Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
 • Stillinger
 • Regjeringen: Lederstillinger
 • Regjeringen: Fagstillinger
Henter info...
Henter info...
Fast stilling
Vikariat
Oppdrag
Norge
Verden
Abyrint Publisert: 15.04.2014
har ledig stilling som
Consultants to join our core team
Søknadsfrist: 15.05.2014

We are looking for both young associates and more experienced professionals to work on complex financial management reform programs in fragile states. You are keen on developing your skills in analytical thinking or creative problem solving and you want to work with meaning and impact. This work is based in Oslo and much travel is expected.

Commitment: Commitment is the starting point. The work requires personal commitment beyond the ordinary. You are committed to making a difference in the most difficult places and your comfort zone enables you to handle challenging and unfamiliar situations.

Your skills and experience:
Technical skills are important. An understanding of Public Financial Management processes, technology or transformation strategies is the basis.

You may have experience from treasury operations, finance or budget department, or from central banking. Experience and understanding of fragile states and low-capacity environments is a must.

Ideally you are trained in core consulting skills from the Big Four, the Strategy Firms or the Global Tech firms. You are trained in strategy or problemsolving methodologies or you are an international experienced auditor. We can more easily work together if you have a track record from these places.

You are analytical and have quantitative skills. You can recognize problems, define issues and work out solutions. You can work with both structured approaches and in more open and creative ways.

You are fluent in English or French and may have knowledge of Arabic, Farsi or Somali.

 

Your social and cultural aptitude:
 You are socially adept. You know how to present yourself, build rapport and act respectfully in social, cultural and religious contexts that are diverse and possibly much different from your own.

You can excel in a team networked across countries and continents. You have experience working in developing countries and you are a global citizen.

Your awareness:
 You understand what an extreme or high risk territory is and what that entails. You know how to handle yourself and may have had hostile environment awareness training and experience.

You understand operational security and know how to work with security professionals. You take security issues very seriously and, indeed, understand that the most important factor in implementing any security protocol is you.

We are a company founded by former PwC and World Bank staff. We strive to apply the best global practices in the most difficult of environments.

We take pride in our work and everything we create is executed with precision and commitment. Our teams are high powered, experienced and successful. They apply creative problem solving inspired by best practices from the most competitive markets.

Please send us soonest and latest by May 15 your cover letter and CV: join@abyrint.com

Utenriksdepartementet Publisert: 13.04.2014
har ledig stilling som
Studentpraktikant til ambassaden i Havanna
Søknadsfrist: 19.05.2014

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr norske studenter praktikantplass for seks måneder, med tiltreding 1. august 2014.

Fredskorpset Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Programrådgiver (Oslo)
Søknadsfrist: 27.04.2014

Fredskorpset har ledig vikariat som programrådgiver i Programavdelingen fra medio august 2014 og fram til 31.08.2015. Stillingen er plassert i teamet for helse, utdanning og menneskerettigheter.

Fredskorpset Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Programrådgiver (Oslo)
Søknadsfrist: 27.04.2014

Fredskorpset har ledig et engasjement som programrådgiver i Programavdelingen fra 01.06.2014 til 30.06.2015. Stillingen er plassert i Ung-teamet.

Misjonsalliansen Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Markeds- og innsamlingsleder (Oslo)
Søknadsfrist: 04.05.2014

Vår markeds- og innsamlingsleder flytter fra Oslo, vi leter derfor etter hennes etterfølger. Markeds- og innsamlingslederen har hovedansvar for Misjonsalliansens strategiske mål med hensyn til innsamling, fadderrekruttering og posisjonering overfor enkeltpersoner, støttegrupper og mot næringslivet.

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjons- og bistandsorganisasjon * Prosjekter i ni land i Afrika, Asia og Latin-Amerika * Ca. 20 utsendinger * Hovedkontor i Oslo * Rundt 27.000 støttespillere i Norge * Årsbudsjett: ca. 105 millioner kroner

 

Markeds- og innsamlingsleder har følgende ansvarsområder:

 • Nyutvikling av inntektsskapende tiltak og inntektskilder
 • Utvikling av markeds- og innsamlingskampanjer
 • Sørge for rekruttering og oppfølging av givere og støttespillere (CRM)
 • Personalansvar for markeds- og giveravdelingen

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Markedsutdannelse
 • Forståelse for ideell markedsføring
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring med personalledelse
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi søker en person med gode lederegenskaper som er positiv, utadvendt, kreativ og strategisk. Kan du i tillegg vise til gode resultater i tidligere engasjement, håper vi at du søker den ledige stillingen hos oss!

 

Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

Søknad med CV og referanser sendes innen 4. mai til Marit Wibe Evensen, marit.evensen@misjonsalliansen.no.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Arnt H. Jerpstad på telefon 481 40 290.

