Stillinger

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag
Norge
Verden
 • Sosialistisk Ungdom
  Publisert: 24.02.2017

  Valgkampsekretær

  Søknadsfrist: 01.05.2017

  Sosialistisk Ungdom (SU) er Sosialistisk Venstrepartis ungdomsparti, og er en feministisk og sosialistisk ungdomsorganisasjon. Vi kjemper for frihet og like muligheter for alle, uansett hvem du er, hvilket kjønn du har eller hvor du kommer fra. I 2017 går vi inn i en viktig valgkamp som vil være avgjørende for generasjoner fremover. Dagens regjering skaper økte forskjeller i Norge, økte klimautslipp og en skole der elever gis opp, ikke følges opp. Valget 2017 er valget vi skal snu trendene og forandre Norge. 

  Vi søker en engasjert person til å fylle stillingen som valgkampsekretær i SU. Dette er en prosjektstilling med to måneders varighet og oppstart 1. august 2017. Som valgkampsekretær har man ansvar for å koordinere SUs skolevalgkamp fra sentralt. Dette innebærer blant annet å ha oversikt over når og hvor skoledebattene skal være, hvem som skal sendes og å ha kontinuerlig kontakt med våre debattanter og medlemmer gjennom hele valgkampen. Valgkampsekretær har i utgangspunktet normal arbeidstid, men noe kvelds- og helgejobbing må påregnes i valgkampinnspurten.

  Kvalifikasjoner

  • Organisasjonserfaring
  • Det er ønskelig med erfaring fra valgkamparbeid, men dette er ikke noe krav. Opplæring vil bli gitt.
  • Grunnleggende datakunnskaper
  • Må beherske norsk som arbeidsspråk

  Vi ser etter deg som er strukturert og ryddig i arbeidet. Du må evne å jobbe med mange ulike oppgaver parallelt. SU er en ung og til tider hektisk arbeidsplass. Valgkampsekretær jobber for det meste selvstendig, men må også kunne samarbeide med andre i organisasjonen.

  Om du har spørsmål om stillingen kan du kontakte generalsekretær Kaja Lund på tlf 975 85 389.

  Søknad med CV sendes på e-post til kaja@su.no innen 1. mai. Attester og referanser blir etterspurt først ved et eventuelt intervju.

   

  Jobbtype: midlertidig prosjektstilling på to måneder, 100%
  Arbeidstid: dagtid
  Oppstart: snarest
  Sted: Oslo
  Søknadsfrist: 1. mai 2017

 • Sex og Politikk
  Publisert: 24.02.2017

  Evalueringsoppdrag: Sex og Politikk sitt seksualitetsundervisningsarbeid, Uke 6, for grunnskolen

  Søknadsfrist: 12.03.2017

  Sex og Politikk er en ideell rettighetsbasert medlemsorganisasjon. Vår overordnede målsetning er å fremme og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) nasjonalt og internasjonalt. Uke 6 er vårt største prosjekt som tilbyr gratis seksualitetsundervisningsmateriell for undervisere i grunnskolen. I 2016 mottok 1549 undervisere materiellet ved 987 skoler over hele landet.

  Sex og Politikk har drevet Uke 6 siden 2011 og ønsker nå å gjøre en større evaluering av dette prosjektet for å vurdere materiellets relevans og gi anbefalinger om hvordan materiellet i større grad kan tilpasses behov og ønsker hos undervisere, skoleeiere, myndigheter og elever.

  Se fullstendig oppdragsbeskrivelse og detaljert informasjon om oppdraget her.

  Oppdraget starter så snart som mulig og skal ferdigstilles innen 15. juli 2017.

   

  Søknadsfrist 12. mars

  Søknad sendes til Sex og Politikk per e-post til charlotte@sexogpoilitikk.no

  Spørsmål om oppdraget kan rettes til Charlotte Andersen, pedagogisk seniorrådgiver, tlf. 22 11 55 13

 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 24.02.2017

  Head of Strategic Planning and Development Section - Head Office

  Søknadsfrist: 03.03.2017
 • Norges Røde Kors
  Publisert: 24.02.2017

  Frivillighetskoordinator

  Søknadsfrist: 15.03.2017
 • Swedish Committee for Afghanistan
  Publisert: 23.02.2017

  Resource Mobilization Specialist

  Søknadsfrist: 19.03.2017
 • Office for Democratic Institutions and Human Rights
  Publisert: 23.02.2017

  Deputy Chief, Rule of Law Unit

  Søknadsfrist: 22.03.2017
 • Norwegian Red Cross
  Publisert: 22.02.2017

  External Evaluation of NorCross Supported Disaster Risk Reduction Project in Vietnam

  Søknadsfrist: 15.03.2017

  NorCross has supported Vietnam Red Cross (VNRC) with emergency relief and OD/Watsan programs in 21 provinces since 1998 through multilateral and bilateral channels. NorCross is considered as a long time and trusted partner with VNRC. The Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) initiatives first were supported by NorCross during the period 2010- 2014 in three provinces: Binh Dinh, Phu Yen and Lao Cai. During the 2015-2017 period, VNRC has received NorCross support to continue the implementation of DRR programming in the three remote Northern provinces of Lao Cai, Ha Giang and Nghe An, given their high level of poverty, ethnic minority populations and vulnerability to disasters. The program is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

  The Vietnam Red Cross (VNRC) society is one active member of the Committee of Floods & Storm Control, Search and Rescue at National and provincial level. It is mandated by the Government to respond to disasters with relief items and recovery interventions, and continues to serve communities with health education and first aid training nationwide. VNRC plays an important role as an auxiliary to the government at all levels in addressing the needs of vulnerable communities.

