasjonert i Oslo.

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Engelskkunnskaper, flytende skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 5 års klinisk praksis etter endt utdanning
 • Erfaring med samarbeid med partnere og organisasjoner i et internasjonalt miljø
 • Erfaring med rapportskriving, søknadsskriving og oppfølging av prosjektregnskap (opplæring vil bli gitt)
 • Kunnskaper i arabisk er en fordel

 

Personlig egnethet:

 • Interesse for den politiske situasjonen i Midtøsten
 • Særdeles gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og med stor arbeidskapasitet
 • Evne til å tilpasse seg og arbeide under krevende og ustabile arbeidsforhold
 • Evne til å takle stress og uoversiktlige situasjoner
 • Proaktiv og problemløsende
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og jobbe selvstendig

 

NORWAC tilbyr:

Stillingsandel:    100% engasjement, foreløpig ut juni 2018, med mulighet for forlengelse. Fleksibel arbeidstid.

Tjenstested:      Beirut (bolig stilles til rådighet)

Oppstart:            Aug/September 2017

Lønn:                  Lønnstrinn 57, p.t. 489.300 NOK

 

Søknad med CV sendes til admin.oslo@norwac.no innen 10. juli 2017.

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Dagfinn Bjørklid, Landansvarlig for Libanon, bjorklid@norwac.no, +47 90508716

Ingunn Gihle, Administrasjonsleder, gihle@norwac.no, 48686068

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Norges Sosiale Forum
Publisert: 23.06.2017

Koordinator

Søknadsfrist: 15.08.2017
Plan Norge
Publisert: 23.06.2017

Kommunikasjonsrådgiver (6 mnd vikariat)

Søknadsfrist: 14.07.2017

Vil du være med og gi barn en bedre fremtid?

Er du en god kommunikasjonsrådgiver eller journalist som ønsker å skrive og fortelle historier fra vårt arbeid i mer enn 70 land?  Vi ønsker oss en kompetent kollega som kan være med og bidra inn i en innovativ og internasjonal organisasjon, som er blant de ledende i bistandsbransjen på kampanjer og digital historiefortelling. I Plan International Norge får du mulighet til å bidra til å bedre oppvekstsvilkår for barn i fattige land.
 

OPPGAVER

 •  Mediekontakt og medieinnsalg om hendelser og historier fra Plans arbeid verden rundt 
 • Tekstproduksjon og innholdsutvikling på tvers av kanaler, samt delta i arbeidet med sosiale medier
 • Medieovervåking
 • Fadderkommunikasjon
 • Delta i planleggingen og gjennomføringen av kampanjer
   

UTDANNING/ERFARING

 • Minst 3-årig kommunikasjons- eller journalistutdanning eller erfaring fra annen relevant utdanning
 • Minst tre års arbeidserfaring, gjerne fra journalistikk eller kommunikasjon
 • God kjennskap til hvordan mediene jobber
 • Erfaring fra frivillig sektor og kjennskap til bransjen er en fordel, men ingen forutsetning
   

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Være en god historieforteller og god til å forme budskap
 • Kreativ og initiativrik
 • Evne til å jobbe under press
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Evne til å sette deg raskt inn i problemstillinger
 • Godt humør
 • Etterleve Plans verdier: Modig, engasjert og inkluderende
 • Interesse og engasjement for utviklingsspørsmål
   

VI KAN TILBY

 • 6 måneders vikariat fra 01.08.17 til 01.02.18
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig og ungt arbeidsmiljø i Oslo sentrum
 • Fine, moderne lokaler midt i Oslo
 • Fleksitidsordning
 • Gode muligheter for videreutvikling både faglig og personlig
 • Faglig sterke og engasjerte kolleger som brenner for vårt arbeid
 • Pensjons- og forsikringsordninger

Oppstart: 01.08.17

CV og søknad kan sendes til soknad@plan-norge.no. For mer informasjon om vikariatet, ta kontakt med kommunikasjonssjef Siv Meisingseth på tlf. 91638912

Om arbeidsgiveren

Plan International Norge er en av Norges største bistandsorganisasjoner med regelmessig støtte fra om lag 136 000 faddere i Norge. Vi forvalter også midler fra UD/Norad, bedrifter og skoler. Plan jobber for at barn skal få oppfylt sin grunnleggende rett til å overleve, utvikle seg, delta i beslutninger som angår dem selv, og bli beskyttet mot vold og overgrep. Plan er en politisk og religiøst uavhengig internasjonal organisasjon som jobber i 70 land.

