Stillinger

Ledige stillinger i internasjonale institusjoner

Verdensbanken
IFC/International Finance Corporation
Den afrikanske utviklingsbanken
Den asiatiske utviklingsbanken
Den Inter-amerikanske utviklingsbanken
Den europeiske utviklingsbanken
Den asiatiske infrastrukturbanken

Norge er en viktig bidragsyter til de multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i disse bankene, og tilbyr derfor veiledning til de av dere som vurderer å søke en stilling (tlf. 23 95 09 86 / e-post paul.sverre.tharaldsen@mfa.no). Søk da vel!   

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
Redd Barna
Publisert: 22.02.2018

HR-partner

Søknadsfrist: 11.03.2018
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Publisert: 22.02.2018

Chief of Procurement and Contracts

Søknadsfrist: 13.03.2018
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Publisert: 22.02.2018

Deputy Chief of Mission Security

Søknadsfrist: 14.03.2018
Redd Barna
Publisert: 22.02.2018

Seniorrådgiver integrering og frivillighet

Søknadsfrist: 08.03.2018
Hostelling International Norge
Publisert: 21.02.2018

Organisasjonssekretær

Søknadsfrist: 04.03.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 21.02.2018

Area Manager - 2 positions - Central African Republic

Søknadsfrist: 07.03.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 21.02.2018

Grants Coordinator - Central African Republic

Søknadsfrist: 07.03.2018
OSCE Secretariat
Publisert: 20.02.2018

Chief, Records Management

Søknadsfrist: 19.03.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 20.02.2018

RE-ADVERTISEMENT - Global Roving Country Director - Field Operation

Søknadsfrist: 04.03.2018
OSCE Secretariat
Publisert: 19.02.2018

Online Communications Manager

Søknadsfrist: 05.03.2018
Kirkens Nødhjelp
Publisert: 19.02.2018

Consultancy on private sector partnerships for non-governmental organisations

Søknadsfrist: 05.03.2018
GAVI
Publisert: 19.02.2018

Head, Public Policy Analysis & Research

Søknadsfrist: 09.03.2018
OsloMet - storbyuniversitetet
Publisert: 19.02.2018

PhD Fellowship: Political Ecology, Greenmentality and Education in Tanzania

Søknadsfrist: 14.03.2018
OsloMet - storbyuniversitetet
Publisert: 19.02.2018

PhD Fellowship: Gender, Education, Media and Development in Southern Africa

Søknadsfrist: 14.03.2018
Utenriksdepartementet
Publisert: 19.02.2018

Praktikantopphold ved generalkonsulatet i St. Petersburg høsten 2018

Søknadsfrist: 12.03.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 17.02.2018

Regional DRM Programme Advisor Asia

Søknadsfrist: 11.03.2018
Utenriksdepartementet
Publisert: 17.02.2018

Ledige praktikantplasser ved ambassaden i Moskva og generalkonsulatet i St. Petersburg høsten 2018

Søknadsfrist: 12.03.2018
Utenriksdepartementet
Publisert: 16.02.2018

Midlertidig lokalt ansatt rådgiver ved Norges OSSE-delegasjon i Wien

Søknadsfrist: 09.03.2018
Miljøpartiet De Grønne
Publisert: 16.02.2018

Økonomirådgiver

Søknadsfrist: 01.03.2018
Utenriksdepartementet
Publisert: 16.02.2018

Ambassaden i Tallinn søker studentpraktikant

Søknadsfrist: 11.03.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 15.02.2018

Area Manager (National Position) - Ethiopia

Søknadsfrist: 01.03.2018
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 15.02.2018

Audit Officer

Søknadsfrist: 07.03.2018
Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 15.02.2018

Compensation & Benefits Officer

Søknadsfrist: 02.03.2018
Fredskorpset
Publisert: 15.02.2018

Fredskorpset søker nye medarbeidere

Søknadsfrist: 01.03.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 14.02.2018

NORCAP seeks experienced Information Management Experts

Søknadsfrist: 04.03.2018
NOAS
Publisert: 14.02.2018

Rådgiver/juridisk rådgiver

Søknadsfrist: 22.02.2018

Ledig personvikariat som juridisk rådgiver/rådgiver - OBS kort søknadsfrist! 