Misjonsalliansen Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Utsendinger til Filippinene
Søknadsfrist: 04.05.2014

Misjonsalliansen driver et stort arbeid på Filippinene innen lokalsamfunnsutvikling. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være oppfølgning av utviklingsprosjekter, administrativ og økonomisk kapasitetsbygging og veiledning av stab, informasjonsarbeid, oppfølgning av volontører og fadderordning.

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjons- og bistandsorganisasjon * Prosjekter i ni land i Latin-Amerika, Asia og Afrika * Ca. 20 utsendinger * Hovedkontor i Oslo * Rundt 27.000 støttespillere i Norge * Årsbudsjett: ca. 105 millioner kroner

 

Vi søker utsendinger:

 • med engasjement for en mer rettferdig verden
 • som er fleksible, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • med eget initiativ og evne til å få fram det beste i andre
 • som har interesse for andre mennesker og kulturer

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra ledelse og oppfølgning av utviklingsprosjekter
 • Utenlandserfaring og tverrkulturell kompetanse
 • Utdanning og erfaring fra utviklingsstudier, samfunnsfag, sosialt arbeid, diakoni eller organisasjon, økonomi og ledelse
 • God forståelse for diakoni og misjon
 • Evne til å uttrykke seg godt på engelsk og norsk (muntlig og skriftlig) og motivasjon til å lære Tagalog
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Personene som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag. De som ansettes innvies som utsendinger i egen menighet.

Se mer om arbeidet på Filippinene på våre hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ. Tiltredelse så snart som mulig.

Tjenestested vil være Manila, men en god del reising til prosjektområdene må påregnes.

Søknad med CV sendes på e-post til utland@misjonsalliansen.no

Kontaktperson: Hanne Holmberg Chávez hanne@misjonsalliansen.no , tlf. 22 94 26 00

Redd Barna Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Regionleder Asia (Oslo)
Søknadsfrist: 05.05.2014

Redd Barna har ledig et 2-års vikariat i stillingen som regionleder for Asia. Som regionleder vil du inngå i et ressurssterkt team av regionledere og andre medarbeidere som arbeider med å styrke Redd Barnas internasjonale program.

NORDEM Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
OSCE Monitoring Officer (Ukraine)
Søknadsfrist: 25.04.2014

NORDEM har ledig stilling som OSCE Monitoring Officer, Ukraine

Utenriksdepartementet Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Studentpraktikant - Den norske ambassaden i Roma
Søknadsfrist: 01.05.2014

Ambassaden i Roma har ledige plasser for studentpraktikanter høsten 2014.

PRIO Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Senior Researcher (Oslo)
Søknadsfrist: 22.05.2014

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) is seeking to hire 1–2 experienced senior researchers in permanent positions to strengthen the institute’s research capacity.

Kirkens Nødhjelp Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Emergency Coordinator (Afghanistan)
Søknadsfrist: 26.04.2014

In order to strengthen NCA’s humanitarian capacity in Afghanistan, NCA seeks to recruit a senior emergency professional who can provide strong strategic leadership, can strengthen existing program and develop new projects, inspire and build staff members’ capacity, and secure quality of work.

Kirkens Nødhjelp Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
WASH Coordinator (Afghanistan)
Søknadsfrist: 26.04.2014

In order to strengthen NCA’s capacity on WASH in Afghanistan, NCA seeks to recruit a WASH professional who can provide strong strategic leadership, strengthen existing programme and develop new projects, inspire and build staff members’ capacity, and secure quality of work.

Kirkens Nødhjelp Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Regnskapsrådgiver (Oslo)
Søknadsfrist: 27.04.2014

I Kirkens Nødhjelps seksjon for globalt regnskap er det ledig et vikariat som regnskapsrådgiver.

Norad Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Rådgiver til Olje for utvikling-seksjonen (Oslo)
Søknadsfrist: 30.04.2014

Seksjonen har programmer i 18 land på tre kontinenter. Norske aktører i gjennomføringen av programmet er Olje og energidepartementet, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Finansdepartementet, Oljeskattekontoret, Kystverket, stiftelsen Petrad og flere norske konsulentmiljøer.

Norad Publisert: 11.04.2014
har ledig stilling som
Rådgiver/seniorrådgiver i Energiseksjonen (Oslo)
Søknadsfrist: 30.04.2014

Energiseksjonen ligger i Avdeling for klima, energi og miljø. Seksjonen har ansvar for kvalitetssikring og faglig rådgivning overfor de deler av Utenrikstjenesten som forvalter midler og avtaler med Norges samarbeidsland og andre partnere som utviklingsbankene og FN. Seksjonen forvalter også tilskudd til energirelaterte prosjekt.

Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Publisert: 10.04.2014
har ledig stilling som
Vil du skrive rapport om verdens kommende fosfatkrise?
Søknadsfrist: 22.04.2014

Vi søker etter en person til å skrive en rapport om verdens fosfatkrise, og hvordan norske myndigheter skal forholde seg til den kommende kollapsen i global fosfat- og matvareproduksjon.