Søknadsfrist 14. juli 2017

GRID-Arendal
Publisert: 23.06.2017

Call for expression for Interest to develop a guidance on identifying guidelines for on Ecological or Biologically Important Areas for the MAMI WATA ProjectROJECT

Søknadsfrist: 10.07.2017

Background                                       

The marine and coastal environment of the African Atlantic coast is home to a range of biodiversity hotspots and highly productive ecosystems. These natural assets provide important services to Western, Central and Southern African communities and are essential to people´s wellbeing. They also hold important livelihood opportunities and will continue to be fundamental for social and economic development. However, coastal and marine living resources and ecosystems are in widespread decline due to human activities.

The management of marine and coastal ecosystems is challenging for a range of reasons – the complexity of managing a high variety of potentially conflicting activities in an environment subject to constant change is one of them. Integrated Ocean Management (IOM) brings together all relevant Government bodies, sectors and stakeholders is an approach for more effective and sustainable management. The Mami Wata Project aims to strengthen national and regional action to capture the value of marine and coastal ecosystems through a dual approach, building capacity through training and applying State of Marine Environment Assessments (SoME), CBD Ecologically and Biologically Significant marine Areas (EBSA) and Marine Spatial Planning (MSP), in an IOM framework.

Mami Wata will be applied in the countries of the Abidjan Convention region, which covers 22 countries and a combined EEZ of approximately 4.8 million kmin size. The project  is funded by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, and implemented by GRID-Arendal, the Abidjan Convention Secretariat and UNEP.

Description of the task

GRID-Arendal (www.grida.no) seeks to hire a consultant to help develop a guidance document and accompanying training materials on the identification and use of Ecological or Biologically Significant Areas (EBSAs) in the Abidjan Convention region. The guidance document will draw upon the resources of the Convention on Biological Diversity (CBD), regional experience and other relevant resources to provide an overview of the EBSA criteria and EBSA identification process as well as options for using EBSAs in integrated ocean management. This document will be targeted towards the member states of the Abidjan Convention to help them identify EBSAs within their national waters.

The guide will also contain case studies of successful EBSA identification and management use from within and outside the region. These case studies will be presented in the form of Blue Solutions (http://panorama.solutions/en/portal/marine-coastal).

A suggested outline for the guidance document is:

 1. An introduction to the EBSA framework
 • The role of EBSAs
  • A scientific step
  • ABNJ vs within national jurisdiction
 • Important case studies / Blue Solutions
 • Relevant international references and initiatives
 • Relationship with other relevant criteria and area-based management approaches
 • The EBSA experience in West Africa

 

 1. Conducting an EBSA description process
 • Reference documents
  • The criteria
  • The EBSA template
 • A description of the description process
 • Data and data scarcity
 • The CBD pathway (from submission to SBSTTA to competent authorities) 
 • CBD guidance documents

 

 1. EBSA in Mami Wata
 • Synergies with MSP and SoME information
 • EBSAs within Integrated Ocean Management

The guide will need to be made available in both French and English, with the first draft of the document available by July 2017.

The consultant, in cooperation with the Mami Wata project partners, will also develop training materials accompanying the guide. These materials will include training course outlines, presentation materials and description of training activities. The training materials will form the basis for the development of capacity building workshops throughout the Mami Wata project. The delivery of training courses is not included in this consultancy.

 

Profile of the Consultant

The Consultant selected to develop the guidance document must have the following skills and competencies:

 • Good knowledge of the Abidjan Convention Region
 • Experience in the identification and description of EBSAs, including participation in CBD workshops on EBSAs
 • Good expertise in capacity building and the development of training materials
 • Good knowledge of the policies and strategies of related to marine and coastal environment of the Abidjan Convention Countries (both national and regional policies)
 • Expertise in the management of coastal marine resources.
 • Strong communication skills

Fluency in both English and French (both written and oral)

 

Duration: available for short-term contracts,  during 3 months starting July 2017

Type: Independent Consultancy Contract

Workplace: own workplace

 

Deadline for applications:  10 July 2017

Consultants will be selected based on demonstrated expertise, availability and cost.