En av NOAS’ rådgivere skal ut i foreldrepermisjon fra ca 1. juni og vi trenger en dyktig vikar i 100% stilling i minst 11 måneder. 

Oppgaver/ansvarsområde: 

Hovedoppgave: Juridisk rådgivning og rettshjelp i enkeltsaker. 

Vikar vil inngå i landfaglig ansvarsgruppe i NOAS’ saksbehandling. 

I saksbehandleransvar ligger også forberedelse til og deltakelse i nemndmøter, samt forberedelse av saker og oppfølging av advokatfullmektig i pro bono rettslig prøving av saker i NOAS’ Domstolsprosjekt. 

Oppfølging av frivillige saksbehandlere/praktikanter. 

Deltagelse i organisasjonens policy-arbeid, herunder utarbeidelse av rapporter /notater /utredninger /høringsuttalelser. 

Kontaktarbeid med aktuelle samarbeidspartnere og organisasjoner, advokater, forvaltning og andre relevante aktører, herunder foredrag i aktuelle fora. 

Kontakt med media og utarbeidelse av skriftlige innlegg i pressen. 

Det kan også bli aktuelt med et delansvar for publisering på - og oppdatering av NOAS’ hjemmeside. 

Rådgiver rapporterer til generalsekretær. 

Kriterier som vektlegges for rådgiver: 

-              Relevant utdanning og arbeidserfaring/praksis 

-              Gode kunnskaper om utlendingsrett og asylpraksis 

-              Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper 

-              Selvstendighet og arbeidskapasitet 

-              Samarbeidsevner og fleksibilitet 

-              Erfaring med Super Office 

Erfaring med publisering på nett/i sosiale medier er en fordel. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til ansvarlig for NOAS’ saksbehandling: Florentina Grama: florentina.grama@noas.org mobil: 473 89 163 

Begrunnet søknad og cv sendes Ann-Magrit Austenå: ama@noas.org innen torsdag 22. februar

The Norwegian Refugee Council
Publisert: 14.02.2018

Country Director - Ethiopia

Søknadsfrist: 01.03.2018
NOREF
Publisert: 13.02.2018

Prosjektrådgiver

Søknadsfrist: 08.03.2018
Kirkens Nødhjelp
Publisert: 13.02.2018

Field Support Team (FST) - WASH Cluster Coordinator

Søknadsfrist: 25.02.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 13.02.2018

Regional Programme Coordinator (with Spanish) - Asia Europe

Søknadsfrist: 27.02.2018
OSCE Mission to Moldova
Publisert: 13.02.2018

Chief of Fund Administration

Søknadsfrist: 08.03.2018
Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 13.02.2018

CRM-analytiker

Søknadsfrist: 04.03.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 13.02.2018

Global Adviser ICLA

Søknadsfrist: 04.03.2018
FOKUS
Publisert: 12.02.2018

ETT ÅRS ENGASJEMENT SOM PROGRAMRÅDGIVER

Søknadsfrist: 01.03.2018

FOKUS er en paraplyorganisasjon for det internasjonale kvinneengasjementet til 60 norske organisasjoner. Vi har programmer i Afrika, Latin-Amerika og Asia, og inngår i internasjonale allianser for å realisere kvinners menneskerettigheter. Se www.fokuskvinner.no


FOKUS søker en erfaren og engasjert programrådgiver som kan følge opp og videreutvikle våre programmer i Guatemala og internasjonalt og bistå oss i arbeidet med ny rammeavtale med Norad.

Som programrådgiver har du ansvaret for oppfølging av prosjektpartnere og medlemsorganisasjoner. Stillingen innebærer saksbehandling, faglig rådgiving og ansvar for programutvikling. Programrådgiver inngår i programenheten i FOKUS, og rapporterer til programsjef.

Stillingen er et engasjement på tolv måneder fra mai 2018, men med mulighet for fast ansettelse.  


Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og videreutvikling av bistandsprogrammer, inkludert å bidra til søknader og rapportering til Norad og andre givere.
 • Kontakt med partnere og relevante medlemsorganisasjoner. Bistå med kompetansebygging og rådgivning.
 • Holde seg oppdatert på tema og land/regionen. Stillingen jobber spesielt med Guatemala, urfolksrettigheter, vold mot kvinner og kvinners rettssikkerhet.
 • Bidra til FOKUS sitt informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og øvrige organisasjonsarbeid
 • Noe reisevirksomhet må påregnes


Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå og minst to års relevant arbeidserfaring. Utdanningskravet kan fravikes for personer med særlig relevant arbeidsbakgrunn.
 • God kjennskap til bistand- og utviklingsfeltet, og internasjonalt arbeid med kvinners rettigheter og likestilling. Kjennskap til tematikken vold mot kvinner vil vektlegges.
 • Erfaring fra bistandsforvaltning, inkludert økonomisk, administrativ og faglig oppfølging av prosjektsamarbeid
 • Erfaring med resultatstyring, monitorering og evaluering av programvirksomhet
 • Erfaring med Norad-søknader og RAM light vil være en stor fordel
 • Søker må beherske norsk, engelsk og spansk som arbeidsspråk, muntlig og skriftlig


Egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Resultatorientert og strategisk
 • Evne til å jobbe systematisk og effektivt, også i perioder med stort arbeidspress

 

Vi kan tilby:

 • Spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Lønn i henhold til FOKUS’ lønnspolitikk
 • Trening i arbeidstiden, avspaseringsordning og fleksitid
 • Pensjonsordning

 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med fungerende programsjef Anita Sæbø på telefon 93 83 45 42 eller send en mail til as@fokuskvinner.no.

Kortfattet søknad med CV sendes as@fokuskvinner.no

Søknadsfrist 1. mars. Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Tiltredelse mai 2018.
 

The Norwegian Refugee Council
Publisert: 12.02.2018

Country Director - Yemen

Søknadsfrist: 28.02.2018
FOKUS
Publisert: 12.02.2018

EVALUATION TEAM

Søknadsfrist: 09.03.2018

We are looking for an experienced evaluation team for an assessment of Women’s Front of Norway (Kvinnefronten), the Coalition Against Trafficking in Women (CATW) and Forum for Women and Development, FOKUS' programme “Combating Trafficking in Women for Commercial Sexual Exploitation”.

The evaluation shall be an external evaluation. Findings shall be presented to Women’s Front, CATW and FOKUS after the study is completed. The evaluation shall be done in close collaboration with the three organizations.

The evaluation shall be carried out as a field and desk study in 2018.

 

Inception Report

Evaluators shall provide an inception report to make sure their interpretation of the Terms of Reference are in line with WF/CATWFOKUS’. The report shall contain a detailed description of evaluation methods and plans (see Methodology), as well as reflections on the terms of reference. The Inception Report shall be delivered by April 12h, 2018.

 

Fieldwork

Fieldwork will take place during April/May 2018. The evaluation team shall present a preliminary report to FOKUS by May 14th, 2018. WF/CATW/FOKUS shall have the opportunity to make comments and corrections to the preliminary report. These shall be reflected in the final report.

The final report is to be delivered to WF/CATW/FOKUS no later than June 4th, 2018.

 

The Evaluation Team

The team shall have a designated team leader. The team must have a strong female representation. The evaluation team must:

Have extensive knowledge on women’s rights, violence against women and international advocacy processes. A clear advantage is to have knowledge on trafficking and sexual exploitation.

• Have demonstrable experience of producing high quality, credible evaluations (examples required)

• Have demonstrable experience of working with/evaluating development cooperation through NGO work

• Be fluent in English and Spanish (spoken and written).

 

Submission of proposals

Proposals must be submitted by March 9th, 2018 to hildebjornstad@gmail.com with copy to cmj@fokuskvinner.no.

 

Applicants should provide a clear conceptual/analytical framework for the evaluation that provides the theoretical assumptions and quality standards, as well as a CV and references.

 

Download terms of reference

Norwegian Afghanistan Committee (NAC)
Publisert: 09.02.2018

Utlysning av konsulentoppdrag/Call for tender

Søknadsfrist: 06.03.2018

Consultancy for conduct of Program Review and Country Program Strategy Facilitation

Norwegian Afghanistan Committee (NAC) is looking for an experienced consultant to conduct a review of its ongoing rural development program in Afghanistan. Based on the program review, the consultant is requested to facilitate a participatory Country Program Strategy Process.