Norges Røde Kors Publisert: 10.04.2014
har ledig stilling som
Organisasjonsutvikler (Finnmark)
Søknadsfrist: 05.05.2014

Finnmark Røde Kors har 18 lokalforeninger i fylket. For å styrke organisasjonen og den frivillige innsatsen lokalt, søker vi nå etter en organisasjonsutvikler i 100 % stilling.

Latin-Amerikagruppene Publisert: 10.04.2014
har ledig stilling som
Informasjons- og organisasjonsmedarbeider (Oslo)
Søknadsfrist: 27.04.2014

Vi søker en ny informasjons- og organisasjonsmedarbeider til vårt sekretariat i Oslo fra juni. Er det deg?

The Norwegian Refugee Council Publisert: 10.04.2014
har ledig stilling som
Project Manager Education (Central African Republic)
Søknadsfrist: 23.04.2014

Central African Republic (CAR) is experiencing a large scale humanitarian crisis, with approximately 600,000 displaced and many more affected. NRC is currently setting up a country programme. For this purpose, we are advertising for the staff who will take over the programme from the start up team.

The Norwegian Refugee Council Publisert: 10.04.2014
har ledig stilling som
Project Manager ICLA (Central African Republic)
Søknadsfrist: 23.04.2014

Central African Republic (CAR) is experiencing a large scale humanitarian crisis, with approximately 600,000 displaced and many more affected. NRC is currently setting up a country programme. For this purpose, we are advertising for the staff who will take over the programme from the start up team.

Danish Red Cross Publisert: 10.04.2014
har ledig stilling som
Country Coordinator (Lebanon)
Søknadsfrist: 27.04.2014

As Country Coordinator you will ensure that Danish Red Cross’ obligations in Lebanon concerning emergency response programmes and capacity building measures are adhered to and donor reporting (narrative and financial) are properly carried out.

The Norwegian Refugee Council Publisert: 10.04.2014
har ledig stilling som
Area Manager - 2 positions (Central African Republic)
Søknadsfrist: 23.04.2014

Central African Republic (CAR) is experiencing a large scale humanitarian crisis, with approximately 600,000 displaced and many more affected. NRC is currently setting up a country programme. For this purpose, we are advertising for the staff who will take over the programme from the start up team.

The Danish Refugee Council Publisert: 09.04.2014
har ledig stilling som
DDG Armed Violence Reduction Manager (Côte d’Ivoire)
Søknadsfrist: 28.04.2014

Danish Demining Group is looking for a highly qualified, motivated and hands-on Armed Violence Reduction (AVR) Manager to manage and expand our programming in Côte d’Ivoire. This is an exciting opportunity to join an innovative organisation working to reduce armed violence and promote community safety around the world.

The Norwegian Refugee Council Publisert: 09.04.2014
har ledig stilling som
Project Manager Livelihoods and Food Security (Central African Republic)
Søknadsfrist: 21.04.2014

Central African Republic (CAR) is experiencing a large scale humanitarian crisis, with approximately 600,000 displaced and many more affected. NRC is currently setting up a country programme. For this purpose, we are advertising for the staff who will take over the programme from the start up team.

Kirkens Nødhjelp Publisert: 09.04.2014
har ledig stilling som
HR-sjef (Oslo)
Søknadsfrist: 21.04.2014

Kirkens Nødhjelp søker en tydelig HR-sjef med sterk relasjonell kompetanse og god strategisk kraft som kan bidra til å nå Kirkens Nødhjelps langsiktige mål globalt.

Redd Barna Publisert: 09.04.2014
har ledig stilling som
Seniorrådgiver beskyttelse av barns rettigheter/CRG (Oslo)
Søknadsfrist: 27.04.2014

Redd Barna trenger en rådgiver som har særlig kompetanse på Barns Rettigheter og på resultatdokumentasjon av arbeidet for rettigheter. Vedkommende må også ha inngående forståelse og kunnskap om tema Godt Styresett for Barns Rettigheter (CRG), samt god forståelse av hvordan alt vårt arbeid bygger på barnekonvensjonen (Child Rights Programming, Theory of Change og politisk påvirkning).

The Danish Refugee Council Publisert: 09.04.2014
har ledig stilling som
Consultant for Somalia integrated emergency response programme
Søknadsfrist: 25.04.2014

DRC seeks a consultant to conduct an in-depth appraisal of the project to ensure accountability and systematically generate knowledge about the extent and determinants of project performance from evidence-based information; taking into consideration the design and implementation framework.

Musikk og Ungdom Publisert: 08.04.2014
har ledig stilling som
Fredskorpsdeltakere: Musikk eller foto/video
Søknadsfrist: 01.05.2014

Interessert i musikk eller foto/video? Lyst til å oppleve et fantastisk, nytt land og gjøre en forskjell? Musikk og Ungdom og Fredskorpset søker 8 prosjektdeltakere i alderen 18-25 år til MOVE, et 12 måneders frivillig engasjement fra august 2014, hvorav 10 måneder hos Music Crossroads Malawi eller Music Crossroads Mosambik.

