Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
 • Stillinger
 • Stillinger - UD
Henter info...
Henter info...
Fast stilling
Vikariat
Oppdrag
Norge
Verden
UngOrg / UngInfo Publisert: 25.05.2015
har ledig stilling som
Ungdomsveileder/informasjonskonsulent (vikariat)
Søknadsfrist: 14.06.2015

UngInfo er et informasjonssenter for ungdom mellom 13 og 27 år. Vi tilbyr ungdom veiledning og informasjon i senteret vårt, på skoler, messer og andre steder hvor ungdom er. Vi driver også turistinitiativet USE-IT Oslo samt kulturkalenderen Kult Oslo. UngInfo drives av Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), som er en paraplyorganisasjon for 60 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Det er 7 ansatte i UngInfo og 12 ansatte totalt i UngOrg. For mer informasjon, se nettsidene våre: www.ung.info.

 

Vil du jobbe med informasjonsformidling og veiledning av ungdom? En av våre dyktige medarbeidere er ute i permisjon og vi søker derfor etter en vikar. Vikariatet løper fra 1. august t.o.m. 31. desember 2015. Søknadsfrist 14. juni.

Vi leter etter en engasjert person som sammen med resten av teamet på UngInfo vil bidra til å informere og veilede ungdom i senteret, samt ved hjelp av e-post, telefon og gjennom sosiale medier. Du vil få gode muligheter til å bruke og videreutvikle dine kreative sider gjennom utadrettet virksomhet, utvikling av kurs/foredrag, tekst til informasjonsmateriell og nettsider med mer. I tillegg er du ansvarlig for å holde UngInfo oppdatert på informasjon innenfor områdene du får hovedansvaret for, og holde kontakten med relevante samarbeidspartnere innenfor disse områdene. Fokusområdene våre er jobb, utdanning, bolig, ut i verden, helse og sosial, fritid og «New in Oslo».

Dette ønsker vi av deg:

 • Erfaring fra arbeid med ungdom og/eller frivillig arbeid.
 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen sosialt arbeid eller lignende. Erfaring og kompetanse kan kompensere for utdanning.
 • At du har et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom, at du har gode allmennkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • At du liker å snakke med ungdom, og har tålmodighet og trygghet i veiledning av ungdommer.
 • At du er motivert for å jobbe med ungdom og er utadvendt, engasjert, initiativrik og interessert i å lære bort det du selv kan.
 • Stillingen krever både at du i stor grad mestrer å jobbe selvstendig, og at du trives med å jobbe tett sammen med andre.
 • Erfaring med å holde foredrag/ kurs for ungdom er en fordel.

 

Vi legger vekt på et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø, og vi ønsker alle velkommen til å søke stillingen.

 

Lønn 356 821 kr. Vi kan tilby gode arbeidstidsordninger, et dynamisk arbeidsmiljø og varierte og meningsfulle oppgaver. Arbeidstid kl. 9.30 – 17.00 hverdager samt enkelte lørdager.

 

Send kortfattet søknad og CV på e-post til stilling@ung.info.

Merk e-posten "Søknad ungdomsveileder".

For mer informasjon om stillingen, kontakt Trym Nohr Fjørtoft, tlf. 24 14 98 28.

Redd Barna Publisert: 22.05.2015
har ledig stilling som
Award Manager / Grant Manager
Søknadsfrist: 28.05.2015
WWF-Norge Publisert: 22.05.2015
har ledig stilling som
Utviklingsrådgiver
Søknadsfrist: 08.06.2015

WWF, verdens største miljø- og naturvernorganisasjon, jobber for å stanse ødeleggelse av verdens natur og økosystemer – og for å skape en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF er kunnskapsbasert, løsningsorientert, og jobber målrettet for å skape løsninger på noen av verdens største utfordringer. Miljørettet utviklingsarbeid i sør er en viktig del av vårt arbeid for å redde naturmangfoldet og stanse klimaendringene. Vi søker nå en utviklingsrådgiver som skal være med å ta dette arbeidet videre.

Din fremste oppgave er å være WWFs ekspert på sammenhengen mellom miljø og utvikling. Du skal være en tydelig og aktiv stemme på WWFs vegne i den norske utviklingsdebatten.  

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Ha ansvaret for WWFs arbeid med å øke det samlede norske miljørettede utviklingsarbeidet, gjennom aktivt påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere og opinion.
 • Ha ansvar for WWF-Norges arbeid med et marint utviklingsinitiativ knyttet til fiskeri- og havforvaltning.
 • Delta i relevante arbeidsgrupper i ForUM for Miljø og Utvikling.
 • Bidra til oppfølging av WWF-Norges arbeid innenfor regnskogsatsingen REDD+.
 • Oppfølging av deler av WWF-Norges programarbeid i utlandet.

 

Til alle våre stillinger ønsker vi oss personer med stort engasjement for natur og miljø, og en klar mening om hvorfor du ønsker å jobbe i WWF. Vår organisasjon prioriterer et høyt faglig nivå, og vi trenger medarbeidere med både kunnskap og formidlingsevne for å nå våre mål.