The consultancy will include two phases:

Phase 1:

1.    Reviewing and assessing to what degree the IRD program, and minor complementary programs funded by other donors, have contributed to the goal of reduced poverty in rural Afghanistan.

2.    Assessing the relevance of the current approach in terms of NAC current policy, planning and implementation.

3.    Assessing NAC’s comparative advantage and value added in the selected programme areas.

Phase 2:

Based on the above review exercise and a synthesis of existing reviews of the remaining NAC Country Program, the consultant will facilitate a participatory program strategy development process. The process will include a series of workshops that will contribute to the development of a draft Theory of Change (ToC) and a program strategy support document.

 

MORE INFORMATION HERE

Norges Handikapforbund
Publisert: 09.02.2018

Konsulentoppdrag

Søknadsfrist: 23.02.2018

Terms of reference for a consultancy to write a Results Report for  2017 for the international work of Norwegian Association of Disabled (NAD)

 

1. Background

Norwegian Association of Disabled (NAD) is an independent human rights organisation of disabled persons working for equal rights and full participation for persons with disabilities.  NAD is a member of the Atlas Alliance (AA), which is an alliance consisting of Norwegian organisations of persons with disabilities and parents of children with disabilities that are involved in international work.

 

NAD is engaged in international development work to promote human rights, support inclusion and empower disabled persons to contribute actively to development processes. NAD has been involved in international development work since 1981 and have worked in several different countries, but mostly in Sub-Saharan Africa and in the Middle East. Currently we have 10 projects divided over 6 countries. We are engaged in strengthening Disabled People’s Organisations (DPOs), the inclusion of disability into mainstream organisations and in Community Based Rehabilitation (CBR). Our main source of funding comes from Norad. In addition, we have funding from the Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) and a private trust based in the UK.

 

NAD is currently in the third year of a four-year framework agreement with Norad, and this portfolio is approximately 22 million NOK a year. The SIU agreement for 2017 is 2,3 million NOK.  Each project we has its own project document and results framework on which our partners work and deliver reports. We also report on an overarching AA results framework.

 

NAD is seeking to better show and report on our results to respond to Norad’s demands for improved results reporting. We would like to be able to show key results at project level as well as across the portfolio.

 

2. Purpose and Objectives of the Results Report

The purpose of the Consultancy is to produce a Results Report in English to highlight the main results achieved by NAD and its partners in 2017. The main audience of this report is our donors. The report is to be written with that in mind.  The report will look at results achieved in 2017, but placed in the context of where we are coming from (baseline 2016) and where we want to go (our goals for 2019). The consultant should also as far as possible place the results within the SDG framework.

 

The objectives of the results report:

 1. To identify our most important results at project level as well as across the portfolio and to do a prioritized presentation of what NAD is proud of from the year that passed.
 2. To communicate the prioritized selection of results in an easy to read, non-jargon manner communicating the true value of those results for the reader.
 3. Highlight lessons to be learnt for NAD on how it can improve the annual reports from our partners in order to strengthen our overall reporting – i.e identify gaps in the content and methods of documentation.  

 

3. Methodology

The Consultant is free to suggest methodology; however, the report must provide evidence-based information that is credible, reliable and useful.

There is an expectation that the results report will be done through a combination of a desk study and interaction with NAD HQ and project staff, as outlined below:

 • A review of key documents  and narrative reports from partners
 • A mini workshop with the NAD advisers  at HQ
 • Additional interviews with NAD Advisers at HQ, NAD staff in the projects and possibly selected partners

 

Data collection:

The following documents will be provided to the Consultant. Other relevant background documents can be added throughout the review period:

 • Partner annual reports to NAD 2017, 2016, including narrative reports on project results and cross-cutting issues and project log frames
 • Annual report to Norad from Atlas Alliance 2015 and 2016
 • NAD’s annual reports to Atlas Alliance 2015 and 2016
 • Atlas Alliance framework agreement with NORAD 2016-2019 agreement including the overall Atlas Alliance results framework
 • International department strategy 2015 -2020 (currently under revision)
 • The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities

 

4. Timeframe and work schedule

The Consultancy will take place for up to 10 days between the 12th March and 13th April 2018, whereas a day counts as 8 hours. A detailed timeline will be developed in collaboration between the Consultant and NAD and will form part of the contract.