  The project interventions in Lao Cai, Ha Giang and Nghe An provinces during 2015- 2017 period represent an effort to reduce the negative impacts of natural disasters on lives, property, health and livelihoods in 15 communes in the three provinces. The project is planned to directly benefit about 33,000 people, including community members, village volunteers, teachers, students, parents, Commune Emergency Response teams, village heads, Red Cross staff at national and local levels and local authorities at district and commune level. Special focus is directed towards the inclusion of vulnerable groups including women, children, disabled people, the elderly and those who resides in the most disaster prone areas of a commune, by addressing their pressing needs in disaster risk reduction.

  Within the wider overall goal described above, the project focuses on two main outcomes:

  1. "Local Commune Authorities and VNRC chapters in three provinces have increased capacity to support target communities in the face of disaster risks and impacts of climate change". The program provides training of trainers, technical training to 1,200 local partners - in such topics as VCAs, CBDRM, DRR, CCA, WATSAN, health & hygiene, PMER, first aid, rescue, etc. – and selected people will participate in exchange activities outside their project area; people are given equipment for management, communication and training, such as computers, cameras, sound systems, etc.

   

  1. "Target communities have the knowledge, systems and facilities in place to prepare & respond to disaster risks and ensure their development". VNRC conduct VCAs and establish Disaster Management Plans for 15 communes, as well ascontingency plans for high-risk villages; set up Emergency Response Teams and village volunteer networks; set up the early warning systems, communicate DRR messages to 17,000 villagers and 10,000 teachers & students; provide latrines, water facilities, livelihood and re-location support to 5,000 people; provide public mitigation infrastructure to selected villages; provide equipment and facilities for disaster prepredness and response.

  The main focus of the evaluation will be the effectiveness of the DRR Project and its impact on resilience against disaster risks in 5 project provinces of Binh Dinh, Phu Yen, Lao Cai, Ha Giang and Nghe An. The field study will be conducted in 10 representative communes (out of 49 communes), 2 communes per province. The evaluation aim to:

  1) Examine the extent to which intended objectives and outcomes of the DRR project were achieved during 2015-2017 in 03 provinces of Ha Giang, Lao Cai and Nghe An, thus delivering accountability to the project donors.

  2) Identify lessons learnt (period 2010-2017) and provide recommendations for improving effectiveness and impact of NorCross funded Disaster Risk Reduction projects in the future. 3) Document good practices (period 2010-2017) to inform present and future community-based DRR programming (separate annex) 4) Assess NorCross – Vietnam Red Cross’ coordination/corporation and NorCross added value.

  The evaluation is expected to assess the DRR/DP project according to the evaluation criteria under point 4 in the period 2015- 2017 in 15 communes of Lao Cai, Ha Giang and Nghe An provinces. In addition VNRC would like the Consultant to also conduct a field assessment in 04 communes in Binh Dinh and Phu Yen province which aims to give a look-back view of the longer term impact of NorCross’ DRR interventions 2010-2014. The project performance is evaluated based on the following five criteria: Relevance and Appropriateness, Effectiveness, Efficiency, Impact and Sustainability.

  Duration and timeframe: The duration of the evaluation should not exceed 30 days, including presentational activities. The evaluation will be conducted during May to July 2017. Deadlines for delivering draft final evaluation report is two weeks after end of field visit. The final draft report should be shared with Vietnam Red Cross and NorCross Vietnam before being presented.

  Application requirements: NorCross is looking for a team of two consultants, one of which should be locally recruited by the team leader/consultant so that communication with local stakeholders in Vietnamese language can be facilitated. The local consultant must be fluent in English. He/she should have experience in conducting DRR and Disaster Preparedness project evaluations in developing countries, experience in the evaluation and research methods presented in this TOR. An understanding of the Red Cross Movement is highly desirable.

  How to apply:

  Interested candidates should submit their application material by 15th March 2017

  The Expression of Interest should include:

  • Technical proposal not exceeding five pages expressing an understanding and interpretation of the ToR, the proposed methodology, and a time and activity schedule.
  • Financial proposal itemizing estimated costs for services rendered (daily consultancy fees), accommodation and living costs, transport costs, stationery costs, and any other related supplies or services required for the evaluation.
  • Curricula Vitae (CV) for all members of the team applying.
  • Letter summarizing your experience as it pertains to this assignment, and 3 references.
  • A brief description of your firm or institution (for applicants other than individual contractors).
  • At least one example of an evaluation report most similar to that described in this TOR.

  Application material is non-returnable, and we thank you in advance for understanding that only short-listed candidates will be contacted for the next step in the application process.

  For more information and Terms of Reference, please contact: duy.nguyen@redcross.no or astrid.sletten@redcross.no

 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 22.02.2017

  Community Based Planning (CBP) PDM - CAR

  Søknadsfrist: 08.03.2017
 • NORDEM
  Publisert: 22.02.2017

  NORDEM roster is seeking Norwegian Citizen Senior Adviser Representative Freedom of the Media OSCE - NORDEM

  Søknadsfrist: 06.03.2017
 • Redd Barna
  Publisert: 22.02.2017

  Giverkonsulent

  Søknadsfrist: 05.03.2017
 • Noragric
  Publisert: 21.02.2017

  Three PhD Vacancies

  Søknadsfrist: 02.04.2017

  Noragric has PhD Fellowships available in International Environment and Development Studies within three exciting thematic areas.

 • Utenriksdepartementet
  Publisert: 21.02.2017

  Ambassaden i Sarajevo søker praktikant

  Søknadsfrist: 19.03.2017

  Den norske ambassaden i Sarajevo søker studentpraktikant høsten 2017. Praktikantoppholdet varer seks måneder, med tiltredelse i begynnelsen av juli.

