Stillinger

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag
Norge
Verden
 • Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG)
  Publisert: 31.05.2016

  Master med Mening - Ingeniører uten grenser kan tilby tilrettelagte Masteroppgaver

  Søknadsfrist: Snarest

  Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) er en organisasjon som jobber i grenselandet mellom næringslivet, akademia og bistandsbransjen. Vi ønsker å samarbeide med og bygge opp under andre, mindre bistandsaktører sitt arbeid slik at vi i samspill skaper utvikling. IUG har derfor ikke egne bistandsprosjekter, men bidrar isteden med ingeniørkompetanse i prosjektene til andre bistandsorganisasjoner. Vi har tre etablerte student-avdelinger på NTNU, NMBU og Universitetet i Agder som jobber med Master med Mening.

  Vi ser etter større og mindre norske organisasjoner som trenger en Masteroppgave fra en ingeniørstudent på disse lærestedene og vi kan tilby tilrettelagt oppfølging, sponsing av tur til felt for studentene og muligheter til å koble på mentor fra vårt nettverk. Ingeniørene henter vi fra våre egne personlige medlemmer og våre nære hovedsamarbeidspartnere Norconsult, Hafslund, NGI og Multiconsult. På denne måten vil vi bidra til at flere bistandsprosjekter blir gjennomført effektivt, med høy kvalitet og relevant kompetanse. Vi finansieres primært av våre samarbeidspartnere i næringslivet og våre personlige medlemmer. IUG har sitt hovedkontor i NITO sine lokaler i Oslo og er også en del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB).

  En Master med mening skal sammenfalle med IUG sin visjon, "Fremme utvikling med humanitær ingeniørkompetanse." 

  Videre bør IUG sine satsningsområder reflekteres:
  • Fornybar energi
  • Vann- og sanitær
  • Bygg- og samferdsel
  • Agri/aqua-kultur
   
  Det foretrekkes at MmM er innenfor dette selv om unntak kan tillates med en god begrunnelse.  
  Oppgaven bør ha en felt-basert komponent, om det er tidlig i studiet eller på slutten er ikke relevant.  IUG kan også støtte MmM som skrives kun i Norge men dette er ikke prioritet.
   
  Ta kontakt med info@iug.no for mer informasjon
 • Miljøpartiet de Grønne
  Publisert: 31.05.2016

  Fylkessekretær Oslo

  Søknadsfrist: 20.06.2016

  Miljøpartiet de Grønne i Oslo har ledig fast stilling som fylkessekretær

  Blir du glad når du får engasjerte mennesker til å trekke i samme retning? Vi trenger deg som motiveres av å løse utfordringer, har diplomatiske evner og trives som organisasjonsgartner. Stillingen skal bygge sterke organisasjonsledd i mellomvalgsår, igangsette aktivitet, bidra til å bygge opp selvgående lokallag og koordinere valgkamp i valgår.

  Vi ønsker at du har kompetanse i organisasjonsutvikling så du kan jobbe sammen med fylkesstyret og lokallagene for å skape en lærende organisasjonskultur.

  Som den eneste fast ansatte i Oslo MDG vil du ha stor frihet til å utforme din egen stilling, i tråd med fylkeslagets skiftende behov. Medlemsskap er ikke en forutsetning for å søke, men du må kunne stå inne for partiets politiske profil.

  Arbeidsoppgaver:

  • Ha hovedansvar for intern kommunikasjonsflyt, herunder utsending av nyhetsbrev, ansvar for interne kommunikasjonsfora, medlemskontakt ved behov
  • Jobbe sammen med styret for å få på plass fysiske møtepunkter og gode systemer for kommunikasjon mellom byråd, bystyregruppen, lokallag og fylkeslaget
  • Programarbeid: Bistå i arbeidet med å koordinere mellom bydeler, fylket og opp mot nasjonalt etter nærmere avtale med styret
  • Bistå med organisering av valgkampen etter nærmere avtale med fylkesstyret, i samarbeid med valgkampansatte
  • Ha hovedansvar for å rekruttere frivillige, følge opp og utdanne ressurspersoner til ulike oppgaver
  • Hovedansvar for nettsidene. Bidra med enkel teknisk support for lokal- og fylkessidene i wordpress
  • Bistå skoleringsansvarlig i koordinering av skoleringskurs
  • Bistå økonomiansvarlig i fylkesstyret ved behov

   

  Den som tilsettes må påregne endringer i arbeidsoppgaver og noe arbeid på kveld og i helger.

   

  Kvalifikasjoner

  • Erfaring fra organisasjons- og/eller politisk arbeid
  • Erfaring fra arbeid med frivillige
  • Gode administrative evner
  • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner

   

  Personlige egenskaper

  Du bør ha en god demokratisk ryggmargsrefleks. Du er en lagspiller som evner å motivere andre. Du er lyttende, inkluderende i prosesser og spiller folk gode.

  Du må trives i en selvstendig stilling, ha stor arbeidskapasitet og evne til å strukturere eget arbeid.

   

  Vi tilbyr:

  Muligheten til å være med på å forme Oslo MDGs videre vekst

  100% stilling med lønnsregulering i tråd med tariffavtalen mellom YS og Virke. Du vil inngå KLPs tjenestepensjonsordning og AFP-ordning.