Norwegian People’s Aid Publisert: 08.04.2014
har ledig stilling som
Programme Manager (Syria)
Søknadsfrist: 01.05.2014

We are looking for a Programme Manager for our Democracy Programme in Syria. The position will tentatively report to the Deputy Country Director. The Programme Manager will spend a significant proportion of his/her working time on developing capacity building efforts, partner projects portfolio and staff management in Turkey and Syria. The Programme Manager will be a part of the Senior Management Team.

Natur og Ungdom Publisert: 07.04.2014
har ledig stilling som
Kampanjesekretær for Vestlandet
Søknadsfrist: 01.05.2014

Vil du være med på å styrke Natur og Ungdoms arbeid på Vestlandet? Vi har to ledige stillinger som kampanjesekretær for Vestlandet, men arbeidssted i Bergen og stillingsprosent på 50-75% - etter søkers preferanse.

Natur og Ungdom Publisert: 07.04.2014
har ledig stilling som
Kampanjesekretær for Nord-Norge
Søknadsfrist: 01.05.2014

Vil du å være med på å styrke Natur og Ungdoms arbeid i Nord-Norge? Vi har en ledig stilling som kampanjesekretær for Nord-Norge, med arbeidssted i Tromsø og stillingsprosent på 50-75% - etter søkers preferanse.

Natur og Ungdom Publisert: 07.04.2014
har ledig stilling som
Regionsekretær (Oslo)
Søknadsfrist: 01.05.2014

Som regionsekretær arbeider du for å skape mest mulig aktivitet i organisasjonen, først og fremst innenfor en region, men også ellers i landet.

The Danish Refugee Council Publisert: 07.04.2014
har ledig stilling som
Country Director (Afghanistan)
Søknadsfrist: 18.04.2014

We are looking for a highly qualified Country Director to represent DRC in Afghanistan and to take responsibility for the overall management, programming and implementation in the country.

Prediktor Publisert: 07.04.2014
har ledig stilling som
Fredskorpsutveksling: Forretningsutvikling Industriell IT Kina
Søknadsfrist: Snarest

Har du lyst til å jobbe med forretningsutvikling og industriell IT i et internasjonalt miljø og er mellom 22 og 35 år? Prediktor AS har et spennende samarbeid med Fredskorpset som gir oss muligheten til å utveksle personer mellom Prediktors hovedkvarter i Norge og Prediktors datterselskap i Kina.

Forretningsutvikling Industriell IT  Kina 2014-2015

Har du lyst til å jobbe med forretningsutvikling og industriell IT i et internasjonalt miljø og er mellom 22 og 35 år? Prediktor AS har et spennende samarbeid med Fredskorpset som gir oss muligheten til å utveksle personer mellom Prediktors hovedkvarter i Norge og Prediktors datterselskap i Kina.

Fredskorpsets misjon er å skape utvikling ved å bringe folk sammen for å lære, dele og forstå.

Prediktors misjon er å muliggjøre optimal produksjon gjennom bruk av verdensledende programvare og online instrumentering.

Prediktor er et norsk teknologiselskap som leverer egenutviklet programvare og avanserte instrumenter til industrien. Prediktor arbeider primært med utvikling og salg av programvare innen industriell IT, løsningsleveranser innen industriell IT, samt utvikling og salg av avanserte måleinstrumenter for industriell bruk. Vårt datterselskap i Kina har som hovedmål å assistere Prediktor i Norge på programvareutvikling, samt drive aktiv markedsføring og salg av Prediktors programvareprodukter i det kinesiske markedet.

Vi trenger nå flere personer til vårt Kina kontor som skal hjelpe hovedkontoret i Norge med å utvikle en bedre forståelse for kinesisk kultur. Videre vil kandidatene arbeide med markedsundersøkelser samt bidra til å øke vårt salgsvolum i det kinesiske markedet. Man vil i hovedsak arbeide sammen med salgsansvarlig i Kina, med å identifisere kunder, opprette gode kunderelasjoner og delta i aktivt i salgsprosessen. Kandidater med IT eller automasjonsbakgrunn vil også kunne delta i utviklingsprosjekter og understøtte salgsprosessen på teknisk nivå.

Neste utvekslingsperiode vil starte i juli/august 2014. Da vil to utvalgte fra Norge reise til Kina og 2 utvalgte fra Kina til Norge. Utvekslingsperioden er på 13 måneder inkludert etterarbeid. Om du gjør en god jobb i Kina vil du kunne få tilbud om fast jobb ved Prediktors hovedkontor i Norge når utvekslingen er ferdig.