Application

Responses to the call expressing the interest should include the following:

 • Brief cover letter, including relevant experience and any information about availability
 • CV (including contact details of at least 2 referees for which similar work has been undertaken)
 • Costs (in USD): The consultant should identify their hourly rate (which would be valid for any assignment entered into within the next 12 months)

For further information please contact Miles.Macmillan-Lawler@grida.no or Christian.Neumann@grida.no.

Consultants replying to this Expression of Interest should send applications to hr@grida.no  and mark in the subject ‘Mami Wataby close of business on 10 July 2017.

We thank you for your interest.

GRID-Arendal, a Norwegian foundation and centre collaborating with UNEP, is located in southern Norway.  Established in 1989 by Norway’s Ministry of Environment, GRID-Arendal’s activities specifically support UNEP’s Programme of Work. GRID-Arendal’s mission is to support environmentally sustainable development through UNEP and other partners by communicating information that strengthens environmental management capacity and motivates decision-makers to act. www.grida.no. GRID-Arendal has a diverse team of 30 international professionals working in Arendal, Norway.

The United Nations Environment Programme (UNEP), as the world’s leading intergovernmental environmental organisation, is the authoritative source of knowledge on the current state of, and trends shaping the global environment. www.unep.org.  

 

 

EITI International Secretariat
Publisert: 22.06.2017

Internship

Søknadsfrist: 09.07.2017
Redd Barna
Publisert: 22.06.2017

Advisor Safe Schools

Søknadsfrist: 17.08.2017
Nordregio
Publisert: 21.06.2017

Research Fellows/Junior Research Fellows

Søknadsfrist: 31.07.2017
Norsk Folkehjelp
Publisert: 21.06.2017

Senior Technical Advisor Vietnam

Søknadsfrist: 30.06.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 21.06.2017

Regional Anti-Corruption and Investigations Advisor - Region Horn of Africa

Søknadsfrist: 04.07.2017
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Publisert: 20.06.2017

Biolog eller naturforvalter til gjennomføring av tre prosjekter

Søknadsfrist: 29.06.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 19.06.2017

Director of Partnerships & Policy Department - Partnership and Policy

Søknadsfrist: 03.07.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 19.06.2017

Food Security Specialist - Somalia

Søknadsfrist: 30.06.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 19.06.2017

WASH Specialist - Somalia

Søknadsfrist: 30.06.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 18.06.2017

NORDEM roster is seeking Norwegian Citizen ODIHR Hate crime officer OSCE

Søknadsfrist: 02.07.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 16.06.2017

WASH Programme Development Manager - HR - Cameroon

Søknadsfrist: 02.07.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 16.06.2017

Project Manager - GenCap - Head Office

Søknadsfrist: 02.07.2017
Office for Democratic Institutions and Human Rights
Publisert: 13.06.2017

Project Co-ordinator

Søknadsfrist: 29.06.2017
OSCE Secretariat
Publisert: 13.06.2017

Associate Online Communications Officer

Søknadsfrist: 29.06.2017
NMBU
Publisert: 08.06.2017

Postdoctoral Fellowship within the economy of violent religious activism

Søknadsfrist: 01.08.2017
Strømmestiftelsen
Publisert: 07.06.2017

PMEAL adviser/Quality Assurance program

Søknadsfrist: 06.08.2017
4H Rogaland
Publisert: 23.05.2017

Organisasjonsrådgjevar (40%, Stavanger)

Søknadsfrist: 30.06.2017

Jobb som frivillig?

Internship in CARE Norway's program team

Søknadsfrist: 24.07.2017

Learn how a civil society organisations fight for human rights! As a student in international studies, political science, organizational development or similar topics, you can join CARE Norway’s program team for a semester and get a good work experience.