  Den norske ambassaden i Sarajevo er en mellomstor ambassade, og arbeidsoppgavene er varierte. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten utføre oppgaver tilknyttet politisk og økonomisk rapportering, informasjonsarbeid, møtereferater med mer. Praktikanten vil være ansvarlig for den daglige driften av ambassadens nettside og Facebook-side. Praktikanten vil få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

  I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på relevant studiefaglig bakgrunn, samt svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Søkere må være samfunnsengasjerte og ha interesse for regionen. Kompetanse i lokale språk er en fordel, men ikke et krav for oppholdet. Det forutsettes kompetanse i bruk av IKT- og web-verktøy.

  Formelle krav
  Praktikanten må være i et studieløp (høyere utdanning) og ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere må være norske statsborgere og kunne dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.

  Praktiske forhold
  Praktikantplassen er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend på ca. NOK  6500 kr i måneden. Praktikanten er selv ansvarlig for reiseutgifter til og fra Sarajevo og for innkvartering.

  Søknadsfrist er 19.03.2017. Oppholdets varighet er ca. seks måneder. Søknad, CV, referanser, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes til emb.sarajevo@mfa.no og merkes "søknad praktikant høst 2017". Aktuelle kandidater vil måtte levere en kort skriftlig oppgave i etterkant av intervjuet.

  Spørsmål kan rettes til nåværende praktikanter:

  Monika Swigon:

  monika.swigon@mfa.no

  Tlf.: +387 62 466 704

   

  Harald Aksnes Karmhus:

  harald.aksnes.karmhus@mfa.no

  Tlf.: +387 60 300 5375

   

  Eller til nestleder Anne Havnør:

  anne.i.m.havnor@mfa.no

  Tlf.: +387 33 254 033

   

  Les mer på www.norveska.ba

 • SAIH
  Publisert: 21.02.2017

  Fredskorpsutveksling: Likestilling og kvinners rettigheter

  Søknadsfrist: 03.04.2017
 • SAIH
  Publisert: 21.02.2017

  Fredskorpsutveksling: Studenters rettigheter i Zimbabwe

  Søknadsfrist: 03.04.2017
 • Caritas Norge
  Publisert: 21.02.2017

  Regional representant til Sahel (forlenget utlysning)

  Søknadsfrist: Snarest
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 20.02.2017

  NOROBS is seeking a Peacebuilding Advisor (Colombia) - Expert Deployment/ NORCAP

  Søknadsfrist: 07.03.2017
 • Digni
  Publisert: 20.02.2017

  Controller

  Søknadsfrist: 14.03.2017

  Beskrivelse

  Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet som 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn driver med støtte fra Norad. Disse midlene kanaliseres til våre medlemmers partnere og prosjekter i rundt 35 land. Digni har både en rådgivende og en kvalitetssikrende rolle, samt en oppgave som kompetansebygger og nettverksfasilitator.

  Digni søker nå en faglig dyktig Controller som kan bidra til styrkingen av vårt arbeid med å kvalitetssikre prosjektene i vår portefølje. Hovedfokus for stillingen vil ligge på økonomisk styring og anti-korrupsjonsarbeid. Controlleren vil jobbe tett sammen med en gruppe høyt kvalifiserte bistandsrådgivere, samt økonomiansvarlig og resten av sekretariatet.

  Ansvarsområder

  • Utvikle og vedlikeholde rutiner/verktøy og retningslinjer for økonomistyring
  • Veiledning og kompetansebygging av medlemsorganisasjoner
  • Antikorrupsjonsarbeidet i Norge og utland: Forebygging, avdekking og håndtering av mislighetssaker, herunder også kontakt opp mot Norads varslingsteam
  • Fordeling av økonomiske rammer og kommunikasjon med medlemmene
  • Budsjettoppfølging og rådgiving i budsjettarbeidet.
  • Faglig ressurs for fagrådgiverne vedr. budsjett og regnskap for prosjekter i porteføljen.
  • Kvalitetssikring og bidrag av økonomisk kompetanse inn i organisasjonsgjennomganger av medlemmer, partnere og prosjekter i Digni-kjeden
  • Rapportering til Norad
  • Andre oppgaver kan tilkomme

   

  Ønskede kvalifikasjoner

  • Økonomiutdannelse på master-nivå
  • Minimum 5 års relevant erfaring
  • Erfaring fra anti-korrupsjonsarbeid
  • God regnskapsforståelse
  • God erfaring med bruk av Excel og IT-verktøy generelt
  • Må beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, kunnskap i fransk og/eller spansk er en fordel.
  • Erfaring fra humanitært/bistandsfaglig arbeid er en fordel.

   

  Egenskaper:

  • Resultatorientert og selvstendig
  • Fleksibel og god til å samarbeide
  • Analytisk, strukturert
  • Gode kommunikasjonsferdigheter
    

  Stillingen er fast i 100 %, med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen rapporterer til assisterende generalsekretær

  Noe reisevirksomhet må påregnes. Den som ansettes må kunne identifisere seg med Dignis verdigrunnlag. Lønn etter Dignis regulativ. Pensjonsordning.  

  For nærmere opplysninger kan følgende personer kontaktes:

  • Økonomiansvarlig, Eirik Nyen, telefon 24 11 11 77 eller 412 53 327
  • Fung. generalsekretær, Elizabeth L. Walmann, telefon 24 11 11 55 eller 924 35 591

  Kortfattet søknad med CV sendes til post@digni.no innen 14. mars.

 • MDG
  Publisert: 20.02.2017

  Prosjektstilling: Miljøpartiet De Grønne Buskerud søker kaospilot/valgkampmedarbeider!