Til denne stillingen søker vi en person med evne til fokusert og målrettet arbeid og følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdannelse, minimum på masternivå (naturressursforvaltning eller relevant samfunnsvitenskapelig fagområde)
 • erfaring med politisk påvirknings- og lobbyarbeid
 • minimum 5 års internasjonal arbeidserfaring, fortrinnsvis med miljø- og utviklingsrelaterte spørsmål
 • gode evner til selvstendig og målrettet arbeid innenfor WWFs rammeverk og med kapasitet til å utvikle vårt arbeid videre
 • svært gode kommunikasjonsferdigheter (norsk og engelsk)

 

Stillingen er en 2-årig prosjektstilling.


Vi kan tilby et svært godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsdager. WWF er verdens største miljøorganisasjon og arbeidsspråket vårt er både norsk og engelsk.

Du vil jobbe tett sammen med 40 engasjerte og hyggelige kollegaer på en arbeidsplass preget av en åpen og uformell omgangstone. Noe reisevirksomhet kan forekomme. Vi holder til i trivelige kontorer i Oslo sentrum. Fleksibel arbeidstid og trygge rammer er en selvfølge på en familievennlig arbeidsplass. Vi legger til rette for faglig og personlig utvikling innenfor de rammene vi har som miljø- og naturvernorganisasjon.

Skriftlig søknad (maks 1 side) og CV sendes WWF-Norge på e-post til jobs@wwf.no

Søknaden merkes ”utviklingsrådgiver”. Søknadsfrist: 8. juni 2015

For informasjon og spørsmål om stillingen, kontakt Heidi Sørensen (leder marin- og landmiljø-teamet) på tlf: 959 63 927

For informasjon om søkerprosess/status, kontakt Anne Væhle (HR-ansvarlig) på tlf: 922 00 009.

Norwegian Church Aid Publisert: 22.05.2015
har ledig stilling som
Country representative, DR Congo
Søknadsfrist: 14.06.2015
Nordisk ministerråd Publisert: 21.05.2015
har ledig stilling som
Seniorrådgivare inom politikområdena hälsa, välfärd och utbildning
Søknadsfrist: 11.06.2015
Plan Norge Publisert: 21.05.2015
har ledig stilling som
Fagrådgiver ressursmobilisering
Søknadsfrist: 07.06.2015
Plan Norge Publisert: 21.05.2015
har ledig stilling som
Fagrådgiver resultatmåling, evaluering og læring
Søknadsfrist: 07.06.2015
Hei Verden Publisert: 21.05.2015
har ledig stilling som
Ansvarlig for global undervisning
Søknadsfrist: 08.06.2015
NORDEM Publisert: 20.05.2015
har ledig stilling som
Head, Human Dimension Department
Søknadsfrist: 28.05.2015
NORDEM Publisert: 20.05.2015
har ledig stilling som
Economic Governance Officer
Søknadsfrist: 03.06.2015
NORDEM Publisert: 20.05.2015
har ledig stilling som
Reporting Officer
Søknadsfrist: 03.06.2015
Nordisk Råd Publisert: 20.05.2015
har ledig stilling som
Koordinator för dokumentationsuppdrag och arbete för utskotten
Søknadsfrist: 10.06.2015
The Norwegian Refugee Council Publisert: 19.05.2015
har ledig stilling som
Humanitarian Access Coordinator, NRC Afghanistan
Søknadsfrist: 26.05.2015
Caritas Norge Publisert: 19.05.2015
har ledig stilling som
INFORMASJONSMEDARBEIDER VED CARITAS INFOSENTER FOR INNVANDRERE
Søknadsfrist: 10.06.2015
HimalPartner Publisert: 19.05.2015
har ledig stilling som
Administrasjonskonsulent og ungdomsarbeider
Søknadsfrist: 26.05.2015

HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) er en liten og nyskapende misjonsorganisasjon som arbeider med bærekraftige utviklingsprosjekt i Nepal og Tibet/Kina i og gjennom lokale partnere.

Vi har 60 års erfaring i Nepal innenfor helsefag og diakoni, teknisk opplæring, vannkraft og næringsutvikling. Vi har i dag 12 samarbeidspartnere og 10 utsendinger.

Den rause responsen vi har fått etter jordskjelvkatastrofen den 25. april, gjør at fokus på kvalitet i innsamlingsarbeidet er ekstra viktig.

Som Digni-medlem har HimalPartner både Norad- og egenfinansierte prosjekt. I Norge har vi et frivillig lokalarbeid, bl.a. 20 foreninger og samarbeider nært med andre misjonsorganisasjoner og Den norske Kirke i SMM (Samarbeid Menighet og Misjon).

 

HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) har ledig 100 % vikarstilling som Administrasjonskonsulent og ungdomsarbeider

HimalPartners administrasjonskonsulent skal ut i permisjon og vi søker hennes vikar. Vi er en liten og dynamisk stab og mange ivrige frivillige. Vi kan tilby et miljø med mulighet for involvering i alle sider ved misjonsorganisasjonen og der du blir godt ivaretatt og får gode utviklingsmuligheter.

 

Om stillingen:

 • Administrative rutiner og resepsjonstjenester på kontoret.
 • Ansvarlig for medlems- og innsamlingsdatabasen, inkludert analysearbeid knyttet til innsamling.
 • Delta i effektuering av innsamlingskampanjer.
 • Ansvarlig for videreutvikling av ungdomsarbeidet i samarbeid med HimalUNGma, HimalPartners ungdomsstyre.
 • Tilrettelegging av arrangement.