   

  Lønn etter kompetanse (ltr 42 – 47) kr - 381 000 - 410 000

   

  Stillingen er ledig fra 1. august.

  Søknadsfrist er 20. juni, og intervjuer planlegges gjennomført 24.-28. juni.

  Arbeidssted: Rådhuset og partikontoret i Hausmannsgate 19.

   

  Søknad og CV sendes til oslo-ansettelse@mdg.no. Spørsmål om stillingen kan stilles på e-post eller på telefon til Trine Jakobsen Rydland på 959 00 523.

 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 30.05.2016

  WASH Specialist - Somalia

  Søknadsfrist: 12.06.2016
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 30.05.2016

  Regional Food Security Advisor - Kenya

  Søknadsfrist: 12.06.2016
 • Afghanistankomiteen
  Publisert: 30.05.2016

  Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

  Søknadsfrist: 16.06.2016
 • OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
  Publisert: 28.05.2016

  Chief of Fund Administration

  Søknadsfrist: 22.06.2016
 • OSCE Secretariat
  Publisert: 28.05.2016

  Learning and Development Clerk

  Søknadsfrist: 20.06.2016
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 28.05.2016

  CaLP Regional Focal Point – East Africa - Kenya

  Søknadsfrist: 12.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 28.05.2016

  Programme Manager Humanitarian Disarmament South Sudan

  Søknadsfrist: 15.06.2016
 • Norad
  Publisert: 27.05.2016

  Praktikant søkes til Norads REDD+-arbeid i Kongobassenget

  Søknadsfrist: Snarest
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 27.05.2016

  Mottaksleder

  Søknadsfrist: 10.06.2016

  Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 13 000 medlemmer i Norge og 2200 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2016 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.


  Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne.

   

  Mottaksleder

  Husebyparken mottak i Farsund  

  Norsk Folkehjelp driver i dag 12 asylmottak for 3300 asylsøkere fra mange forskjellige land. I tillegg arbeider vi bredt innenfor fagfeltet flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp jobber aktivt med å styrke vårt mottaksapparat i lys av de mange flyktningene som ankommer hver dag.

  Vi søker nå etter en engasjert person som kan lede vårt mottak i Farsund. Jobben er utfordrende, spennende og foregår i et internasjonalt miljø sammen med dyktige medarbeidere. Mottaksleder har faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for driften av mottaket og skal sørge for at botilbudet er trygt og godt for både beboere og ansatte.

  Husebyparken mottak har vært drevet i regi av Norsk Folkehjelp siden 1998. Det er et ordinært mottak med 167 plasser både for enslige og barnefamilier. Mottaket er desentralisert dvs at asylsøkerne bor i egne hus og leiligheter i sentrum av Farsund by.

   

  Arbeids- og ansvarsoppgaver 

  • daglig ledelse av mottaket, herunder personal-, økonomi- og administrasjon
  • drift og utvikling av mottaket iht Norsk Folkehjelps og UDI sine krav og instrukser 
  • overordnet ansvar for HMS og internkontroll, herunder å utarbeide planer og rapportere på disse
  • overordnet ansvar for samarbeid med UDI, vertskommunen, lokale partnere/frivillige, politi, media, samt ivareta samarbeidet med lokalsamfunnet
  • sikre finansiering til, og gjennomføring av, prosjekter ut over de faste overføringene fra UDI
  • sikre at beboerne og mottaket følges opp etter Norsk Folkehjelp sine intensjoner og verdier

   

  Kvalifikasjoner

  • bred ledererfaring med gode resultater
  • relevant høyere utdanning
  • ønskelig med flyktningerelatert eller annen flerkulturell/internasjonal arbeidserfaring
  • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • systematisk arbeidsform med høy leveringsevne og kvalitet
  • gode samarbeidsevner og kulturell forståelse
  • høy servicegrad og fleksibilitet rundt arbeidstid og arbeidsintensive perioder
  • personlig egnethet vil bli vektlagt

   

   

  Norsk Folkehjelp tilbyr

  • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø
  • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for utvikling
  • gode pensjons- og forsikringsordninger

  Stillingen lønnes etter Norsk Folkehjelps lønnsplan, trinn 58 – 60 som tilsvarer kr. 522 040 – 540 310, mottaksleder for ordinære mottak og avhengig av antall beboere.

   

  Kontaktperson

   

  Tom Hjertholm, enhetsleder Flyktning og integrering, e-post: tomh@npaid.org

   

  Stillingsnr: 10316

  Arbeidssted: Farsund

  Tiltredelse: snarest

  Søknadsfrist: 10.06.2016

   

  Du må være forberedt på å måtte fremvise originaler av attester/vitnemål ved et eventuelt intervju. I henhold til Utlendingsloven § 97 stilles det krav om politiattest for å jobbe på mottak.