  Søknadsfrist: 05.03.2017

  Vil du være med å lede tidenes valgkamp i Buskerud? Da har vi den perfekte stillingen for deg!

  Mer info: http://buskerud.mdg.no/nyhet/prosjektstilling-miljopartiet-de-gronne-i-buskerud-soker-kaospilotvalgkamparbeider/ "

 • Redd Barna
  Publisert: 20.02.2017

  IT arkitekt

  Søknadsfrist: 26.02.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 20.02.2017

  Global Roving HR Advisor - Field Operation

  Søknadsfrist: 06.03.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 18.02.2017

  Proposal Development Adviser - Head Office

  Søknadsfrist: 26.02.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 18.02.2017

  Head of Strategic Planning and Development Section - Head Office

  Søknadsfrist: 01.03.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 17.02.2017

  Monitoring and Evaluation Support Adviser - Head Office

  Søknadsfrist: 26.02.2017
 • Ingeniører uten grenser Norge
  Publisert: 17.02.2017

  Vi søker studentmedarbeider for deltidsjobb

  Søknadsfrist: 01.03.2017
  Interessert i å jobbe i internasjonale organisasjoner?
   
  Ingeniører uten grenser Norge (IUG) er en interesseorganisasjon for bistandsarbeid og vår visjon er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. IUG samarbeider med andre bistandsaktører for å skape utvikling. IUG jobber i grenselandet mellom næringsliv og bistandsbransjen, og har sitt hovedkontor i NITOs lokaler i Oslo. I Norge har IUG lokale avdelinger med aktive studenter og yrkesaktive, og er internasjonalt en del av nettverket Engineers Without Borders (EWB). IUG Norge har omkring 500 medlemmer per februar 2017 og er en ledende bidragsyter av "pro-bono" ingeniørtjenester.
   
  Studentmedarbeiderens arbeidsoppgaver blir hovedsakelig knyttet opp mot informasjonsarbeid. IUG ønsker å nå ut til flest mulig med informasjon om IUGs arbeid og prosjekter. Arbeidet innebærer bl.a. å promotere organisasjonen gjennom sosiale medier, aviser og andre aktuelle kanaler. Arbeidet kan videre innebære deltagelse og forberedelse av møter, skrive- og søknadsarbeid, samt å ha kontakt med norske og internasjonale samarbeidspartnere.
   
  Arbeidssted er på kontoret i Oslo. Lønn og arbeidsomfang avtales.
   
  For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Ola B. Mannsåker, mobil 95208282.
   
  Søknadsfristen er 1. mars 2017, og søknader sendes til obm@iug.no
 • EITI
  Publisert: 17.02.2017

  Communications Director

  Søknadsfrist: 15.03.2017
 • EITI
  Publisert: 17.02.2017

  Regional Director for Eastern Europe and Central Asia

  Søknadsfrist: 15.03.2017
 • EITI
  Publisert: 17.02.2017

  Regional Directors / Country Managers for Africa

  Søknadsfrist: 15.03.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 17.02.2017

  Regional HR Adviser - Region Horn of Africa

  Søknadsfrist: 03.03.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 16.02.2017

  Regional Roving Logistics Advisor - Central West Africa and Latin America

  Søknadsfrist: 28.02.2017
 • NORDIC DEVELOPMENT FUND
  Publisert: 16.02.2017

  Country Program Manager

  Søknadsfrist: 10.03.2017
 • FIAN Norge
  Publisert: 16.02.2017

  Prosjektkoordinator

  Søknadsfrist: 05.03.2017
 • Norwegian People’s Aid
  Publisert: 16.02.2017

  Information Management Advisor, Somalia

  Søknadsfrist: 02.03.2017
 • OSCE High Commissioner on National Minorities
  Publisert: 16.02.2017

  Senior Adviser

  Søknadsfrist: 14.03.2017
 • OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
  Publisert: 16.02.2017

  Regional Security Officer

  Søknadsfrist: 06.03.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 16.02.2017

  Program and Communication Coordinator - South Sudan

  Søknadsfrist: 02.03.2017
 • Save the Children
  Publisert: 15.02.2017

  CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST - Evaluation of Schools as Zones of Peace project (2015-2017)

  Søknadsfrist: 01.03.2017

  SAVE THE CHILDREN is the world’s leading independent organisation for children.

  OUR VISION is a world in which every child attains the right to survival, protection, development and participation.

  OUR MISSION is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives.

  Save the Children is implementing a project that aims to link the global work done on protecting education from attack to the operationalization at school level in affected countries. The project aims to secure children’s safety at school, and avoid that education is disrupted because of armed conflict. It builds on the Schools as Zones of Peace-model that was successful in ensuring children’s access to education in Nepal during the civil war, and builds on activities such as Codes of Conducts, while linking it to the Safe Schools Declaration.

  In the project, we work with children, school management and local communities to map out risks and look at how to reduce these risks, reporting and referral mechanisms and the above-mentioned Code of Conducts, and work to influence local, national and global policies. Locally, the project aims to ensure safe learning environments in conflict and post-conflict situations, raise awareness among communities, school management and children, and build local and national level engagement to protect education. This includes using participatory tools and methods to engage children. This is a way to implement the Safe Schools Declaration through a bottom-up approach by engaging local schools and communities. Where the context allows, we work through partners to engage armed non state actors among others to keep schools safe and not disrupt education. Globally, we aim to link experiences from these countries to the global advocacy and policy work.

  The project is funded by ECHO and the Norwegian MFA, and runs from 1 July 2015-30 June 2017. The budget is currently around 950,000 EUR.