Er du mellom 22 og 35 år og  interessert i  å vite mer? Ring Morten på telefon 951 43336 eller send mail til morten.enholm@prediktor.no

Mer informasjon om Prediktor finner du på www.prediktor.no

Mer informasjon om Fredskorpset finner du på http://www.fredskorpset.no

Norges Røde Kors Publisert: 04.04.2014
har ledig stilling som
Country Representative (Afghanistan)
Søknadsfrist: 27.04.2014

The Country Representative will ensure an effective implementation of Norwegian Red Cross’ programmes in the country and will develop new programmes in cooperation with the Afghanistan Red Crescent Society. He / she will liaise with the International Red Cross and Red Crescent Movement in the country as well as international donor agencies.

Norges Røde Kors Publisert: 04.04.2014
har ledig stilling som
HR-rådgiver (Oslo)
Søknadsfrist: 25.04.2014

Vår nye HR-rådgiver vil ha et spesielt ansvar for avdelings arbeid knyttet til rekruttering i organsiasjonen. Arbeidsoppgavene er varierende avhengig av behov, og det er viktig at alle i avdelingen tar et felles ansvar for å sikre at avdelingens arbeid i sin helhet blir ivaretatt.

SV Publisert: 04.04.2014
har ledig stilling som
Deltidsjobb med SVs El Salvador - prosjekt
Søknadsfrist: 22.04.2014

SV har et treårig samarbeidsprosjekt med vårt søsterparti i El Salvador, FMLN. Dette er finansiert av Norad, og vi er nå inne i siste år på dette prosjektet.
Vi søker nå en person som er aktiv i SV og som kan tenke seg å bistå med koordineringa av samarbeidsprosjektet mellom SV og FMLN.

Dette vil gjøres i samarbeid med Thomas Johansen, som har en deltidsstilling i prosjektet, som innebærer å følge opp kontakten med Norad, faglig oppfølgning av prosjektet når det gjelder resultatrapportering og planlegging av prosjektet

Søknad sendes til mona.warnes@gmail.com

Les mer her: http://www.sv.no/wp-content/uploads/2013/12/Ledig-deltidsjobb-prosjekt-FMLN.pdf

Utenriksdepartementet Publisert: 03.04.2014
har ledig stilling som
Studentpraktikant - Generalkonsulat i St. Petersburg
Søknadsfrist: 25.04.2014

Det kongelige norske generalkonsulat i St. Petersburg tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2014.

SOS-barnebyer Publisert: 10.04.2014
har ledig stilling som
Rådgivere til avdeling Internasjonale Programmer (Oslo)
Søknadsfrist: 24.04.2014

SOS-barnebyer søker dyktige og engasjerte rådgivere til avdeling Internasjonale Programmer. Vi har ledig en fast stilling og et vikariat for en medarbeider som skal ut i foreldrepermisjon.

Avdelingen har ansvar for å følge opp programmer som SOS-barnebyer Norge støtter i en rekke land i Afrika, Asia, Latin Amerika og Midt Østen. Ansvaret innebærer kvalitetssikring, finansiering og å bidra til kapasitetsbygging, samt rapportering til offentlige og private givere. I tillegg bidrar avdelingen til faglig styrking av programmene og organisasjonen for øvrig, samt til å styrke SOS-barnebyers rettighetsarbeid for barn. Avdelingen består av totalt ni medarbeidere, inkludert leder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å følge opp og videreutvikle programmer og prosjekter i samarbeid med våre partnere. Dette inkluderer vurdering av søknader og rapporter, faglig bistand, samt programreiser
 • Ansvar for oppfølging av egne programland
 • Utforme søknader og rapporter til offentlige- og institusjonelle givere, samt store private givere
 • Bygge nettverk mellom SOS-barnebyer Norges partnere og relevante institusjoner i Norge
 • Utarbeide og formidle informasjon om programmer, partnere, land og temaer til SOS-barnebyer Norges målgrupper i Norge
 • Bidra til å øke SOS-barnebyers synlighet hos myndighetene og i relevante fagmiljøer
 • Arbeide med fagområde barns rettigheter, inkludert barns deltagelse og inkludering av funksjonshemmede
 • Delta i arbeidsgruppe som arbeider med offentlige givere og strategiske samarbeidspartnere

 

Kompetanse og andre krav

 • Du har relevant høyere utdannelse (mastergrad), gode analytiske evner samt solid kjennskap til bistandspolitiske spørsmål
 • Du har god kjennskap til Afrika og/eller Øst Europa
 • Du har erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid innenfor områdene utvikling, barn og/eller funksjonshemmede
 • Du har gode formidlingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Det er en fordel om du snakker et tredje språk, gjerne portugisisk, spansk eller russisk
 • Du er vant til å arbeide i en multikulturell kontekst
 • Du har erfaring fra søknads- og rapporteringsarbeid til offentlige instanser
 • Du har erfaring fra arbeid med barns rettigheter, inkludering av funksjonshemmede spesielt

Du er en engasjert person, opptatt av barns rettigheter og utvikling, og du setter deg lett inn i nye problemstillinger. Du trives med å være i felt og du er ansvarsfull, fleksibel og initiativrik.
Videre er du

 • Strukturert og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • I stand til å håndtere flere prosesser samtidig
 • En god relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • En spennende og faglig utfordrende stilling i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og personalforsikringer

Tiltredelse i den faste stillingen er snarest mulig, mens tiltredelse i vikariatet er 1. september 2014.