 

Ønskede egenskaper:

 • En selvgående og ryddig person med analytiske og organisatoriske evner.
 • En fleksibel lagspiller med evne til å arbeide selvstendig. Du må like å ha flere baller i lufta og samtidig evne å prioritere og strukturere.
 • Glede av samarbeid med ungdom

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning.
 • Interesse for organisasjons-, bistands og misjonsarbeid.
 • Erfaring med WinOrg eller andre databasesystemer
 • Identifisering med HimalPartners verdigrunnlag er en forutsetning.

 

Det er viktig for oss at du deler vårt engasjement for helhetlig misjonsarbeid. Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig engasjert og spennende miljø.

 

Lønn etter avtale.

Tiltredelse: Snarest


For nærmere informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Heidi Westborg Steel, tlf. 93 20 84 65. Se også www.himalpartner.no for informasjon om organisasjonen.

 

Søknad med CV sendes til:

HimalPartner (tidligere Tibetmisjonen)

e-post: post@himalpartner.no


Innen 26. mai 2015

Merk søknad: Administrasjonskonsulent, HimalPartner

Kirkens Nødhjelp Publisert: 18.05.2015
har ledig stilling som
Area Representative in The Middle East - Utenlandsavdelingen
Søknadsfrist: 31.05.2015
The Swedish Committee for Afghanistan Publisert: 18.05.2015
har ledig stilling som
Head of Reporting and Planning Unit
Søknadsfrist: 09.06.2015
OSCE Secretariat Publisert: 15.05.2015
har ledig stilling som
Intern, FSC Support Section
Søknadsfrist: 01.06.2015
Spire Publisert: 15.05.2015
har ledig stilling som
Organisasjonssekretær
Søknadsfrist: 31.05.2015
The Norwegian Refugee Council Publisert: 14.05.2015
har ledig stilling som
Monitoring & Evaluation Coordinator - DR Congo
Søknadsfrist: 31.05.2015
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Publisert: 13.05.2015
har ledig stilling som
Associate Democratic Governance Officer
Søknadsfrist: 02.06.2015
OSCE Secretariat Publisert: 13.05.2015
har ledig stilling som
Senior Policy Support Officer, Caucasus Desk
Søknadsfrist: 27.05.2015
SOS-barnebyer Publisert: 13.05.2015
har ledig stilling som
Psykologspesialist/faglig leder til barnebyen i Bergen
Søknadsfrist: 31.05.2015

SOS-barnebyen i Bergen er et fellesskap med åtte familiehus for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie. I hvert hus bor det SOS-foreldre og to-tre barn. I barnebyen er det også et felleshus og et gjestehus. Barnebyen i Bergen ligger i Olsvik. SOS Barnebyer er i en utviklingsprosess der man også vurderer å ha hjem utenfor barnebyen. SOS-barnebyer har i dag mer enn 500 barnebyer i 132 land, og det finnes over 100 barnebyer i Europa. SOS-barnebyer Norge er en del av paraplyorganisasjonen SOS Childrens Villages International.

 

SOS-barnebyer søker engasjert og dyktig psykologspesialist/faglig leder til barnebyen i Bergen

 

Vil du være med å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna i barnebyen?

SOS-barnebyer etablerte sin første barneby i Norge i 2008. Vi har nå behov for en dyktig psykologspesialist/faglig leder som har lyst å være med å videreutvikle SOS-barnebyers konsept i Norge. Vi søker deg som har ønske om å skape kvalitet i barneomsorgen utfra barns premisser, er faglig trygg og som finner utviklingsoppgaver spennende.

Hovedarbeidsoppgaver:

Utvikle gode, faglige programmer for fosterforeldre, familieassistenter og rådgivere

Inngå i barnebyens lederteam

Råd og veiledning

Kartlegging

Terapeutisk tilnærming og behandling i enkeltsaker

Evaluering og rapportering

Deltagelse i internasjonale fagfora


 

Kompetansekrav:

Profesjonsstudiet i psykologi med spesialisering innen barn og unge eller familieterapi.

Minimum 5 års relevant arbeidserfaring med barn og unge eller familieterapeutisk arbeid

Sertifisering for kartlegging

Kunnskap om eller erfaring fra barnevernsfeltet
 

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsegenskaper og liker å jobbe i team
Evne til å arbeide selvstendig
Strukturert
Målrettet
Nytenkende og fleksibel
Engasjert

Vi kan tilby:
Lønn etter avtale
Gode pensjon- og personalforsikringsordninger
Et dynamisk arbeidsmiljø med mye engasjement

Mulighet for å påvirke utformingen av stillingen.

Tiltredelse så raskt som mulig. Arbeidssted vil være Olsvik.

Hørtes dette interessant ut? Søk da vel! Har du spørsmål til denne stillingen, kan du ta kontakt med barnebyleder Morten Lillestøl Madsen på e-post mlm@sos-barnebyer.no eller mobil 930 27 629. Mer informasjon om barnebyen finner du på vår nettside www.sos-barnebyer.no Søknad med CV sendes til HR-rådgiver Anette Fredriksen på e-post soknad@sos-barnebyer.no innen 31.05.2015.