 

5. Presentation of findings and reporting

The Consultant shall submit an inception report outlining a plan to produce the report, including timeframe and interview times, structure of the report and detailed budget after three working days in to the consultancy.

A draft report must be shared with NAD at the latest on the 3rd April. A final version must be sent to NAD by 16th April.

The final report should be no longer than 10 pages.

 

6. Statement regarding ownership and confidentiality

When undertaking the report all information and documentation are considered to be strictly confidential and the property of NAD. All information and documents are only used for the purpose of completing this assignment and therefore should be returned to NAD once the review is completed. The consultant shall be discrete about any information they may receive or encounter during the review.

The Results Report will belong to NAD only.

 

7. Remuneration

The total sum will be paid in two tranches directly by NAD:

 

1st instalment: paid out within a week after signing the contract (30%)

 

2nd instalment: paid out within a week of receipt of approved final report (70%)

 

The Consultant will be responsible for covering all costs related to their insurance.

 

7. Application Process

Applicants to submit a Proposal consisting of the following:

 

 • Summary CV for Consultant (1-2 pages) including 3 references for similar/related assignments undertaken, if possible include examples of results reports prepared earlier.
 • Technical proposal detailing out the methodology, and a rationale for why you consider yourself as the most suitable for the assignment (1-2 pages);
 • Financial Proposal that indicates the overall contract price and all other related costs supported by a breakdown of costs.

 

Qualifications required from the Consultant:

 • Fluency in English
 • Strong communication and writing skills
 • Experience with Results reporting
 • Solid research and data collection skills
 • More than 5 years of experience in project evaluation/results reporting/ M&E work 
 • Knowledge and understanding of the Sustainability Development Goals and the rights based approach to development
 • Attention to detail and ability to meet tight deadlines
 • Preferable knowledge of Norwegian donors and reporting requirements
 • Preferable experience in working with international organisations

 

The consultant will be selected based on merit at the discretion of NAD after a selection process based on NAD’s guidelines.

All application materials should be sent to eirin.naess-sorensen@nhf.no marked with “Results Report 2017” in the subject field NO later than 23rd  February 2017.

The Norwegian Refugee Council
Publisert: 09.02.2018

Regional Programme Coordinator - Asia Europe

Søknadsfrist: 23.02.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 09.02.2018

Consultant for Baseline Study - Cholera/MNCH Project

Søknadsfrist: 06.03.2018
Redd Barna
Publisert: 09.02.2018

Regionrådgiver i Region Øst, Medlem og Frivillighet

Søknadsfrist: 25.02.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 09.02.2018

Regional Programme Adviser - East Africa & Yemen Regional Office

Søknadsfrist: 22.02.2018
Nei til EU
Publisert: 08.02.2018

Generalsekretær i Nei til EU

Søknadsfrist: 01.03.2018

Vår nåværende generalsekretær søker nye utfordringer, og vi lyser derfor ut fast stilling som generalsekretær i Nei til EU.

Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk kunnskapsorganisasjon med over 20 000 medlemmer og 19 fylkeslag. Nei til EU har kontor sentralt plassert i Oslo, og har til sammen 12 medarbeidere.

Nei til EUs overordnede mål er å holde Norge utenfor EU, og å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Om stillingen:
Generalsekretæren er organisasjonens administrative leder med personalansvar for de ansatte, inkludert økonomiansvar. Generalsekretæren har overordnet ansvar for møter i Nei til EUs styrende organer; landsmøte, rådsmøter, styre og arbeidsutvalg, og har ansvar for at vedtak og politiske prioriteringer blir fulgt opp og skjer planmessig.

Viktige oppgaver for generalsekretæren er organisasjonsbygging inkludert fokus på bredde og mangfold, medlemsverving, inntektsbringende arbeid, sikring av gode administrative rutiner samt samarbeid med fylkeslagene.