   

  PURPOSE OF THE EVALUATION  

  The main purpose of the evaluation is to assess and document results of the SZOP project so far, including unintended effects of the project. The evaluation will also provide lessons learned and recommendations for future work, including recommendations for dissemination/scaling up the project with other organisations and global partners.  

  Please see here for the full Terms of Reference for the assignment.

   

  EXPECTED DELIVERABLES

  • Inception report including methodological design and framework for the evaluation (not exceeding 20 pages excluding annexes)
  • Draft report (including case study reports from DRC and oPt) presenting preliminary findings along with conclusions and recommendations
  • Presentation of the draft findings and conclusions with stakeholders in the two case countries
  • Final report not exceeding 40 pages, excluding executive summary and annexes
  • Presentation of the final report for SCN in Oslo

   

  TIMELINE

  The evaluation is estimated to 30 working days, including preparation, field work in DRC and oPt, data analysis and report writing. We expect the field work to be approximately 7 days in each of the two countries. A final timeline will be determined jointly by the steering group and the team leader.

   

  REQUESTED QUALIFICATION

  Consultant(s)/researcher(s) interested in bidding for this consultancy should fill the following requirements:

  • Advanced university degree with proven competency on education in conflict areas
  • Extensive and proven international experience in designing and conducting independent evaluations, desk studies and/or research of development programmes
  • Good communication, analytical and drafting skills;
  • Identify with Save the Children’s values and principles;
  • Good contextual knowledge of DRC and oPt
  • Understanding of French and/or Arabic is an advantage

  All consultants and researchers working with Save the Children must comply with and be committed to SC Child Safeguarding Standards.

   

  HOW TO APPLY:

  Consultancy firms, academic research institution, universities etc. can submit their Expression of Interest within 1 March 2017, including:

  • Brief proposal of approach and methods. Max 3 pages - please note that proposals exceeding 3 pages will not be considered.
  • CVs of proposed researchers/consultants
  • Budget for the estimated fees

   

  For submitting the Expression of Interest, please e-mail: 

 • FOKUS
  Publisert: 15.02.2017

  Ett års vikariat som programrådgiver

  Søknadsfrist: 06.03.2017
 • NORDEM
  Publisert: 15.02.2017

  NORDEM roster is seeking immediate available Gender Advisor, Stabilization and Support Unit MONUSCO

  Søknadsfrist: 28.02.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 15.02.2017

  Regional Finance Coordinator - Region Horn of Africa

  Søknadsfrist: 05.03.2017
 • Norad
  Publisert: 15.02.2017

  Rådgiver/seniorrådgiver innen global utdanning

  Søknadsfrist: 01.03.2017
 • Norad
  Publisert: 15.02.2017

  Rådgiver/seniorrådgiver innen global helse

  Søknadsfrist: 05.03.2017
 • Red Cross
  Publisert: 15.02.2017

  HR Coordinator – International HR Unit

  Søknadsfrist: 08.03.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 15.02.2017

  Project Assistant - Food Security - Ugandans Only - Uganda

  Søknadsfrist: 28.02.2017
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 15.02.2017

  Project Officer - Food Security - Uganda Nationals Only - Uganda

  Søknadsfrist: 28.02.2017
 • EITI
  Publisert: 14.02.2017

  Intern to work on Francophone Africa

  Søknadsfrist: 28.02.2017
 • IOM
  Publisert: 14.02.2017

  Outreach Officer

  Søknadsfrist: 26.02.2017

  OPEN TO INTERNAL AND EXTERNAL CANDIDATES

   

  Reference:                           Outreach officer

  Duty Station:                        Oslo, Norway

  Position Title:                       Outreach Officer

  Type of Appointment:         Special Short Term (9 months)

                                                 (G, Full-time 40 hours/week,)

  Estimated Starting Date     April 2017     

   

  Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners. IOM employs 10,000 operational staff spread over 470 field offices in more than 100 countries, some 35 of whom comprise IOM Norway. IOM Norway’s dedicated team are engaged in various projects targeting different categories of migrants including refugees, victims of human trafficking, unsuccessful asylum seekers and migrants in irregular situation and are now seeking another motivated and enthusiastic colleague.

   

  In Norway, IOM runs the Voluntary Assisted Return Programme (VARP). The programme aims to provide migrants with support to return to their home country in a humane and dignified manner, should they be unwilling or unable to stay in Norway.

   

  In this position, you will be responsible for providing information and spreading awareness about the programme. The role involves giving direct information to migrants, as well as indirect information to their wider networks and stakeholders in Norway. The position is based in Oslo, and it involves extensive travelling within Norway. The successful candidate will be responsible for:

   

  • Providing information on the VARP to potential applicants by conducting information meetings at Reception Centres (RCs) and other facilities
  • Providing individual and group counselling to potential applicants
  • Building relationships and networks with migrant associations, non-governmental organisations and other relevant stakeholders
  • Providing information and training on VARP routines to RC and UDI staff or other relevant stakeholders by conducting training sessions, having meetings and responding to enquiries
  • Organising and coordinating seminars, festival participation and other events

   

  This role would best suit an outgoing, resilient and enthusiastic candidate with an interest in interpersonal communication and a strong interest in the field of migration. Your excellent presentation, communication and mediation skills, strong language skills in both Norwegian and English (additional languages are an advantage), and desire to work closely with people, will ensure your success.

   

  To be successful in this role, you must further possess:

   

  • Relevant tertiary qualifications (at least a Bachelor degree or equivalent)
  • 3 years relevant work experience, including experience with cross-cultural communication
  • excellent communication (written and oral) skills and the ability to present in public forums
  • strong relationship building skills
  • the ability and willingness to interact with migrants in a difficult life situation
  • the ability to handle confidential and sensitive information
  • a good level of computer literacy;
  • the ability to work effectively and harmoniously with colleagues from varied cultures and professional backgrounds

   

  How to apply:

  Interested candidates are invited to submit their CV and application letter in English by email to iomoslojobs@iom.int by 26 February 2017.