The Norwegian Refugee Council Publisert: 13.05.2015
har ledig stilling som
Director NRC Europe
Søknadsfrist: 01.06.2015
Fellesrådet for Afrika Publisert: 13.05.2015
har ledig stilling som
Kampanjekoordinator
Søknadsfrist: 01.06.2015
Press Publisert: 12.05.2015
har ledig stilling som
Medlemssekretær i 60% stilling
Søknadsfrist: 31.05.2015

Vil du jobbe i Press?

Press søker en person til en 60% stilling som medlemssekretær i vårt sekretariat i Oslo. Søknadsfrist: 31. mai, med ønsket tiltredelse 3. august

Om Press

Press er den eneste ungdomsorganisasjonen som utelukkende arbeider for barns rettigheter. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn. Vi har i overkant av 1000 betalende medlemmer, og 16 aktive lokallag over hele landet. Press er en organisasjon i vekst og fremgang. Medlemssekretæren skal arbeide for ytterligere å øke medlemstallet og aktiviteten i Press og vil ha utstrakt reisevirksomhet for å treffe medlemmer og lokallag.

Hovedoppgaver:

 • Koordinering av den løpende kontakten med lokallag og medlemmer og oppfølging av disse.
 • Besøk til medlemmer og eksisterende lokallag samt oppstart av nye lokallag.
 • Medlemssekretær skal jobbe for å videreutvikle Press sitt medlems- og lokallagstilbud.
 • Medlemssekretær har ansvar for å ta initiativ til vervekampanjer. Disse gjennomføres i samarbeid med sentralstyret.
 • Medlemssekretæen har ansvar for å oppdatere medlemsregisteret. Dette innebærer innmelding av nye medlemmer, utmelding og oppdatering av adresser og kontaktinformasjon.
 • Medlemssekretæren har ansvar for å oppdatere Press sin lokallagshåndbok.
 • Ved behov kan andre arbeidsoppgaver tillegges stillingen.
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en engasjert og utadvendt person med erfaring fra organisasjonsarbeid, gjerne fra en ungdomsorganisasjon. Personen vi ser etter er en «JA» person, som kommuniserer godt med ungdom, er kreativ og initiativrik. Vi forutsetter at du trives i et ungt og engasjert miljø. Opplæring vil bli gitt ved tiltredelse.

Vi kan tilby:

 • Stillingen er på 60 %.
 • Arbeidsforholdene i Press reguleres av tariffavtale mellom Handel og Kontor og Virke. Lønnen følger lønnstrinn i henhold til Kontoroverenskomsten, og vil tilsvare ca. 14 500 kr. brutto i måneden.
 • Vi tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter for den rette kandidaten. Vi har fleksitidsordning med kjernetid mellom 09:00-15:00, egen reiseforsikring, pensjonsordning og felles lunsjordning.

Mer informasjon

Ytterligere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte en av disse:

 • Leder Andrea Sjøvoll på telefon 992 19 587/986 97 369 eller epost andrea(a)press.no
 • Medlemssekretær Mathias Berstad Malmgren på telefon 992 19 589/480 33 207 eller epost mathias(a)press.no

Søknad med CV sendes på e-post til andrea(a)press.no. Merk e-posten med «medlemssekretær». Vitnemål og attester medbringes på eventuelt intervju.

For å lese mer om Press, trykk deg inn på våre nettsider http://www.press.no

Redd Barna Publisert: 12.05.2015
har ledig stilling som
Award Manager
Søknadsfrist: 28.05.2015
NORILCO Publisert: 12.05.2015
har ledig stilling som
Daglig leder
Søknadsfrist: 26.05.2015

NORILCO er en pasientorganisasjon for personer med stomi, reservoar eller mage og tarmkreft. NORILCO har kontorer i Oslo sentrum og har et sekretariat med 4 fast ansatte og mulighet for flere prosjektansatte. Vi søker nå en ny daglig leder til å lede og videreutvikle organisasjonen.

NORILCOs arbeid

NORILCO driver et aktivt påvirknings- og representasjonsarbeid. I det politiske arbeidet jobber organisasjonen hovedsakelig med helsefeltet. I tillegg er vi engasjert på tilstøtende felter. Vi har ca. 4500 medlemmer og 22 distriktsavdelinger. 

Vi søker en tydelig og engasjert leder med erfaring fra organisasjonsarbeid og politisk virksomhet. NORILCO er i gang med en større omstillingsprosess, og vi ønsker en daglig leder som kan lede organisasjonen stødig gjennom denne prosessen. Stillingen krever god økonomiforståelse. Ledelseserfaring, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode samarbeidsevner og ryddighet er forutsetninger for stillingen. Søkere bør ha utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

 

Arbeidsoppgaver:

-       Daglige ledelse av NORILCOs sekretariat

-       Personalansvar for NORILCOs ansatte

-       Økonomistyring og budsjettarbeid

-       Overordnet ledelse av organisasjonens prosjekter

-       Saksforberedelse for NORILCOs styre

-       Representasjonsoppgaver, kontakt med politikere og media

-       Drive politikkutvikling og lede organisasjonens påvirkningsarbeid

-       Kurs og skoleringer for frivillige og distriktsavdelinger

Kvalifikasjoner

-       Erfaring med økonomiarbeid

-       God kjennskap til det politiske systemet i Norge og erfaring med påvirkningsarbeid

-       Ledelseserfaring fra frivillig sektor, helst pasientorganisasjoner

-       Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå

-       God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

-       Erfaring med samarbeid i helsesektorene er en fordel

 

Lønn etter avtale. Funksjonshemmede oppfordres til å søke. Stillingen er en åremålsstilling på 4 år med mulighet for forlengelse og trer i kraft fra avtalt dato, gjerne snarest mulig.