Vi trenger en generalsekretær som:

 • deler Nei til EUs politiske hovedmålsetting
 • har erfaring fra medlemsbaserte organisasjoner
 • har ledererfaring, inkl. erfaring med økonomistyring og personalansvar
 • arbeider strukturert og planmessig
 • har gjennomføringsevne
 • har utpregede samarbeidsevner
 • tar ansvar og er selvstendig
 • har stor arbeidskapasitet
 • er fleksibel med hensyn til arbeidstid
 • har relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå

 

Vi tilbyr:

 • mulighet til å være en nøkkelperson i en av landets viktigste politiske organisasjoner
 • deltagelse i et spennende politisk påvirknings- og endringsarbeid
 • dyktige medarbeidere og tillitsvalgte
 • et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • tjenestepensjon med gunstige vilkår

 

Søknadsfrist: 01.03.2018.

Ønsket tiltredelse: Juni

Søknad med CV sendes elektronisk til leder Kathrine Kleveland: kathrine.kleveland@neitileu.no

For spørsmål om stillingen, kontakt Kathrine Kleveland tlf. 92 82 51 62, eller generalsekretær Hilde Loftesnes Nylén, tlf. 45 02 04 90.

Norad
Publisert: 07.02.2018

Fotojournalist/journalist (seniorrådgivar)

Søknadsfrist: 11.03.2018
OSCE Secretariat
Publisert: 07.02.2018

Media and Outreach Intern

Søknadsfrist: 27.02.2018
The Swedish Committee for Afghanistan
Publisert: 07.02.2018

Senior Education Programme Specialist

Søknadsfrist: 27.02.2018
OSCE Secretariat
Publisert: 06.02.2018

Internship - General Administration

Søknadsfrist: 05.03.2018
Plan International Norge
Publisert: 06.02.2018

Programsjef

Søknadsfrist: Snarest
OSCE Secretariat
Publisert: 02.02.2018

Associate Environmental Affairs Officer

Søknadsfrist: 22.02.2018
Misjonsalliansen
Publisert: 02.02.2018

RAPPORTERINGS- OG FAGANSVARLIG i et ettårig vikariat

Søknadsfrist: 25.02.2018

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjons- og bistandsorganisasjon * Prosjekter i ni land i Latin Amerika, Asia og Afrika * Ca 20 utsendinger * Hovedkontor i Oslo * Rundt 25.000 støttespillere i Norge * Årsbudsjett: ca 115 millioner kroner

 

Rolle og ansvarsområder

 • Ansvarlig for søknad og rapportering til større private og institusjonelle donorer
 • Koordinering av søknads- og rapporteringsprosessen mot Digni
 • Ansvarlig for oppdatering av maler for søknad og rapportering
 • Ansvarlig for å skrive, kvalitetssikre og levere alt som skal inn i Dignis prosjektportal
 • Kontaktperson for Digni i forhold til søknad og rapportering
 • Fagansvar for planlegging, monitorering og evaluering. Andre fagområder kan tillegges stillingen
 • Bidra aktivt inn i utenlandsavdelingen i forhold til felles mål og prosjekter, som for eksempel internasjonal lederkonferanse, kurs for utsendinger, etc.
 • Etterarbeid knyttet til evalueringer
 • Opplasting av eksempler til Norads resultatportal
 • Andre ansvarsområder kan avtales

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra oppfølgning av utviklingsprosjekter og god forståelse av verdier, prinsipper og metoder i utviklingsarbeid.
 • Erfaring fra resultatstyring, monitorering og evaluering.
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Spanskkunnskaper en fordel.
 • Selvstendig, fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Dette er et ettårig vikariat fra og med 1. juni 2018 med mulighet for forlengelse.

Se mer om arbeidet på våre hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Søknad med CV sendes på e-post til utland@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist: 25. februar 2018

Framtiden i våre hender (FIVH)
Publisert: 01.02.2018

Vil du lede ett av våre verveteam i sommer?

Søknadsfrist: 27.02.2018
Misjonsalliansen
Publisert: 01.02.2018

Fattigdomsbekjempelse i utlandet: Landdirektører og Ansatte på landkontorene

Søknadsfrist: Snarest

Fattigdomsbekjempelse i utlandet

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Satsingsområdene er kirkearbeid, mikrofinans og lokalsamfunnsutvikling.

I Misjonsalliansen sin lokalsamfunnsutvikling i sør, samarbeider de med lokale myndigheter, privat sektor og andre frivillige organisasjoner. Prosjektene Misjonsalliansen støtter, bidrar til å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet, styrke forståelsen for diakoni og at mennesker finner tro og håp.