Amnestys juristgruppe søker nye medlemmer

Søknadsfrist: Snarest

Er du utdannet jurist? Har du et hjerte for menneskerettigheter? Lyst til å bruke litt av tiden din på frivillig arbeid i verdens største menneskerettighetsorganisasjon? 

Bli vertsfamilie!

Søknadsfrist: Snarest

Man trenger ikke å være en «kjernefamilie» for å bli vertsfamilie med AFS. Om man er én eller to foreldre, med små, store, voksne, mine, dine, våre eller ingen barn har ingen betydning.

AFS Norge jobber med utveksling av elever i inn- og utland, der vårt overordnede mål er fred og forståelse mellom ulike kulturer. 19. august ankommer høstens utvekslingselever i Norge, og mange av de venter spent på å vite hvor skal bo neste skoleår, samt hvilken norske familie skal ta de imot! 

Som vertsfamilie i AFS tar man imot et ekstra familiemedlem for 2-10 måneder. AFSeren skal bli en del av familien - og dele både hverdager og høytider, gleder og sorger. Alle familietyper kan bli vertsfamilier!
 

Internship – Plans arbeid med ungdom og skoler

Søknadsfrist: 01.07.2017

Plan International Norge er en av Norges største bistandsorganisasjoner med regelmessig støtte fra norske faddere til 136 000 fadderbarn. Vi mottar også støtte fra UD/Norad, bedrifter og skoler.

Plan International jobber for at barn skal få oppfylt sin grunnleggende rett til å overleve, utvikle seg, delta i beslutninger som angår dem selv, og bli beskyttet mot vold og overgrep. Plan International er en politisk og religiøst uavhengig internasjonal organisasjon som jobber i 70 land.

 

Om Plans arbeid med ungdom og skoler:
Plan jobber med skoler og ungdom for å bidra til økt kunnskap om og engasjement for barns rettigheter. Vi har som mål å:

 • Å spre informasjon og kunnskap til flest mulig unge i Norge
 • Å bidra til økte inntekter til Plans prosjekter gjennom samarbeid med skoler
 • Å motivere og gjøre flere unge i stand til å jobbe for en verden der alle barn får realisert sine muligheter og lever i samfunn som respekterer menneskers rettigheter og verdighet
 • At ungdoms stemmer blir hørt og tatt hensyn til i norsk utviklingspolitikk

 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i utvikling av Barnas lov – Plans julekalender for barneskolen
 • Bidra i utviklingen av Plans digitale julekalender for VGS
 • Gjennomføre skolebesøk under Plans jentebevegelse 2017
 • Bistå ved behov med andre aktiviteter, blant annet SoMe, innhold til Plans nettside, logistikk.

 

Drømmekandidaten vår

 • er oppdatert på hva som rører seg i aldersgruppen 13-19 år
 • er god på å skrive tekster som engasjerer andre, både for barn og voksne
 • har erfaring med filmredigering
 • er strukturert og pliktoppfyllende, leverer til frister
 • har stor arbeidskapasitet og liker å ha mange baller i luften samtidig
 • kan grunnleggende Photoshop, Indesign 


Vi tilbyr:

 • 50-80% ulønnet internship med fleksibel arbeidstid, fra 21. august – 31. desember 2017.
 • Mulighet til å gjøre en forskjell for barn og unge i Norge og i verden
 • Stor frihet til å påvirke Plans arbeid med ungdom og skoler med dine ideer, samt å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Faglig sterke og engasjerte kolleger som brenner for vårt arbeid
 • Lokaler sentralt i Oslo

 

Hvis du er vår drømmekandidat så håper vi at du sender oss cv og søknad innen 1. juli.

CV og søknad skal sendes linn.dagfinrud@plan-norge.no

AECHRIL Drammen søker etter to engasjerte medarbeider til sitt nyte kontor i Drammen

Søknadsfrist: Snarest

Brenner du for Menneskerettigheter?
AECHRIL (Arabic-European centre for human rights and international law) er et frivillige organisasjon som har nettopp åpnet et nytt kontor sentralt i Drammen. I samarbeid med den International Organization for Human Rights and Law, arbeider vi aktivt med å beskytte menneskerettighetene til innvandrere og flyktninger, her i Norge og andre land.