  Please be informed that IOM Oslo Human Resources will not respond to all inquiries about the application status and will only contact shortlisted candidates.

  Since this Announcement is subject to local recruitment, only Norwegian or EU nationals holding a valid working permit for Norway can be considered.

 • Ingeniører uten grenser
  Publisert: 14.02.2017

  Engineer for Solar PV installation UNDP Namibia

  Søknadsfrist: 28.02.2017
 • The Norwegian Refugee Council (NRC)
  Publisert: 13.02.2017

  Programme Advisor Myanmar, Bangladesh and Ukraine - Head Office

  Søknadsfrist: 26.02.2017
 • Hald Internasjonal Senter
  Publisert: 13.02.2017

  Programleder for Act Now

  Søknadsfrist: 15.03.2017

  Hald Internasjonal Senter er en fagskole i tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid. Skolen drives av Strømmestiftelsen, Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norges kristelige student- og skoleungdomslag (Laget).

  Skolen har et unikt flerkulturelt miljø med ca. 70 studenter fra Norge, Afrika, Asia og Sør- Amerika. Studentene er også utvekslingsdeltakere gjennom Fredskorpset.

  Vi har ledig fast stilling 100% fra 1. august 2017 som:

  Programleder for Act Now

  Act Now er utvekslingsprogrammet til Strømmestiftelsen på Hald Internasjonale Senter

  Act Now ledes i tråd med Strømmestiftelsens ønsker og programleder har hovedansvaret for faglig, strategisk og målrettet utvikling av programmet.  Dette innebærer samarbeid med partnerorganisasjoner i Afrika og Asia, samt utvikling og vedlikehold av partneravtaler, søknader og rapporter til Fredskorpset. I tillegg kommer oppfølgingen av deltakerne/studentene gjennom forberedelse, undervisning, veiledning, praksisopphold og etterarbeid.

   

  Vi søker en leder som har:

  • Engasjement for ungdom, bistand og utviklingssamarbeid
  • Utenlandserfaring
  • Undervisnings- og veiledningserfaring
  • Kjennskap til Strømmestiftelsen
  • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper
  • Gode evner til å bygge nettverk
  • Initiativ og er fleksibel
    

  Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning innen: bistand/utvikling/ledelse/tverrkulturell kommunikasjon/kommunikasjon og formidling
  • Pedagogisk kompetanse

   

  Vi kan tilby: Kreativt internasjonalt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger. Lønn etter avtale. Gode forsikringer og pensjonsordning.

  Den som tilsettes må dele skolens kristne verdigrunnlag. Noe reisevirksomhet i Norge og utlandet må påregnes.

  For nærmere opplysninger kontakt daglig leder Agnar Aasland på 95744963  eller agnar.aasland@hald.no

  Søknadsfrist: 15.mars.  Søknad med CV sendes til hald@hald.no

 • PBI
  Publisert: 13.02.2017

  PBI Honduras søker ledsagere

  Søknadsfrist: 31.03.2017

  Som ledsager jobber man med å beskytte menneskerettighetsforkjempere som er truet på grunn av sitt arbeid gjennom tilstedeværelse, ledsagelse og observasjon, lobbyisme, undersøkelser, og informasjonsarbeid . Søknadsfrist 31. mars 2017

  MER INFO HER: http://www.pbi-honduras.org/los-proyectos/pbi-honduras/voluntariado-con-pbi-honduras/?L=1

 • Arendal Røde Kors
  Publisert: 10.02.2017

  Frivillighetskoordinator

  Søknadsfrist: 27.02.2017
 • Norges OSSE-delegasjon i Wien
  Publisert: 10.02.2017

  Midlertidig lokalt ansatt saksbehandler

  Søknadsfrist: 06.03.2017
 • Norges Røde Kors
  Publisert: 10.02.2017

  Frivillighetskoordinator

  Søknadsfrist: 27.02.2017
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 09.02.2017

  Programansvarlig / Head of Programmes

  Søknadsfrist: 28.02.2017
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 09.02.2017

  Rådgiver strategi og styring

  Søknadsfrist: 09.03.2017
 • OSCE Secretariat
  Publisert: 09.02.2017

  Senior Co-ordination Adviser

  Søknadsfrist: 09.03.2017
 • The Personal Representative of the Chairperson-in-Office on the Conflict Dealt with by the OSCE Minsk Conference
  Publisert: 09.02.2017

  Chief of Fund Administration

  Søknadsfrist: 08.03.2017
 • Grønn Ungdom
  Publisert: 09.02.2017

  Økonomiansvarlig

  Søknadsfrist: 01.03.2017

  Vil du være med på laget som driver Norges grønneste ungdomsparti?

  Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne og søker nå en økonomiansvarlig i 15% stilling som skal bistå generalsekretær med løpende regnskapsføring og annet forefallende arbeid med organisasjonens økonomistyring. Stillingen er fleksibel og passer godt for studenter som ønsker en deltidsjobb ved siden av studier.


  Vi kan tilby:

   

  En fleksibel stilling som passer godt for studenter.

  - Et godt arbeidsmiljø i en politisk ungdomsorganisasjon

  - Mulighet til å jobbe for en god sak

  - Verdifull erfaring og attest med beskrivelse av hvilke oppgaver man har gjennomført.

  - Lønn etter lønnstrinn 19.

   

  Les mer om stillingen som økonomiansvarlig her!