  Av kapasitetsårsaker har vi kun mulighet til å besvare, og følge opp, de kandidater som sender søknad gjennom vår elektroniske søkeportal. Derfor vennligst søk elektronisk i henhold til instruksjoner som du finner under stilling ledig på vår hjemmeside www.folkehjelp.no

 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 26.05.2016

  Info-/miljøarbeider 50 % med bosettingsansvar

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 26.05.2016

  Info-/miljøarbeider med vedlikeholdsansvar

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 26.05.2016

  Info-/miljøarbeider 50 % med aktivitetsansvar

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 26.05.2016

  Resepsjonsmedarbeider 50 %

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 26.05.2016

  Info-/miljøarbeider med sektoransvar for informasjon

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 26.05.2016

  Info-/miljøarbeider med sektoransvar for barn og unge

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 26.05.2016

  Info-/miljøarbeider med økonomi – og administrasjonsansvar

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 26.05.2016

  Info-/miljøarbeider 50 % med returansvar

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • NOREF
  Publisert: 25.05.2016

  Director

  Søknadsfrist: 30.06.2016
 • Norwegian People’s Aid
  Publisert: 25.05.2016

  Programme Manager

  Søknadsfrist: 08.06.2016

  Employer: Norwegian People s Aid - Lebanon

   

  Deadline for applications:  June 8th, 2016

   

  Contract: 

  • Full time position.
  • Commencement date of agreement: as soon as possible.

  Location:  Beirut

  Working area: Beirut with travel to other areas as required.

   

  About the organization:

  Norwegian People’s Aid (NPA) is a humanitarian organization rooted in the Norwegian Labor Movement. We work with International Development Partnerships, Humanitarian Disarmament, Rescue Service and First Aid, and Asylum and Integration. Norwegian People’s Aid has more than 12000 members in Norway and 2400 staff worldwide. We work in 39 countries around the world, and in 2015 we will have an expected turnover of 920 MNOK. NPA in Beirut cover Lebanon and Regional MENA Programmes. NPA Lebanon is currently implementing Development, Humanitarian assistance, and Humanitarian Disarmament Projects throughout Lebanon, including the Palestinian camps and gatherings. NPA’s development Programme centers on partnerships with local actors, including capacity building and organizational development, especially in human rights, youth and vocational training and health. NPA’s humanitarian Programme centers on partnerships with local actors in food security, livelihoods, and protection sectors.

  NPA is an equal opportunity employer that does not discriminate in its hiring practices.

   

   

  JOB DESCRIPTION

  Do you have experience in leading humanitarian and development programmes?

  Do you have extensive management experience from development, strengthening of local partners, fund-raising, budgeting and planning?

  Apply now and join the NPA family to lead NPA Lebanon Development Programmes.

   

  The Programme Manager should lead and manage Norwegian People’s Aid‘s development and humanitarian programme. The Programme Manager has the overall responsibility for all aspects of the programme which include management of programme staff, budget holder responsibility, partnerships, policy development, risk mitigation, and grants management in line with donor requirements. NPA is seeking a Programme Manager with strong managerial and leadership abilities to strengthen results and partnerships in the field of development and humanitarian assistance.

   

   

  Responsibilities include:

  • Be part of the senior management team for NPA Lebanon, taking responsibility for overall development of NPA Lebanon and synergies with other programmes managed from Beirut.
  • Supervise programme staff and build a strong and competent programme team
  • Overall responsibility for the design, implementation and evaluation of the Programme
  • Be responsible for the development, monitoring and management of the programme according to strategies, (annual) plans and budgets in accordance with overall NPA guidelines and NPA Humanitarian and Development strategy and policies, with emphasis on relevance, quality, cost efficiency and impact.
  • Financial management and budget holder responsibility for the Programme.
  • Ensure adequate risk management (security, operational, organizational, financial) of the Programme
  • Establish, develop and strengthen framework of partnership with organizations in line with NPA strategic objectives
  • Provide necessary capacity building of partners and oversee and guide the coordination of technical and financial assistance to partner organizations
  • Responsibility for planning and strategy work for Lebanon Development Programme in coordination with the Country Director
  • Liaise with donors, UN agencies, national and international organizations and government bodies relevant to the programme in coordination with Country Director
  • Develop the funding basis for the programme by developing funding strategies, networking, concept papers, proposals and budgets in search of new funding as well as to maintain current funding
  • Prepare proposals, budgets and reports in line with NPA standards and donor requirements
  • Any other responsibilities as assigned by the Country Director or International Programme Department.

   

   

  EXPERIENCE REQUIRED

   

  Must have:

  • At least 3 years’ experience, and demonstrated success at senior level management in an NGO
  • Previous experience of, and manifest interest in civil society and/or humanitarian engagement
  • Experience in fundraising and donor relations
  • Previous international work experience, preferably in the region
  • Demonstrated success in projects designing, implementation, monitoring, evaluation and reporting
  • Proven skills in budgeting, finance development and risk management
  • Strong communication skills
  • Excellent writing and oral skills in English language

   

  Desirable (will be an advantage, but are not requirements):

  • Arabic language skills (Highly desirable)
  • Experience from conflict areas
  • Experience from Lebanon
  • Knowledge and understanding of Norwegian/Scandinavian, politics, aid-policies and donors

   

  EDUCATION DEGREE

  • Relevant advanced university degree

   

  OTHER QUALIFICATIONS

  • Strong managerial and leadership skills, with the ability to inspire and build competence of staff and achieve results through others.

   

  PERSONAL COMPETENCES

  • Excellent interpersonal skills and ability to work in a multi-cultural/multi-national setting
  • Strong analytical skills
  • Good team player

   

  • Submission guidelines: CV with a cover letter, outlining the candidate’s motivation and competance, and the name of the candidate. Send with e-mail subject “DP Programme Manager Job Application” to NPA Lebanon Human Resources Department at: Jobs.Lebanon@npaid.org no later than June 08th 2016. The PM is employed by NPA Lebanon, all nationalities are welcome to apply.