For mer informasjon om stillingen kontakt daglig leder Martin Kaasgaard på 486 02 511

 

Søknadsfrist er Tirsdag 26. mai 2015 klokken 10:00

Send søknaden med CV til: martin@norilco.no

LNU Publisert: 11.05.2015
har ledig stilling som
Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling
Søknadsfrist: 27.05.2015

LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en interesseorganisasjon for 98 demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU arbeider for at barn og unge skal ha meningsfulle fritidstilbud der de bor, og innflytelse på beslutninger som angår dem – lokalt, nasjonalt og globalt.

LNU sine kontorer er lokalisert sentralt i Oslo, og vi har 18 ansatte. LNU jobber med å fremme medlemsorganisasjonenes interesser overfor myndighetene, og vi formidler kunnskap og kompetanse til organisasjonene.

 

LNU lyser ut et 100 % 1-årig vikariat som Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

Stillingen har ansvaret for LNUs arbeid innen organisasjonsutvikling og kontakt med nettverk i og rundt LNU. Stillingen er todelt med administrative oppgaver og kurs, veiledning og kontakt med nye nettverk.  

 

Som organisasjonsrådgiver vil du blant annet

 • Administrere støtteordningen LNU Mangfold og inkludering
 • Være ansvarlig for LNUs minoritetspolitiske arbeid
 • Samarbeide med partnere, myndigheter og organisasjoner på feltet
 • Ha kontakt, veilede og følge opp potensielle medlemsorganisasjoner, men særskilt fokus på etableringsmedlemmer i LNU
 • Holde kurs innenfor tema som prosjektarbeid, organisasjonsutvikling og inkludering
 • Være en del av LNUs forvaltningsteam
 • Stillingen vil kunne bli tillagt andre oppgaver ved behov
 • Stillingen innebærer noe reising

 

Vi søker deg som har utdannelse innen organisasjonsfag og har god kjennskap til organisasjonsmangfoldet i Norge. Bred erfaring fra frivillige organisasjoner er svært positivt. Det er ønskelig at med erfaring fra forvaltningsarbeid og prosjektledelse. Sentrale personlige egenskaper vil være god kulturforståelse og gode formidlingsevner, da det er viktig at man kan engasjere og motivere andre. Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Gode samarbeidsevner og en selvstendig og ryddig arbeidsstil er en forutsetning. Realkompetanse og relevant organisasjonserfaring kan kompensere for høyere utdanning.

 

Hos oss i LNU får du

 • Jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid og gode muligheter for avspasering
 • Lunsj inkludert i arbeidstiden
 • Tariffavtale og lønnsinnplassering mellom kr 358 209 og 426 009 i året
 • Oppstart ønskes så snart som mulig. Vikariatet varer frem til 30. april 2016.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte LNU på telefon 23 31 06 00.

Søknad med CV sendes innen 27. mai 2015 til e-postadressen jobb@lnu.no. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Intervju vil bli gjennomført i uke 23.

Skeiv Ungdom Publisert: 11.05.2015
har ledig stilling som
Tre stillinger; Organisasjonssekretær, Ungdomstelefonsekretær og Skole- og antidiskrimineringsrådgiver
Søknadsfrist: 30.05.2015
UNICEF Norge Publisert: 08.05.2015
har ledig stilling som
Rådgiver for internasjonale program
Søknadsfrist: 29.05.2015

Stillingen rådgiver for internasjonale program er nyopprettet og tenkt besatt høsten 2015. Hensikten med stillingen er å bidra til at UNICEF Norge når sine strategiske mål innen innsamling og påvirkning. Stillingen skal øke vår kunnskap om og vår evne til å dra nytte av UNICEFs internasjonale programarbeid i innsamlings- og påvirkningsarbeidet. Den skal bidra til den strategiske planleggingen så vel som den operative gjennomføringen.

Stillingen er plassert i kommunikasjonsavdelingen og rapporterer til kommunikasjonssjefen. Stillingen skal virke i tett samarbeid med flere team i organisasjonen og med generalsekretær.

Arbeidsoppgaver:

 • Ta initiativ og bidra til at UNICEFs utviklings- og nødhjelpsprioriteringer bringes inn i UNICEF Norges daglige innsamlings- og påvirkningsarbeid
   
 • Bidra med strategisk rådgivning om UNICEF Norges internasjonale engasjement for å øke organisasjonens innsamlings- og påvirkningskraft
   
 • Bidra med rådgivning til organisasjonen om spørsmål knyttet til UNICEFs utviklings- og nødhjelpsarbeid
   
 • Tilrettelegge for nødhjelpsprosjekter bl. a. gjennom å dra nytte av nasjonalkomiteens bedriftspartnerskap
 • Være hovedkontaktpunktet mellom UNICEF Norge og programrelaterte avdelinger i UNICEF. Holde oversikten over kontakten med regionskontorer og landkontorer.
   