Mer om SOS-barnebyers arbeid finner du på våre nettsider www.sos-barnebyer.no

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til leder for Internasjonale Programmer, Trude Bang, på mobil 977 73 419 eller e-post trude.bang@sos-barnebyer.no Søknad med CV sendes HR-rådgiver Anette Fredriksen på e-post soknad@sos-barnebyer.no innen 24.04.2014.

Norges Røde Kors Publisert: 03.04.2014
har ledig stilling som
Rådgiver/seniorrådgiver Nettverk (Oslo)
Søknadsfrist: 25.04.2014

I seksjonen for Sosial inkludering og mangfold har vi nå ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver Nettverk. Rådgiver/seniorrådgiver skal sikre implementering, drift og monitorering av Røde Kors aktiviteter innenfor fagfeltet rus, psykisk helse og kriminalomsorg etter soningsforløpet, sammen med organisasjonens 19 distriktskontor. Rådgiver/seniorrådgiver skal i tillegg bistå organisasjonen med faglig rådgivning og videreutvikling innenfor sitt fagområde.

The Norwegian Refugee Council Publisert: 03.04.2014
har ledig stilling som
Senior Adviser Emergency Response Shelter/WASH - Emergency Response Team
Søknadsfrist: 18.04.2014

To strengthen the capacity to respond immediately to the needs of our beneficiaries when a crisis occurs, NRC established an Emergency Response Team in 2012. This has been a success, and NRC has now two teams. We need to strengthen one of the teams with a Shelter/WASH expert, The members of the teams will be on full-time contracts for rapid deployment to assess needs, initiate coordination and to start up any required first response activities in the affected area.

Verdens matvareprogram (WFP) Publisert: 02.04.2014
har ledig stilling som
Internship – World Food Programme Nordic Office (Copenhagen)
Søknadsfrist: 25.04.2014

World Food Programme (WFP) is the world’s largest humanitarian agency fighting hunger worldwide. In 2013, we reached over 90 million people with food assistance in 80 countries. WFP is part of the United Nation system and voluntarily funded.

The Norwegian Refugee Council Publisert: 01.04.2014
har ledig stilling som
Protection and Advocacy Adviser (Central African Republic)
Søknadsfrist: 21.04.2014

Central African Republic (CAR), is witnessing a large scale humanitarian crisis, with nearly 600,000 displaced and many more affected. NRC is currently setting up a country programme. For this purpose, we are advertising for the staff who will take over the programme from the start up team.

Utenriksdepartementet Publisert: 01.04.2014
har ledig stilling som
Studentpraktikant - Den norske ambassaden i Hanoi
Søknadsfrist: 27.04.2014

Den norske ambassaden i Hanoi søker en studentpraktikant fra 20. juli 2014 til 20. januar 2015. Praktikantoppholdet er en unik mulighet til å få innblikk i et spennende land i endring.

Praktikanten vil gjennom oppholdet bli inkludert i staben og bli gitt løpende arbeidsoppgaver relatert til alle ambassadens oppgaver, inkludert visum, økonomi, politikk, klima, kultur og menneskerettigheter. Arbeidet som praktikant er både variert og interessant og gir deg et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon fungerer.
Praktikantoppholdet er ulønnet, men praktikanten får utbetalt 5000 norske kroner i bostøtte hver måned. Praktikanten må være student, norsk statsborger, og medlem av Folketrygden.

Les mer om praktikantoppholdet på ambassadens nettside: http://www.norway.org.vn/
Søknad, CV og attester sendes til: aren.sakala.labianca@mfa.no

The Norwegian Refugee Council Publisert: 31.03.2014
har ledig stilling som
Roving HR Advisor (Oslo)
Søknadsfrist: 21.04.2014

We are now seeking an experienced person for the position as Roving HR Advisor. The position will play a crucial role in the implementation and follow-up of the NRC HR policies and HR tools mainly in the field offices. The Roving HR Advisor is expected to support senior managements in country operations on short notice and respond to challenges in new and existing country programmes as well as implementing new HR initiatives set by the HQ.

Utenriksdepartementet Publisert: 28.03.2014
har ledig stilling som
Studentpraktikant til ambassaden i Tallinn
Søknadsfrist: 22.04.2014

Er du interessert i utenrikspolitikk, næringsliv og kultur? Har du lyst til å bli bedre kjent med utenrikstjenesten og ett av de mest dynamiske landene i Europa? Da bør du vurdere å søke praktikantplass ved den norske ambassaden i Tallinn!

Noragric Publisert: 28.03.2014
har ledig stilling som
Associate Professor in International Environmental and Development Studies /Head of Education (Ås)
Søknadsfrist: 24.04.2014

The Department of International Environment and Development Studies, Noragric, seeks an Associate Professor in international environment and development studies/international relations.