   

  Cover letter required? Yes

   

  CONTACT INFORMATION

  Contact Person: HR Manager

  Department: HR Department

 • Danish Red Cross
  Publisert: 24.05.2016

  Country Coordinator for Kenya and Eritrea

  Søknadsfrist: 08.06.2016
 • Redd Barna
  Publisert: 24.05.2016

  HR Partner

  Søknadsfrist: 12.06.2016
 • The International Centre for Integrated Mountain Development
  Publisert: 23.05.2016

  Young ICIMOD Professional Programme (YIPP)

  Søknadsfrist: 13.06.2016
 • Norges Røde Kors
  Publisert: 23.05.2016

  Frivillighetskoordinatorer flerkultur og integrering

  Søknadsfrist: 15.06.2016
 • Norges Røde Kors
  Publisert: 23.05.2016

  Frivillighetskoordinator

  Søknadsfrist: 06.06.2016
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 23.05.2016

  Logistics and Distribution Expert - Emergency Response Team - Field Operation

  Søknadsfrist: 15.06.2016
 • Redd Barna
  Publisert: 20.05.2016

  Avdelingsleder internasjonal Programavdeling

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
  Publisert: 20.05.2016

  HR-medarbetare

  Søknadsfrist: 13.06.2016
 • Caritas Norge
  Publisert: 20.05.2016

  CONTROLLER

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Caritas Norge
  Publisert: 20.05.2016

  AVDELINGSLEDER UTLAND

  Søknadsfrist: 05.06.2016
 • Nordiska ministerrådet
  Publisert: 19.05.2016

  Direktör till NordGen

  Søknadsfrist: 09.06.2016
 • Det Norske Misjonsselskap
  Publisert: 19.05.2016

  Ett års tjeneste på Madagaskar

  Søknadsfrist: 03.06.2016

  Er du glad i utfordringer og ønsker å gjøre en forskjell i den verdensvide kirke? Da kan ett år på Madagaskar være noe for deg. Det Norske Misjonsselskap søker for øyeblikket etter en engasjert og livsglad person som liker å jobbe med barn og unge. Man skal primært jobbe med norske barn som går på internasjonal skole i Antananarivo. Barna trenger oppfølging med Globalskolen, samt et tilbud om fritidsaktiviteter (SFO) og søndagsskole.

  I tillegg vil man utfordres til arbeidsoppgaver i Den gassisk lutherske kirken. Aktuelle oppgaver å gå inn i kan være: voksenleder på barnehjem, støttelærer på døveskole, korvirksomhet og undervisning i norsk og engelsk. Andre fortløpende arbeidsoppgaver kan også bli aktuelt, alt etter evne og interesse.

  Den som reiser ut får dekket flybilletter, bolig/strøm/vann, samt en liten godtgjørelse per måned. Det legges til rette for innføring i språk og kultur og reiser hvor en får se misjonsarbeidet på nært hold.

  Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Erfaring fra arbeid med barn og unge
  • Glad i å være sammen med barn og unge
  • Allsidighet, selvstendighet og fleksibilitet
  • Åpen innstilling, pågangsmot og godt humør
  • Fransk er det vanligste språket etter gassisk på Madagaskar. Noe kjennskap til ett av disse språkene vil være av stor verdi, men det er ikke en forutsetning.
  • Førerkort klasse B er en fordel men ikke et krav

   

  Oppstart høsten 2016.

  Søkere må identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges.

  NB! Søknaden fylles ut på et standardisert søknadsskjema NMS bruker for gjeldende stillinger. Last ned søknadsskjema her. NB! Søknader returneres ikke. Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer pr post, eller i sladdet versjon.

  Søknadsskjema med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til: sks@nms.no, eller per vanlig post til:

  Det Norske Misjonsselskap

   v/ Personalavdelingen

   Postboks 226 Sentrum

   4001 Stavanger


  Spørsmål om stillingen kan rettes til personalkonsulent Jan Ove Klüver Larssen på 51 51 61 88 / jol@nms.no.

  Søknadsfrist: 3. juni 2016

 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 19.05.2016

  CHIEF OF PARTY - South Sudan

  Søknadsfrist: 02.06.2016
 • Hedmark Røde Kors
  Publisert: 18.05.2016

  Opplæringskoordinator hjelpekorps

  Søknadsfrist: 02.06.2016
 • UNHCR Northern Europe
  Publisert: 13.05.2016

  Internship

  Søknadsfrist: Snarest

  The External Relations Unit is currently accepting applications for one internship position to start mid-August 2016.

  The External Relations Unit supports UNHCR in its resource mobilization efforts in securing and increasing political and financial support from the Northern Europe countries, who are among UNHCRs main partners and donors, by providing political intelligence, risk management and public diplomacy. The ER Unit is a small and close-knitted team, and as an intern you will work on a broad variety of issues, liaising closely with the protection unit and communication unit at the Regional Representation for Northern Europe.   