AECHRIL jobber også som tolker mellom den Norske staten (NAV, UDI, Barnevernet, osv) og innvandrere. Som praktikant for AECHRIL vil du være med på å gjøre en forskjell i livet til innvandrere og flyktninger her i Norge og andre land. Stillingen innebærer både administrativt arbeid og tolkningsarbeid.

Kvalifikasjoner:
-Praktikantene må snakke og skrive flytende Norsk, Engelsk og Arabisk
- Ha Evnen til å jobbe strukturert, både selvstendig og i samarbeid.

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt Sekretær Caroline Thorbeck på post@aechril.no

Ønsker du å bidra i verdens største humanitære organisasjon?

Søknadsfrist: 01.08.2017

Røde Kors Ungdom søker kandidater til Landsråd for Røde Kors Ungdom og Sentral valgkomité til Røde Kors Ungdom!

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for sårbare unge i alderen 13-30, og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Høres dette ut som noe for deg? Er du mellom 15 og 30 år? Sitter du med et stort engasjement om å gjøre en forskjell i verden? Har du lyst på nye utfordringer, og er villig til å gjøre en innsats? Da er det akkurat deg vi er på utkikk etter som kandidat til Røde Kors Ungdoms landsråd og valgkomité!

LES MER HER

SOLIDARITETSARBEID PÅ VESTBREDDEN, PALESTINA

Søknadsfrist: 01.08.2017

Solidaritetsarbeidet i Jayyous går ut på å høste oliven og utføre annet landsbruksarbeid. Oppholdets lengde er på seks uker, og Palestinakomiteen sender team med inntil fire personer.

Når: Oktober/november 2017  

Du får ikke lønn for å være solidaritetsarbeider, men Palestinakomiteen gir reisestøtte og et to dagers opphold i Jerusalem med guidet tur. Du bor gratis under enkle forhold. Mat får du også på stedet.

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt prosjektkoordinator Arne Birger Heli på heper@online.no. Du kan også lese mer på Palestinakomiteens hjemmesider: palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid/

Vil du bruke din arbeidserfaring for å hjelpe en innvandrer eller flyktning med å komme ut i jobb?

Søknadsfrist: Snarest

Bli med som arbeidslivsfadder! Å være arbeidslivsfadder er et frivillig oppdrag der du treffer en innvandrer eller flyktning jevnlig og tar en prat med fokus på jobb og karriere, og hvordan det norske arbeidslivet er.

Vil du være med å lede aktiviteter for barn i asylmottak?

Søknadsfrist: Snarest

Sammen med andre fra nærmiljøet ditt vil du gjennomføre aktiviteter for barn på et asylmottak en gang i uka i en måned. Du får opplæring i aktiviteten av Caritas på forhånd.

Frivillige til Oslo Afro Arts Festival

Søknadsfrist: Snarest

OAAF er en årlig festival som setter fokus på afro arts: Kunst og musikk med bakgrunn i afrikansk tradisjon og kultur. Festivalprogrammet byr på konserter, spoken-word/poesi, danseforestillinger, filmvisninger, workshops, foredrag og arrangementer for barn og unge, samt en utefestival med konserter, afrikansk marked, salgsboder, mat og aktiviteter for barn.

NÅR og HVOR: Torsdag 24. – søndag 27. august på Grønland i Oslo

Siden 2014 har vi vært så heldige å ha et fantastisk team av frivillige som arbeider på festivalen. De frivillige er festivalens bærebjelke og selve kjernen for festivalens suksess. Uten dem ville ikke Oslo Afro Arts Festival eksistert. Som frivillig får du en unik opplevelse, bidrar til å gi barn og unge en arena for å utvikle sine talenter, så vel som en inkluderende, familievennlig og rimelig festival.

Vi tilbyr en rekke forskjellige jobber. Du trenger ikke tidligere erfaring, bare godt humør, stå-på vilje og team-spirit. Som frivillig får du gratis tilgang til alle festivalarrangementer, 3 gratis konsertbilletter til venner og familie, årets festival t-skjorte, gratis mat og drikke dagen(e) du jobber.

LES MER HER