 • Utvikle og kultivere gode forbindelser med relevante kolleger innen programarbeid i UNICEF internasjonalt og i det norske utviklings- og nødhjelpsmiljøet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere universitetseksamen
 • Minimum 10 års erfaring med internasjonalt utviklings- og nødhjelpsarbeid, inkludert kunnskap om FN, UNICEF og UNICEFs programarbeid.
 • Minimum 5 års felterfaring, bl.a. fra nødhjelp
 • Erfaring med ressursmobilisering fra privat og offentlig sektor

 

Søknader sendes stilling@unicef.no innen 29. mai.

Afghanistankomiteen Publisert: 08.05.2015
har ledig stilling som
Organisasjonskonsulent
Søknadsfrist: 31.05.2015
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn Publisert: 07.05.2015
har ledig stilling som
Erfaren teamledare till IT- och serviceenheten
Søknadsfrist: 31.05.2015
Atlas-alliansen Publisert: 06.05.2015
har ledig stilling som
Programansvarlig
Søknadsfrist: 27.05.2015

Atlas-alliansen er funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse og arbeider for å fremme funksjonshemmedes rettigheter og levekår i land i sør. Atlas-alliansen er en av de større bistandsaktørene i Norge på langsiktig utviklingsarbeid og har rammeavtale med Norad. Atlas-alliansen er organisert som en stiftelse med deltakende organisasjoner som mottar midler til å støtte sine partnere i sør. Sekretariatet i alliansen har ledig en fast stilling som programansvarlig, og søker en engasjert, kompetent og initiativrik medarbeider som kan være med på å utvikle arbeidet i Atlas-alliansen videre.

Stillingen rapporterer til daglig leder og har følgende ansvarsområder:

 • Bidra til og legge til rette for at Atlas-alliansens organisasjoner leverer bistand av høy kvalitet til målgruppene
 • Bidra til at sekretariatet leverer best mulig bistandsfaglige tjenester til medvirkende organisasjoner og at disse settes i stand til å yte kostnadseffektiv bistand av høy kvalitet sammen med sine lokale partnere.
 • Ansvar for koordinering, samarbeid og erfaringsdeling i alliansen
 • Ansvar for bistandsfaglige evalueringer og oppfølging av disse
 • Initiere og delta i relevant utviklingsrettet virksomhet og annen virksomhet som kan bidra til å styrke alliansens måloppnåelse.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Koordinering, oppfølging og kvalitetssikring av prosjekt- og programporteføljen til Atlas-alliansen, inkludert søknader og rapporter til Norad, Operasjon Dagsverk og evt andre donorer
 • Faglige vurderinger av planer og rapporter
 • Koordinering, opplæring og veiledning av deltakende organisasjoner
 • Utvikle felles land- og tema analyser
 • Være oppdatert på bistandsfaglig debatt, muligheter og utfordringer, og sørge for at vesentlige endringer og faglige hovedtema bringes inn i sekretariatet, til medlemsorganisasjonene og til partnere i sør.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker deg som fortrinnsvis har:

 • Minimum mastergrad innen relevant område
 • Minimum fem års relevant arbeidserfaring
 • Tematisk kompetanse innen en eller flere av satsingsområdene for alliansen
 • Solid bistandsfaglig og forvaltningsmessig kompetanse samt god kjennskap til relevant resultatrammeverk
 • Erfaring med Norad, UD og gjerne andre finansieringskilder/partnere
 • Analytiske evner og evner til å syntetisere store kunnskapsmengder
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Kandidater som søker stillingen må beherske både engelsk og norsk språk, muntlig og skriftlig. Atlas-alliansen kan tilby konkurransedyktige betingelser, godt arbeidsmiljø og tilgjengelige kontorer med sentral beliggenhet i Oslo. Funksjonshemmede oppfordres til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Morten Eriksen, tlf 90 16 26 04.

Søknad på maks 2 sider og CV sendes snarest og innen 27.05.15 morten.eriksen@atlas-alliansen.no med kopi til atlas@atlas-alliansen.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Publisert: 06.05.2015
har ledig stilling som
Associate Professor/Professor in Environmental Governance
Søknadsfrist: 15.06.2015
Chr. Michelsen Institute (CMI) Publisert: 06.05.2015
har ledig stilling som
Senior Researcher/Researcher (Economist)
Søknadsfrist: 15.06.2015

Chr. Michelsen Institute (CMI) is an independent development research institute in Bergen, Norway, with around 70 staff members. We generate and communicate research-based knowledge relevant for fighting poverty, advancing human rights, and promoting sustainable social development. Our geographic orientation is towards Africa, Asia, the Middle East, and Latin America (www.cmi.no).

 

We seek an applied development economist with substantial experience in econometrics, keen to take a role in advancing our new research programme on “Employment Generation for the Poor: Jobs and Entrepreneurship”.  Other research agendas relevant to CMIs profile may also be pursued. The ideal candidate has in-depth knowledge of markets and private sector development in low income settings and a desire to interact with policy makers and disseminate research based knowledge that can be applied in practice.    

The aim of the research programme is to generate knowledge on how to generate employment with potential for poverty reduction. It will study the impact of alternative policies and the political constraints for their implementation.

The researcher is expected to develop and seek funding for new research projects under the research programme as well as conducting relevant commissioned research. There is extensive collaboration between researchers at CMI and The Choice Lab at the Norwegian School of Economics, and the position provides opportunities for further strengthening this collaboration.