  Description of Tasks:

  • Monitor the political and socioeconomic context in the Northern Europe region and stay abreast of developments and trends regarding asylum and foreign policy issues        
  • Assist with government donor relations, including writing web stories for contributions to UNHCR
  • Assist with drafting reports on political developments in the region    
  • Assist with providing political intelligence, risk analysis and briefing notes to facilitate UNHCR meetings, missions and other events
  • Assist with foreign and development policy and strategy analysis
  • Compile and draft key protection updates from the region

   

  Background:

  • A degree or on-going studies in political science, international relations, development studies or other relevant fields
  • Fluency in written and spoken English and in one or several of the Northern European languages: Danish, Estonian, Finnish, Icelandic, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Swedish
  • Knowledge of asylum and refugee issues in the region
  • Good drafting, writing and analysis skills
  • Experiences in the refugee/humanitarian field are an asset

   

  APPLY Branch

  Good to know when applying

  • Interns may be eligible for funding through scholarships available by universities, or other external sources.
  • Interns may also be eligible for unemployment benefits. 

   

  Prepare your application

  Your application consists of three documents written in English: 

  1. A 1-page letter of motivation
  2. A copy of your up-to-date CV/resume
  3. A completed UNHCR Personal History (P11) form, available from the right sidebar 

   

  Submit your application

  Please submit your application via email, including in the subject line "Internship Application". 

  • PROTECTION UNIT: Send your application to Andrei Arjupin,
   email:  arjupin@unhcr.org
  • PUBLIC INFORMATION UNIT: Send your application to David Gunther,
   email: guntherd@unhcr.org
  • EXTERNAL RELATIONS UNIT: Send your application to Truls Desbans,
   email: desbans@unhcr.org

  If you must or are requested to submit documents via post, please send them to: 

  • UNHCR Northern Europe, Ynglingagatan 14, 113 47 Stockholm

   

  Questions 

  If you have questions about our internships, please call us on:  46-8-457 48 80

 • Norges Røde Kors
  Publisert: 13.05.2016

  Frivillighetskoordinator Svolvær Røde Kors

  Søknadsfrist: 01.06.2016
 • Norges Røde Kors
  Publisert: 13.05.2016

  Frivillighetskoordinator Vestvågøy Røde Kors

  Søknadsfrist: 01.06.2016
 • Norwegian Church Aid
  Publisert: 12.05.2016

  Logistics Advisor, Northern Iraq

  Søknadsfrist: 01.06.2016
 • FOKUS
  Publisert: 12.05.2016

  Rådgiver i Analyse og Utviklings-enheten (Vikariat)

  Søknadsfrist: 10.06.2016

  Inntil 8 måneders VIKARIAT SOM rådgiver i Analyse og Utviklings-enheten i FOKUS.

  Enheten har ansvar for FOKUS’analyse og utviklingsarbeid. Vi søker nå en vikar som kan bidra til gjennomføring av enhetens pågående arbeidsoppgaver. Vikarstillingen vil ha særlig fokus på kvinners menneskerettigheter og næringsliv. I tillegg bidrar enheten til sekretariatets politiske pådriverarbeid og eksterne kommunikasjon – og samtlige medarbeidere i enheten har oppgaver knyttet til denne delen av Fokus virksomhet.


  Arbeidsoppgaver


  Kvalifikasjoner:

  • Utdanning på masternivå og minst fem års relevant arbeidserfaring. Utdanningskravet kan fravikes for personer med særlig relevant arbeidsbakgrunn.
  • God kunnskap om kvinners menneskerettigheter, samt erfaring/kunnskap om næringsliv og samfunnsansvar.
  • Erfaring fra internasjonalt arbeid, med særlig fokus på kvinners menneskerettigheter og likestilling.
  • Felterfaring er ønskelig. Kjennskap til Myanmar og Tanzania anses som en fordel, men er ikke et krav.
  • Gode kunnskaper i norsk og engelsk.


  Egenskaper:

  • Analytisk
  • Stor arbeidskapasitet
  • Erfaring med feltarbeid og rapportskriving
  • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
  • Evne til å jobbe under stort arbeidspress
  • En del reisevirksomhet må påregnes.

   

  Lønn i henhold til FOKUS lønnspolitikk. Pensjonsordning. Tiltredelse september 2016.
  For nærmere opplysninger ta kontakt med leder for Analyse og Utviklingsenheten; Ingrid Vik 99504457, eller administrasjonssjef Mette Moberg, tlf.: 91198252. Kortfattet søknad med CV sendes iv@fokuskvinner og  mm@fokuskvinner.no.
  Søknadsfrist 10. juni 2016. Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 • OSCE Mission to Skopje
  Publisert: 10.05.2016

  Chief of Fund Administration

  Søknadsfrist: 06.06.2016
 • NORDEM
  Publisert: 09.05.2016

  Monitoring Officers, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

  Søknadsfrist: Snarest
 • NORDEM
  Publisert: 09.05.2016

  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. Various posts

  Søknadsfrist: Snarest
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 04.05.2016

  Programme Manager Humanitarian Disarmament Cambodia

  Søknadsfrist: 01.06.2016
 • Chr. Michelsen Institute (CMI)
  Publisert: 02.05.2016

  Senior Researcher (social anthropology)

  Søknadsfrist: 15.06.2016

  Chr. Michelsen Institute (CMI) is an independent development research institute in Bergen, Norway, with around 70 staff members. We generate and communicate research-based knowledge relevant for fighting poverty, advancing human rights, and promoting sustainable social development. Our geographic orientation is towards Africa, Asia, the Middle East, and Latin America (www.cmi.no).

