partiene-i-stortinget_barometer_strotinget_no.jpg

Demokrati og valg

Hva sier læreplanen om hva norske skoleelever skal lære om demokrati og valg, og hvilke digitale undervisningsressurser kan bidra til at elevene opparbeider seg denne kunnskapen?

Menneskeretter og demokratiske verdier står sentralt i læreplanen for samfunnsfag, og er en integrert del av læreplanen for andre fag. Samfunnsfaget skal i følge læreplanen "stimulere og gi erfaring til aktivt medborgerskap og demokratisk deltagelse". 

Hva kan du gjøre?

Engasjer deg!

12.05.2016

Du kan bruke av din tid, dine evner og ressurser for å skape en bedre verden.

Det finnes mange måter du kan engasjere deg på. Uansett hvor du bor og hva du er interessert i finnes det noe som passer akkurat for deg.

Hverdagsvalg

11.05.2016

Det er mange små valg i hverdagen vår som kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted for mange andre.

Aktiv læring

12.05.2016

De handlingene vi gjør, bidrar til å skape den virkeligheten som vi lever i.

Ved å lære hvordan ting henger sammen kan vi ta gode beslutninger for oss selv, og for verden.

Kampanjer

12.05.2016

Kampanjer er en måte å få til endringer på.

Målet med en kampanje er å få noe til å bli annerledes – å endre på noe. Jo flere som deltar i en kampanje, jo større mulighet er det å få til endringer.

 

Frivillig arbeid på Global

 

Flere muligheter på Frivillig.no