Fellesrådet for Afrika Publisert: 26.03.2014
har ledig stilling som
Informasjonsrådgiver (Oslo)
Søknadsfrist: 22.04.2014
Har du lyst til å jobbe med informasjon og prosjekter i Fellesrådet for Afrika? Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø.
The Danish Refugee Council Publisert: 27.03.2014
har ledig stilling som
Regional Safety Advisor (Jordan)
Søknadsfrist: 22.04.2014

We are looking for a highly focused individual to join our MENA Regional office as our Regional Safety Advisor.

The Danish Refugee Council Publisert: 27.03.2014
har ledig stilling som
Protection Coordinator (Congo)
Søknadsfrist: 30.04.2014

We are looking for a highly qualified Protection Coordinator with overall responsibility for supervision, management and quality implementation of all aspects of DRC protection programs in DR Congo.
 

Utenriksdepartementet Publisert: 24.03.2014
har ledig stilling som
Studentpraktikanter til ambassaden i Ankara
Søknadsfrist: 20.04.2014

Den norske ambassaden i Ankara søker to studentpraktikanter for høsten 2014.

Utenriksdepartementet Publisert: 22.03.2014
har ledig stilling som
Norskspråklig lokalt ansatt rådgiver - Mexico
Søknadsfrist: 21.04.2014

Den norske ambassaden i Mexico søker norskspråklig lokalt ansatt medarbeider. Stillingen favner et bredt spekter av oppgaver innen politikk, økonomi, kultur, presse og informasjon.

The Danish Refugee Council Publisert: 20.03.2014
har ledig stilling som
Area Manager (Afghanistan)
Søknadsfrist: 30.04.2014

We are looking for an experienced and capable Area Manager for our activities in the Southern areas, based in our Kandahar sub-office with regular travels to Kabul.  An ideal position for a proactive manager to impliment a range of interventions in an interestiung context.

The Danish Refugee Council Publisert: 20.03.2014
har ledig stilling som
Emergency Programme Manager (Afghanistan)
Søknadsfrist: 18.05.2014

Danish Refugee Council (DRC) is looking for an experienced, pro-active and effective manager to oversee DRC’s emergency programme in Afghanistan.

The Danish Refugee Council Publisert: 20.03.2014
har ledig stilling som
Protection & Advocacy Manager - Afghanistan
Søknadsfrist: 18.05.2014

Danish Refugee Council (DRC) is looking for an experienced Protection & Advocacy Manager to implement and further develop DRC’s protection activities in Afghanistan.

Norwegian People’s Aid Publisert: 20.03.2014
har ledig stilling som
Regional Information Management Advisor (Southeast Asia)
Søknadsfrist: 16.04.2014

We are looking for a Regional Information Management Advisor for our Humanitarian Disarmament (HD) Programmes in Southeast Asia (SEA). The position will report to the Regional Desk and Global Focal Point for Information Management at Head Office (HO) in Oslo, Norway, and Country Director in station programme and Country Directors in support programmes. The duty station for the position will be in Vientiane, Lao PDR with supporting offices in various locations in Vietnam, Cambodia, Thailand and Myanmar. The Regional Information Management Advisor will spend a significant proportion of his/her working time in trainings and capacity building efforts, and will be a part of the programme management team when in country.

Utenriksdepartementet Publisert: 18.03.2014
har ledig stilling som
Studentpraktikanter til ambassaden i Santiago de Chile
Søknadsfrist: 01.05.2014

Den norske ambassaden i Santiago de Chile lyser ut studentpraktikantstilling for perioden 01. juli til 31. desember 2014. Studentpraktikanten vil delta i dei daglege aktivitetane ved ambassaden, som blant anna inkluderer politisk rapportering, kontakt med lokalt næringsliv, kultursamarbeid og oppdateringar av ambassaden sine nettsider. 

Arbeidsområdet til studentpraktikanten er fleksibelt og vil bli definert på bakgrunn av behov og praktikanten sine eigne erfaringar og interesser. Det er venta at eventuelle søkjarar har svært gode spanskkunnskapar, både skriftleg og munnleg, i tillegg til gode kunnskapar og interesse for både for landa ambassaden dekker og regionen generelt. Stillinga er ikkje lønna, men studentpraktikanten mottar eit stipend på om lag 6458 kr kvar månad.

Alle søkjarar må vere norske statsborgarar, medlem av den norske folketrygda og knytt til ein utdanningsinstitusjon på høgare nivå, slik som eit universitet eller ein høgskule.

Søknad og CV saman med karrakterutskrifter og attestar sendast til emb.santiago@mfa.no, medan eventuelle spørsmål kan sendast til noverande studentpraktikant Jørdi Losnegård på jordi.losnegård@mfa.no

Jobb som frivillig?
Volunteers for the 5th annual Oslo Business for Peace Summit and Award
Søknadsfrist: 25.04.2014

The Oslo Business for Peace Award is the highest form of recognition given to individual business leaders for fostering peace and stability through creating shared value between business and society. The Oslo Business for Peace Award 2014 will be held on May 15, with a full day’s program of activities.