  CMI seeks an experienced social anthropologist who can strengthen the institute’s disciplinary, thematic and regional expertise, and is keen to work within thematically oriented, multi-disciplinary research teams.

  We seek a researcher who will strengthen our existing research areas or has the capacity to develop new research agendas focusing on key global challenges (e.g., humanitarian assistance, migration, climate change). The right candidate has a desire to generate knowledge that can be used by practitioners and policy-makers, and is willing and able to reach out to these audiences.   

  Researchers at CMI are expected to develop and secure funding for new research projects as well as to conduct relevant commissioned research. They also collaborate extensively with international research networks, extending to colleagues in developing countries and fragile states.  

   

  Qualifications:

  • PhD degree and at least 3 years of experience
  • Relevant research and field experience. Interest and ability to work across several themes and countries/regions is an asset
  • Established publication record in peer-reviewed outlets
  • Interest in and ability to communicate research to practitioners and policy makers
  • Fluency in English, including excellent writing skills, other languages an asset
  • Ability to raise funding for academic research and commissioned studies
  • Experience in project management

   

  Personal qualities:

  • Self-starting, creative, and flexible
  • Ability to work well with teams

   

  The position will be at mid- or senior level, based on qualifications. Start date: Autumn 2016.  

   

  We offer:

  • The chance to be part of the leading multidisciplinary development research institute in Scandinavia and to shape our research agenda and communication outreach
  • The opportunity to work with top international researchers in our network
  • A permanent position with a competitive salary based on qualifications
  • Assistance with moving from abroad
  • A conducive environment for families with children

   

  Bergen is situated between fjords and mountains, and is a city with excellent opportunities for an active lifestyle.

   

  To apply:

  The application deadline is 15 June 2016. We only accept applications via e-mail to vacancies@cmi.no.

   

  Please submit the following to the above address, citing ‘Social anthropologist’ in the subject field:

   

  • Application letter outlining your qualifications, personal qualities and motivation for applying, as well as your present research agenda and funding sources
  • Outline of a research idea (research theme, methodology and potential users) (1-2 pages)
  • CV
  • Publication list and copies of relevant publications (max 4)
  • Three references, including phone numbers and e-mail addresses
  • One reference letter

   

  Questions regarding the position can be directed to: ottar.maestad@cmi.no or arne.strand@cmi.no

Jobb som frivillig?

 • Bli ungdomsambassadør for Jenteaksjonen 2016!

  Søknadsfrist: 26.06.2016

  Er du mellom 13 og 19 år? 16.-18. september kan du bli med på PlanUngdom helgecamp i Oslo. Vi samler 40 ungdommer fra hele landet til en spennende og morsom helg. Vil du bli ungdomsambassadør for årets kampanje og være med å stoppe barneekteskap?

 • Undervisningspraktikant hos Raftostiftelsen 2016/2017

  Søknadsfrist: 07.06.2016

  Raftostiftelsen søker  praktikanter i 40% stilling til vår undervisningsavdeling skoleåret 2016/17. Som praktikant i Raftostiftelsen får du arbeidserfaring, mulighet for nye utfordringer og kjennskap til arbeid for menneskerettigheter. Du vil få opplæring i pedagogikk og didaktikk om menneskerettigheter, lære om Raftostiftelsens arbeid og om ulike temaer vi underviser om.

  Raftostiftelsen er en menneskerettighetsorganisasjon. Kjernevirksomheten er utdelingen av Raftoprisen, oppfølging av Raftoprismotttakere og undervisning i menneskerettigheter. Raftostiftelsen har kontorer på Raftohuset. I år feirer  Rafto 30 år og dette fører til økt aktivitet i alle deler av stiftelsen.

  «Praktikantordningen har gitt meg noe universitetet ikke kunne tilby under utdanningen; en kontakt med arbeidslivet og en sjanse til å se hvordan teori kan brukes i praksis»

  -         Martin Reksten, praktikant i 2014

   

  Arbeidsoppgaver:

  • Undervisning for ungdom 15-19 år
  • Utforming av undervisningsopplegg og undervisningspakker
  • Research undervisningsmateriell
  • Forberedelser og praktisk tilrettelegging ved møter og lærerseminarer
  • Forefallende arbeid

   

  Kvalifikasjoner:

  Interesse for formidling, pedagogikk og holdningsskapende arbeid. Engasjert og interessert i menneskerettighetsspørsmål. Minst ett år med høyere utdannelse, selvstendig og systematisk.

  Stillingen er ulønnet.

  Søknadsfrist:         07.06.2016
  Tiltredelse                 August 2016. Nærmere dato avtales.


  Skriftlig søknad sendes på e-post til fungerende daglig leder og undervisningsleder Solveig Moldrheim, solveig.moldrheim@rafto.no.

 • Bli instruktør i Gatemegling og gjør en forskjell for ungdom!

  Søknadsfrist: Snarest

  Røde Kors Gatemegling er et tiltak som gir ungdom verktøy i konflikthåndtering og megling. Akershus Røde Kors rekrutterer har stadig behov for nye frivillige instruktører til å holde workshops for ungdom. Vi søker deg som er god på å få kontakt med ungdom og liker å formidle det du brenner for. Ingen forkunnskaper er nødvendig.
  Vi satser nå spesielt på å nå ut til flyktningeungdom. Kompetanse på dette området vil derfor bli vektlagt.