 

Qualifications:

 • PhD degree in economics
 • Substantial experience in applied econometric work
 • Relevant research and field experience
 • Proven ability to publish in peer-reviewed journals
 • Interest in and ability to communicate research to practitioners and policy makers
 • Fluency in English, including excellent writing skills
 • Ability to raise funding for research
 • Experience in project management

Personal qualities:

 • Self-starting, creative, and flexible
 • Ability to work well with teams

 

The position will be at mid- or senior level, based on qualifications. Start date: Any time before January 2016. We encourage applications from female candidates.

 

We offer:

 • The chance to be part of the leading multidisciplinary development research institute in Scandinavia and to shape our research agenda on jobs and entrepreneurship
 • The opportunity to work with top international researchers in our network
 • A permanent position with a competitive salary based on qualifications
 • Assistance with moving from abroad
 • A conductive environment for families with children

 

Bergen is situated between fjords and mountains, and is a city with excellent opportunities for an active life.

 

To apply:

The application deadline is 15 June 2015. We accept only applications via e-mail to vacancies@cmi.no.

 

Please submit the following to the above address, citing ‘Economist’ in the subject field:

 

 • Application letter outlining your qualifications and personal qualities, your motivation for applying, and your research agenda, including possible funding sources
 • CV
 • Publication list and copies of relevant publications (max 4)
 • Three references, including phone numbers and e-mail addresses
 • One reference letter

 

Questions regarding the position can be directed to: ottar.maestad@cmi.no or arne.wiig@cmi.no

The Danish Red Cross Publisert: 05.05.2015
har ledig stilling som
Delegate for branch capacity building
Søknadsfrist: 26.05.2015
Attac Norge Publisert: 28.04.2015
har ledig stilling som
Organisasjonssekretær
Søknadsfrist: 31.05.2015
UngOrg Publisert: 28.04.2015
har ledig stilling som
Koordinator for Ung Medbestemmelse
Søknadsfrist: 31.05.2015

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av 62 barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og bistår medlemmene våre med kurs og oppfølging. I tillegg driver UngOrg blant annet informasjonssenteret UngInfo. I dag har UngOrg 12 ansatte.

 

Er du en initiativrik, samfunnsengasjert person? Ønsker du å sikre reell politisk innflytelse for ungdom i Oslo? Da søker vi deg!

På oppdrag fra Oslo kommune har UngOrg ansvaret for å fremme medvirkning på kommunalt- og bydelsnivå for ungdom under 18 år. Dette skjer gjennom satsningen Ung Medbestemmelse. UngOrg utlyser en 100 % fast stilling som koordinator for Ung Medbestemmelse.

 

Ansvarsoppgaver:

 • Prosjektleder for Ungdommens Bystyremøte og Ungdomshøringen, samt ansvar for rapportering til Oslo kommune og oppfølging i etterkant.
 • Initiering og oppfølging av politiske saker som berører ungdom i Oslo.
 • Opplæring og veiledning av lokale ungdomsråd i bydelene og deres sekretærer, samt Sentralt Ungdomsråd i Oslo.
 • Planlegging og gjennomføring av kurs, seminarer, foredrag og workshops for medlemmer av ungdomsrådene.
 • Pleie og videreutvikle UngOrgs kontaktnettverk (organisasjoner og politiske aktører).
 • Videreutvikle formelle systemer og kommunikasjonskanaler som sikrer reell ungdomsmedvirkning i politiske prosesser
 • Kompetansebygging og -spredning knyttet til prinsipper og pedagogiske metoder for at ungdom skal være aktive og deltagende i det politiske arbeidet.
   

Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning, et dynamisk arbeidsmiljø og varierte og meningsfulle oppgaver. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Stillingen er selvstendig med stor mulighet til å påvirke innholdet i egen arbeidsdag. Du vil samarbeide tett med sekretær for Sentralt Ungdomsråd om oppfølging av rådets arbeid. Koordinators overordnede er daglig leder. Lønn fra kr 366.197.

UngOrg søker en positiv og samfunnsengasjert person som vil fremme ungdoms medvirkning i politiske saker i Oslo. Erfaring fra frivillige organisasjoner og politisk påvirkningsarbeid er en fordel. Du må være motivert til å jobbe for og med ungdom mellom 12 og 18 år, og gjerne ha erfaring med pedagogisk arbeid (f.eks. deltakende metoder).

Evnen til selvstendig arbeid og å kunne håndtere mange prosesser samtidig er en forutsetning. Du må være selvdrevet og kunne ta initiativ til nye prosjekter, samt ha høy gjennomføringsevne. Vi søker deg som kan bygge gode relasjoner til samarbeidspartnere.

Vi legger vekt på et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø, og vi ønsker alle velkommen til å søke stillingen.

Søknadsfrist søndag 31. mai. Tiltredelse 27. juli, men noe opplæring fra juni må påregnes.

 

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder i UngOrg, Lise Aasland Ursin,

på telefon 24149830. Se www.ungmed.no og www.ungorg.no for mer informasjon.