 

Misjonsalliansen trenger flere ansatte til de ulike landene, både:

Landdirektører og Ansatte på landkontorene

Misjonsalliansen planlegger vekst i Liberia og Sierra Leone og søker i første omgang etter inntil 4 nye utsendinger til landkontoret der. Dersom ektepar søker, kan de vurderes og ansettes på like vilkår.

 

Landkontorets ansvar

 • Representere Misjonsalliansen i nært samarbeid med hovedkontoret i Norge
 • Implementere Misjonsalliansens landstrategi og følge opp prosjekter i samarbeid med partnere
 • Utarbeide og rapportere på strategi, planer og budsjetter
 • Videreutvikle og utvide Misjonsalliansens arbeid i Liberia og Sierra Leone
 • Rådgivning i bistandsfaglig strategi, metode og utvalgte fagområder
 • Oppfølgning og evaluering av prosjekter
 • Organisasjonsutvikling og kompetansebygging av partnere
 • Nettverksarbeid med myndigheter og andre lokale organisasjoner
 • Ledende rolle / styreleder i mikrofinansbanken Diaconia MDI i Liberia i nært samarbeid med Alliance Microfinance AS i Norge
 • Planlegging, koordinering og oppfølging av besøkende
 • Informasjonsarbeid til menigheter, givere og andre støttespillere i Norge
 • Oppfølgning av fadderordning

 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Erfaring fra implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter, inkludert rapportering
 • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans, undervisning, helse, juss
 • Erfaring fra næringsutvikling
 • Ledererfaring
 • God forståelse for diakoni og misjon
  Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst
 • Utenlandserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Personlig egnethet
 • Sertifikat for bil

Personene som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

Se på Misjonsalliansens hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Om dette kan være interessant, se mer på www.soler.no, eller ta uforpliktende kontakt med Linda Lauvålien på tlf. 92 42 81 85, eller Ivar Ødegaard på tlf. 901 77 668, fra Solér Executive AS. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Vi imøteser din CV og søknad via post@soler.no, som merkes "28029", søknadsfrist snarest.

Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 30.01.2018

Databaseansvarlig

Søknadsfrist: 28.02.2018
Norwegian Red Cross
Publisert: 17.01.2018

Youth Delegate

Søknadsfrist: 01.03.2018
Peace Brigades International Colombia.
Publisert: 15.01.2018

LEDSAGER AV MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE I FELT

Søknadsfrist: 28.02.2018

Peace Brigades International er en internasjonal organisasjon som arbeider for å beskytte menneskerettighetsforkjemperesom på grunn av sitt arbeid utsettes for trusler, forfølgelse og direkte overgrep. PBI Colombia arbeider i Barrancabermeja, Bogotá og Urabá. Som ledsager er du fysisk til stede sammen med menneskerettighetsforkjemperne og bidrar til å skape et rom hvor arbeidet med menneskerettighetene kan styrkes. 

 
 
Eller ta kontakt med vår landegruppe PBI Norge via www.pbi.no eller mail halvard@pbi.no

Jobb som frivillig?

Vi søker en praktikant: Kommunikatør

Søknadsfrist: 22.03.2018

Er du rå på nett og sosiale medier? Har du sansen for utforming og god design? Har du lyst å bidra til formidlingen av Røde Kors sin ungdomssatsning FELLESVERKET i Sandvika?

FELLESVERKET er et aktivitetshus for ungdom mellom 15 og 25 år med åpen kafe, arbeidstrening, leksehjelp, Gatemegling, Flyktningkompis, jentekveld og andre sosiale aktiviteter drevet av Rød Kors Ungdom.

Vi søker en som kan hjelpe oss opp på en mer felles og koordinert kommunikasjonsplattform, en som kan utforme både nettsider og trykt materiell – og en som kan nå ut til vår unge målgruppe i sosiale medier på en effektiv og engasjerende måte.

Vi søker etter deg som har studert noen år innen markedsføring/kommunikasjon/design og kanskje har noe praktisk erfaring. Har du i tillegg et helhetlig blikk for god kommunikasjon, har gode IT-kunnskaper, er initiativrik og selvstendig – ja, så håper vi du tar kontakt!