   

  Søknadsfrist er 1. mars, med tiltredelse 5. april. For spørsmål om stillingen kan du kontakte Isa M. A. Isene på 952 82 315. Søknad med CV sendes til gu@gronnungdom.no innen 1. mars.

 • Grønn Ungdom
  Publisert: 09.02.2017

  Valgkampkoordinator

  Søknadsfrist: 01.03.2017

  Vil du være med å drive Norges grønneste ungdomsparti mot stortingsvalget 2017?  

  Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne og søker en valgkampkoordinator i prosjektstilling fra april til november. Stillingen er i snitt 50% med gradvis opptrapping fram mot valget. Valgkampkoordinatoren jobber på kontoret sammen med våre sentralt tillitsvalgte og hjelper oss å organisere stortingsvalgkampen i 2017.

   

  Vi kan tilby:

  - En fleksibel stilling, med gradvis opptrapping fram mot valgkampen.

  - Et godt og vitalt arbeidsmiljø med mye entusiasme og moro.

  - Verdifull erfaring og attest med beskrivelse av hvilke oppgaver man har gjennomført.

  - God månedslønn på 15 000 kr i prosjektperioden april-november.

   

  Les mer om stillingen som valgkampkoordinator her!

   

  Søknadsfrist er 1. mars, med tiltredelse 5. april. For spørsmål om stillingen kan du kontakte Isa M. A. Isene på 952 82 315. Søknad med CV sendes til gu@gronnungdom.no innen 1. mars.

 • Nordiska Ministerrådets sekretariat
  Publisert: 07.02.2017

  Seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om arbetsliv

  Søknadsfrist: 27.02.2017
 • Norwegian Red Cross
  Publisert: 06.02.2017

  Youth Delegate

  Søknadsfrist: 01.03.2017
 • Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
  Publisert: 04.02.2017

  Rådgivare till arbetet med att avlägsna gränshinder i Norden

  Søknadsfrist: 26.02.2017
 • Det Norske Misjonsselskap
  Publisert: 03.02.2017

  Misjonær i Thailand – Rådgiver i fattigdomsbekjempelse og diakoni

  Søknadsfrist: 03.03.2017
 • Det Norske Misjonsselskap
  Publisert: 03.02.2017

  Misjonær til Thailand – Lærer i teologi

  Søknadsfrist: 03.03.2017
 • Scatec Solar
  Publisert: 03.02.2017

  Sustainability Advisor

  Søknadsfrist: 26.02.2017
 • Kirkens Nødhjelp
  Publisert: 01.02.2017

  Finance & Administration Manager

  Søknadsfrist: 01.03.2017
 • Norges Røde Kors
  Publisert: 01.02.2017

  Seniorrådgiver, migrasjon

  Søknadsfrist: 01.03.2017
 • NORCAP
  Publisert: 30.01.2017

  NORCAP Advisors to Head Office - Expert Deployment

  Søknadsfrist: ASAP
 • OSCE High Commissioner on National Minorities
  Publisert: 30.01.2017

  Senior Adviser

  Søknadsfrist: 27.02.2017
 • Norwegian Church Aid
  Publisert: 30.01.2017

  Country Representative, South-Sudan

  Søknadsfrist: 28.02.2017
 • Norges Røde Kors
  Publisert: 06.01.2017

  Youth Delegate

  Søknadsfrist: 01.03.2017

Jobb som frivillig?

 • Vi søker flere kreative styremedlemmer!

  Søknadsfrist: Snarest

  Norsk Bangladesh Fadderforening er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som drives av frivillige. Vi har støttet vanskeligstilte barn i Bangladesh siden frigjøringskrigen i 1972. Vårt hovedfokus er å gi barna en god oppvekst og utdanning. Vi samarbeider med tre barnehjem og en slumskole i Dhaka i tillegg til ett barnehjem utenfor havnebyen Chittagong. En lokal kontaktperson besøker barnehjemmene og skolen jevnlig.

  Oppgaver:
  - verve nye medlemmer (enkeltpersoner eller bedrifter)
  - markedsføring (skrive om barna vi støtter i Bangladesh og viktigheten av utdanning)

  Er du interessert? Kontakt Trine Lund på chairpersonnba@gmail.com
 • Verdens Beste Nyheter søker frivillige

  Søknadsfrist: 13.03.2017

  Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som jobber med formål om å øke nordmenns kunnskap og interesse for internasjonale utviklingsspørsmål. Fjorårets kampanje ble en suksess med utdeling av 100.000 aviser med gode nyheter om internasjonal utvikling, i tillegg til en rekke arrangementer. Dette hadde vi ikke fått til uten våre fantastiske frivillige som var med i planleggingen og gjennomføringen av kampanjen. Vi er nå i startfasen av årets kampanje og søker frivillige til å sitte i arbeidsgrupper som skal jobbe med årets kampanje.

  Vi inviterer derfor til nysgjerrige til informasjonsmøte for frivillige til Verdens Beste Nyheters arbeidsgrupper - tirsdag 7. mars i 5. etg i Mariboesgate 8. Infomøtet starter med servering av pizza klokken 17:00.

  Har du ikke mulighet til å komme på infomøtet? Fortvil ikke - det er åpent for alle å sende inn søknad til å sitte i en av våre arbeidsgrupper som jobber med Verdens Beste Nyheter.

  Send en kort søknad og CV til info@saih.no og merk hvilken av arbeidsgruppene du har lyst til å sitte i. Frist for å sende inn søknad er søndag 13. mars. Relevant erfaring er positivt, men ikke et must.