  Som instruktør i Gatemegling får du:

  o    bidra til at ungdom opplever utvikling, mestring og økt selvforståelse

  o    en gratis solid opplæring & styrket kompetanse i konflikthåndtering

  o    kompetanse som ofte er etterspurt i jobb-sammenheng

  o    muligheten til å bli en del av et større Røde Kors nettverk

   

  For å bli instruktør i Gatemegling må du:

  o    sende et motivasjonsbrev

  o    delta i et opptaksintervju

  o    delta på et seks dagers instruktørverksted:  9. - 11. sep.  + 23. – 25. sep.  2016

  o    forplikte deg som Røde Kors frivillig og holde minimum to workshops

   

  For mer informasjon og søknadsskjema ta kontakt på: eva.walicki@redcross.no / 991 27 137

 • Volunteers for Zimfest Oslo wanted, 26 - 28 August

  Søknadsfrist: Snarest

  Zimfest Oslo is a festival for and by Zimbabweans in Norway, with the aim of bringing people together of all ages, ethnicities and genders to experience Zimbabwean culture. The 3-day festival offers concerts, workshops, activities for children, and a backyard party with a braai.

  Nordic-Black Theatre, Cafeteateret, Hollendrgata 8, Oslo

  As a volunteer you will play an important role in the success of the festival, as well as gain a great experience hosting a unique cross-cultural music event. Each volunteer will also be given a free-weekend pass to the festival, a Zimfest Oslo T-shirt and tote bag.

  We are currently seeking volunteers to assist with tasks during the festival such as ticket sales, merchandise sales, face-painting, and photography. We also need two volunteers to assist with promotions and flyering at two separate events before the festival.

  If this sounds like something you would be interested in, please do not hesitate to contact us at oslo@zimfestlive.no.

  For a quick glimpse into last years festival follow this link. You can also read more about us on our webpage and on Facebook where we will be updating on coming artist and festival program.

  Hope to see you there!

 • Foredragsholdere til Operasjon Dagsverk

  Søknadsfrist: 20.06.2016

  Vil du holde foredrag for SAIH under årets Operasjon Dagsverk 2016? Vi søker frivillige foredragsholdere fra hele landet, og kan tilby kurs i foredragsteknikk, kunnskap om Colombia og en unik mulighet til å møte og engasjere ungdom.

  Se fullstendig utlysning og registreringsskjema her: http://saih.no/artikkel/2016/5/foredragsholdere-til-operasjon-dagsverk

 • Har du samfunnsengasjement og vil gjøre en forskjell?

  Søknadsfrist: 10.06.2016

  Det er få steder du kan få utløp for engasjementet ditt og bidra til bedring av norsk politikk (med LOL-faktor), samtidig som du får helt unik frivillig erfaring. Nå er siste sjanse til å få verv i Changemaker det kommende året og bli en av de som beviser at ungdom forandrer verden

  Vi åpner nå for å supplere inn i en person til verv i Changemakers sentralstyre. Dersom du har en glød for å jobbe frivillig og er åpen for utfordringer så ønsker vi å høre fra deg. Kravet for å bli vurdert for suppleringsvervene er at du er villig til å legge ned mye tid, har erfaring og bor i Oslo. I tillegg må du ha anledning til å være med på oppstartshelgen for alle verv, som holdes 12.-14. august.

   

  Sentralstyret er kjernen i organisasjonen, hvor alle viktige avgjørelser tas mellom årssamlinger og landsstyrer. Sentralstyret samarbeider tett med ledergruppen og de kontoransatte. Vi ser etter personer som er interessert i organisasjonslivet og vil være med på å ta viktige avgjørelser og ansvar for at Changemakermaskineriet er velsmurt.

  Ta gjerne kontakt med nomkom@changemaker.no dersom du har spørsmål. Ønsker du å stille til et verv så ber vi seg sende et motivasjonsbrev, sammen med info om din bakgrunn fra verv, politikk, arbeid etc. innen fristen.


  Frist: 10. juni.

 • Praktikantstilling ved UNDPs nordiske kontor i Oslo

  Søknadsfrist: 10.06.2016

  UNDPs nordiske kontor dekker Danmark, Finland, Norge og Sverige. Nøkkeloppgavene til det nordiske kontoret er å ivareta UNDPs interesser, samt kommunisere organisasjonens arbeid og resultater til offentligheten, beslutningstakere og media. Kontoret i Oslo består av to faste ansatte og en praktikant.

  FNs utviklingsprogram (UNDP) arbeider globalt for bærekraftig, menneskelig utvikling med fokus på fattigdomsbekjempelse, demokratisk styresett, fredsbygging og klima.

  Les mer her: www.undp.org og no.undp.org
   

  Praktikantens oppgaver
  Vi søker en praktikant som kan ta del i kontorets kommunikasjonsarbeid. Det forventes at praktikanten har gode skriveferdigheter, kjennskap til utviklingspolitikk, har erfaring med bruk av sosiale medier i organisasjonssammenheng og har gode web- og dataferdigheter. Det er også ønskelig med god kjennskap til bruken av foto- og videoutstyr. Vi er et lite kontor, og har behov for en fleksibel praktikant som kan påta seg varierte oppgaver.