 

Send kortfattet søknad og CV til stilling@ung.info

NORDEM Publisert: 26.03.2015
har ledig stilling som
Monitoring Officers, OSCE Ukraine
Søknadsfrist: Snarest
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Publisert: 06.03.2015
har ledig stilling som
Postdoctoral Fellowship – “Climate Change, Uncertainty and Transformation”
Søknadsfrist: 15.06.2015
Norges Røde Kors Publisert: 03.02.2015
har ledig stilling som
Emergency Response Unit Roster
Søknadsfrist: 01.06.2015
Jobb som frivillig?
UNDPs nordiske kontor i Oslo søker praktikant
Søknadsfrist: 12.06.2015

UNDPs nordiske kontor i Oslo søker en praktikant som tar del i kontorets kommunikasjonsarbeid. Det forventes at praktikanten har kjennskap til kommunikasjon, sosiale medier, utviklingspolitikk, organisasjonsarbeid og har gode web- og dataferdigheter. Vi har behov for en fleksibel praktikant som kan påta seg  en rekke forskjellige oppgaver innen kommunikasjon.

Journalist for Global Dignity Norge
Søknadsfrist: Snarest

Vi søker en journalist/journaliststudent til frivillig arbeid. Vi ønsker en iderik, selvgående og effektiv person som kan skrive nettsaker for oss og bidra til å håndtere og publisere på sosiale medier.  Supert hvis du også har erfaring med foto.

Arbeidsperiode vil være fra nå frem til slutten av oktober 2015. Arbeidsmengde vil variere, og vil øke frem mot Global Dignity Day 21. oktober i år.  For øvrig etter avtale.

 

Send søknad til anne@globaldignity.no

Anne Berggraf

prosjektkoordinator

tlf. 92 22 52 97

 

Les mer om Global Dignity på www.globaldignity.no

Miljøpartiet De Grønnes nasjonale sekretariat søker frivillige til årets lokalvalgkamp
Søknadsfrist: Snarest

Vil du være med på å skape historie? Nå søker Miljøpartiet De Grønnes nasjonale sekretariat etter frivillige til årets lokalvalgkamp. Vi ser etter personer til en rekke ulike oppgaver, og som er villige til å bruke av sin fritid på å løfte Miljøpartiet De Grønne i valgkampen. Det vi kan tilby er et sosialt og godt arbeidsmiljø på vårt partikontor i Hausmanns gate 19 i Oslo, meningsfulle oppgaver samt referanser og attest ved endt frivillig-periode.

Et år med global utveksling? Søk YPP nå!
Søknadsfrist: 31.05.2015

Vil du jobbe for global rettferdighet og fred? Har du tro på at ungdom kan forandre verden? Nå kan du være med å gjøre en forskjell. KFUK-KFUM Global søker deltakere til utvekslingsprogrammet Young Peace Performers (YPP) for skoleåret 2015-2016. Deltakere fra flere kulturer vil samles for å lære om menneskerettigheter og rettferdig fred. Gjennom show og workshops får du være med å mobilisere andre ungdom til en global bevegelse for en mer rettferdig verden.

Har du et rom til leie?
Søknadsfrist: Snarest

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) trenger plass å bo for fire aktivister som kommer fra Brasil og Colombia i midten av august 2015. Utvekslingsdeltakerne skal delta på et program tilrettelagt av LAG og de kommer til å reise mye rundt i Norge, men ha base i Oslo.

Husrom i Oslo kan være alt i fra rom i kollektiv til en familie som ønsker å leie ut gjesterommet for 3 måneder.  LAG dekker både kost og losji for hele perioden. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med Kine Fristad på intercambio@latin-amerikagruppene.no eller på telefon 40210578.

Har du lyst til å bli praktikant hos ZERO?
Søknadsfrist: 01.06.2015

Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Miljøstiftelsen ZERO skal gjennomføre sitt flaggskip – Zerokonferansen – 27. og 28.oktober 2015. I år lanserer også ZERO sitt nye utstillingskonsept- ZEROexpo- en nullutslippsutstilling. I den sammenheng er vi ute etter fleksible personer som kan hjelpe oss med planleggingen og gjennomføringen av konferansen.

Vil du jobbe som solidaritetsarbeider på Vestbredden eller i en palestinsk flyktningleir i Libanon?
Søknadsfrist: Snarest


Har du solidaritet med det palestinske folket? Vil du bli kjent med mennesker i Midtøsten og lære om deres kultur? Vil du bruke deg selv og din arbeidskapasitet til å støtte det palestinske folket?

Palestinakomiteen rekrutterer fortløpende solidaritetsarbeidere fra hele landet til våre samarbeidsprosjekter i Palestina og Libanon. Hvert oppdrag varer i tre måneder.


Korte fakta om solidaritetsarbeidet:

 • Oppdraget er ulønnet, men Palestinakomiteen dekker reise tur/retur, losji og forsikring.
 • Nedre aldersgrense for Rashedieh, Libanon, er 21 år. På Vestbredden er nedre aldersgrense satt til 23 år.
 • Før du drar vil du få en omfattende innføring i prosjektet og stedet du skal til av ansvarlige i Palestinakomiteen. Hvert sted har en koordinator her hjemme som selv har erfaringer fra Palestina/Libanon.

For mer informasjon og søknadspapirer, kontakt Elisabet Sausjord (koordinator for Libanon-prosjektet) på  tlf 776 94 399, e-post esausjord@gmail.com, eller Annicken Lundgård (koordinator for Vestbredden-prosjektet) på tlf 905 10 670, e-post annicken@gmail.com.

Se også http://palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid/bli-solidaritetsarbeider/

 

Søknadsfrist: Snarest