The day will conclude with the naming of this year’s Honourees, and the official Honourees’ Dinner at Akershus Castle in the evening. This year’s nominees were entered by the foundation’s partners: The International Chamber of Commerce, the United Nations Development Programme, and the United Nations Global Compact. The Business for Peace Honourees 2014 will be named by the independent Award Committee, consisting of Nobel Prize winners in Peace and Economics.
 
This year's Honorees are Sir Richard Branson (UK), Adnan Kassar (Lebanon), Selima Ahmad (Bangladesh), Kesha Kumari Damini (Nepal), Marylin Carlson Nelson (USA) og Ouided Bouchamaoui (Tunisia).

The mission of the Business for Peace Foundation is to promote the union between business and society in order to create inclusive, sustainable growth, stability and peace. The vision is to scale the position of the Oslo Business for Peace Award to be generally regarded as the de facto “Nobel Prize in business”, and the vision of Being Businessworthy to be a de facto standard in business thinking and doing.

We are looking for students and young professionals interested in volunteering as hosts and hostesses for a day and simultaneously get the chance to meet some of the world’s leading business executives. 

We need motivated individuals who:

·       Have a keen interest in CSR and socially responsible and ethical business practices

 • Are service-minded, self-reliant, disciplined and like to work with events
 • Speak fluent English and preferably other languages, such as French, Spanish or Arabic
 
All positions are on a voluntary basis and unpaid.

Please apply by 25 April for the host or hostess opportunity during the Oslo Business for Peace Summit and Award 2014 by sending us an email with the subject line “2014 Host/Hostess” to Even@businessforpeace.no. We look forward to hearing from you and working with you on May 15. If you want to find out more about the Business for Peace Foundation, the Summit and Award and previous Honourees, visit our website on www.businessforpeace.no.

 

Frivillig arbeid i Burma?
Søknadsfrist: Snarest

Burmakomiteen har to organisasjoner som er ønsker personer som kan jobbe frivillig for dem. Dette er en unik sjanse til å lære Burma, kulturen og utfordringene landet står overfor å kjenne, samt opparbeide seg nyttig arbeidserfaring og ikke minst opplevelser for livet.

Ledsager i Palestina og Israel
Søknadsfrist: 04.05.2014

Ledsagerne støtter palestinske sivile som er hardt rammet av den israelske okkupasjonen av Det palestinske området, og samarbeider med palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler arbeider mot okkupasjonen. En viktig del av arbeidet er også å forrmidle sine opplevelser og erfaringer til folk i Norge. Programmet har til enhver tid ca. 30 personer fra hele verden plassert i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem.
 

Vi skal nå rekruttere ledsagere som kan reise ut 2.august 2014, 18.oktober 2014 og 3.januar 2015. Hvert oppdrag er på tre måneder, og vi sender ut fire personer i hver gruppe. De som blir tatt ut til programmet må delta på et obligatorisk opplæringskurs i Oslo 16.- 20.juni 2014. De forplikter seg også til å utføre informasjonsarbeid under oppholdet, samt minst fem informasjonsoppdrag etter hjemkomst.

Oppdraget er frivillig og ulønnet, men reise, forsikring og losji blir dekket. I tillegg får ledsagerne utbetalt et skattefritt utetillegg som for tiden utgjør ca 9500 kr per måned og et begrenset beløp i lommepenger. Ansatte i Den norske kirke og kirkelige fellesråd kan søke om lønnet permisjon/lønnsrefusjon.

MER INFO HER: http://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=2127219460&company_id=163934427&culture_id=NB-NO

Nysgjerrig på verden?
Søknadsfrist: 28.04.2014
Er du klar for et år som utfordrer deg og det du tenker om verden? Vil du lære om hvordan verden henger sammen og møte mennesker som jobber for rettferdighet? Ønsker du å utfordre deg selv som en leder og menneske?

Gjennom utvekslingsprogrammet Communication for Change får du være med i Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelps arbeid for rettferdighet og fred. 

PROGRAMMET BESTÅR AV:

 • Høstsemester i Afrika, Asia el. Latin Amerika
 • Inspirerende møter med mennesker som jobber med forandring
 • Vårsemester på folkehøgskole
 • Kampanjearbeid og turnéer 
 • Utviklingsstudier (30 stp) på Høgskolen i Oslo og Akershus

VI SØKER DEG SOM:

 • Er engasjert
 • Ønsker å lære om globale utfordringer
 • Vil arbeide for rettferdighet og fred.
 • Er mellom 18 og 25 år. 
 
Søknadsfrist 28 april, løpende opptak fra 15 februar!
Les mer og send din søknad på: www.communicationforchange.no