  Oppgaver

  • Bidra til arbeidet med å spre informasjon om UNDPs arbeid, samt bærekraftsmålene.
  • Oppdatering og utvikling av hjemmesiden www.no.undp.org
  • Kontakt med media etter behov..
  • Monitorering av norske mediers dekning av UNDP og FN-systemet.
  • Ansvar for sosiale medier (i hovedsak Twitter, Facebook og YouTube).
  • Oversette nyheter, pressemeldinger og artikler fra engelsk til norsk og omvendt.
  • Assistere ved lansering av UNDPs rapporter og ved andre arrangementer.
  • Annet forefallende arbeid.


  Du må ha gode engelsk- og norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, da arbeidet foregår på begge språk. 

   

  Vilkår
  Praktikantstillingen er ulønnet, men vi tilbyr en unik mulighet til innblikk i UNDPs arbeid og erfaring fra et faglig sterkt, internasjonalt miljø.

  Søkere bør være registrert, eller nettopp ferdig på et masterprogram, helst i journalistikk, kommunikasjon, statsvitenskap eller samfunnsvitenskap.   

  Arbeidsuken er på 18 timer, som helst fordeles over tre dager. Praktikantstillingen løper fra 01. august 2016 til 31. januar 2017.

  Send søknad, CV og evt. andre relevante dokumenter til Eivind Oskarson, eivind.oskarson@undp.org, under emnet ”Praktikant i UNDP”. Spørsmål kan også rettes til denne adressen. Søknadsfrist er 10. juni 2016.

 • Spire søker kampanjemedarbeidere!

  Søknadsfrist: 15.06.2016

  Er du interessert i hvordan handelen vi foretar oss i hverdagen påvirker klimaet? Bli med i Spires kampanjeutvalg!

  Denne høstens kampanje handler om handels effekt på klimaet. Klimaendringer er noe som påvirker oss alle og det er noe som vi igjen påvirker hver dag gjennom vår egen handel og forbruk. Varer fraktes med fly og båt til oss fra hele verden, med flere stasjoner på veien. Et slikt system har gjort det nærmest umulig å følge verdikjeden til et produkt, og har kraftig økt karbonavtrykkene til oss alle i vesten. Hva skjer da, når en internasjonal klimaavtale som Paris-avtalen ikke regulerer utslipp fra transport med båt og fly?

  Vi vil skape en dynamisk kampanje hvor vi kritisk ser på utfordringene trenden av ”outsourcing” har på klimaet. Kampanjen ønsker å nå ut til et bredt spekter av befolkningen og vi ser derfor etter mennesker med kunnskap og egenskaper fra mange felt; samfunnsfag, realfag, juss, økonomi, illustrasjon, video, musikk, m. fler. Hovedsakelig ønsker vi å utarbeide en kampanje som bruker sosiale medier som plattform, gjennom bruk av visuelle virkemidler. Vi vil også invitere kulturpersoner, politikere, akademikere, og forbrukere til å være en del av kampanjen gjennom debatter, konserter og seminarer.

  Alle med et engasjement for temaet og Spires arbeid oppfordres til å ta del, uavhengig av tidligere erfaring. Alle frivillige bidrar etter eget ønske og kapasitet. Første møte er planlagt i juni, men det er også fullt mulig å slutte seg til kampanjen senere (som f.eks ved studieoppstart). Deltagelse i kampanjeutvalget omfatter i snitt 2-3 timers møtevirksomhet i uka, og noen timers øvrig arbeid utover dette, med unntak av de mest hektiske periodene (oktober/november).

   

  Ønskede egenskaper:

  • Interesse for eller erfaring med tema; handel, klima, bærekraft
  • Pågangsmot og initiativ
  • Jobber effektivt både med andre og selvstendig
  • Kreativ
  • Interesse for medie- og/eller politisk arbeid
  • Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel, men ikke nødvendig
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper 

   

  Vi kan tilby:

  • Nyttig arbeids- og organisasjonserfaring
  • Politisk innflytelse
  • Et kunnskapsrikt, spennende og sosialt miljø
  • En trygg plattform for videreutvikling av kunnskaper
  • Spennende arbeidsoppgaver, stort handlingsrom og mulighet til å gjennomføre egne ideer
  • Deltagelse på alle Spires arrangementer, hytteturer, skoleringer og seminar
  • Kjeks

   

  Noe for deg?
  Send oss et kort motivasjonsbrev med CV.

  Frist for å melde interesse: 15. juni (med mulighet for nye søknader ved studiestart i august)

  Epost med søknad sendes til: hegeskarrud@gmail.com

 • Initiativet Kom Inn trenger flere frivillige!

  Søknadsfrist: Snarest

  Kom Inn - lær norsk rundt middagsbordet er et lavterskeltilbud der mennesker som snakker norsk inviterer noen som lærer seg norsk på middagsbesøk. Gjennom oss kan verter og gjester finne hverandre.

  Nå trenger vi flere frivillige som vil besøke voksenopplæringen for å fortelle om konseptet til fremtidige middagsgjester. Liker du å snakke foran mennesker og har du lyst og mulighet til å bruke noen timer på dagtid - ta kontakt med oss på kominnoslo@gmail.com ! Vi gleder oss til å høre fra deg.