   

  Beskrivelse av arbeidsgruppene:

   

  Redaksjonell gruppe:

  Er du glad i å skrive artikler, og har teft for hva som er en god og en dårlig tekst? Har du erfaring med eller lyst til å lære mer om publisering på nett (WordPress)? Er du mer opptatt av å telle likes og delinger enn brettekanter, og har lyst til å lære mer om hvordan man engasjerer på sosiale medier? Da er dette gruppa for deg! Redaksjonell gruppe har blant annet ansvaret for innholdet i årets avis og vil bidra til arbeid med nettsider og sosiale medier.

   

  Arrangement- og standgruppe:

  Er du kreativ og liker å klekke ut gode kampanjestunts som kan øke oppmerksomheten rundt Verdens Beste Nyheter? Brenner ditt hjerte for gode, faglige arrangementer om konstruktiv journalistikk og FNs bærekraftsmål? Da er dette gruppa for deg! Arbeidet innebærer planlegging og gjennomføring av kampanjestunts i tett samarbeid med organisasjonene og kreative stunts. Dette gir gode muligheter for å boltre seg i konfetti og store tankekart.

   

  Kampanjedagsgruppe:

  Syns du det er gøy å engasjere andre og digger å jobbe med et stort antall frivillige? Liker du system og orden, og jobber strukturert? Syns du stæsj er gøy, og liker å tenke nytt rundt materiell til kampanjer? Da er kampanjedagsgruppa noe for deg! Kampanjegruppa har hovedansvaret for kontakt med frivillige som deler ut aviser på kampanjedagen. I tillegg har kampanjegruppa ansvar for å utvikle ideer til merch, samt hente inn tilbud til bestilling.

   

  Har du spørsmål om noen arbeidsgruppene kan disse sendes til ann-therese.kildal@saih.no.

   

 • Redd Barna søker frivillige i Drammen til arbeid med barn som har opplevd vold i hjemmet

  Søknadsfrist: Snarest

  Har du lyst til å være med å bidra til en aktiv hverdag for barn har opplevd vold i hjemmet? Redd Barnas frivillige gir barn positive opplevelser innenfor trygge rammer. Redd Barna Region Øst starter en ny gruppe frivillige til oppstart av aktiviteter med barn som har opplevd vold hjemme. Vi ønsker frivillige som kan delta en søndag i måneden.

  Vi ønsker velkommen til et informasjon- og opplæringsmøte 9.mars kl 17:00-19:00 i lokalene til BRIS (Hauges gate 1., Drammen) Send mail til sarah.lauglo@reddbarna.no for påmelding til dette møtet.

  Alle frivillige må:

  - Være fylt 20 år
  - Levere politiattest før man starter som frivillig
  - Signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige
  - Forplikte seg til å være frivillig i minimum ett år
  - Være medlem av Redd Barna eller PRESS
  - Delta på opplæring

  Redd Barna tilbyr:

  - Opplæring i Redd Barnas verdigrunnlag og arbeidsprinsipper, spesielt FNs barnekonvensjon, som er grunnlaget for organisasjonens arbeid
  - Opplæring og oppfølging fra ansatte og andre frivillige i Redd Barna
  - Attest/bekreftelse etter endt engasjement

 • Vil du være med å utvikle en gratis app for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger?

  Søknadsfrist: Snarest

  Vi i Sosialarbeidere uten Grenser er i gang med et spennende arbeid med å utvikle en gratis app for unge asylsøkere og flyktninger. Vi sitter med kunnskapen og kompetansen når det gjelder det faglige innholdet, men mangler flere som kan ta på seg oppgaven med å utvikle selve appen.

  Sitter du med denne kompetansen og har et ønske om å bidra overfor barn og unge i en utfordrende livssituasjon? Ta kontakt med Kristin Moe på e-postadresse: nsugrenser@gmail.com eller mobil: 90821234

  Norske Sosialarbeidere uten Grenser er en nonprofit humanitær organisasjon, grunnlagt for å engasjere seg i internasjonalt sosialt arbeid i og utenfor Norge. Vårt hovedfokus er fattigdomsbekjempelse, menneskerettigheter og likestilling.

 • Sommerteam for RE:ACT 2017

  Søknadsfrist: Snarest

  RE:ACT søker frivillige til årets sommerteam på Skjærgårds 3.-9. juli. Sommerteamet vil bestå av 4 personer som står på stand for å verve medlemmer og informere om organisasjonens arbeid.

  Dette er en gyllen mulighet til å bli kjent med andre engasjerte mennesker, samtidig som du støtter vårt arbeid for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Kontakt anne.berg@re-act.no eller se mer informasjon her: https://goo.gl/forms/YeZjkyPtgvo99WKC3

 • Young Happy Minds volunteer

  Søknadsfrist: 28.02.2017

  Are you passionate about communicating with people? Do you want to see a better future for young people? Young Happy Minds is looking for a volunteer to join our team from March 2017.

  Young happy Minds deliver workshops and programs in schools to students, teachers and parents in UK and Norway that are rooted in the science of wellbeing and positive psychology. Our theory of change is that supporting students in building confidence, self-esteem and resilience will close the attainment gap and increase their aspirations.

  Key responsibilities will be supporting head of marketing on branding and communications issues

  As a person you are structured, organized, enthusiastic and with a passion for communication and marketing.

  We expect that you have time to commit for min one year.

  What we can offer, you:
  • An inspiring and supportive team and network of ambassadors
  • Personal development and an accomplishment on your CV
  • The chance to put your own signature on Young Happy Minds communication and brand

  If you are interested, please send an e-mail to karenelisabeth@younghappyminds.com by Febr 28  with a short motivation letter and resume.

  If you have any questions feel free to contact Martine Kveim (phone or email)

  We’re looking forward to hear from you!