Vi kan tilby en unik praksisplass ca. 1 dag i uken i et dynamisk prosjekt hvor du vil få mange spennende utfordringer. Vi holder til i hyggelige lokaler i Sandvika i Bærum hvor du vil få fast kontorplass med nødvendig utstyr.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder i Røde Kors, Cathrine Elger, tlf: 412 88 848. Se mer informasjon om oss på rodekors.no/barum

En kortfattet søknad sendes til Bærum Røde Kors v/ Cathrine Elger, Elias Smiths vei 1, 1302 Sandvika eller til cathrine.kvamme.elger@redcross.no innen 22. mars.

Du kan ikke gjøre alt, men du kan gjøre noe!

Søknadsfrist: Snarest

Bli frivillig på Agenda X Åpent Hus og utgjør en forskjell! Vi trenger deg meg hjerte og innsatsvilje for ungdom!

Are you interested in joining the Business for Peace Team for our summit 15-16 May 2018?

Søknadsfrist: 20.03.2018

We are now looking to create a team of enthusiastic individuals to be part of the planning and execution of the Business for Peace Summit in Oslo 15-16 May 2018.

Background:

We offer exciting volunteer positions with the opportunity to engage with some of the world’s leading thinkers and practitioners on business and sustainability, as well as to contribute to a more sustainable business world. The time requirement will be the equivalent of 2-3 working days ahead of Summit, and then 48 hours of maximum efforts.

Your tasks might include:

 • Guide and support our VIP guests (award winners, Nobel Laureates and others) throughout the Summit
 • Support speakers with practical information and assistance
 • Guide VIP guests and others to their seats in the City Hall
 • Social Media
 • Guest registration
 • Distribution of programmes
 • Many other things, as required

For more information, please click here.

Please send us an email to learn how to apply or if you have any questions.

Contact person:
Agnete Anisdahl
agnete@businessforpeace.org

Deadline for applying: Tuesday, 20 March 2018

We look forward to hearing from you!

Bli med i kvinne- og likestillingsutvalget i Fellesrådet

Søknadsfrist: Snarest

Fellesrådet har lenge hatt et kvinne- og likestillingsutvalg som har arbeidet med å ta opp temaer knyttet til kjønn og likestilling i Fellesrådets informasjons- og påvirkningsarbeid. Imidlertid har vi hatt svært få frivillige på plass i utvalget det siste året, og rekrutterer nå for å virkelig få igang arbeidet her igjen. Tanken er å løfte arbeidet med likestilling i hele organisasjonen, samt arbeide konkret med arrangementer tilknyttet dette.

Så dersom du ønsker å jobbe for kvinne- og likestillingsspørsmål på det afrikanske kontinentet, samt innad i Fellesrådet, så er du den vi ser etter. Kom på rekrutteringsmøte 27. februar for å høre mer om hvilke planer vi har for 2018.

PRAKTIKANT I KENYA

Søknadsfrist: Snarest

Norsk misjonærlegefamilie med to barn (2 og 4 år) i Kisumu, Kenya tar gjerne imot en norsk praktikant for kortere eller lengre tid. Her er det gode muligheter for å hjelpe til i skoler, sykehus, barnehjem og helsesentre. Ikke husarbeid, men litt tid med barna m.t.p. norskopplæring. Fri kost og losji. 

Mer informasjon finner du her.

 

Kontakt Alice Dillerud på erik@dillerud.no 

Arbeidslivsfadder for innvandrere og flyktninger

Søknadsfrist: 28.02.2018

Har du lyst til å bruke din arbeidserfaring til å hjelpe innvandrere og flyktninger til å komme ut i arbeidslivet? Har du litt tid til overs som du vil bruke til å bidra til at et annet menneske lærer om norsk arbeidskultur og de små, viktige tipsene om hvordan lykkes i arbeidsmarkedet i Norge?

Unik mulighet for ledererfaring for deg som er 21 år+

Søknadsfrist: Snarest

CISV Buskerud er en internasjonal fredsorganisasjon for barn og unge, som trenger ledere til sine aktiviteter sommeren 2018. Vi arrangerer egen internasjonal barneleir, og vi sender barn og unge på internasjonale leirer i Norge og utlandet. Vil du bidra til vårt fredsarbeid og samtidig få verdifull erfaring og fantastiske opplevelser?